Y 10 Caiac Chwyddadwy Gorau Gorau 2023: Cludadwy + HWYL

Nid ydym yn mwynhau dim mwy na mynd â'n caiacau i'r dŵr a threulio ychydig oriau yn mordeithio ar y dyfrffyrdd. Mae'n well gan rai ohonom fynd ymhellach i ffwrdd a mynd â'n caiacau i wersylla pryd bynnag y bydd ein hamserlenni'n caniatáu.

Mae caiacio yn dda i'ch corff a meddwl ac yn darparu'r ffordd berffaith i ddianc rhag prysurdeb y swyddfa. Ond, er ein bod ni'n caru caiacau, nid dyma'r peth hawsaf i'w gludo a'i storio.

Os nad ydych chi'n byw yn union wrth ymyl y dŵr, mae caiacio yn ddieithriad yn golygu llwytho'ch cwch ar rac to neu ei glymu wrth drelar.

Mae hynny oherwydd bod hyd yn oed caiacau cryno tua naw troedfedd o hyd, a gall tandemau fesur 12 troedfedd neu fwy. Mae'r rhan fwyaf o gaiacau yn anhyblyg ac, tra gallwch chi prynu caiacau plygu, gallant fod ychydig ar yr ochr ddrud. Yn fyr, os ydych am fynd i mewn i gaiacio, mae angen ichi ystyried sut yr ydych yn mynd i gael eich caiac o'ch cartref i ymyl y dŵr.

Fel arall, fe allech chi gael caiac na allwch chi hyd yn oed gyrraedd y dŵr! Edrychwch ar Y caiacau Theganau Gorau:

Yaks Theganau Gorau: Ansawdd + HWYL!

Er mwyn eich helpu ar eich ffordd, rydym wedi profi ac adolygu dwsinau o gaiacau chwyddadwy, a dyma ein ffefrynnau.

1. Elfennau Uwch AdvancedFrame Caiac Chwyddadwy: Yn syml, Y Caiac Theganau Gorau!

Elfennau Uwch Ceufad Theganau Ffrâm Uwch

Mae rhai caiacwyr craidd caled yn meddwl nad yw offer gwynt yn addas ar gyfer sefyllfaoedd padlo heriol. Maen nhw'n cymryd yn ganiataol nad yw offer gwynt yn llawer gwell na gwelyau aer a dim ond ar ddŵr tawel iawn y bwriedir eu defnyddio'n achlysurol.

Mae Caiac Chwyddadwy Elfennau UwchFrame Uwch yn gwrthbrofi'r ddamcaniaeth hon. Mae'n chwyddadwy a gall wneud bron popeth y gall caiac anhyblyg ei wneud, ond mae hefyd yn hawdd ei gludo a'i storio.

Nodweddion allweddol:

 • Bwa anhyblyg gyda ffrâm alwminiwm mewnol symudadwy
 • Dyluniad eistedd i mewn
 • Corff polyester wedi'i orchuddio â PVC haen driphlyg
 • 5 troedfedd o hyd, 34 modfedd o led, 11.5 modfedd o ddyfnder
 • Sedd gefn uchel
 • Mannau storio dwbl gyda rhwydi cargo
 • Dolenni cario proffil isel wedi'u mowldio
 • Capasiti 300-punt

Mae gan yr AE AdvancedFrame yr holl nodweddion y byddech chi'n eu disgwyl ar gaiac anhyblyg. Gellir ei osod hyd yn oed gyda dec chwistrellu. Er gwaethaf hyn, dim ond 36 pwys y mae'n ei bwyso, sy'n golygu ei fod yn hawdd ei gludo.

Pros
 • Yn ddelfrydol ar gyfer teithiau padlo estynedig
 • Dyluniad syml iawn
 • Mae ffrâm fewnol a bwa anhyblyg yn golygu ei fod yn tracio ac yn trin fel cwch anhyblyg
 • Ar gael hefyd fel tandem
anfanteision
 • Pwmp a rhwyfau heb eu cyflenwi

 

Os ydych chi eisiau caiac chwyddadwy sy'n teimlo a hyd yn oed yn edrych fel caiac eistedd i mewn rheolaidd, mae Caiac Chwyddadwy Elfennau Uwch AdvancedFrame yn opsiwn ardderchog.

Mae ganddo holl fanteision caiac rheolaidd, ond dim un o'r anfanteision. Mae hefyd yn bris cystadleuol iawn.

2. Sea Eagle 370 moethus 3 Person Canŵ Caiac Chwaraeon Cludadwy Chwaraeon

Sea Eagle 370 moethus 3 Person Canŵ Caiac Chwaraeon Cludadwy Chwaraeon

Mae'r chwyddadwy hwn yn fwy o ganŵ na chaiac. Mae hynny'n golygu eich bod chi'n eistedd ynddo, ond mae'r brig ar agor. Er bod y Sea Eagle 370 Deluxe yn eich gadael yn agored i'r elfennau, mae'n gwneud y cwch hwn yn hawdd i chi fynd i mewn ac allan ohono, a hefyd yn rhoi gallu pwysau uchel iddo.

Dyma'r bad dŵr pwmpiadwy delfrydol ar gyfer teuluoedd ac unrhyw un sydd am fynd â'u padlo cŵn. Mae hefyd wedi'i raddio ar gyfer dŵr gwyn gradd III.

Nodweddion allweddol:

 • Capasiti tri pherson/650 pwys
 • Twin seddi chwyddadwy symudol
 • Sgegiau dwbl wedi'u mowldio ar gyfer tracio mwy syth
 • Wedi'i gyflenwi â dwy badl, pwmp troed, cit atgyweirio, a bag cario
 • Pum tiwb I-beam ar gyfer sefydlogrwydd a hynofedd
 • Mannau storio blaen a blaen caeedig
 • Dolenni cario rhaff ar y blaen a'r cefn
 • Agor a chau falfiau draenio

Mae'r caiac hawdd ei chwyddo hwn yn chwyth! Mae'n addas ar gyfer bron unrhyw gorff mordwyol o ddŵr, hyd at ddŵr gwyn gradd III. Mae ei allu mawr yn golygu ei fod yn ddelfrydol ar gyfer teithiau padlo unigol hir ond gall hefyd ddarparu ar gyfer eich teulu.

Pros
 • Popeth sydd ei angen arnoch i fynd allan ar y dŵr
 • Hwyl padlo i'r teulu cyfan
 • Dyluniad sefydlog iawn, bywiog
 • Am bris da
anfanteision
 • Eithaf trwm
 • Nid yw'r sedd flaen yn gefnogol iawn

 

Mae'r caiac chwyddadwy hwn yn ddigon cadarn ac amlbwrpas i ymdopi â bron unrhyw antur padlo. Mae gartref ar ddŵr tawel, ond gallwch hefyd ei dynnu allan yn y syrffio a hyd yn oed ei ddefnyddio ar gyfer hwyl dŵr gwyn.

Mae'n ddigon mawr fel y gall gynnwys tri o bobl ond yn ddigon ysgafn y gallech chi ei ddefnyddio fel crefft unigol o hyd. Am y pris, rydych chi'n cael llawer o gaiac chwyddadwy am eich arian. Mae ychwanegu padlau, pwmp, cit atgyweirio, a bag cario yn golygu bod hwn yn becyn gwerth rhagorol.

3. Caiac Chwyddadwy Eistedd-Ar-Top STAR Rival

Caiac Chwyddadwy Eistedd-Ar-Bop STAR Rival

Mae caiacau eistedd-ymlaen yn ddelfrydol ar gyfer ddechreuwyr. Maent yn hawdd mynd i mewn ac allan ohonynt, hyd yn oed mewn dŵr dwfn pe baech yn troi drosodd. Yn ogystal, maent yn addas ar gyfer pethau fel pysgota a mordeithio gan eu bod yn caniatáu ichi symud o gwmpas eich caiac yn hawdd. Mae hynny'n rhywbeth na allwch ei wneud fel arfer gyda chaiac eistedd i mewn. Mae'r STAR Rival Kayak yn opsiwn ardderchog ar gyfer llu o weithgareddau dŵr ac mae'n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer genweirio.

Nodweddion allweddol:

 • Tiwbiau ochr deuol mawr ar gyfer hynofedd a sefydlogrwydd
 • Capasiti pwysau 450 pwys
 • Porthladd draenio canolog
 • Rigio webin cadwyn llygad y dydd ar gyfer atodi ategolion
 • Man storio deuol gyda bynjis
 • Cadair blygu alwminiwm symudadwy
 • Mowntiau atodiad ar gyfer GPS, gwiail pysgota, darganfyddwr pysgod, ac ati.
 • Asgell olrhain symudadwy
 • Wedi'i gyflenwi â phwmp a phecyn atgyweirio

Y ffordd orau o feddwl am y STAR Rival SOT Inflatable Kayak yw fel llwyfan symudol. Mae ei ddyluniad sefydlog yn golygu y gallwch chi sefyll arno ar gyfer pysgota, ond gallwch chi hefyd eistedd a padlo i'w archwilio'n hawdd. Mae'n fwy na'r caiac eistedd ar gyfartaledd, ac mae hynny'n golygu bod digon o le i gario'ch offer. Wedi'i wneud ar gyfer dŵr tawel, mae'r pwmpiadwy eistedd arno hwn yn hawdd i'w ddefnyddio, ac yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a padlo hamdden.

Pros
 • Dyluniad eang, sefydlog
 • Capasiti pwysau uchel
 • Ysgafn a hawdd i'w gludo
anfanteision
 • Padlo a bag cario heb ei gyflenwi
 • Pwynt pris uchel

 

Er bod y caiac chwyddadwy hwn yn eithaf drud, fe'i gwneir i bara. Nid yw'n addas iawn ar gyfer padlo pellter hir ond mae'n ddelfrydol ar gyfer padlo achlysurol ar ddyfroedd tawel.

Mae'n arbennig o dda fel llwyfan genweirio, ac mae mwy na digon o le a chynhwysedd cludo ar gyfer hyd yn oed y pysgotwr sydd â'r offer gorau.

4. Aquaglide Chelan 155 HB XL Caiac Chwydd Tandem

Aquaglide Chelan 155 HB XL Caiac Chwydd Tandem

Mae'r rhan fwyaf o gaiacau chwyddadwy yn ddelfrydol ar gyfer teithiau byr a chwarae o gwmpas ger glan y môr neu ar lynnoedd bach, ond nid ydynt yn addas ar gyfer teithio a gwersylla mewn gwirionedd. Mae'r Caiac Aquaglide yn mynd yn groes i'r duedd hon! Mae'n gaiac pwmpiadwy tandem y gellir ei badlo hefyd yn unigol, ac mae'n berffaith ar gyfer gwibdeithiau pellter hir.

Gall un person ei badlo'n hawdd, ond hefyd yn ddigon mawr i ddau oedolyn a phlentyn neu gi.

Nodweddion allweddol:

 • 15 troedfedd o hyd, 36 modfedd o led.
 • Dec hunan-ddraenio
 • Mannau storio dan orchudd ymlaen ac ar ôl, ynghyd â mannau storio agored gyda bynjis
 • Twin sedd symudol, symudadwy, addasadwy
 • Dolenni cario wedi'u mowldio
 • Sgeg gefn symudadwy ar gyfer tracio mwy sythach
 • Wedi'i gyflenwi â phecyn cario
 • Llawer o strapiau atodiad affeithiwr
Pros
 • Hawdd ac effeithlon i badlo
 • Yn addas ar gyfer padlo pellter hir, teithio a gwersylla
 • Gellir ei ddefnyddio fel unawd neu fel tandem
 • Digon mawr i gludo teithwyr neu offer ychwanegol
anfanteision
 • Pwmp a phadlo heb eu cyflenwi
 • Ddim mor maneuverable â caiac byrrach
 • Yn ddrud iawn

 

Mae'r Aquaglide Chelan Inflatable Kayak yn gwch perffaith ar gyfer padlwyr sy'n edrych i gael digon o filltiroedd o dan eu gwregysau, ond sydd hefyd eisiau caiac sy'n ysgafn, yn gludadwy ac yn hawdd i'w storio.

Mae hyn yn llawer mwy nag eistedd ar a padlo pwmpiadwy; mae'n berffaith ar gyfer padlwyr difrifol sy'n chwilio am ddewis arall yn lle caiacau anhyblyg.

5. Sevylor Quikpak K5 1-Person Caiac

Sevylor Quikpak K5 Caiac 1-Person

Mae Sevylor yn arbenigo mewn gwneud cychod dŵr chwyddadwy, o fyrddau padlo i dingis pysgota. Caiac 5-Person Sevylor Quikpak K1 yw eu caiac chwyddadwy unigol sefyll allan. Mae ei hygludedd, ynghyd â'r dyluniad eistedd i mewn, yn golygu mai hwn yw'r caiac chwyddadwy delfrydol ar gyfer teithwyr unigol sydd am archwilio ymhell oddi ar y trac wedi'i guro.

Mae'n gynnyrch pris da sy'n addas ar gyfer padlwyr dechreuwyr, canolradd ac uwch.

Nodweddion allweddol:

 • Adeiladwaith PVC 24-medr gyda gwaelod tarpolin ar gyfer gwydnwch
 • Siambrau aer lluosog ar gyfer hynofedd a sefydlogrwydd mwyaf
 • Sgeg adeiledig ar gyfer olrhain gwell
 • Mannau storio ymlaen a blaen gyda bynjis
 • Wedi'i ffitio â gorchuddion chwistrell
 • Dolenni cario adeiledig
 • Wedi'i gyflenwi â phwmp, padlo, a sach gefn cario

Rhowch y caiac hwn ar eich cefn a cherddwch i'ch cyrchfan padlo. Pwmpiwch ef i fyny mewn tua phum munud ac yna trowch y sach gefn yn sedd gyfforddus sy'n arbed gofod. Gyda digon o gylchoedd D a lle storio, ni fydd gennych unrhyw broblem yn cario'r holl offer sydd eu hangen arnoch ar gyfer padl pellter hir hyd yn oed. Er na fyddwch chi'n drysu'r caiac hwn am gwch anhyblyg, mae'n trin yn ddigon da ar ddŵr tawel, gwastad a gellir ei ddefnyddio hefyd ar ddŵr gwyn mwy garw a'r môr.

Pros
 • Cludadwy iawn
 • Llawer o le i goesau
 • Cyfforddus iawn
 • Hawdd ei symud
anfanteision
 • Yn dueddol o gael eich chwythu oddi ar y cwrs; ddim yn addas i'w ddefnyddio yn ystod gwyntoedd cryfion
 • Yn cymryd ymarfer i bacio i lawr i ffitio i mewn i'r backpack
 • Nid padl a gyflenwir yw'r ansawdd gorau
 • Ni ellir tynnu sgeg os yw wedi'i ddifrodi/ddim ei angen

 

Er efallai y byddwch am ddisodli'r padl gydag un o ansawdd gwell, mae'r Sevylor Quikpak K5 1-Person Kayak yn barod ar gyfer y dŵr allan o'r bocs.

Hawdd i'w sefydlu a'i ddefnyddio, mae hwn yn gaiac gwych a fydd yn eich cludo milltiroedd lawer mewn cysur. Yn berffaith ar gyfer preswylwyr fflatiau a pherchnogion ceir cryno, mae'r Sevylor Quikpak K5 1-Person Kayak yn hawdd iawn i fyw ag ef.

Y Broblem Storio Gyda Chaiacau Anhyblyg

Popeth y mae angen i chi ei wybod am gaiacau gwynt

Gall storio hefyd achosi problem. Gall hyd yn oed y caiacau caletaf gael eu heffeithio gan amlygiad hirdymor i olau'r haul a'r elfennau. Yn dilyn hynny, mae angen i chi gadw'ch caiac dan do pan nad ydych chi'n ei ddefnyddio.

Mae hynny'n arbennig o bwysig os na fyddwch chi'n defnyddio'ch cwch am ychydig wythnosau ar y tro, fel yn ystod y gaeaf. Mae angen llawer o le storio ar gaiacau anhyblyg. Os nad oes gennych chi sied gardd fawr neu garej, efallai y gwelwch nad oes gennych chi unrhyw le addas i gadw'ch caiac pan nad ydych chi'n ei ddefnyddio.

Mae'r rhan fwyaf o gaiacau yn rhy fawr i ffitio trwy ddrws o faint safonol, ac yn amhosib eu llywio trwy dramwyfeydd cul. Ac os ydych yn byw mewn fflat, yn llythrennol nid oes unrhyw ffordd y byddwch yn gallu storio caiac maint llawn. Dyna pam mae llawer o berchnogion caiacau yn cadw eu cychod dŵr mewn siediau cychod ger y dŵr.

Peidiwch â diystyru nwyddau gwynt: gellir eu defnyddio yn unrhyw le, yn gwbl ddiogel!

Y newyddion da yw nad yw'r problemau hyn yn anorchfygol. Mae caiac chwyddadwy da yn gludadwy ac yn hawdd i'w storio a gellir ei gadw'n ddiogel iawn yng nghefn eich car neu hyd yn oed mewn cwpwrdd gartref. Os ydych chi eisiau caiac hawdd ei ddefnyddio y gallwch chi ei gario a'i storio bron yn unrhyw le, mae offer gwynt yn ddewis ardderchog.

Mae llawer o bethau y mae angen i chi eu hystyried cyn prynu caiac chwyddadwy. Er mwyn eich helpu i wneud y dewis gorau posibl, rydym wedi creu'r canllaw hwn i brynwyr a hefyd wedi cynnwys adolygiadau o'r pum caiac chwyddadwy gorau. Mae'r Intex Excursions Pro Inflatable yn un gwych:

Cyfres Caiac Intex Excursion Pro

Sut i Ddewis Y Caiac Theganau Gorau

Chelan 155 Caiac Chwyddadwy _ Aquaglide

Mae caiacau chwyddadwy yn amrywio'n fawr o ran dyluniad, nodweddion, adeiladwaith, a'r hyn y maent yn addas ar ei gyfer. Cyn prynu un, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymgyfarwyddo â'r holl amrywiadau hyn i sicrhau eich bod chi'n dewis yr un iawn i chi. Wedi'r cyfan, ni fydd hyd yn oed y caiac gorau yn llawer o ddefnydd os nad yw'n addas ar gyfer y math o badlo rydych chi am ei wneud.

1. Math o gaiac Theganau

Fel caiacau anhyblyg, a oes sawl math gwahanol o gaiacau chwyddadwy i ddewis ohonynt? Mae'r rhain yn cynnwys:

Mae pob un yn cael ei wneud â phwrpas penodol mewn golwg, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu'r un iawn ar gyfer y math o padin rydych chi am ei wneud. Mae'r rhan fwyaf yn ddigon amlbwrpas fel y gellir eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau, ond os ydych chi'n mynd i wneud rhywbeth penodol gyda'ch caiac pwmpiadwy, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu un sydd wedi'i ddylunio'n briodol.

Er enghraifft, nid yw caiac pwmpiadwy eistedd arno yn addas iawn ar gyfer unrhyw beth heblaw padlo hawdd ar ddŵr tawel iawn.

2. Capasiti pwysau a seddi

Ydych chi'n padlwr unigol? Ai dim ond dros bellteroedd byr y bydd angen i'ch caiac eich cario chi a photel ddiodydd? Neu a ydych chi eisiau cwch a all ddal eich teulu cyfan neu gludo offer gwersylla dros bellteroedd hir?

Gwnewch yn siŵr bod eich caiac yn gallu cario beth bynnag sydd ei angen arnoch. Mae gallu cario caiac fel arfer yn cael ei fesur mewn punnoedd ac mae'n amrywio o 250 hyd at 700. Os ydych chi'n ansicr am hyn, dewiswch gaiac gyda chynhwysedd uwch.

Mae'n well cael mwy nag sydd ei angen arnoch a pheidio â'i ddefnyddio na pheidio â chael digon a dymuno y gwnaethoch. O ran seddi, mae gan gaiacau chwyddadwy un, dwy neu dair sedd fel arfer. Fel cynhwysedd pwysau, mae'n aml yn syniad da cael mwy o seddi nag sydd eu hangen arnoch chi, fel y gallwch chi wneud ffrindiau neu aelodau o'r teulu allan ar y dŵr.

3. pwysau a maint pecyn

Pa mor bell ydych chi'n disgwyl cario'ch caiac chwyddadwy? Os mai dim ond ychydig lathenni o'ch car i'r dŵr ydyw, nid yw pwysau a maint pecyn yn broblem mewn gwirionedd. Ond os ydych chi eisiau cerdded i'r anialwch gyda'ch caiac wedi'i ddatchwyddo ar eich cefn, yna ysgafnach a llai sydd orau.

Mae tandems fel arfer yn drymach na chaiacau chwyddadwy unigol, ond mae pwysau hefyd yn dibynnu ar y deunyddiau y gwneir y cwch ohonynt.

4. Deunyddiau Caiacau Theganau

Mae caiacau chwyddadwy fel arfer yn cael eu gwneud o un o dri math o ddeunydd. Mae gan rai adeiladwaith un haen, sydd ar y cyfan yn ysgafnach ac yn rhatach, tra bod haenau lluosog yn fwy caled. Y prif ddewisiadau deunydd yw PVC, Nitrylon, a Hypalon.

Mae PVC yn rhad, yn ysgafn, ac yn weldadwy. Fel arfer mae wedi'i fondio â neilon i'w wneud yn anoddach. Fodd bynnag, nid yw PVC yn gyfeillgar iawn i'r amgylchedd a gall golau UV a thymheredd uchel iawn ei wanhau.

Mae Nitrylon yn eco-gyfeillgar na PVC, ac mae hefyd yn fwy cadarn ac yn gallu gwrthsefyll tyllau yn well. Mae nitrylon wedi'i wneud o rwber synthetig wedi'i orchuddio â ffabrig 1200D. Ar yr anfantais, gall y deunydd hwn fod ychydig ar ochr drwm. Gellir dadlau mai Hypalon yw'r deunydd gorau ar gyfer caiacau chwyddadwy.

Mae'n gryf ac yn gwisgo'n galed iawn. Fodd bynnag, gall fod yn ddrud, ac mae haenau lluosog o Hypalon yn drwm iawn.

5. Pecynnau Affeithiwr

Gyda rhai caiacau chwyddadwy, y cyfan a gewch pan fyddwch chi'n prynu un yw'r cwch ei hun. Mae hynny'n iawn, ar yr amod nad oes ots gennych wario arian ychwanegol ar y pethau eraill y bydd eu hangen arnoch i fynd allan ar y dŵr. Daw offer gwynt caiac eraill fel pecynnau llawn ac maent yn cynnwys ategolion a gêr ychwanegol. I ddefnyddio eich caiac, bydd angen:

Mae rhai pecynnau yn cynnwys ychydig o'r eitemau hyn, tra gall eraill gynnwys pob un ohonynt. Ni fydd gan eraill unrhyw un o'r hanfodion hyn, a bydd angen i chi eu prynu i gyd ar wahân. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod beth sy'n dod gyda'ch caiac fel bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich anturiaethau padlo. Does dim byd gwaeth na chael caiac chwyddadwy newydd ond peidio â chael padlau, pwmp, ac ati.

Mae pwmp yn hanfodol i chwyddo'r caiac.

6. Cyllideb

mae caiacau chwyddadwy rhad, ac mae caiacau chwyddadwy drud. Mae caiacau drutach yn dueddol o fod yn fwy amlbwrpas a chaled, ond nid yw hynny'n golygu na allwch chi gael llawer o hwyl mewn cwch rhatach.

Wrth brynu caiac chwyddadwy, mae'n syniad da dechrau gyda'ch cyllideb ac yna chwilio am gychod y gallwch chi eu fforddio'n gyfforddus. Gallai mynd dros eich cyllideb olygu y cewch well caiac.

Eto i gyd, os na ddefnyddiwch y nodweddion ychwanegol y taloch amdanynt, nid oes unrhyw fudd i wario mwy o arian. Dewiswch eich cyllideb a chadwch ati i wneud yn siŵr eich bod yn gyfforddus â'ch pryniant.

Cludadwyedd + Hwyl = Caiacau Theganau!

Os oeddech chi'n meddwl bod caiacio yn anymarferol neu'n rhy ddrud, byddwch chi'n falch iawn o glywed, gyda chaiac chwyddadwy, nad yw hyn yn wir mewn gwirionedd. Ydy, mae rhai caiacau chwyddadwy yn ddrytach nag eraill, ond mae yna hefyd ddigon o gychod rhatach a fydd yn mynd â chi allan ar y dŵr am lawer llai o arian.

Gyda dewis o eistedd ymlaen, eistedd-ymlaen, caiacau pysgota, unawdau, a thandems, ni ddylai fod gennych unrhyw broblem dod o hyd i'r caiac chwyddadwy gorau ar gyfer eich anghenion, yn ogystal â'ch cyllideb. Efallai y bydd gan gaiacau anhyblyg berfformiad gwell, ond mae'r bwlch rhwng offer gwynt ac anhyblyg yn cau'n gyflym.

Mae rhai o'r cychod sy'n cael eu hadolygu bron yn anganfyddadwy gan eu cymheiriaid anhyblyg. Ac, oherwydd eu bod yn haws eu cludo a'u storio, mae gan gaiacau chwyddadwy fanteision na all cychod anhyblyg eu cyfateb.