Beth alla i ei ddefnyddio ar gyfer hylif trimio a gogwyddo? - Dewisiadau Amgen Aml-swyddogaeth

Mae'r holl allfyrddau a gyriannau cefn presennol yn elwa o'r hylif trimio a gogwyddo rhagorol hwn. Mae'r gludiogrwydd a'r lubricity sydd eu hangen ar gyfer dosbarthiad pwysau priodol a bywyd sêl wedi'u cynnwys yn y fformiwleiddiad hwn.

Mae hylif trimio a gogwyddo yn fath o hylif hydrolig a ddefnyddir i weithredu'r mecanweithiau trimio a gogwyddo ar gychod a moduron allfwrdd.

Felly, beth alla i ei ddefnyddio ar gyfer hylif tilt a trim? Gallwch ddefnyddio amrywiaeth o hylifau fel hylifau trimio a gogwyddo. Bydd hylif y tractor yn perfformio'n rhagorol. Mae rhinweddau ewynnu hylif hydrolig yn amrywio ychydig.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn angenrheidiol ar gyfer tilt a trim. Gallwch ddefnyddio'r ATF Dextron, neu unrhyw hylif trawsyrru ar gyfer eich hylif trimio a gogwyddo. Dyna gip olwg. Yn yr erthygl hon yn unig, byddwn yn esbonio'r hylifau yn fanwl.

Beth alla i ei ddefnyddio ar gyfer hylif trimio a gogwyddo?

Hylif Trimio a Tilt

Gallwch ddefnyddio hylif trosglwyddo awtomatig GM Dexron II ac ATF Dexron. Nawr byddwn yn trafod briff amdanynt -

GM Dexron II

Gwnaed GM Dexron-II o becyn ychwanegyn sy'n cynnwys cyrydiad, ac atalyddion rhwd fel olew Jojoba. Mae'n ddull mwy gwydn, llai sensitif, a ddefnyddiodd olew sylfaen Grŵp 2. Er bod GM Dextron II yn hylif trosglwyddo awtomatig a oedd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer hylif trimio a gogwyddo, nid yw ar y farchnad bellach.

Mae'r cwmni wedi rhoi'r gorau iddo wrth i rai fersiynau mwy newydd a gwell o'r hylif gymryd ei le.

ATF Dexron

Gan fod y mecanwaith hydrolig yn pweru'r gydran tilt-trim. Gellir disodli olew tilt a trimio ar y môr gyda Dexron ATF.

Mae Pennzoil yn darparu hylif hydrolig tilt-and-trim morol y gellir ei ddefnyddio wrth lywio pŵer. A systemau tilt-and-trim yn lle. Mae Pennzoil hefyd yn gwneud iro gêr allfwrdd morol.

Newidiadau trydanol fersiynau Johnson ac Evinrude tua 1972 a chyn hynny. Yn ogystal a Modelau OMC Stern Drive o cyn 1977, dylai ddefnyddio Penzoil ATF.

Amlswyddogaeth Tilt Trim Olew Dewisiadau Amgen

Amlswyddogaeth Tilt Trim Olew Dewisiadau Amgen

Yn y diwydiant morol, mae olew tilt-trim allfwrdd yn amddiffyn peiriannau rhag rhwd. Peiriannau morol gweithredu ar lwythi uchel a chwyldroadau y funud am gyfnodau hir o amser. Rhaid i chi ddefnyddio'ch cwch ar yr rpm cywir.

Mae'n arwain at ddadelfennu olewau ceir a'u colli hylifedd neu lifadwyedd. O ganlyniad, mae gweithgynhyrchwyr morwrol yn rhoi cyfarwyddiadau i berchnogion moduron allfwrdd sy'n hyrwyddo rhai mathau o olew. Fel olew modurol SAE 30 neu SAE 10W30, hylif trosglwyddo math F.

Defnyddir Hylif Trosglwyddo Awtomatig Dexron (ATF), neu hylif trim tilt pŵer OMC hefyd. Mae OMC yn gwmni sy'n gwneud manifolds, cydrannau, a gasgedi ar gyfer peiriannau morol.

Olew Automobile SAE 10W30

Gellir defnyddio olew modurol gyda manyleb SAE 10W30 fel ateb ar gyfer olew tocio tilt-allan. Mewn pympiau trim Mercruiser cynharach, er enghraifft, fe'ch cynghorir i ddefnyddio olew SAE 10W30.

Fformiwla SAE 10W-30 gan Amsoil Cwmnïau injan allfwrdd pedair-strôc. Mae'n cynnwys Bombardier/BRP, Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Nissan, Suzuki, Tohatsu, a Yamaha. Gallwch ddefnyddio Olew Modur Synthetig Pedair Strôc i fodloni eu meini prawf yswiriant.

Pan fydd llawlyfr perchennog yn nodi SAE 5W30, 10W30, neu SAE 30 syth. Gallwch hefyd ddefnyddio olew modur allfwrdd SAE 10W30. Dewis arall arall yw brand Mobil 1 10W30.

Hylif trosglwyddo Math F

Gellir amnewid olew tilt-and-trim modur cychod â hylif trosglwyddo math F. Gan fod hylif trawsyrru awtomatig yn cynnwys llawer o lanedyddion, gwiriwch lawlyfr eich perchennog ddwywaith. Mae'n ymddangos bod yna nifer o fusnesau sy'n darparu hylif trosglwyddo. Yma rydym yn argymell rhai o'r rhai poblogaidd.

5W neu 10W amlen barod

Ar gyfer pympiau trim Mercruiser, defnyddiwch SAE5W neu SAE10W yn hytrach na hylif hustling yn unig. Mae olew llif gadwyn ac olew offer pwytho yn ddau amnewidiad arian cyflym arall. Ni ddylid llenwi pympiau trim Mercruiser hylif trosglwyddo awtomatig (ATF). Mae'r sylwedd a ddefnyddir yn y falfiau ar y pwmp ailgylchredeg trim yn anghydnaws â'r ATF.

Triniaethau Traddodiadol

Disodlwyd olew tilt-and-trim modur allfwrdd ag olew modur di-lanedydd 30-pwysau yn y 1970au.

Pa Fath o Hylif Mae Evinrude yn Tilt and Trim yn ei Ddefnyddio?

Nawr rydych chi'n gwybod yr union enw hylif ond dylech chi hefyd ddysgu'r math. Yma, mynnwch rai syniadau.

Beth yw Lliw yr Hylif Trim Power?

Gall hylif hydrolig fod yn lliw cochlyd neu ymddangosiadol ac mae ganddo ddwysedd is hefyd. Felly os oes cyfle iddo ollwng o'r system, fe fydd. Pan fydd y seliau hwrdd actuator yn methu, mae'r hylif yn gollwng allan o amgylch gwaelod yr hwrdd. Mae hefyd yn diferu i lawr o dan y modur tilt a thrimiau rheoli.

A yw'n Bosibl Defnyddio Hylif Llywio Pŵer o Gar ar Gwch?

Dyma'r olew gorau ar gyfer systemau llywio hydrolig, er bod unrhyw olew sy'n bodloni manylebau MIL 5606. Gellir defnyddio hyd yn oed olew injan 5W mewn pinsied. Er bod llawer o gychwyr yn defnyddio hylif trawsyrru awtomatig yn eu system llywio pŵer, dylech ddilyn y llawlyfr gweithredu.

Sut Ydych Chi'n Defnyddio Tabiau Trimio Pan Mae'r Dŵr yn Garw?

Bydd angen i chi ddefnyddio'r switsh tab trimio yn y llyw i leihau eich tabiau trimio. Bydd ei angen wrth ddysgu sut i docio llong mewn tywydd garw. Mae tabiau trim yn cael eu lleihau i ganiatáu i'r bwa gael ei ostwng.

Gallwch hefyd hwylio mewn dyfroedd stormus yn arafach. Gallwch ddewis rhwng tabiau trim a hydrofoils.

A fyddai Angen Hynny mewn gwirionedd i Ddefnyddio Tabiau Trimio?

Gall trimio tabiau o'r maint cywir dorri'r amser y mae'n ei gymryd i gyrraedd y maes awyr yn ei hanner. Maent hefyd yn galluogi llong i gadw ei bwa yn isel ac aros ar awyren yn arafach. Mae starn y cwch yn dechrau trochi wrth i'r sbardun gael ei wthio, gan godi'r bwa.

Sut ddylwn i ychwanegu olew i'm peiriant trimio er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf?

Pan fydd yr injan yn cael ei godi, gellir gweld cneuen hecsagonol o'r uned trimio tilt o amgylch yr LHS. Dadsgriwiwch y gneuen a chwistrellwch ychydig o olew gan ddefnyddio chwistrell neu bwmp nes bod yr olew yn dechrau llifo eto.

Yna cynyddwch y cnau ychydig o weithiau tra'n lleihau. Yn olaf, arhoswch awr neu ddwy ac ailwirio. Pan fydd yr olew wedi'i ddisbyddu, mae'r gronfa ddŵr yn llawn.

A yw'n Bosibl Tilt a Thrimio gyda Hylif Llywio Pŵer?

A yw'n Bosibl Tilt a Thrimio gyda Hylif Llywio Pŵer

Ni ddylid defnyddio olewau cyfnewid fel olew neu lywio pŵer. Mae Yamaha Performance Power Trim Tilt Liquid wedi'i ddatblygu'n arbennig i ddioddef pwysau difrifol.

Ac i drin llawer iawn o gymeriant dŵr tra'n cynnal gweithrediad priodol. Mae angen i chi wybod hefyd sut i waedu pwmp trim.

Pa Mwy o Olew Allwch Chi ei Ddefnyddio i Wneud Tabiau Trimio?

Bydd unrhyw fath o hylif ar gyfer trosglwyddiadau awtomatig yn ddigon (ATF). O ran yr union frand neu fath, peidiwch â thrafferthu.

Bydd unrhyw gyfuniad o'r rhain yn gweithio. Dechreuwch trwy dynnu'r gorchudd Lexan o berimedr yr HPU i ychwanegu hylif. Ac edrychwch am y “pentwr llenwi” yng nghornel flaen chwith y gronfa ddŵr.

Cwestiynau Cyffredin

defnydd ar gyfer hylif tilt a trim

Pam fod modur fy nghwch yn gwrthod tocio?

Mae'n ymddangos bod ychydig o achosion posibl drosto. Os rhywsut mae'r modur yn rhedeg yn berffaith ond yn dal i beidio â chodi na gollwng yr injan, ni fyddai'r cwch yn tocio.

Byddai hefyd yn digwydd os bydd yn disgyn i lawr tra'n uchel, neu na fydd yn para'n hir wedi'i glipio, Yr hylif dŵr neu'r elfen corff falf sydd fwyaf tebygol o feio am y rhain. Monitro lefel y tanc pŵer hydrolig yn gyntaf.

Sut arall fyddech chi'n draenio pwmp trimio ar Mercruiser?

Gyda sgriwdreifer pen gwastad o'r fath, trowch y cysylltydd llenwi ar ochr uchaf naill ai'ch tanc pwmp trimio yn wrthglocwedd.

Llenwch ef â hylif hydrolig nes ei fod yn cwrdd â'r marc “Llawn”. Tynnwch y sgriw llenwi a'i ddisodli. Gyda wrench y gellir ei addasu, tynnwch y wifren chwith uchaf (I fyny) eto o'r silindr trim.

Felly sut fyddech chi'n gwirio'r trim ar fodur tilt?

Ystyriwch y ddau gebl mesurydd trwm sy'n cysylltu â'r pwmp modur trimio / gogwyddo i wirio'r modur yn uniongyrchol, gan osgoi'r rasys cyfnewid a cheblau synhwyrydd.

Dylai un fod yn wyrdd, tra dylai'r llall fod yn las. Mae'n debyg y byddwch chi'n gallu datgysylltu plwg datgysylltu cyflym gerllaw lle mae'r gwifrau'n gollwng maniffoldiau gwacáu allfwrdd.

Pam mae'n bwysig defnyddio'r math cywir o hylif ar gyfer trimio a gogwyddo?

Gall defnyddio'r math anghywir o hylif niweidio'r system ac achosi gollyngiadau, a all fod yn ddrud i'w hatgyweirio. Mae'n bwysig defnyddio'r hylif a argymhellir gan y gwneuthurwr i sicrhau bod y system yn gweithredu'n llyfn ac yn ddiogel.

Beth yw rhai mathau cyffredin o hylif trimio a gogwyddo

Y mathau mwyaf cyffredin o hylif trimio a gogwyddo yw hylif llywio hydrolig, hylif llywio pŵer, ac ATF (hylif trosglwyddo awtomatig).

A allaf gymysgu gwahanol fathau o hylif trimio a gogwyddo?

Na, ni argymhellir cymysgu gwahanol fathau o hylif. Gall cymysgu gwahanol fathau o hylif achosi i'r system gamweithio a gall arwain at atgyweiriadau costus.

Pa mor aml ddylwn i newid yr hylif trimio a gogwyddo?

Argymhellir gwirio lefel hylif trimio a gogwyddo yn rheolaidd a'i newid bob 100 awr o'r llawdriniaeth neu bob blwyddyn, pa un bynnag sy'n dod gyntaf.

Casgliad

Rwy'n gobeithio ein bod wedi dysgu popeth am yr hyn y gallaf ei ddefnyddio ar gyfer hylif tilt a trimio. Sicrhewch fod yr hylifau ym mhob modur yr un peth.

Fel arall bydd un yn codi'n gyflymach na'r llall, gan ei gwneud hi'n anodd tocio dau fodur ar yr un pryd.

Bydd hylif llywio hydrolig hefyd yn gweithio ond yn defnyddio'r un peth yn y ddau fodur. Dyna i gyd am heddiw. Gobeithio y gallwch chi ddewis yr hylif perffaith.