Vyhledávání
Zavřete toto vyhledávací pole.

Nastavení zarážky příďového přívěsu – Maximalizujte bezpečnost a pohodlí

Zastávka přídě člunu 1

Být kapitánem své lodi znamená zajistit i její bezpečnost. Zvlášť, když to musíte domů tahat přívěsem. Protože se loď může během procesu pohnout a do něčeho narazit. A příďová zarážka je tu, aby to zastavila, A my jsme tu, abychom vám ukázali, jak ji můžete nastavit.

Takže jste zmateni nastavením příďového dorazu lodního přívěsu?

Nastavení je celkem snadné. Neexistují žádné potíže a můžete to udělat ve dvou krocích. Vše, co budete potřebovat, je vrtačka, klíč a pár šroubů. S těmito dvěma můžete dosáhnout dokonalého nastavení! V tomto článku najdete také zarážku na luk pro kutily. Také jsme vám ukázali, jak připevnit lodní západku. Na co čekáš? Dopřejte si tento článek a získejte nastavení zarážky luku!

Účel Bow Stop

Přívěs lodí

Příďová zarážka je zařízení používané na lodním přívěsu k zajištění přídě lodi na místě během přepravy. Obvykle se nachází v přední části přívěsu a skládá se z pryžové nebo plastové zarážky, která se opírá o příď lodi a zabraňuje jejímu pohybu vpřed během přepravy.

Příďové zarážky jsou nezbytné pro bezpečnou přepravu lodi, protože pomáhají zabránit posunutí nebo poskakování lodi během přepravy. Pomáhají také chránit trup lodi tím, že poskytují polstrovaný povrch, o který se může opřít příď.

Příďové zarážky se dodávají v různých velikostech a tvarech, aby vyhovovaly různým typům lodí a přívěsů. Některé zarážky přídě jsou nastavitelné, aby zajistily správné přizpůsobení lodi, zatímco jiné jsou navrženy pro konkrétní modely lodí nebo typy přívěsů.

2 kroky k instalaci zarážky příďového přívěsu

Příďové zarážky jsou velmi důležité pro bezpečnost lodi. Níže si proto ukážeme, jak nainstalovat válec příďového dorazu lodního přívěsu.

Krok 1: Odstranění zarážky luku

Pokud máte stávající zarážku přídě, kterou je třeba vyměnit, začněte jejím odstraněním z přívěsu.

Pomocí klíče nebo sady nástrčných klíčů povolte a odstraňte všechny šrouby nebo šrouby, které drží zarážku luku na místě.

Jakmile je odstraněn starý doraz luku, očistěte všechny nečistoty nebo zbytky z montážní oblasti.

Krok 2: Nastavení nové zarážky luku

Bow Stop

Před nastavením dorazu luku se ujistěte, že loď je správně umístěna na přívěsu.

Nyní byste měli mít dostatek podložek, které vás vyčlení. Což pomůže vejít se do prostoru čtyři a půl palce což je 115 mm. Ujistěte se, že jste vybrali vhodné podložky.

Po výběru je vložte na místo a protáhněte šroub. Protáhněte šroub skrz. Poté otočte zarážku přídě přibližně ve správné orientaci, aby odpovídala lodi.

Jakmile to uděláte, můžete matici utáhnout. Nyní přiveďte člun vpřed proti zarážce přídě. To pomůže nastavit zarážku přídě do správné polohy a naklonit se proti lodi.

Se zarážkou luku nastavenou ve správném úhlu je nyní čas vyvrtat nějaké otvory. Tyto otvory jsou pro sekundární zajišťovací šroub a nastavení sloupku navijáku lodního přívěsu. Můžete také nainstalovat námořní naviják.

Nyní máte na výběr ze čtyř otvorů. Vyberte otvor, který nejlépe odpovídá vašemu montážnímu rámu. V tomto případě se jedná o horní ze čtyř otvorů.

Pak tam provrtejte. Vrtání bude snadné, pokud máte náhradní podložku pro určení vaší polohy. Poté jej zarovnejte a poté označte vrtačkou.

Po označení použijte vodicí vrták a provrtejte tam přímo. Provrtejte ho malým otvorem hlavním vrtákem. Poté můžete šroub nasadit přímo.

Nasaďte šroub zevnitř ven. Menší hlava tak zůstane na vnitřní straně, kam je třeba vést popruh navijáku. Utáhněte obě matice, dokud nebudou super utažené.

Zkraťte přebytečnou délku šroubu pomocí ruční pily nebo motorové pily. Ujistěte se, že jste odstranili všechny části dříku šroubu. Poté opravte holý kov barvou.

K rychlému retušování holého kovu můžete použít sprej. Šířka lodního přívěsu je také důležité, aby se vaše loď nepoškodila.

Výhody Bow Stop

Příďová zarážka pomáhá zabránit přestřelení lodi. Přestřelení nastane, když vytáhnete loď z vody. A jediný způsob, jak ho vytáhnout, je připevnit ho k autu.

Příďová zarážka pomáhá poskytnout jen trochu podpory nebo polštáře v přední části. Protože při tažení lodi po silnici by se mohla přední část poškodit. Tímto způsobem to není strkané kolem a narážení na žádný kov nebo něco podobného.

DIY Bow Stop z PVC trubky

Prvním krokem je odříznutí PVC trubky a její připevnění ve tvaru navijáku. Trubka, která bude směřovat k přední části lodi, musí být opatřena zářezem. To pomůže přivázat na zip opěrku přídě přívěsu na gumový člun.

Trubka směřující dopředu bude mít otvor těsně pod zářezem. Protáhněte ji zipem a uvažte zarážku mašle na horní části zářezu.

Nyní pro spodní část montážního rámu. K dispozici je přední kování a zadní kování. Zadní díl bude mít tvar „T“. Zbruste spodní část tvarovky ve tvaru T stolní bruskou.

Tímto způsobem T přiléhá k přívěsu. A přední kování musí být v úhlu 45 stupňů. Použijte několik kruhových svorek k přidržení kování ve tvaru T vzadu.

Použijte U-šroub XNUMX x XNUMX palců k přidržení předního kování v místě zarážky přídě. Díky tomu bude zarážka luku super pevná.

Instalace lodní západky

Lodní západka je stejně praktická jako zarážka přídě. Prvním krokem této instalace automatické západky přídě lodního přívěsu je odstranění zarážky přídě. Odstraňte stávající šroub ze západky člunu.

Potom namontujte západku člunu na místo, kde byla zastávka. Některé západky nejsou dodávány s podložkami. Pokud tedy plánujete instalaci u jezera, vezměte si s sebou nějaké podložky.

Také se ujistěte, že tato západka přesně pasuje pro přívěs. Na zadní stranu vložte dvě podložky na každou stranu a plošší matice na straně. Utáhněte západku dolů do bodu, kde ji můžete posunout, ale je dostatečně pevná.

Nastavte západku podle úhlu vaší lodi. Nyní připevníme příďovou zarážku zpět na její místo. Připevněte rukojeti jedním šroubem skrz čtverec a dalším šroubem z druhé strany.

A pak na ně nasadíme matici, abychom je utáhli. Dále namontujte rukojeť do čepu na navijáku. Je tam rozpěrka, kterou nejprve nasadíme na čep a pak nasadíme kliku.

Rukojeť lze nastavit libovolně. Po nasazení tam vložte kolík, který drží rukojeť.

Nejčastější dotazy

vzdálenost mezi válečky lodi

Níže jsou uvedeny některé otázky, které by vás mohly zajímat!-

Jaká by měla být vzdálenost mezi válečky lodi?

Vzdálenost mezi válečky lodi na přívěsu bude záviset na velikosti a hmotnosti lodi a také na konstrukci přívěsu. Obecným pravidlem je, že válečky by měly být od sebe dostatečně daleko, aby poskytovaly člunu dostatečnou oporu, ale ne tak daleko, aby se loď mohla během přepravy posunout nebo pohybovat.

U menších lodí může být vzdálenost mezi válečky kdekoli od 2 do 4 stop. Větší lodě mohou vyžadovat více prostoru mezi válečky, až 6 stop nebo více. Je důležité prostudovat si pokyny výrobce pro vaši loď a přívěs, abyste určili doporučenou rozteč válců.

Jak se vybírá příďový kotevní válec?

Výběr správného příďového kotevního válečku pro vaši loď zahrnuje několik úvah.

Nejprve musíte určit velikost a hmotnost kotvy, abyste se ujistili, že válec je dimenzován tak, aby zvládl hmotnost kotvy.

Navíc typ lodi, kterou máte, ovlivní typ kotevního válce, který potřebujete.

Například plachetnice mohou vyžadovat válec, který pojme větší kotevní řetěz, zatímco motorové čluny mohou vyžadovat kompaktnější a efektivnější válec.

Důležitým hlediskem je také umístění kotevního válečku na vaší lodi.

Vyberte válec, který lze bezpečně namontovat na požadované místo. Důležitý je materiál válečku.

Kotevní válečky mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je nerezová ocel, hliník a plast.

Vyberte materiál, který je trvanlivý a odolný proti korozi pro vaše prostředí na lodi.

K čemu slouží kotevní válečky?

Kotevní válečky jsou běžným příslušenstvím na lodích, které se používají k nasazování a vytahování kotvy.

Obvykle jsou umístěny na přídi lodi a sestávají z válečku nebo řady válečků, které vedou kotevní šňůru nebo řetěz do az kotevní skříňky.

Jak zarovnáte lůžka lodních přívěsů?

Vyrovnání lůžek lodního přívěsu je klíčovou součástí správného podepření a přepravy vaší lodi.

Chcete-li zarovnat lůžka lodního přívěsu, měli byste nejprve umístit loď na přívěs tak, aby byla vystředěná a seděla na lůžkách rovnoměrně.

Poté zkontrolujte zarovnání pohledem po délce člunu, abyste se ujistili, že je vystředěná a sedí rovnoměrně na lůžkách.

Pokud je loď mimo střed nebo sedí nerovnoměrně, upravte podle toho lůžka.

Chcete-li upravit lůžka, použijte klíč nebo sadu nástrčných klíčů k povolení šroubů nebo šroubů, které lůžka drží na místě.

Přesuňte lůžka podle potřeby, abyste je zarovnali s trupem lodi.

Po provedení úprav znovu zkontrolujte zarovnání, abyste se ujistili, že je loď vystředěná a sedí rovnoměrně na lůžkách.

Jakmile jste spokojeni s vyrovnáním, bezpečně upevněte lůžka na místě utažením šroubů nebo šroubů.

Měla by loď sedět na válečcích nebo lůžkách?

Zda má loď sedět na válečcích nebo lůžkách, závisí na několika faktorech.

Válečky jsou nejvhodnější pro lodě s plochým dnem, protože umožňují snadné nasouvání a vyjímání lodi z přívěsu.

Lodě, které jsou často spouštěny na vodu a vytahovány z vody, těží z válečků, protože umožňují snadné a rychlé nakládání a vykládání.

Na druhou stranu jsou lůžka vhodnější pro lodě s trupy ve tvaru V, protože poskytují větší podporu a bezpečnější držení.

Čluny s trupem ve tvaru V jsou běžnější, a proto jsou lůžka častější.

Palanda nabízejí větší podporu po celé délce lodi a je méně pravděpodobné, že způsobí poškození trupu během přepravy.

Poskytují také stabilní platformu pro sezení lodi, což může snížit riziko poškození při posunu během přepravy.

Proč investovat do čističky vzduchu?

V tuto chvíli by pro vás mělo být nastavení přídi přívěsu snadné. Je to jednoduchý dvoustupňový proces, který vám může poskytnout tu nejodolnější zarážku luku. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy!

Nebo se zarážka přídě během jízdy uvolní. Šťastnou plavbu!

Související články