Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

10 Caiac Pwythau Gollwng Gorau 2024 - Gorau yn y Dosbarth

caiac

Cychod bach, cul yw caiacau sy'n cael eu gyrru gan badl dwy llafn ac fe'u defnyddir ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau hamdden megis pysgota, teithiol, a chaiacio dŵr gwyn, yn ogystal ag ar gyfer teithiau archwilio a gwersylla.

Mae'r gair “caiac” yn golygu “cwch heliwr” yn Inuit ac mae wedi cael ei ddefnyddio gan bobl frodorol yn yr Arctig ers miloedd o flynyddoedd ar gyfer hela, pysgota a chludiant mewn ardaloedd sydd â dyfrffyrdd anodd eu mordwyo.

Heddiw, daw caiacau modern mewn amrywiaeth o feintiau ac arddulliau, o gaiacau hamdden un person i gaiacau teithiol aml-berson a chaiacau dŵr gwyn. Mae caiacau hamdden wedi'u cynllunio ar gyfer dyfroedd tawel ac maent yn ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau hamdden fel pysgota neu deithio'n hamddenol.

Mewn cyferbyniad, mae caiacau dŵr gwyn wedi'u cynllunio ar gyfer mordwyo dyfroedd gwyllt ac yn cael eu defnyddio gan gaiacwyr profiadol ar gyfer anturiaethau heriol.

Mae caiacio yn ffordd hwyliog a hygyrch o fynd allan ar y dŵr ac archwilio byd natur. Mae hefyd yn fath gwych o ymarfer corff sy'n gweithio'r breichiau, y coesau a'r craidd. I'r rhai sy'n chwilio am her newydd, gall caiacio dŵr gwyn fod yn brofiad gwefreiddiol a chyffrous.

Mae gan y cychod amlbwrpas hyn hanes cyfoethog ac fe'u defnyddir at amrywiaeth o ddibenion hyd heddiw. P'un a ydych chi'n pysgota, yn mynd ar daith, neu'n archwilio, mae caiac allan yna sy'n berffaith ar gyfer eich anghenion. Gyda chymaint o opsiynau i ddewis ohonynt, gallwch ddod o hyd i'r caiac perffaith ar gyfer eich antur nesaf.

Deunyddiau a Dylunio

Caiacau Pwythau Gollwng

Mae caiacau yn nodweddiadol gwneud o amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys plastig, gwydr ffibr, a chyfansoddion fel ffibr carbon. Mae caiacau plastig yn wydn ac yn fforddiadwy, tra bod caiacau gwydr ffibr a chyfansawdd yn ysgafnach ac yn darparu perfformiad gwell, ond maent hefyd yn ddrutach.

Corff y caiac yw'r rhan waelod sy'n eistedd yn y dŵr, a'r dec yw'r rhan uchaf y mae'r padlwr yn eistedd arno. Mae gan rai caiacau sgert chwistrell hefyd i gadw dŵr allan o'r cwch, sy'n arbennig o bwysig mewn dyfroedd gwyllt.

Nid yw pob caiac yn gadarn, fodd bynnag. Yn ddiweddar, mae pobl wedi sylweddoli bod prif anfanteision caiacau yn eithaf trafferthus mewn gwirionedd. Maent fel arfer yn delio â storio, cludo, a thrin cyffredinol y cychod padlo hyn. Dyna pam mae caiacau chwyddadwy yn gorlifo'r farchnad erbyn hyn.

Mae'n hawdd storio a chludo'r mathau hyn, maent yn ysgafn iawn ac yn gryno ar ôl eu datchwyddo, ond maent yn dal yn ddefnyddiol iawn ac yn gyfoethog o ran nodweddion. Y rhan orau ohonynt fodd bynnag yw'r ffordd y cânt eu gwneud, sef trwy'r broses o bwytho isel.

Beth yw Pwytho Gollwng?

Drop-bwytho yn a techneg adeiladu a ddefnyddir mewn amrywiaeth o gynhyrchion chwyddadwy. Ar wahân i caiacau, fe'i defnyddir hefyd ar gyfer byrddau padlo, matresi aer, teganau pwll, a pheli ymarfer corff. Mae'r cysyniad sylfaenol braidd yn syml: mae miloedd o edafedd tensiwn uchel wedi'u cydblethu rhwng yr haenau uchaf a gwaelod o ddeunydd, sydd, o'u chwyddo, yn creu strwythur anystwyth, anhyblyg sy'n llawer mwy gwydn nag y mae'n edrych ac yn teimlo.

Yn gyffredinol, mae cynhyrchion sy'n defnyddio pwytho gollwng wedi'u cynllunio i fod yn ysgafn, yn gludadwy, ac yn hawdd eu sefydlu, gan eu gwneud yn boblogaidd ar gyfer gweithgareddau awyr agored fel gwersylla a theithio. Defnyddir pwythau isel hefyd i gynhyrchu mwy o gynhyrchion chwyddadwy perfformiad uchel fel byrddau barcud a byrddau hwylfyrddio, sydd angen strwythur anystwyth, anhyblyg ar gyfer y perfformiad gorau posibl.

Yn gyffredinol, mae pwytho gollwng yn dechneg adeiladu amlbwrpas ac arloesol sy'n darparu nifer o fanteision dros gynhyrchion chwyddadwy traddodiadol, gan ei gwneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau.

Oherwydd hyn, a'r angen am gaiacau hawdd eu defnyddio a'u trin, mae cychod padlo wedi'u pwytho'n gollwng wedi mynd â'r farchnad gan storm ac mae mwy a mwy o gaiacwyr yn y dyfodol am i'w cychod cyntaf ddefnyddio'r dechneg hon.

Rheswm dros Brynu

Mae caiacau pwyth gollwng yn cynnig nifer o fanteision dros fodelau chwyddadwy traddodiadol. Maent yn fwy anhyblyg ac yn darparu gwell perfformiad ar y dŵr, gan nad ydynt yn ystwytho nac yn dadffurfio fel caiacau chwyddadwy traddodiadol.

Maent hefyd yn llawer ysgafnach ac yn haws i'w cludo na chaiacau cragen solet, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer selogion awyr agored sydd eisiau caiacio mewn lleoliadau anghysbell neu'r rhai sydd â lle storio cyfyngedig. Er bod ganddynt ddigonedd o fanteision, mae p'un a yw caiacau pwyth gollwng yn “well” na modelau eraill yn dibynnu ar anghenion a dewisiadau'r unigolyn.

Er enghraifft, os ydych chi'n chwilio am gaiac sy'n hawdd i'w gludo a'i storio, gallai caiac pwmpiadwy pwyth ollwng fod yn ddewis perffaith. Fodd bynnag, os ydych chi'n chwilio am gaiac ar gyfer dŵr gwyn heriol, efallai y byddai caiac cragen solet yn ddewis gwell.

Yn y pen draw, bydd y caiac gorau i chi yn dibynnu ar eich anghenion penodol a'r math o gaiacio rydych chi'n bwriadu ei wneud. Dyma'r manteision dros gaiacau pwmpiadwy traddodiadol a chaiacau cragen solet:

Anhyblygrwydd

Mae adeiladu pwyth gollwng yn creu caiac anhyblyg, anhyblyg sy'n perfformio'n debyg i gaiac corff solet tra'n cadw manteision model chwyddadwy, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer amodau dŵr heriol a gweithgareddau perfformiad uchel.

Cludadwyedd

Mae caiacau pwyth gollwng yn ysgafn iawn ac yn hawdd eu datchwyddo, yn berffaith ar gyfer hobïwyr awyr agored sydd eisiau caiacio ymhell i ffwrdd o gartref a'r rhai sydd heb fawr ddim lle storio gartref.

Gwydnwch

gwydnwch

Mae'r edafedd tensiwn uchel a ddefnyddir mewn pwytho gollwng yn rhoi cryfder a gwydnwch ychwanegol i'r caiac, gan ei wneud yn gallu gwrthsefyll tyllau a chrafiadau. Maent yn llawer mwy gwydn a gwrthsefyll na chychod padlo chwyddadwy rheolaidd.

Rhwyddineb Gosod

Maent yn chwyddo mewn munudau ac yn barod i'w defnyddio cyn i chi ei wybod, gan eu gwneud yn opsiwn cyfleus ar gyfer teithiau padlo digymell. Mae hyn hefyd yn wych ar gyfer portaging a phryd bynnag y caiaciwr eisiau newid rhwng sawl corff o ddŵr mewn diwrnod.

cysur

Mae strwythur pwmpiadwy caiacau pwyth gollwng yn darparu profiad padlo mwy cyfforddus, gan eu bod yn llai anhyblyg ac yn amsugno sioc yn well na chaiacau cragen solet. Mae'r seddi (bron bob amser wedi'u cynnwys) yn aml yn rhai pwmpiadwy a phwytho hefyd.

Yn gyffredinol, mae caiacau pwyth gollwng yn gyfuniad unigryw o berfformiad, hygludedd, a gwydnwch sy'n eu gwneud yn ddewis poblogaidd i gaiacwyr o bob lefel. P'un a ydych chi eisiau padlo hamdden neu heriol, mae caiac pwyth gollwng yn opsiwn gwych.

Adolygiadau cynnyrch

1. Eryr y Môr 393 RL

Eryr y Môr 393 RL

Mae Sea Eagle yn gwybod beth mae'n ei wneud gyda chaiacau, mae cymaint â hynny'n sicr. Fodd bynnag, maent yn wir arbenigwyr ar ollwng pwytho oherwydd hyn brand oedd y cyntaf i ddechrau gwneud caiacau gyda'r dull adeiladu hwn. Mae'r 393 RazorLite (RL) yn fwy na digon o brawf o hyn. Mae'n adeiladwaith pwyth gollwng llawn. Mae'n chwyddo mewn dim ond 7 munud ac mae'n caniatáu padlo cyflym iawn oherwydd ei ddyluniad hir a chul.

Mae'r model hwn yn 12 troedfedd 10 modfedd o hyd. Mae'n pwyso 35 pwys ond gall gario 500 pwys anhygoel o lwyth. Mae'n eithaf main a deniadol gyda'r lliw gwyn amlycaf a'r manylion glas. Yn y pecyn, byddwch hefyd yn cael sach gefn i'w blygu i mewn iddo, padl, a phwmp. O ran nodweddion, mae ganddo droedfeddi addasadwy, dwy ddolen gario, a storfa dan do yn y bwa a'r starn. Mae'r sedd yn gyfforddus ac yn symudadwy.

Pros
 • Capasiti llwyth anhygoel
 • Nodweddion da ac ategolion
 • Cyflym iawn
anfanteision
 • Sefydlogrwydd o dan y cyfartaledd
 • Pwysau uwch na'r cyffredin

 

2. AQUAGLIDE Navarro 110

AQUAGLIDE Navarro 110

Mae'r ail fodel ar ein rhestr yn ôl brand nad yw mor boblogaidd â Sea Eagle, ond go brin bod hynny'n bwysig gan ei fod yn fodel o ansawdd uchel iawn. Mae'n 11 troedfedd 4 modfedd o hyd, ac mae'n pwyso dim ond 28 pwys, ond mae ganddo gapasiti llwyth uchaf isel o ddim ond 250 pwys. Mae'n chwyddo mewn llai na 10 munud ac mae'n llawn nodweddion defnyddiol.

Mae sgeg rhyddhau cyflym, adrannau sych gyda zippers, sedd Velcro symudadwy, a phlygiau draen ar gyfer hunan-bailing. Gellir addasu'r troedfeddi ac mae ceidwad padlo. Ar gyfer ategolion ychwanegol, gallwch ddefnyddio'r modrwyau D. Mae'r caiac yn trin yn rhyfeddol o dda ac mae'n sefydlog iawn oherwydd ei lled. Mae hefyd yn cynnig cyflymder olrhain da. Mae dwy ddolen gario a chortyn bynji hir yn y blaen.

Pros
 • Sefydlogrwydd da
 • Symud a thrin gwych
 • Yn gyfoethog mewn nodweddion
anfanteision
 • Cynhwysedd llwyth isel
 • Dim ategolion wedi'u cynnwys

 

3. Elfennau Uwch AirVolution

Elfennau Uwch AirVolution

Ydych chi'n gefnogwr o gaiacau hir sy'n cynnig cydbwysedd anhygoel o hyd a lled? Ydych chi eisiau cyflymder a sefydlogrwydd gyda'ch profiad padlo? Wel, mae'r caiac hwn sydd wedi'i bwytho a'i ollwng gan yr Elfennau Uwch enwog yn cynnig hynny'n union. Mae'n hir iawn yn 14 troedfedd 6 modfedd a lled yn 33 modfedd. Er gwaethaf yr hyd ychwanegol hwn, dim ond 39 pwys o drwm ydyw. Ei gapasiti llwyth yw 300 pwys, digon ar gyfer rhai gêr ac offer ychwanegol.

Wrth siarad am, mae datrysiadau storio yn gyfyngedig, fodd bynnag, gyda dau gortyn bynji (bow + stern) yw'r unig opsiynau. Mae'n fodel eistedd y tu mewn gyda gofod talwrn cyfyngedig felly nid oes digon o le i osod llawer o offer. Daw'r caiac â bag storio gydag olwynion, pwmp gweithredu dwbl, asgell symudadwy, a phecyn atgyweirio. Mae'n chwyddo'n gyflym, yn lansio'n hawdd, ac mae ganddo sedd padio gyfforddus y gellir ei symud.

Pros
 • Cyflym iawn
 • Trwm-ddyletswydd a gwydn
 • Hawdd i'w gludo a'i storio
anfanteision
 • Nid ar gyfer dechreuwyr
 • Dim padl wedi'i gynnwys

 

4. Elkton Outdoors Steelhead

Elkton Outdoors Steelhead

Yn olaf ond yn sicr nid lleiaf, dyma gaiac tandem rhag ofn y byddwch chi byth eisiau mynd â ffrind, aelod o'r teulu, neu'ch partner am ychydig o hwyl padlo. Dyma'r fargen go iawn yma gan ei fod yn dod â phopeth sydd ei angen ar ddeuawd ar gyfer profiad padlo anhygoel. Mae'r caiac yn 12 troedfedd 6 modfedd o hyd a 39 modfedd o led, sy'n golygu trin a symud gwych. Mae'n pwyso 44 pwys, yn dda ar gyfer cwch tandem, a gall gario 600 pwys o lwyth, y mwyaf ar y rhestr.

Daw'r caiac gyda 2 badl torri i lawr, 2 sedd symudadwy gyda chefnogaeth cefn, 2 droedfedd, sgeg symudadwy, bag cario, a phwmp gweithredu deuol pwysedd uchel. Mae ganddo lawr PVC anhyblyg iawn ac mae'n cynnwys 3 siambr chwyddiant.

Bydd pysgotwyr wrth eu bodd am ei nodweddion pysgota niferus fel dec castio agored, digon o le storio agored a chaeedig, cortyn bynji mawr wrth y bwa, a phwyntiau cysylltu ar gyfer mowntiau, dalwyr ac ategolion ychwanegol. Mae digon o ddolenni cario drwyddi draw yn ogystal â chriw o fodrwyau D. Mae'n bendant yn fodel ar gyfer caiacwyr mwy profiadol sy'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud.

Pros
 • Capasiti llwyth ychwanegol
 • Digon o nodweddion ac ategolion
 • Sefydlog a maneuverable
 • Da i bysgotwyr
anfanteision
 • Model arafaf ar y rhestr
 • Anodd padlo pan ar eich pen eich hun

 

Canllaw Prynwr

Cyn y gall rhywun brynu neu hyd yn oed bori trwy'r cynnig helaeth o'r mathau hyn, rhaid gwybod beth i roi sylw iddo. Yn y canllaw hwn i brynwyr byddwch yn dysgu popeth sydd yna am sut i ddewis y model cywir:

Diben

caiacau

Dyma'r ffactor pwysicaf o bell ffordd. Ystyriwch pa fath o gaiacio y byddwch chi'n ei wneud a pha nodweddion sydd bwysicaf ar gyfer eich anghenion. Dylai model hamdden fod yn ddigon os ydych chi'n bwriadu defnyddio'r caiac ar gyfer padlo hamdden. Fodd bynnag, os ydych chi'n bwriadu defnyddio'r caiac ar gyfer dŵr gwyn neu weithgareddau perfformiad uchel eraill, efallai y byddai caiac pwyth gollwng mwy arbenigol yn ddewis gwell.

Maint

Mae caiacau pwyth gollwng yn dod mewn amrywiaeth o feintiau, o unawd i dandem, yn ogystal â llawer o gyfuniadau hyd a lled. Ystyriwch nifer y bobl a fydd yn defnyddio'r caiac a faint o offer bydd angen i chi gario.

Gallu Llwyth

Wrth siarad am bersonau a gêr lluosog, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis model sydd â chynhwysedd llwyth uchaf a all ddarparu ar eich cyfer chi, eich gêr, ac unrhyw deithwyr.

Pris

Caiac

Gall caiacau pwyth-gollwng amrywio mewn pris o lai na $100 i filoedd o ddoleri. Ystyriwch eich cyllideb a pha nodweddion sydd eu hangen arnoch mewn caiac, a chwiliwch am fodel sy'n gweddu i'ch anghenion a'ch cyllideb. Nid yw mynd ychydig drosodd mor fawr â hynny os gallwch gael gwerth ychwanegol ohono. Fodd bynnag, peidiwch byth â setlo am lai na'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

brand

Ystyriwch enw da'r brand wrth ddewis, yn union fel gyda phopeth arall mewn bywyd. Gallwch ddod o hyd i rai adolygiadau i'w darllen ac edrych ar fforymau i weld beth sydd gan gaiacwyr eraill i'w ddweud am y model rydych chi'n ei ystyried ar hyn o bryd.

deunyddiau

Mae caiacau pwyth gollwng fel arfer yn cael eu gwneud o PVC neu ddeunyddiau tebyg, ond gall fod dewisiadau eraill ar gael. Ystyriwch wydnwch, pwysau, a rhwyddineb cynnal a chadw/trwsio'r deunyddiau a ddefnyddir yn y caiac rydych chi am ei brynu gan ei fod yn bwysig iawn.

Erthyglau Perthnasol