Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

10 Cadair Dec Cychod Plygu Orau 2024 - Yn Datgelu Gorau Trwy Amser

Cadeiriau Dec Cychod

Ydych chi'n mynd allan i bysgota neu'n cael parti gyda ffrindiau ar gwch? Yn yr achos hwnnw, mae cadair dec yn anghenraid llwyr ar y bwrdd. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi eistedd yn gyfforddus a mwynhau'r golygfeydd fwyaf.

Fodd bynnag, oherwydd yr hinsawdd anrhagweladwy, mae gan gadair dec fwy o ofynion arbennig na chadeirydd arferol. Nid yw dod o hyd i'r cadeiriau dec cychod plygu gorau yn syml gyda chymaint o ddewisiadau eraill ar y farchnad.

O ganlyniad, mae'n hawdd iawn dod yn ddryslyd. Ond peidiwch â phoeni. Rydyn ni yma i'ch helpu chi i chwilio am y cadeiriau dec gorau.

Dyna pam rydyn ni wedi edrych i mewn i fwy na dwsin o wahanol fathau o gadeiriau dec. Yn olaf, rydym wedi llunio rhestr o'r deg uchaf. Gellir ymddiried yn unrhyw un o'r cynhyrchion hyn.

Hoffech chi ddysgu mwy amdano? Yna daliwch ati i ddarllen yr erthygl. Felly, beth am i ni ddechrau?

Cadeiriau Dec Plygu Gorau ar gyfer Cychod na Ddylech Eu Colli

1. Cadair Dec Cychod Plygu Doeth

Cadair Dec Cychod Plygu Doeth

Gadewch i ni ddechrau gyda chadair dec cychod plygu Wise, sef ein cynnyrch cyntaf un. Mae'r gadair hon yn mesur 31 modfedd o daldra, 25 modfedd o led, a 23 modfedd o ddyfnder. Ar ben hynny, mae dyfnder sedd y gadair yn 16 modfedd.

Mae'n gadair blygu chwaethus sy'n berffaith ar gyfer deciau cychod, dociau, a hyd yn oed patios. Pan na chaiff ei ddefnyddio, mae'n plygu'n ddiymdrech i'w storio.

Mae gan y gadair ffrâm alwminiwm gydag wyth coes a sedd blastig wedi'i mowldio â chwistrelliad. Mae'n raenus ac yn gadarn.

Gall amddiffyn dodrefn rhag elfennau naturiol fel dŵr halen, llwydni, ac ati. Mae fframiau sedd plastig y cadeiriau hyn wedi profi i fod o ansawdd gwych. Hynny yw, trwy oresgyn yr holl rwystrau hyn.

Er mwyn cadw'r wyneb, mae'n cynnwys ffrâm alwminiwm anodized gadarn gyda blaenau coesau cyfansawdd. Defnyddiwyd finyl gradd morol wedi'i drin â UV i wneud y cadeiriau dec hyn hefyd.

Mae'r padin llyfn a meddal wedi'i wneud o ewyn wedi'i gywasgu'n fân. Mae ar gael mewn ystod eang o liwiau a phatrymau.

Mae ganddynt ffrâm gadarn, ond nid yw hyn yn effeithio ar eu symudiad. Maent yn hawdd eu cludo a'u plygu.

Pros
 • Mae ganddo ffrâm sedd blastig wedi'i mowldio â chwistrelliad.
 • Yn gwrthsefyll llwydni ac wedi'i drin â UV.
 • Ffrâm cadeirydd alwminiwm anodized.
 • Cywasgiad uchel o padin ewyn.
anfanteision
 • Gall bod dros bwysau wanhau'r coesau.

 

2. Arweinydd Affeithwyr Cadeirydd Dec Plygu

Arweinydd Affeithwyr Cadeirydd Dec Plygu

O ran ein cynnyrch nesaf, mae gennym ni gadair dec plygu Leader Accessories. Mae'r cynnyrch yn mesur 31 modfedd o hyd, 25.5 modfedd o led, ac 20 modfedd o uchder. Mae ar gael mewn glas a gwyn i gyd-fynd â'r cefnfor.

Defnyddir ffrâm plastig effaith uchel yn ei ddyluniad. O ganlyniad, mae'n para'n hir ac yn addasadwy i unrhyw leoliad awyr agored.

Mae'r gadair hon yn berffaith ar gyfer deciau, picnics, a dociau, ymhlith lleoedd eraill. Gellir ei ddefnyddio hefyd yng ngorsaf weithredu'r pysgotwr sy'n brwydro.

Mae'n syml plygu i lawr ar gyfer cludiant. O ganlyniad, gallwch ddod â'r cadeiriau hyn gyda chi ble bynnag yr ewch. Maent yn hawdd iawn i'w cario.

Mae'r gorchuddion sedd wedi'u hadeiladu o 28 owns o finyl morol sy'n gwrthsefyll UV a llwydni. Bydd hynny'n mynd yn dda gyda'ch dec wedi'i ddylunio'n dda.

Hyd yn oed ar ôl defnydd estynedig, mae'r padin ewyn cywasgu yn cadw ei gadernid. Yn ogystal, mae gan y set gadair hon bar clo diogelwch ychwanegol bellach. Bydd yn atal y gadair rhag cwympo trwy gamgymeriad.

Mae'r breichiau padio a chynhalydd cefn clustog wedi'u cynllunio i wneud i chi deimlo'n fwy cyfforddus.

Mae ganddo ddyluniad 8 coes ar gyfer sefydlogrwydd ychwanegol. Yn y cefn, mae braced cloi i gynnig mwy o sefydlogrwydd. Mae ganddo ffrâm alwminiwm anodized cryf gyda blaenau coesau cyfansawdd.

Felly gallwch chi ddweud ei fod yn sefydlog, yn chwaethus, ac yn hawdd i'w storio.

Fe'u dyluniwyd gyda nodweddion rwber i roi'r amddiffyniad gorau posibl i chi. O ganlyniad, bydd yn aros wedi'i osod ar yr wyneb heb achosi unrhyw ddifrod.

Pros
 • Hawdd i'w blygu a'i gludo.
 • Ffrâm sedd plastig gwydn wedi'i mowldio â chwistrelliad.
 • Finyl morol wedi'i drin â UV a llwydni.
 • Mae Bar Cloi Diogelwch yn atal plygu'n ddamweiniol.
anfanteision
 • Mae'r breichiau ychydig yn fyr.

 

3. Cadair Dec Plygu Cefn Uchel Seachoice

Cadair Dec Plygu Cefn Uchel Seachoice

Symud i'n cynnyrch nesaf sef cadair dec plygu Cefn Uchel Seachoice. Mae'n gadair dec plygadwy sydd ar gael mewn glas a choch. Mae gan y cynnyrch uchder o 23 modfedd, pwysau o 4.5 modfedd, ac uchder o 35 modfedd.

Mae'r gadair gynfas hon gyda chefn uchel yn eithriadol o gyffyrddus. Mae cwdyn storio wedi'i gynnwys yn y cynfas yn ôl. O ganlyniad, gallwch chi gadw'ch cylchgronau a'ch llyfrau o fewn cyrraedd cyfleus.

Mae'r breichiau wedi'u farneisio. Ar gyfer mwy o gefnogaeth, mae'r gadair hon wedi'i hadeiladu gyda dwy goes. Mae hyn yn gwella sefydlogrwydd y cadeirydd.

Mae ei padin llyfn a meddal wedi'i wneud o ewyn wedi'i gywasgu'n fân. Mae ar gael mewn ystod eang o liwiau a phatrymau.

Mae ffrâm y gadair wedi'i gwneud o diwb alwminiwm anodized 1-modfedd. Mae'n galed ond nid yn rhy drwm. Mae ganddo hefyd draed nad yw'n crafu. Mae'n cadw wyneb y dec rhag dychryn.

Mae'r gadair hon yn syml i'w phlygu. O ganlyniad, byddwch yn gallu cludo'r seddi hyn ble bynnag yr ewch. Maen nhw'n eithaf syml i'w symud.

Pros
 • Cadair gynfas cefn uchel.
 • Cael cwdyn storio.
 • Coesau dwbl ar gyfer sefydlogrwydd.
 • Ysgafn ond cryf mewn ffrâm.
anfanteision
 • Angen amddiffynwyr rwber ar gyfer y coesau.

 

4. Cadair Dec Cychod Cefn Uchel FORMA MARINE

Cadair Dec Cychod Cefn Uchel FORMA MARINE

Nesaf mae gennym gadair dec cwch cefn uchel FORMA MARINE. Y gadair cwch hon yw'r mwyaf cyfforddus ar y farchnad. Oherwydd ei gefn 23-modfedd-uchel. O ganlyniad, gallwch ymlacio a dadflino.

Mae ceblau elastig yn y gadair yn lleihau dirgryniadau injan yn ogystal â thonnau môr llym. Mae ganddo hefyd freichiau crwn sy'n sidanaidd ac yn gynnes.

Mantais arall yw bod y tecstilau yn rhai y gellir eu golchi â pheiriant ac yn syml i'w cynnal a'u cadw. Gellir darparu tecstilau amnewid lliw newydd hefyd.

Mae'r gadair yn ysgafn a gellir ei phlygu'n fflat i 4.7 modfedd. O ganlyniad, mae'n hawdd ei gludo a'i storio.

Nid yw blaenau ei goesau gwrth-sgid nad ydynt yn marcio yn gadael marc ar ddeciau cychod. O ganlyniad, bydd eich dec yn cael ei amddiffyn rhag crafiadau.

Mae seddi cychod yn destun tywydd eithafol sy'n diraddio eu hansawdd cyffredinol. Mae ffrâm y cadeiriau cychod hyn wedi'i wneud o diwbiau aloi alwminiwm anodized unigryw.

Maent yn rhydd o rwd a gallant oddef amodau amgylcheddol llym. Mae ei adeiladwaith cadarn a gwydn yn ei wneud yn ddewis ardderchog i bobl sy'n dioddef o broblemau cefn.

Pros
 • Tec crwn cain neu freichiau Iroko.
 • Caledwedd di-rwd a ffrâm aloi alwminiwm arbennig.
 • Hawdd i'w blygu a'i gario.
anfanteision
 • Cryfder coesau ar gyfartaledd.

 

5. Cadair Dec Cychod FORMA MARINE

Cadair Dec Cychod FORMA MARINE

Rydyn ni wedi cyrraedd ein cynnyrch terfynol, cadair dec cychod FORMA MARINE. Mae cynnyrch FORMA MARINE arall wedi'i ychwanegu at y rhestr.

Mae cefn y gadair hon yn 18.9 modfedd o uchder. O ganlyniad, mae eistedd yn ôl ac ymlacio yn wirioneddol ymlaciol.

Ar yr ochrau mae set o freichiau pren caboledig wedi'u gwneud yn dda. Er mwyn i chi allu ymlacio'n llwyr a gorffwys eich breichiau.

Mae blaenau rwber gwrth-sgid wedi'u gosod ar ei goesau. Mae'n gwella eu sefydlogrwydd. Ar ben hynny, bydd eich dec yn cael ei amddiffyn rhag crafiadau.

Mae'r gadair yn plygu'n daclus a gellir ei storio'n hawdd. O ganlyniad, nid yw'n fargen fawr.

Nid dyna'r cyfan, serch hynny. Bydd y gorchuddion sedd glas llynges cain yn ychwanegu swyn a mireinio i'ch gofod awyr agored.

Mae polyflor yn ffabrig sy'n gwrthsefyll llwydni a ddefnyddir ledled y byd. Fe'i defnyddir wrth adeiladu'r gadair.

Gall ei ddyluniad sy'n gwrthsefyll cyrydol oroesi amodau difrifol y môr.

Mae tywydd eithafol a garw wedi dangos nad yw'r cynnyrch yn cyfateb i unrhyw un. Boed yn yr haul yn chwyddo neu'n lleithder y môr.

Mae'r ffrâm wedi'i gwneud o alwminiwm gradd uchel. Mae'n ychwanegu at gryfder a gwydnwch y strwythur cyffredinol.

Pros
 • Yn gwrthsefyll amgylcheddau dŵr môr llym.
 • Cadarn a gwydn.
 • Adeiladu sy'n gwrthsefyll cyrydol.
 • Mae'r ffabrigau yn olchadwy ac yn hawdd i'w glanhau.
anfanteision
 • Ychydig yn ddrud.

 

Prynu canllaw

cadair dec cwch buing guide
Mae gennym syniad sylfaenol o'r eitemau gorau sydd ar gael ar hyn o bryd. Nid yw gwybod am beth, ar y llaw arall, byth yn ddigon. O ran gwneud penderfyniad, bydd angen data a mewnwelediadau manwl arnoch.

Er mwyn i chi allu dewis y cynnyrch gorau ar gyfer eich anghenion. O ganlyniad, rydym wedi creu rhestr o'r ffactorau prynu pwysicaf i'ch cynorthwyo.

deunydd

Mae unrhyw beth ar gwch yn debygol o fod yn destun amgylchiadau anodd. Gwanhau oherwydd amlygiad i'r elfennau a'r cefnfor. Am y rhesymau hyn, rhaid i'r deunyddiau fod yn wydn, yn gwrthsefyll cyrydiad, ac yn gwrthsefyll UV.

Rust-Prawf Dur

Mae dur yn dueddol o rydu. Mae'n rhan o'r hyn sy'n gwahaniaethu cadeiriau rheolaidd oddi wrth ansawdd morol. Gwnewch yn siŵr bod y gadair ddec a ddewiswch yn gallu gwrthsefyll rhwd. Mae dur hefyd yn drwm. Ond os na fyddwch chi'n eu symud rhyw lawer, ni fydd hyn yn broblem.

Cynnal a Chadw

cadair dec cychod yn cynnal a chadw

Ni waeth pa ddeunydd y mae eich cadair dec wedi'i adeiladu ohono, mae angen ei gynnal. Nid ydych chi eisiau gwlybaniaeth ar frethyn a dŵr halen ar fetel.

Glanhau a storio eich cadeiriau yw'r lleiaf y gallwch ei wneud i ymestyn eu bywyd.

dylunio

Mae'n amlwg bod gan gadeiriau dec nodwedd ddylunio unigryw. Mae'r dewis rhwng cadeirydd confensiynol a chadeirydd plygadwy yn elfen ddylunio fawr.

Mae cadeiriau safonol yn fwy gwydn a chyffyrddus, ond rhaid iddynt aros y tu allan. Ar y llaw arall, nid yw cadeiriau plygu mor gadarn ond gellir eu storio'n hawdd.

cysur

Mae pob un o'r cadeiriau dec a brofwyd gennym yma yn gyfforddus. Ond maen nhw'n gwneud hynny mewn gwahanol ffyrdd. Mae gan rai seddi pren wedi'u dylunio'n dda sy'n cynnal eich cefn. Tra bod eraill yn cael eu hadeiladu o ffabrig sy'n cefnogi pwysau eich corff yn gyfforddus.

Seddi clustog, breichiau a chefnau yw'r rhai mwyaf cyfforddus. Ond hefyd y mwyaf swmpus a'r anoddaf i'w lanhau.

pwysau

Nid yw'r pwysau yn broblem os ydych chi'n archebu cadeiriau rheolaidd. Bydd yn cael ei adael allan oherwydd byddwch yn eu symud unwaith beth bynnag. Gallwch storio'ch cadeiriau ar ôl pob defnydd. Ond yna gwiriwch bwysau'r nwyddau cyn prynu.

Gwiriad Ansawdd

Dylech ystyried yn ofalus rinweddau cadair dec cwch cyn prynu un. Wrth benderfynu ar blygu neu beidio â phlygu, gallwch ychwanegu pethau ychwanegol fel hambwrdd diodydd.

Amser Sychu

Ar gwch, mae amser sychu yn ffactor arwyddocaol. Cadeiriau pren sy'n sychu'r cyflymaf, ac yna cadeiriau ffabrig. Er y dylai cadeiriau padio allu gwrthsefyll dŵr a llwydni.

Gwrthsefyll Stain

Rhaid i gadeiriau allu gwrthsefyll staen gan fod damweiniau'n digwydd. Diolch byth, mae'r seddi dec cychod gorau yn gwrthyrru staeniau'n dda. Mae'n dal yn angenrheidiol glanhau'r gadair a pheidio â gadael i staeniau sychu.

Gobeithio y bydd y canllaw prynu hwn yn eich helpu i ddod o hyd i gadair dec cwch addas.

Cludadwyedd

O ran dewis y cadeirydd dec cwch plygu cywir, mae hygludedd yn ffactor pwysig i'w ystyried. Wedi'r cyfan, byddwch chi eisiau gallu cludo'ch cadair yn hawdd o'r car i'r doc ac yn ôl eto. Chwiliwch am gadair sy'n ysgafn ac yn hawdd i'w chario.

Yn ogystal, gwnewch yn siŵr bod y gadair yn plygu'n gryno fel nad yw'n cymryd llawer o le yn eich cerbyd.

Darllenwch hefyd: Sut i Amnewid Llawr Cwch?

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Sedd Cwch Cadeirydd Dec

Pam mae angen cadair dec ar un?

Mae cadair dec cwch yn wahanol i gadair reolaidd. Mae'n gwrthsefyll amgylchedd y môr ac mae ganddo nodweddion megis coesau gwrthlithro. Pan fyddwch chi allan ar y dŵr, bydd cadair dec yn rhoi man cyfforddus i chi eistedd.

Pa mor sefydlog yw cadair cwch?

Mae cadair cychod yn eithaf sefydlog gan ei fod wedi'i wneud yn dda, ac mae ganddi lawer o nodweddion ychwanegol. Fel coesau tiwb dwbl i'w gadw'n sefydlog. Mae'r rhain i gyd yn cynnwys deunyddiau o ansawdd uchel a fydd yn para am amser hir. A hefyd rhowch y cryfder sydd ei angen ar eich cadair i gynnal eich pwysau.

A ddefnyddir dur di-staen ar gyfer yr holl sgriwiau a chnau?

Mae'r holl sgriwiau a chnau yn ddur di-staen. Defnyddir tiwbiau a chloeon alwminiwm. Rydyn ni'n caru'r seddi. Felly maen nhw'n chwaethus, yn gyfforddus, ac mae'n ymddangos eu bod wedi'u gwneud yn dda.

A yw'r ffabrig yn pylu yn yr haul?

Na, nid yw'r ffabrig yn pylu yn yr haul. Mae ffabrigau sy'n cael eu cymysgu ag acrylig, a polyester hefyd yn llai tebygol o bylu.

Sut i lanhau cynfas cadair dec?

Gan dybio bod eich cadair dec wedi'i gwneud o gynfas, gallwch chi ei lanhau gyda thoddiant sebon a dŵr ysgafn. Gallwch hefyd ddefnyddio brwsh meddal i sgwrio unrhyw faw neu falurion. Os yw'r ffabrig yn fudr iawn, efallai y bydd angen i chi ddefnyddio toddiant glanhau cryfach.

Cadeirydd Aero BOTE

Casgliad

Mae ein sgwrs wedi dod i ben o'r diwedd. Hyderwn y bydd ein hadolygiadau yn eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau.

Mae'n ddiogel disgwyl na chewch eich siomi. Rydyn ni wedi gosod rhestr o'r cadeiriau dec cychod plygu gorau. Fodd bynnag, chi biau'r penderfyniad yn llwyr.

Os ydych chi'n dal mewn penbleth neu os oes gennych chi unrhyw bryderon, gadewch sylw.

Gobeithiwn fod y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i chi. Cymerwch ofal a dymuniadau gorau.

Erthyglau Perthnasol