Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

16 Caiac Gorau i Ddechreuwyr 2024 - Gêr Antur Caiacio

FAQ Caiac Gorau i Ddechreuwyr

Gofynnwch i chi'ch hun, 'Beth yw'r caiac gorau i ddechreuwyr?'” Mae'r cwestiwn hwnnw wedi atseinio trwy feddyliau anturiaethwyr di-ri, hyd yn oed y rhai sydd eisoes wedi blasu'r cyffro o badlo mewn dyfroedd digyffwrdd. Rydych chi'n gweld, mae pob mordaith newydd yn dod â'i set unigryw o heriau, ac mae'n destament i'n hysbryd di-ildio ein bod ni'n gyson yn ceisio gorwelion newydd i'w goresgyn.

Rwy’n cofio’n fyw wefr fy nghaiac cyntaf, llestr a oedd yn symbol o wawrio fy odyssey caiacio fy hun. Roedd anghyfarwydd y senario cyfan yn fy atgoffa y gall hyd yn oed anturiaethwyr profiadol gael eu hunain mewn tiriogaeth anghyfarwydd, yn barod i gofleidio'r anhysbys.

Nawr, p'un a ydych chi'n newydd-ddyfodiad llwyr neu'n fforiwr profiadol yn mentro i fyd caiacau pysgota, gall y dasg o ddewis y llong berffaith deimlo fel mordwyo trwy ddyfroedd heb eu harchwilio. Ond peidiwch â phoeni, cyd-anturiaethwyr! Fel caiacwr angerddol ac aelod balch o'r criw uchel ei barch KayakPaddling, rwy'n deall yn iawn y problemau y gallech ddod ar eu traws wrth i chi chwilio am gaiac i ddechreuwyr delfrydol.

Felly, os ydych chi'n cael eich hun yn ffres i'r olygfa, gyda gwybodaeth geufadu gyfyngedig ond eto'n syched bythgofiadwy am y gorau sydd gan y farchnad i'w gynnig, peidiwch ag ofni. Gyda’n gilydd, byddwn yn cychwyn ar y daith ryfeddol hon, gan ddadorchuddio cyfrinachau’r caiac perffaith i ddechreuwyr. Paratowch i badlo, archwilio, a darganfod y rhyfeddodau sy'n ein disgwyl ar yr antur gyffrous hon!

Caiac Dewis Gorau i Ddechreuwyr

1. Caiac Hamdden Hen Dref Dirigo 106

Hen Dref Dirigo 106 Caiac Hamdden

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar DvaSata

 

arddull Eisteddwch i mewn
Nifer y Padlwyr 1
Hyd 10 tr 6 yn / 3.2 m
Lled 27.75 mewn / 70.5 cm
Gweithgaredd Hamdden
deunydd Polyethylen Tair Haen
Cyfanswm Cynhwysedd Pwysau 300 pwys / 136.08 kg

Peidiwch â chamgymryd gan fod caiac y dechreuwyr yn cael ei ddefnyddio'n gyffredinol at ddibenion hamdden, a dyma ddylai fod yn brif flaenoriaeth i chi.

I wneud hynny'n effeithiol, rydym yn argymell yr Old Town Dirigo 106 sy'n barod i fynd allan i hwylio ar y dŵr gan ei fod yn cefnogi un person i ffitio i mewn yn ymlaciol.

Bod yn hir, tua 12 troedfedd, gyda phwysau cyffredinol o dros 50 pwys, ac wedi'i wneud â polyethylen trwchus a thair haen. Mae'r corff, sydd wedi'i ddylunio â ffurf sefydlog, yn cadw'r pwysau ysgafn i'r lefel isaf bosibl gan gynyddu'r sefydlogrwydd a'r symudedd i'w gadw dan eich rheolaeth chi yn unig i lywio i'r cyfeiriad rydych chi ei eisiau.

Cyflawnir cysur gyda digon o le storio gan gaiac dechreuwyr Dirigo 106. Mae ganddo sedd aml-sedd ac ar ffurf gyfuchlin yn cynnwys y gynhalydd cefn awyru, gyda thalwrn wedi'i ehangu wedi'i integreiddio â deiliad y cwpan, i fwynhau'ch hoff ddiodydd tra yn y dŵr. Roedd y padiau rwber cyfuchlinol yn cynnwys padlo'n gyfforddus a chyda'r pŵer i ennill y cyflymder uwch mewn dim o amser.

O ran y storfa, mae'r agoriad sêl sy'n seiliedig ar glic yn sicrhau bod popeth yn cael ei gadw'n sych, a gall y pethau mwy o faint ffitio o dan y cordiau bynji i fynd gyda chi.

Wedi'i ddylunio'n benodol i badlo trwy'r dydd, ni fyddai'r Old Town Dirigo 106 hwn byth yn siomi archwilio'r golygfeydd, ac ni fyddai byth yn gwneud ichi ganfod mai dyma'ch diwrnod cyntaf yn y cwch caiacio hwn.

Pros
 • Yn golchi'r dŵr yn gyfleus
 • Brace traed GlideTrack
 • Y symudiad gorau mewn dŵr tawel
anfanteision
 • Nid oes padlau wedi'u cynnwys gyda'r pryniant

 

2. Caiac Cefnfor Malibu Caiac Dechreuwr Dau Dandem

caiac cefnfor Malibu Dau Caiac Tandem Dechreuwr

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar OspreyBay Gwiriwch ar PlanetsHoup

 

arddull Eistedd-Ar-Bop
Nifer y Padlwyr 2
Hyd 12 tr / 3.7 m
Lled 34 mewn / 86.4 cm
Gweithgaredd Hamdden
deunydd Polyethylen Haen Sengl
Cyfanswm Cynhwysedd Pwysau 375 Pounds / 170 kg

Un arall yn y llinell, mae'r caiac dechreuwyr eistedd ar ben tandem deuol poeth a ffasiynol hwn yn dod yn syth o'r brand enwog, sef Caiac Môr Malibu. Hwyluso dros ddau berson i fwynhau'r dŵr agored.

Wel, nid dim ond dwy, ond roedd ganddi gapasiti o ddwy sedd a hanner i fynd â'r anifail anwes gyda chi i adael iddo (neu hi) fwynhau'r hwylio.

Wedi dylunio'r deunydd hynod o wydn sy'n dwyn effaith y môr agored i fynd i gaiacio, gyda'r ymddiriedaeth o beidio â fflipio oherwydd y llanw enfawr a hyd yn oed taro yn erbyn y creigiau ar y glannau gan sicrhau diogelwch ym mhob cyflwr.

Gellir ei ddefnyddio fel unawd ac nid yw'n eich gorfodi i gael y gallu llawn yn unig. Mae'r caiac dechreuwyr 12 troedfedd o hyd hwn sy'n gyfeillgar i'r môr yn mynd â chi i badlo i fynd yn ddwfn yn y dŵr. Still, beth bynnag, y siaced bywyd Argymhellir gwisgo bob amser pryd bynnag y byddwch yn y môr agored ac wedi adnabod am nofio.

Mae'r dechnoleg seddi perffaith Comfort Plus yn darparu seddi wedi'u mowldio ag atal llithro i'w gosod yn gyfforddus ac yn ffitio orau er gwaethaf siâp a maint y person.

Strapiau gerio i'w llwytho yn eich gerau, y byddai eu hangen arnoch yn ystod yr hwylio, ond gwnewch yn siŵr eu lapio'n dynn yn y bagiau oherwydd gallent droi'n wlyb. O ran y cynhwysedd pwysau yw'r caiac sy'n addas ar gyfer tandem, mae'n mynd i daro dros 425 lbs neu 192 KGs, sy'n eithaf digon i gynnal pwysau dau berson ynghyd â'r gerau wedi'u llwytho.

Pros
 • Seddi tandem gyda chymysgu'r anifail anwes ar yr hwyl
 • Seddi o'r system Comfort Plus
 • padlau yn eistedd yn y canol
 • Gwaith gorau mewn halen a dŵr croyw
anfanteision
 • Dim adrannau storio

 

3. Elfennau Uwch AdvancedFrame Caiac Chwyddadwy

Elfennau Uwch Ceufad Theganau Ffrâm Uwch

Gwiriwch ar Cabela's

 

arddull Eisteddwch i mewn
Nifer y Padlwyr 1
Hyd  10 tr 5 i mewn
Lled 32 troedfedd
Gweithgaredd Hamdden
deunydd Tarpolin Polyester / PVC Rip-stop
Cyfanswm Cynhwysedd Pwysau 300 LBS. (136 KG

Ydych chi'n cael eich denu at y syniad o baratoi'ch hun cyn mentro i'r dŵr gyda'ch caiac ysgafn annwyl? Os felly, yna mae caiac chwyddadwy dechreuwyr Elfennau Uwch AdvancedFrame wedi'i gynllunio ar gyfer olrhain a rheolaeth eithafol i hwylio trwy'r dydd yn ddibynadwy.

Gan ei gwneud yn ofynnol ichi gael rhywfaint o waith paratoi cyn iddo fynd i mewn i'r dŵr, mae'r caiac dechreuwyr unigryw hwn wedi'i ddylunio gyda deunydd eithafol sy'n gwrthsefyll tyllau wedi'i lapio mewn tair haen. Gall ddod i gysylltiad hyd yn oed â'r creigiau heb nwylo'r wyneb, dim ond yn cael ychydig iawn o grafiad yn y broses a dim difrod hirdymor.

Mae dyluniad plygu'r caiac hwn yn caniatáu storio cyfleus yn boncyff eich car, gan ryddhau lle gwerthfawr ar gyfer eitemau gwerthfawr eraill. Pan fyddwch chi'n barod i daro'r dŵr, agorwch y caiac, ei chwyddo i'r lefel pwysau a argymhellir, a gosodwch y seddi deuol yn y llong 15 troedfedd. Yn anad dim, mae'r dyluniad cryno hwn yn dileu'r angen i'w glymu ar do eich car, gan eich arbed rhag unrhyw drafferth.

Mae'r corff wedi'i wneud o ddeunydd tarpolin PVC gradd uchel, sy'n cynnwys ffabrig polyester ynghyd â finyl i ddyblu'r gwydnwch gyda'r gorchudd allanol cryfhau yn cynyddu ei oes i oroesi'r blynyddoedd hir da cyn gweld unrhyw berfformiad diraddiol.

Yn addasadwy i dros dri lleoliad eistedd gwahanol, trowch y padlo i fynd yn unigol neu dandem yn dibynnu a oes gennych rywun i eistedd ar eich cefn.

Pros
 • Caiac pwmpiadwy tair haen sy'n gwrthsefyll twll
 • Plygadwy
anfanteision
 • Gleidio'n ofalus yn erbyn y creigiau miniog

 

4. Eryr Môr 370 Pro

Eryr Môr 370 Pro

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Walmart

 

arddull Eistedd-Ar-Bop
Nifer y Padlwyr 3
Hyd 12 tr 6 i mewn
Lled 34 troedfedd
Gweithgaredd Hamdden
deunydd PolyKrylar 38 mil (K80 PVC)
Cyfanswm Cynhwysedd Pwysau Pwys 650

Amryddawn ac ysgafn, y dechreuwr Eryr Môr 370 Pro yn chwyddadwy ac yn cadw'r edrychiad chwaraeon yn integredig. Gyda sgegiau sefydlog deuol, mae'n eich galluogi i reoli'n well a'r maneuverability i wneud y troeon caled mewn amser cyfyngedig.

Daeth y dyluniad chwyddadwy hwn â'r pwysau i'r pen isaf i tua 32 pwys, ac mae'n ffitio hyd at 3 person. Gall dderbyn yn gyfleus y cynhwysedd pwysau uchaf o 650 kg sy'n eithaf helaeth. Gall y caiac annog pobl drymach fyth i fwynhau padlo i fyny ac i lawr eich llynnoedd lleol a chronfeydd dŵr croyw gyda'r siawns lleiaf o fflipio.

Mae'r caiac hwn yn defnyddio technoleg sedd caiac moethus symudol a hynod gyfforddus. Gyda gwell cefnogaeth cefn ynghyd â padlau deuol ynghlwm ar gyfer caiacwyr deuol, gyda'r bag cario a'r pwmp troed i'w chwyddo o fewn munudau.

O ran y padlau, maen nhw'n neidio i fyny gyda llafnau anghymesur gyda'r siafft alwminiwm o faint i 7'10” gan sicrhau ei fod yn cymryd y cyflymder hwylio mewn dim o amser.

Mae'r caiac dechreuwyr chwaraeon hwn gan Sea Eagle, y 370 Pro, wedi'i ardystio gan NMMA ac mae'n cynnwys corff garw wedi'i wneud o PolyKrylar - deunydd caled a gwydn. Wedi'i gynllunio i wrthsefyll prawf amser, gall hyd yn oed drin ci brwdfrydig neu ofnus achlysurol gyda phawennau miniog a allai grafu unrhyw arwyneb y mae arno yn reddfol. Yn ogystal, daw'r caiac gyda phecyn atgyweirio ar gyfer unrhyw ddifrod neu draul na ragwelwyd.

Pros
 • caiac cludadwy a chwyddadwy
 • Sgigiau deuol ar gyfer olrhain
 • Seddi caiac moethus
anfanteision
 • Ddim yn ddigon cyflymach
 • Byddwch yn ofalus i beidio â chael eich golchi gan y tir creigiog

 

5. Canfyddiad Pescador 10 Caiac

Canfyddiad Pescador 10 Caiac

Gwiriwch ar DvaSata Gwiriwch ar Kiky

 

arddull Eistedd-Ar-Bop
Nifer y Padlwyr 1
Hyd 10 troedfedd 6 mewn/ 323 cm
Lled 32 tr / 81 cm
Gweithgaredd Hamdden
deunydd Polyethylen Dwysedd Uchel
Cyfanswm Cynhwysedd Pwysau lbs 325 / 147 kg

Y nesaf yn y llinell, yw'r caiac dechreuwyr 10 troedfedd o hyd ac eistedd ar ei ben hwn. Wedi'i greu ar gyfer selogion pysgota ar ddŵr hamddenol, gan sicrhau eich bod chi'n cael caiacio llawn hwyl.

Nid yn unig ei fod wedi'i gynllunio orau i gefnogi pysgota, mae'r Pescador Canfyddiad 10 yn ddelfrydol ar gyfer pob pwrpas hamdden. Felly mwynhewch badlo'r dŵr yn padlo o amgylch y llyn.

Ar gyfer y profiad pysgota eithaf, mae gan y Pescador Canfyddiad 10 hwn ddyluniad unigryw sydd wedi'i grefftio i godi angerdd y pysgotwr eithafol. Boed yn ddechreuwr neu'n weithiwr proffesiynol, ni fyddai'r caiac hwn byth yn siomi i ddarparu'r lefel o brofiad rydych chi'n ei cheisio.

Mae cael agoriad blaen agored wedi'i gynnwys gyda'r caead latching, a digon o le storio yn y tanc cefn yn rhoi'r gallu i storio'r pethau ac aros yn sych.

Wedi'i fowldio ar gyfer y dŵr tawel i fwiau arno, mae'r caiac 10 troedfedd o hyd hwn yn gynnyrch UDA balch sy'n dod ag adeiladwaith un darn. Gyda dyluniad optimaidd y Pescador Canfyddiad 10, gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd yn gwrthsefyll unrhyw ollyngiad posibl, hyd yn oed wrth ddod ar draws arwynebau garw neu wrthrychau miniog a fyddai fel arfer yn peri risg. Mae'r caiac hwn wedi'i adeiladu i bara, gan gynnig adeiladwaith gwydn sy'n gwarantu na fydd yn rhaid i chi boeni am ollyngiadau unrhyw bryd yn fuan.

Pros
 • Yn cynnwys deiliad gwialen deuol
 • Seddi awyru
 • Gwnaed yn yr Unol Daleithiau
anfanteision
 • Dim padlau ynghlwm

 

6. Ceufadu Frenzy Ocean Sit-Ar-Top

Caiac Frenzy Ocean Caiac Eistedd-Ar-Top

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar WestMarine

 

arddull Eistedd-Ar-Bop
Nifer y Padlwyr 1
Hyd 9 troedfedd
Lled 31 yn
Gweithgaredd Caiacio dŵr gwastad
deunydd Polyethylen
Cyfanswm Cynhwysedd Pwysau 275 - pwys 325

Mae adroddiadau Frenzy caiac cefnfor yn dod â'r ymatebolrwydd ychwanegol i chi a'r sefydlogrwydd i syrffio ar hyd y dŵr gwastad neu arw sy'n troi allan i fod yn anrhagweladwy i labelu sut y byddai'r dŵr yn ymddwyn ar adeg caiacio.

Wedi'i lwytho â'r sedd Comfort Plus y gellir ei haddasu'n bedair ffordd, sy'n rhoi'r cysur padlo gorau trwy'r dydd i chi, heb droi'n flinedig neu wedi'ch digalonni gyda'r awydd i ruthro i'r lan oherwydd ni allwch ddal mwy i badlo.

Wedi'i ddylunio mae'r cragen tair ffurf yn cynyddu'r sefydlogrwydd a'r cilbren canol hirach na'r disgwyl sy'n helpu i'w gadw'n syth hyd yn oed mewn amodau dŵr garw.

Storiwch yr hyn sydd ei angen arnoch fwyaf ar y dŵr, o dan y tanc llym. Wedi'i lapio'n dda gyda'r bynjis symudol symudadwy ar y dec bwa, na fyddai'n gadael i'r gwrthrychau syrthio allan yn y dŵr, hyd yn oed trwy joltiau caiac.

Yn gyfleus i'w gario o do'r car i'r lan, nid yw'r caiac hwn sy'n 9 troedfedd o hyd, sy'n pwyso 43 pwys, yn gwneud eich swydd yn anodd ei chario a'i chludo. Mae dyluniad cyfan y caiac yn taro cynhwysedd pwysau o tua 325 pwys.

Pros
 • Wedi'i gynllunio i weithio orau ar y dŵr gwastad
 • Hawdd i'w gludo dros ben y car
 • Hull warantedig am yr oes
anfanteision
 • Yn anffodus, nid oes padlau wedi'u cynnwys
 • Dim storfa adeiledig

 

7. Canfyddiad Pescador Pro 10 Caiac

Canfyddiad Pescador Pro 10 Caiac

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar PlanetsHoup

 

arddull Eistedd-ar-Bop
Nifer y Padlwyr 1
Hyd 10′ 6″ / 323 cm
Lled 32 ″ / 81 cm
Gweithgaredd Mae pysgota
deunydd Polyethylen Dwysedd Uchel
Cyfanswm Cynhwysedd Pwysau lbs 325 / 147 kg

Mae'n troi allan i BEIDIO â dod yn dasg broblemus i gaiacio ar eich pen eich hun pan fyddwch chi'n siŵr o eistedd.

Mae'r caiac wedi'i addurno â lliw bywiog sy'n gwella gwelededd, gan ei gwneud yn fwy amlwg i'r llygad. Gyda'i ymddangosiad syfrdanol a chyfuniad perffaith o oleuadau, mae'r caiac hwn yn sefyll allan, gan ddal sylw gwylwyr na allant helpu ond pendroni am y profiad hwylio anhygoel y mae'n ei gynnig. Dychmygwch y llawenydd o gychwyn ar antur unigol, gan fwynhau'r eiliadau gorau wrth lywio'r dyfroedd agored.

Mae'r caiac eistedd-ar-ben eithriadol hwn yn cyfuno nodweddion pen uchel yn ddi-ffael, gyda phwyslais cryf ar ddarparu'r cysur mwyaf trwy ei system eistedd uwch. Gallwch chi addasu'r seddi yn hawdd i ddwy lefel wahanol, gan sicrhau'r ffit perffaith ar gyfer eich dewisiadau. Mae'r cynhalydd cefn a'r ardal sedd-i-padlo wedi'u gorchuddio â rhwyll anadlu, gan roi cysur diwrnod i chi yn ystod eich anturiaethau caiacio. Yn ogystal, mae'r caiac yn caniatáu ichi ostwng neu godi'r seddi yn ddiymdrech, gan eich galluogi i badlo â chryfder a mwynhau'r castio gorau posibl ar gyfer profiad pysgota heb ei ail.

Cael eich holl bethau gofynnol hopped ar y caiac 10 troedfedd o hyd hwn drwy eu gosod ar y tu ôl a blaen ond gan eu cadw ar agor o fewn y cortynnau bynji, na fyddai'n gadael iddynt lithro allan o'u lle.

Yn gynwysedig gyda'r deiliad gwialen ac ategolion angenrheidiol eraill, mae hyn yn gwella'r ysfa i bysgota trwy'r dydd, gan roi'r teimlad unigryw i chi i wneud i chi deimlo fel pysgotwr proffesiynol.

Pros
 • Y caiac pysgotwr gorau i ddechreuwyr
 • Wedi'i ymgynnull a'i gynhyrchu yn UDA
 • Adeiladwaith nad yw'n gollwng
anfanteision
 • Braidd yn ddrud

 

8. Caiac Eistedd I Mewn 10 Troedfedd Sun Dolphin Aruba

Caiac Eistedd 10 Troedfedd Sun Dolphin Aruba

Gwiriwch ar Walmart

 

arddull Eisteddwch i mewn
Nifer y Padlwyr 1
Hyd 115 mewn / 292cm
Lled 29 modfedd/74cm
Gweithgaredd Hamdden
deunydd Polyethylen dwysedd uchel Fortiflex wedi'i sefydlogi â UV garw
Cyfanswm Cynhwysedd Pwysau 250lbs (113kg)

Rydyn ni wrth ein bodd â dyluniad y caiac dechreuwyr unigryw SunDolphin Aruba hwn, sy'n ei wneud yn un o'r caiacau eistedd i mewn traed gorau sydd ar gael yn y farchnad, a all fynd â chi'n ddi-risg i mewn i'r ceunant garw sydd wedi'i amgylchynu gan y creigiau.

O ystyried y ffaith eich bod yn newbie eithafol i wynebu hwylio o'r fath, byddai'r dyluniad yn y pen draw yn eich cynorthwyo i gadw'r safle unionsyth mewn unrhyw gyflwr. Hyd yn oed os cewch eich troi ar gam, bydd hyn yn eich llusgo allan o'r dŵr, ac ni fyddai'r droed sy'n eistedd ar y modd yn gwneud ichi golli'ch gafael i syrthio allan yn y dŵr.

Dim ond ychydig o ymarfer sydd ei angen cyn mynd i mewn i'r dŵr i wynebu cyflwr o'r fath, mae'r eisteddiad troed 10 troedfedd o hyd hwn mewn caiac wedi gwneud popeth. Mae'r deunydd gwydn yn sicrhau eich diogelwch tra ei fod yn perfformio'n well na llawer o gymheiriaid sydd wedi'u graddio ar gyfer yr un swydd. Yn benodol, lle na fyddai torchi cyson gyda'r creigiau craig-solid yn dod ag unrhyw niwed nac yn achosi gollyngiad yn y corff.

Wedi'i gynllunio i ddilyn pob rhagofal diogelwch, mae'r polyethylen dwysedd uchel garw a sefydlog UV yn sicrhau ei fod i gyd yn ysgafn y gwyddys ei fod yn hwylio ar hyd y dŵr garw yn unig ac yn eich galluogi i fwynhau'r gorau o'r profiad.

Talwrn agored mwy, gyda sedd padio wedi'i chynnwys gyda'r mecanwaith addasadwy a'r gefnogaeth gefn uwch i barhau i godi tâl i fod yn eich rheolaeth mewn amodau garw.

Sicrhewch fod eich gêr wedi'i gysylltu â'r dec llinyn sioc ynghyd â'r bresys traed y gellir eu haddasu i'ch helpu i symud y blaen gan ddefnyddio'ch traed.

Wedi'i lapio â dolenni cario, mae'r SunDolphin Aruba ysgafn hwn yn gofyn am ychydig o ymdrech gennych chi i ddod ag ef i'r dŵr.

Pros
 • Talwrn agored mwy
 • Wedi'i wneud â deunydd polyethylen wedi'i sefydlogi â UV
anfanteision
 • Nid yw'n gosod y wialen ar y gofod deiliad integredig

 

9. Caiac Ton Ieuenctid Gydol Oes

Caiac Ton Ieuenctid Gydol Oes

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Walmart Gwiriwch ar DvaSata

 

arddull Eistedd-Ar-Bop
Nifer y Padlwyr 1
Hyd 5 tr. 6 i mewn. (167,64 cm)
Lled 23.25 mewngofnodi (59 cm)
Gweithgaredd Hamdden
deunydd Polyethylen Dwysedd Uchel
Cyfanswm Cynhwysedd Pwysau 100 pwys (45,4 kg.)

Er gwaethaf ei ymddangosiad ieuenctid, mae caiac bywiog Lifetime Youth Wave o liw gwyrdd yn cynnig sefydlogrwydd y tu hwnt i'w flynyddoedd, gan ei wneud yn llestr lefel mynediad perffaith i ddechreuwyr ifanc sy'n awyddus i gychwyn ar eu taith caiacio.

Wedi'i gynllunio i danio eu hangerdd a darparu profiad gwefreiddiol, bydd y caiac chwe throedfedd hwn yn swyno ac yn ennyn diddordeb padlwyr ifanc. Gyda padl hir a symudadwy, gallant lywio'r dyfroedd, gan gynyddu cyflymder a gwneud argraff ar wylwyr (gan gynnwys eich teulu!) o'u diwrnod cyntaf un ar y cae.

Wedi'i saernïo â dolenni bys wedi'u mowldio ac adeiladwaith polyethylen dwysedd uchel ysgafn ond gwydn, mae'r caiac hwn yn sicrhau blynyddoedd o fwynhad tra'n rhoi mantais gystadleuol i ddysgwyr ifanc wrth feistroli'r gelfyddyd ddŵr swynol hon.

Mae wedi'i gyplysu â chorff sefydlog sy'n galluogi'r nodwedd sy'n gwrthsefyll fflip gyda'r gên gwrthdroad ynghyd ag asgell ddeublyg i'w gadw'n gyson a chynorthwyo i olrhain i fynd yn hir ac yn ddwfn yn y dŵr agored heb boeni ychydig.

Wedi'i warantu am bum mlynedd i ddelio ag unrhyw ddrwgweithredu sy'n digwydd i hyn caiac ieuenctid. Mae'r offer chwaraeon hwn a argymhellir yn fawr yn addas ar gyfer plant o bob oed, gan gynnig cynhwysedd pwysau o dros 130 pwys ar gyfer plant hyd yn oed yn hŷn. Mae’n gwarantu’r profiad hwylio gorau i’ch plentyn sy’n tyfu, gan sicrhau y gallant fwynhau gwefr y dŵr i’r eithaf.

Pros
 • Y caiac dechreuwyr ifanc gorau
 • Blêr ar y diwedd
 • 5 mlynedd warant
 • Dylunio ysgafn
anfanteision
 • Peidiwch â cheisio sefyll ymlaen

 

10. Bali Dolffin yr Haul SS Caiac Eistedd ar Ben 10 Troedfedd

Sun Dolphin Bali SS Caiac Eistedd ar Ben 10 Troedfedd

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar DvaSata

 

arddull Eistedd-Ar-Bop
Nifer y Padlwyr 1
Hyd 10 troedfedd 0 mewn / 3 m
Lled 29 troedfedd 5 mewn / 75 cm
Gweithgaredd Hamdden
deunydd Polyethylen Dwysedd Uchel Fortiflex wedi'i sefydlogi â UV
Cyfanswm Cynhwysedd Pwysau lbs 250 / 113 kg

Yn olaf ond nid yn lleiaf yn ein casgliad o'r caiac dechreuwyr gorau, yw'r SunDolphin Bali 10 S. Un o'r caiacau steil uchaf eistedd arno gorau, yn hytrach na dim ond rheoli'r caiac, mae dyluniad y llong hynod hon yn caniatáu ichi lywio'n fedrus. a thrin y dŵr ei hun - nodwedd sy'n haeddu canmoliaeth uchel.

Profwch y sefydlogrwydd mwyaf wrth i chi lywio'r caiac o'r radd flaenaf hwn yn ddiymdrech gyda'ch padlau, gan gadw rheolaeth lwyr dros eich cwrs a gweithredu symudiadau di-ffael. P'un a ydych chi'n gaiacwr newydd sy'n dal i ddysgu'r rhaffau neu'n anturiaethwr profiadol, mae'r caiac hwn am bris rhesymol wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer eich anghenion gyda'r cyfleustra mwyaf.

Gyda Chludiwr Affeithiwr Cludadwy (PAC), mae'n cynnig lle storio ychwanegol i gadw'ch eiddo'n sych. Mae'r caiac hefyd yn cynnwys adran wedi'i diogelu gan rigio dec llinyn sioc, sy'n eich galluogi i gludo eitemau a gêr ychwanegol yn hawdd yn ystod eich gwibdeithiau sy'n gaeth i ddŵr.

Gyda'i dalwrn agored eang a chroesawgar, gallwch wneud mynediad di-dor heb aberthu sefydlogrwydd, gan ei fod yn ddigon hawdd i ymdopi â'ch pwysau heb siglo diangen. Wrth siarad am gysur, mae'r ardal eistedd wedi'i dylunio gyda phadiau clun amddiffynnol, braces traed y gellir eu haddasu, a deiliad padlo integredig, gan sicrhau bod popeth sydd ei angen arnoch o fewn cyrraedd. O fewn eiliadau (neu efallai hyd yn oed yn gyflymach), byddwch chi'n gallu cyrraedd y cyflymder uchaf, wedi'i yrru gan y cyfuniad perffaith o gysur ac effeithlonrwydd.

Pros
 • Wedi'i gynllunio ar gyfer yr olrhain gorau
 • Talwrn agored ar gyfer mynediad mwy cyfforddus
anfanteision
 • Dim padlau

 

Pethau i'w Hystyried Wrth Chwilio am Gaiac i Ddechreuwyr!

Pethau i'w Hystyried Wrth Chwilio am Gaiac i Ddechreuwyr

Gan symud ymlaen, gadewch i ni siarad am sut y byddwch chi'n cael yr iacod perffaith i chi'ch hun.

Pan fyddwch chi allan yn y farchnad, yn chwilio am iacod a fydd yn eich helpu i gyflawni'ch holl ymdrechion pysgota, mae angen ichi edrych ymhell y tu hwnt i rai o'r cynhyrchion a argymhellir. Mae angen i chi gymryd llawer o ffactorau i ystyriaeth fel na fyddwch yn difaru eich dewis yn y pen draw.

Bydd caiac yn eich helpu i gyrraedd harddwch anweledig natur a phrofi tawelwch y byd drosoch eich hun. Drwy gael eich iacod personol eich hun, ni fydd yn rhaid i chi ddibynnu ar unrhyw un arall a gallwch yn hawdd fynd allan, allan eich iacod yn y jeep, a mynd am archwiliad ben bore.

Fel y gwyddoch y gallwch chi ddefnyddio caiac mewn cymaint o ffyrdd, fe welwch hefyd fod yna nifer o opsiynau cychod i ddewis ohonynt. Ond sut byddwch chi'n gwybod pa gwch fydd yn gweithio orau i chi? I fod yn sicr o'ch dewis, dyma ychydig o bethau y mae angen i chi ofyn i chi'ch hun. Cliciwch ar y canllaw hwn a dysgwch sut i gaiacio ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â sut i lansio caiac yn effeithiol.

Ystyriwch bob math o gaiacau

Mae caiacau yn cael eu dosbarthu mewn gwahanol amrywiadau. Gallai'r rhain fod yn strwythur, sut rydych chi'n eu defnyddio, ble rydych chi'n eistedd arnyn nhw, ac a ydyn nhw wedi'u hadeiladu at un diben yn unig. Felly, nawr mae angen ichi ystyried y math o gaiac sydd ei angen arnoch chi.

Caiacau eistedd-i-mewn VS eistedd-ar-ben

 • Caiacau Eistedd-ar-Top

Caiacau Eistedd-ar-Top

Y math mwyaf cyffredin o gaiac a welwch yn y farchnad at ddibenion hamdden yw'r caiac eistedd-ar-ben. Byddwch hefyd yn dod o hyd iddynt yn helaeth lle mae'r tywydd yn gynnes ac mae'n well gan bobl fynd i nofio. Mae rhai caiacau eistedd ar ben mor ymarferol fel y gallwch chi hyd yn oed gynllunio taith noson gyfan arnynt.

Os ydych chi'n digwydd bod yn rhywun sy'n mwynhau awyr iach a ddim eisiau eistedd y tu mewn i'r talwrn yna caiac eistedd ar ben yw'r un sydd ei angen arnoch chi. Os ydych yn dal yn ansicr a rydych chi eisiau caiac eistedd-ar-ben neu beidio, edrychwch ar y pwyntiau canlynol,

 1. Mae'n hawdd iawn mynd i mewn a dod oddi arno, hyd yn oed ar ddŵr. Fel arfer mae'n well cael eistedd ar bennau ar gyfer chwarae o gwmpas ac ar gyfer teithiau byrrach.
 2. Mae'r cychod hyn yn gyfforddus iawn pan fo aer cynnes yn chwythu. Byddwch yn cael dŵr ar eich pen eich hun yn ystod y daith felly mae'n ddiogel i fynd amdano yn yr haf.
 3. Mae'r cychod eistedd ar ben yn dod â mecanwaith hunan-ddraenio felly ni fydd yn rhaid i chi gymryd y dŵr â llaw.
 4. Ar gyfer pobl sy'n caru pysgota, mae cychod eistedd ar ben hefyd yn dod ag atodiadau ychwanegol i gadw'ch holl offer, fel a rîl bysgota, a darganfyddwr pysgod gyda'i gilydd mewn un lle.
 • Caiacau eistedd i mewn

Caiacau eistedd i mewn

Mae'r cychod hyn ar gael ar gyfer teithiau hir a dibenion hamdden. Maent wedi'u cynllunio yn union fel ein cychod traddodiadol gyda thalwrn a dec. Mae'r cychod Eistedd i mewn yn adnabyddus am fod yn olrhain cyflym a chywir iawn, a gellir eu padlo'n hawdd trwy'r natur dawel. Os ydych chi'n mynd am reid trwy drac iawn i gyrchfan, byddai mynd am iacod eistedd i mewn yn opsiwn llawer gwell.

 1. Mae caiacau eistedd i mewn yn llawer mwy cyfforddus.
 2. I gael dŵr allan o gaiac eistedd i mewn, bydd angen pwmp arnoch chi. Nid ydynt yn dod gyda mecanwaith hunan-ddraenio.
 3. Hawdd iawn padlo a gwneud i deithiau hirach deimlo fel awel.
 4. Mae'r caiacau eistedd i mewn yn cynnig llawer gwell rheolaeth oherwydd y ffordd rydych chi'n addasu'ch hun iddo.

Felly, dyma'r ddau fath o gaiacau oedd ar gael yn gyffredin. Rhennir caiacau ymhellach yn seiliedig ar wahanol gategorïau a drafodir isod.

Gwahanol Gategorïau o Caiacau

Pan fyddwch chi'n chwilio am gaiac i chi'ch hun, mae'n werth edrych ar gategorïau'r iacau hyn. Fodd bynnag, un peth y mae angen i chi ei gofio yw nad yw pob gweithgynhyrchydd caiac yn defnyddio'r un derminoleg a bydd eu hansawdd adeiladu yn amrywio.

Lle mae un brand yn cynnig cwch hamdden, efallai y bydd brand arall yn cynnig cwch o'r un safon â chwch teithiol. Bydd yn rhaid i chi asesu ansawdd iacod a'i holl agweddau yn drylwyr cyn gwneud dewis.

Caiacau Hamdden

Caiacau Hamdden

Caiacau hamdden yw'r cychod a werthir yn eang yn y farchnad. Maent yn fforddiadwy, yn hawdd iawn i'w defnyddio, yn sefydlog iawn, ac yn dod i mewn fel cychod eistedd i mewn ac eistedd ar ben. Ni fydd y rhain yn eich darparu ar gyfer teithiau hir ac mae'n well eu defnyddio ar ddŵr llonydd. Mae'r storfa ar gychod hamdden hefyd yn gyfyngedig iawn a dim ond offer cyfyngedig y gallwch ei storio.

Caiacau Plygu

Caiacau Plygu

Os ydych chi'n digwydd bod yn rhywun sy'n byw mewn fflat bach ac nad oes ganddo ddigon o le i storio iacod llawn, yna byddai mynd am un plygu yn opsiwn llawer mwy ymarferol. Maent yn dod mewn gwahanol feintiau fel y gallwch ddewis yr un yn ôl eich gofynion.

Caiacau Theganau

Caiacau Theganau

Mae'r cychod hyn yn arbennig iawn ac yn mynd yn dda gyda phobl nad oes ganddynt ddigon o le storio. Mae'r caiacau chwyddadwy hefyd yn gadarn iawn sy'n dod yn syndod ac yn hawdd i'w symud. Ni fyddwch yn gallu mynd yn bell gyda chwch chwyddadwy felly dim ond os ydych chi'n bwriadu chwarae'n agosach at adref y byddwn yn ei argymell.

Caiacau Teithiol Dydd

Caiacau Teithiol Dydd

Mae cychod teithiol dydd yn dod fel iacau eistedd i mewn yn bennaf ac maent yn llawer mwy effeithlon, hawdd eu rheoli, ac amlbwrpas nag unrhyw gwch arall yn y farchnad. Maent yn lluniaidd ac yn llawer drutach na chwch hamdden oherwydd bod ganddynt y gallu i fynd trwy ddŵr am gyfnod hirach o amser.

Mae cychod teithiol dydd hefyd yn gywir iawn wrth olrhain ac yn rhoi rheolaeth lwyr i chi wrth fod yn gwbl effeithlon mewn dŵr garw. Mae'r rhain yn fach o ran maint o'u cymharu â chychod seddi felly byddwch yn hawdd i'w cludo o un lle i'r llall.

Caiacau Teithiol

Caiacau Teithiol

Nawr, dyma'r iacod cryfaf a chyflymaf yn y farchnad. Yn lluniaidd iawn o ran dyluniad a dewch wedi'u hintegreiddio naill ai â sgeg neu llyw fel nad ydynt yn troi o gwmpas pan fydd y gwynt garw yn chwythu neu pan fyddwch ar ddŵr yn llifo. Gelwir y cychod hyn hefyd yn iacod môr a gyda nhw, bydd gennych le gwych a thag pris uwch i ddilyn. Dylai'r rhai sydd wrth eu bodd yn mynd ar deithiau hirach ac sy'n gwbl ymroddedig i gaiacio fynd amdanyn nhw.

Caiacau Tandem

Caiacau Tandem

Yn lle prynu dau gaiac i'ch partner a chi'ch hun, ewch am gaiac tandem sydd â dau safle padlo. Bydd yn eich helpu i arbed llawer o arian a gallwch fynd â hyd yn oed eich plant ar y daith. Mae ganddo ddigon o le cargo felly gallwch chi hyd yn oed gymryd llwybr hirach a chael yr holl offer ar y dec.

Canllaw Prynu

Pwysau, Defnyddiau, a Phris y Caiac

Pwysau, Defnyddiau, a Phris y Caiac

Un peth y mae angen i chi ei gadw mewn persbectif wrth ddewis caiac yw ei bwysau. Bydd caiac ysgafn nid yn unig yn rhoi'r budd i chi o gael system gludo hawdd gan y byddwch chi'n gallu ei godi'ch hun, ond byddwch hefyd yn cael y llaw uchaf o gymryd llawer o offer ar eich taith gan fod y cwch ei hun yn pwyso'n eithaf. llai.

Yn ôl ein hymchwil, canfuom fod iacod ysgafn yn costio mwy na chaiacau dyletswydd trwm. Dyma restr o ddeunyddiau a ddefnyddir ar gyfer gweithgynhyrchu caiacau:

 • Cyfansawdd: Mae hwn yn ffibr carbon ultralight a deunydd ysgafn sy'n cynnig perfformiad gwych a naid enfawr ym mhris cwch. Nid yw caiacau cyfansawdd hefyd yn agored i niwed UV ac mae ganddynt oes hirach nag unrhyw fath arall o gaiac sydd ar gael ar y farchnad.
 • Plastig polyethylen: Mae hwn yn opsiwn dyletswydd trwm ac er ei fod yn gallu gwrthsefyll sgrafelliad. Mae'n rhad ond mae angen i chi fod yn barod am dymor bywyd byrrach.
 • Plastig ABS: Mae'r deunydd hwn ychydig yn ddrutach na polyethylen ond mae'n llawer mwy gwydn na hynny. Rydych chi'n cael rhywfaint o wrthwynebiad UV gyda'r deunydd hwn ond mae ganddo dag pris uwch. Mae plastig ABS hefyd yn weddol ysgafn felly dyna fantais arall ar gyfer yr un hwn.

Capasiti Pwysau

Ystyriwch gynhwysedd pwysau'r caiac rydych chi'n ei brynu bob amser. Gwnewch yn siŵr y gall drin eich pwysau ynghyd â phwysau eich gêr cyn i chi wario'ch doleri. Mae cael caiac na all ddarparu ar eich cyfer chi a'ch manylebau yn rysáit ar gyfer trychineb. Felly, ystyriwch y cynhwysedd pwysau bob amser cyn eich pryniant.

Hyd, Dyfnder, a Lled y Caiac

Hyd, Dyfnder, a Lled y Caiac

I fod yn fwy cryno, dylem ddweud ystyried maint a dyluniad y caiac hefyd. Cyn belled ag y gwyddom ac sydd â phrofiad, mae caiacau hirach yn fwy effeithlon na rhai llai. Mae cael dyfnder effeithlon hefyd yn bwysig oherwydd bydd yn rhoi digon o le i gaiacwyr sydd â choesau hirach. Mae cael lle priodol i'r coesau a seddau cyfforddus i'w gosod yn ôl hefyd yn bwysig iawn.

Nid ydych chi eisiau caiac yn y pen draw sy'n mynd i wneud i chi deimlo'n flinedig yn lle egni.

Manteision defnyddio Caiac i Ddechreuwyr

Manteision defnyddio Caiac i Ddechreuwyr

Mae caiac i ddechreuwyr yn gymharol ddiogelach a hawdd ei ddefnyddio na'r rhan fwyaf o'r caiacau eraill sydd ar gael yn y farchnad. Maent yn cael eu cynhyrchu tra'n cadw swyddogion uniongyrchol a dyna pam mae'r rhan fwyaf o'r arbenigwyr yn eu hargymell. Os ydych chi'n digwydd bod yn ddechreuwr sy'n anelu at ei brofiad caiacio cyntaf, dyma rai buddion y byddwch chi'n eu cael allan o'ch caiac,

 1.  Mae caiac i ddechreuwyr yn eithaf gwydn ac yn rhoi'r holl nodweddion sylfaenol i'r defnyddiwr y bydd eu hangen arno ar y dŵr.
 2. Mae'r caiacau hyn yn haws i'w defnyddio ac yn llawer haws eu deall. Dylai pobl nad ydynt erioed wedi mynd i bysgota ar gaiac o'r blaen bob amser ddewis caiac i ddechreuwyr unigryw i roi cychwyn ar bethau.
 3. Mae caiacau dechreuwyr yn llawer mwy fforddiadwy. Rydych chi'n cael caiac rhesymol iawn ar bwynt pris fforddiadwy iawn felly unwaith y byddwch chi ar lefel ganolradd o iaccio, gallwch chi fuddsoddi mewn rhywbeth sy'n canolbwyntio mwy ar nodweddion.
 4. Ni fyddem byth yn argymell rhywun sy'n cael tro cyntaf i fynd am gaiac lefel ganolradd. Pan fyddwch chi'n dechrau, mae angen i chi gadw pethau mor syml a hawdd â phosib. Wrth i chi fynd ymlaen, byddwch yn gwybod sut i drin eich hun a'ch caiac ar y dŵr ac yn ddiweddarach yn buddsoddi mewn rhywbeth mwy datblygedig.

Cynghorion Diogelwch i Ddechreuwyr

Cynghorion Diogelwch i Ddechreuwyr

Ydych chi eisiau gwybod pam mae caiacio yn un o'r chwaraeon sy'n cael ei werthuso fwyaf? Oherwydd ei fod yn ddifyr iawn, yn fforddiadwy ac yn ddiogel o'i gymharu â chwaraeon dŵr eraill. Mae ganddo hefyd fanteision iechyd amrywiol, yn eich cadw chi wrth y llyw, ac yn fwy ymwybodol o sut mae'ch corff yn gweithio.

Ond mae angen i chi gadw hyn mewn cof, rhag ofn i rywbeth fynd o'i le a chan eich bod eisoes ar y dŵr. Gall fod yn ddifrifol iawn ac yn sensitif felly cymerwch gymaint o fesurau rhagofalus â phosibl. Felly, mae'n bwysig deall pob math o beryglon a risgiau caiacio a pham mae angen i chi fod mor ofalus ag y gallwch fod.

Felly, dyma rai awgrymiadau diogelwch yr hoffem eu rhoi i'n dechreuwyr allan yna fel y gallant gael hwyl wrth sicrhau nad oes perygl yn dod i mewn,

Yfed a padlo? Ddim yn gyfuniad da!

Pan fyddwch chi'n barod i gamu ar ddŵr, mae angen i chi wneud yn siŵr bod eich synhwyrau i gyd yn gweithredu'n llawn. Peidiwch byth â bod dan ddylanwad unrhyw gyffur neu ddiod neu efallai na fydd pethau'n troi allan fel yr oeddech yn gobeithio.

Mae'n hawdd iawn cael eich cario pan fyddwch naill ai wedi bod yn yfed neu wedi camddefnyddio sylweddau. Os byddwch chi'n colli'ch synhwyrau tra ar ddŵr, ni fyddwch chi'n gallu eu cadw'n ôl ac os ydych chi ar eich pen eich hun, gall y canlyniadau fod yn fygythiad bywyd felly peidiwch ag yfed a phadlo ar unrhyw gost.

Gwisgwch siaced achub bob amser

Os ydych chi'n ddechreuwr yna ni ddylech hyd yn oed feddwl am fynd i gaiacio hebddo gwisgo siaced achub.

Rydym wedi gweld yn aml pan fydd pobl yn dod yn gyfforddus gyda'u caiac a dŵr, maent fel arfer yn tueddu i beidio â chymryd rhagofalon mwyach ac yn teimlo eu bod yn ddiogel. Ond dylech wybod nad yw unrhyw beth drwg byth yn digwydd gyda rhybudd ymlaen llaw.

Gwisgwch siaced achub bob amser felly rhag ofn i rywbeth fynd o'i le, byddwch o leiaf yn gallu cario'ch hun allan o'r dŵr.

Gwisgwch yn unol â hynny

Gwisgwch bob amser yn ôl y cyflwr. Os ydych chi'n bwriadu padlo mewn dŵr oer yna cofiwch ei bod hi'n anodd dod allan ohono rhag ofn i'ch cwch lithro i ffwrdd. Bydd yn achosi ar unwaith hypothermia a fydd yn gwneud i bethau fynd hyd yn oed yn waeth. Felly gwisgwch yn briodol ac yn briodol yn ôl y tywydd. Gwisgwch ddillad cynnes fel y gallwch aros yn gyfforddus wrth caiacio.

Cwestiynau Cyffredin

FAQ Caiac Gorau i Ddechreuwyr

Ble ydych chi'n bwriadu padlo?

Padlo ar lyn neu afon neu arfordir? Unwaith y byddwch chi'n gwybod ble byddwch chi'n ei badlo, byddwch chi'n gwybod sut i gyfyngu'ch chwiliad.

Ydych chi eisiau caiac eistedd ar ben neu eistedd i mewn?

Ydych chi'n anturus ac eisiau rhoi cynnig ar fod yn agored a caiac eistedd-ar-ben neu a ydych am aros yn ddiogel a mynd am yr iacod aros i mewn traddodiadol?

Beth yw eich cyllideb a'ch dewis ar gyfer y pwysau caiac?

Ystyriwch y cydrannau y mae eich cwch wedi'i wneud ohonynt. Mae adeiladu'r cwch a'i ansawdd yn pennu'n uniongyrchol ei wydnwch a faint y bydd yn ei gostio i chi.

Pa faint a siâp ydych chi'n edrych amdano?

Mae maint a siâp yn pennu gofod eich iacod felly meddyliwch am hyn hefyd cyn i chi neidio i'r farchnad.

Iawn, felly nawr eich bod wedi ateb y cwestiynau hyn i chi'ch hun, gadewch i ni geisio eu hateb ac edrych ar yr holl ffactorau a fydd yn pennu'r math o iacod sydd ei angen arnoch chi.

Llynnoedd ac Afonydd:

Gadewch i ni ddweud eich bod yn bwriadu defnyddio'ch cwch ar gyfer dŵr llonydd a dŵr sy'n llifo, yna byddem yn argymell eich bod chi'n mynd am sesiwn eistedd ar ben bach neu caiac hamdden eistedd i mewn. Mae iacau hamdden fel arfer yn cael eu hintegreiddio â sgeg a bydd yn caniatáu ichi droi a symud yn effeithlon mewn dŵr llonydd a dŵr sy'n llifo.

Os byddwch hefyd yn cael cwch bach sy'n dod â llyw, ystyriwch hynny hefyd ond yn anffodus, mae llyw fel arfer i'w cael mewn cychod mwy.

Arfordiroedd:

Ar arfordir mae angen cwch mwy proffesiynol a sefydlog oherwydd yma bydd yn rhaid i chi frwydro trwy'r llanw, cerrynt, tonnau a gwynt i gyd mewn un lle. Yma rydym yn awgrymu eich bod yn mynd am gwch eistedd i mewn sydd naill ai'n cynnwys sgeg neu llyw.

Gallai mynd am gwch eistedd ar ben yma fod yn beryglus oherwydd os aiff pethau'n anodd, ni fyddwch yn gallu achub eich hun a rheoli'r cwch ar yr un pryd. Fodd bynnag, os nad oes ots gennych nofio a'ch bod yn byw mewn tywydd cynnes yna bydd cwch eistedd ar ben yn gweithio hefyd.

Casgliad

Rydym wedi gosod allan detholiad o gaiacau dechreuwyr o'r radd flaenaf i sicrhau na fyddwch byth yn oedi cyn plymio i'r dyfroedd, hyd yn oed cyn i chi feistroli caiacio yn llawn.

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi yw ychydig o benderfyniad a'r parodrwydd i lithro drwy'r dŵr ar eich pen eich hun. Mae sawl caiac ar ein rhestr wedi'u teilwra ar gyfer mentrau unigol, ac rydym yn argymell yn gryf dechrau gyda'r rhain cyn symud ymlaen i gaiacau arddull tandem.

Mae'r caiacau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer sefydlogrwydd, felly gallwch chi roi eich pryderon am droi drosodd o'r neilltu. Ond cofiwch, ni waeth pa mor fedrus ydych chi, peidiwch byth â hepgor eich siaced nofio pan fyddwch chi'n taro'r dŵr.

Felly, dewiswch eich caiac, bracewch eich hun, a gadewch i'ch diwrnod cyntaf ar y dŵr fod yn ddechrau taith fuddugoliaethus. caiacio hapus!

Erthyglau Perthnasol