Problémy spodní jednotky přívěsného motoru Yamaha – vysvětlené důvody!

U plavidel s přívěsným pohonem je důležité udržet nečistoty mimo podpěru a zároveň provádět další základní údržbu. V opačném případě riskujete, že dostanete vadnou spodní jednotku přívěsného motoru. Čelíte tedy problémům se spodní jednotkou přívěsného motoru Yamaha?

Problémy s řazením mohou být způsobeny vadnými spodními komponenty vnějšího motoru. Mezi další znaky patří magnetické částice na magnetu výtokového šroubu. Může také ukazovat cinkavé zvuky při řazení. Může to dokonce ukázat neschopnost zařadit rychlostní stupně. Po identifikaci problému je můžete vyřešit.

Tento článek nám o něm poskytne více informací.

Co je spodní jednotka přívěsného motoru?

Spodní jednotka přívěsného motoru, známá také jako převodová skříň, je část motoru, která je umístěna pod čarou ponoru a obsahuje vrtuli, hnací hřídel, ozubená kola a další součásti, které přenášejí energii z motoru do vody.

Spodní jednotka je zodpovědná za přeměnu vysokorychlostního výstupu motoru s nízkým točivým momentem na rotaci s nízkou rychlostí a vysokým točivým momentem potřebnou k otáčení vrtule a pohybu lodi po vodě.

Spodní jednotka je obvykle utěsněna těsněním nebo o-kroužkem a naplněna mazacím olejem nebo mazivem, aby se snížilo tření a opotřebení pohyblivých částí.

Může mít také vodní čerpadlo nebo oběžné kolo, které cirkuluje vodu přes motor, aby byl chladný.

Spodní jednotka může být poškozena nárazem na podvodní překážky, vystavením abrazivním nebo korozivním materiálům nebo přehřátím v důsledku nedostatečného mazání nebo průtoku vody.

Pravidelná údržba, včetně výměny oleje, mazání a kontroly poškození nebo opotřebení, může pomoci předejít nákladným opravám a prodloužit životnost motocyklu.

Jak funguje spodní jednotka?

Převodová skříň je jiný název pro spodní součást. Je součástí přívěsného motoru. Toto je síla motoru. Je připevněn za účelem přenosu rotace a výkonu na vrtuli.

Vaše loď se může sama pohánět vodou dopředu nebo dozadu, protože se vrtule otáčí.

Pokud některá součást spodní jednotky selže nebo selže, můžete uvíznout ve vodě.

Jak zjistím, zda je moje spodní přídavná jednotka vadná?

vadná spodní vnější jednotka

Vadná vnější spodní jednotka může způsobit řadu problémů, ale níže jsou nejčastější problémy. Pojďme se na ně podívat.

Voda v mazivu převodovky

Jak již bylo řečeno, přítomnost vody v mazivu převodovky indikuje problém. Při výměně mazání můžete vyhledávat varovné indikátory nebezpečí.

Před vodou v převodu způsobí mazivo selhání spodní jednotky. Spojovací tyč nebo spojovací tyč navržená pro připojení k rukojeti umožňuje obsluze ručně zpracovávat a měnit převody.

To může být na vině, pokud přívěsný motor vypadne z rychlosti. Jakékoli zlomené nebo poškozené prvky v horním nebo spodním táhlu řadicí páky, jako jsou dosedací plochy nebo spojka, by měly být doplněny.

Řešení

Z tohoto důvodu je důležité vyměnit mazivo převodovky každých 100 hodin. Tímto způsobem můžete identifikovat problém a zastavit únik.

Kovová kontaminace v magnetu vypouštěcího šroubu skříně převodovky

Nikdy nedovolte, aby kovové částice na spodním magnetu vypouštěcího šroubu převodovky přesáhly 3/4″. Při kontrole magnetu rozdrťte všechny nečistoty ve svých rukou.

Pokud se stane šedým práškem, můžete jej zcela vyhodit. V opačném případě byste se měli obávat, pokud během procesu cítíte kov. Magnet má téměř vždy na sobě malé množství kovu.

Teprve když se nahromadění kovu stane významným, měli byste se obávat a zahájit proces zjišťování, co je špatného na spodní jednotce.

Řešení

Začněte odstraněním vypouštěcí zátky pomocí šroubováku. Některé přívěsné motory mohou zahrnovat vybavení, které také snižuje riziko stahování závitů.

Protože jsou kabely spodní jednotky magnetické, můžete si všimnout některých kovových odřezků, které indikují opotřebení. Není se čeho bát, pokud jich vidíte jen několik, ale nadměrný počet by měl být.

Cinivé zvuky

Pokud začnete slyšet opakované řinčení, může to být převodovka nebo nápravy. Když zub vypadne, vydává tento nepříjemný zvuk. A na vhodné otáčky, uvízne mezi ozubenými koly a vyhodí do vzduchu spodní jednotku.

Když se pokusíte ovládat přívěsný motor vpřed nebo vzad, uslyšíte několik křupnutí. Ale jednotka se zapojí. I když zvuk může vycházet z vaší spodní jednotky, problém nemusí.

Spojkový pes, který je zakroužkovaný na obrázku výše, se zapojí, aby umožnil přívěsnému motoru jet dopředu nebo dozadu. Pokud záběr není hladký, uslyšíte skřípání.

Tento zvuk může naznačovat, že musíte upravit plynové lanko tak, aby bylo řazení dokončeno před přidáním plynu a zvýšením otáček.

Řešení

Pokud se ozve zvuk, můžete motor naolejovat. Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že jsou na správném místě.

Mléčný olej

Mléčný nebo bělavý odstín v oleji spodní převodovky přívěsného motoru znamená únik vody, což může také způsobit zastavení nebo selhání motoru. Rozbité těsnění vrtule je častou příčinou netěsností spodní jednotky přívěsného motoru.

Řešení

K vyřešení problému by měl regulátor vyměnit ochrannou vrstvu a propláchnout olej.

Váš olej nesmí být mléčný, ale spíše tmavý. Pokud se zdá mléčný, je to s největší pravděpodobností kvůli znečištěné vodě netěsným těsněním nebo nečistotami. Musíte si vybrat správný olej pro vaši spodní jednotku.

Místo pouhé výměny oleje řešte základní problém. Alternativně by pak voda pronikla do oleje a způsobila selhání převodovky.

Zkontrolujte také těsnění hlavy na olejových svíčkách. Je lepší je upgradovat, pokud jsou opotřebované nebo roztřepené. Pokud se vaše těsnění oddělí od zástrčky a zůstane v otvoru, je čas vypnout celou zástrčku.

Prokluzování vrtule

Prokluzování vrtule

Pokud dojde k poškození spodní jednotky vrtule přívěsného motoru, může sklouznout dolů na náboj a způsobit ztížené řízení přívěsu. Zvláště, což je často způsobeno údery nebo pokusy o zatlačení na ponořenou blokádu.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a v případě potřeby vyměňte buď kolo nebo vrtuli.

Řešení

Umístěte přívěsný motor svisle. Vrtule by měla být vždy rovnoběžná s chodníkem. Pokud jsou odpadní želvy v zadní části spodní jednotky.

Pokud jsou umístěny na stejné spodní části nosu převodovky. Poté nakloňte motor nebo spodní jednotku tak, aby vypouštěcí šroub byl ve spodní řadě na skříni převodovky.

Položte karton na zem pod motor. Vložte olejovou vanu pod podpěru. Záleží také na nižší kompatibilita jednotek.

Oddálení spodní jednotky od pohonné hlavy

Při zpětné instalaci spodní jednotky je důležité znovu namazat drážky. Pokud se pokoušíte vytáhnout nižší jednotku, tato loď odplula.

Nejlepší radou je jemně oddělit spodní kryt jednotky od napájecí hlavy. Kov můžete po oddělení pomocí tenkých kovových škrabek vypáčit šroubovákem.

Tím budou chráněny dosedací plochy pohonné hlavy a spodní jednotky.

Snižte náklady na přestavbu jednotky

Máte několik možností, pokud vaše vnější spodní jednotka selže. K dispozici je možnost vyměnit jednotku nebo ji přestavět.

Pokud jste mechanicky nakloněni, přestavba spodní jednotky by byla mnohem levnější než nákup nové. To vám však zabere více času než pouhé provedení nákupu.

Musíte se rozhodnout, co je ve vaší situaci výhodnější.

Vyřešíte tak problémy se spodní jednotkou přívěsného motoru Yamaha.

Nejčastější dotazy

přívěsný motor bez spodní jednotky

Je možné spustit přívěsný motor bez spodní jednotky?

Ne, přívěsný motor není možné provozovat bez spodní jednotky. Spodní jednotka je nezbytnou součástí pohonného systému motoru, která je zodpovědná za přenos energie z motoru do vody prostřednictvím vrtule.

Bez spodní jednotky by nebylo možné otáčet vrtulí a generovat tah a motor by nebyl schopen pohybovat lodí po vodě.

Pokus o spuštění přívěsného motoru bez spodní jednotky by mohl způsobit vážné poškození motoru, stejně jako lodi a kohokoli na palubě.

Odkrytý hnací hřídel a ozubená kola by mohly být poškozeny nečistotami ve vodě nebo chodem motoru nasucho, což by mohlo mít za následek nákladné opravy nebo dokonce úplné selhání motoru.

Jak často by se měl měnit olej vaší spodní jednotky?

Doporučený interval výměny oleje ve spodní jednotce přívěsného motoru se liší v závislosti na výrobci a modelu a také na provozních podmínkách a použití motoru. Obecně se doporučuje měnit olej spodní jednotky každých 100 hodin provozu nebo alespoň jednou ročně, podle toho, co nastane dříve.

Pokud je však motor provozován v drsných podmínkách, jako je slaná voda nebo znečištěná voda, může být nutné měnit olej spodní jednotky častěji, protože tyto podmínky mohou urychlit opotřebení a korozi součástí spodní jednotky.

Je také dobrou praxí pravidelně kontrolovat olej spodní jednotky, zda nevykazuje známky kontaminace, jako jsou kovové částice, voda nebo změna barvy, což by mohlo znamenat poškození nebo opotřebení spodní jednotky. Pokud se vyskytne kterýkoli z těchto stavů, olej ve spodní jednotce by měl být okamžitě vyměněn a motor by měl být zkontrolován, zda není poškozen nebo opotřeben.

Jaká je hmotnost oleje pro spodní jednotku Yamaha?

Hmotnost oleje spodní jednotky Yamaha, známého také jako mazivo převodovky, závisí na konkrétním modelu přívěsného motoru a provozních podmínkách. Yamaha nabízí řadu maziv převodových skříní s různými viskozitami a vlastnostmi, které splňují požadavky různých aplikací.

Například Yamalube 2M od Yamahy je vysoce výkonné mazivo na minerální bázi, které je navrženo pro použití ve dvoudobých přívěsných motorech. Má hmotnost SAE 80W-90 a doporučuje se pro použití při teplotách nad 20 °F (-6 °C).

Yamaha Yamalube 4M je syntetická směs maziva, která je navržena pro použití ve čtyřdobých přívěsných motorech. Má hmotnost SAE 10W-30 a doporučuje se pro použití při teplotách nad 40°F (4°C).

Kolik stojí přestavba přívěsné spodní jednotky?

přestavět vnější spodní jednotku

Náklady na přestavbu přívěsné spodní jednotky se mohou značně lišit v závislosti na několika faktorech, včetně značky a modelu přívěsného motoru, rozsahu poškození nebo opotřebení součástí spodní jednotky a nákladů na díly a práci v místní oblasti. .

Základní přestavba nižší jednotky může stát 300 až 500 USD, zatímco rozsáhlejší přestavba, která vyžaduje výměnu hlavních součástí, jako jsou ozubená kola nebo ložiska, může stát 1000 až 1500 USD nebo více.

Náklady na díly, jako jsou těsnění, těsnění a ložiska, se mohou také rychle sčítat a mohou se pohybovat od 100 do 500 USD nebo více.

Než se pustíte do přestavby, je důležité nechat přívěsný motor a spodní jednotku zkontrolovat kvalifikovaným technikem, protože některá poškození nebo opotřebení nemusí být viditelné nebo mohou naznačovat závažnější problémy.

V některých případech může být nákladově efektivnější vyměnit celou spodní jednotku než ji přestavovat.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Doufám, že jste se dozvěděli vše o problémech spodní jednotky Yamaha. Tento článek by vám měl pomoci při odstraňování problémů s vaší přívěsnou spodní jednotkou.

Chceme vám pomoci, aby vaše loď fungovala hladce a efektivně.

To je pro dnešek vše!