Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

10 Bag Sych Caiacio Gorau ar gyfer Padlwyr 2024 - Canllaw Prynu Cyflawn

bagiau sych ar gyfer caiacio

Yn ôl yn y dydd, os oeddech chi eisiau cadw'ch brechdan a'ch newid dillad yn sych, fe wnaethoch chi ddefnyddio bagiau cynfas cwyr neu gan tun y gellir ei selio. Ond wrth gwrs, roedd y math hwn o storfa yn rhemp gyda phroblemau amlwg iawn.

Fodd bynnag, wrth i blastig ddod yn rhan o'n bywyd bob dydd, daeth yn lle naturiol. Roedd yn rhagflaenydd mewn gwirionedd yr hyn y mae morwyr yn ei ddefnyddio y dyddiau hyn i gadw eu heitemau hanfodol yn sych ac, yn y rhan fwyaf o achosion, ar y dŵr: y bag sych, sef sachau sych a bagiau duffel sy'n dal dŵr.

Heb unrhyw amheuaeth, bagiau sych yw'r ffordd i fynd os ydych chi am gadw'ch offer yn sych, beth bynnag fo'ch chwaraeon dŵr. Gadewch i ni edrych yn agosach ar rai bagiau sych caiacio da, eu nodweddion a mwy.

Ein Dewisiadau Uchaf

1. Y Bag Sych Dec Darganfod SealLine (10L)Bag Sych Dal-ddŵr Dec Darganfod SealLine

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar PlanetsHoup

 

Mae'r bag 10-litr taclus hwn yn dod â gwarant oes gwneuthurwr ac mae ei system PurgeAir â nod masnach yn golygu y gallwch chi ddiarddel unrhyw aer sydd wedi'i ddal y tu mewn iddo yn hawdd unwaith y bydd yn llawn, gan ei wneud yn gryno ac yn hawdd i'w gadw. Mae ar gael mewn ystod eang o liwiau llachar.

Mae'n cynnwys gwnïo weldio yn hytrach na phwytho safonol yn unig felly os yw'n derbyn gofal priodol, nid oes unrhyw reswm na fydd yn cadw'r cynnwys yn sych cyhyd â'ch bod yn berchen arno.

Er nad wyf yn gefnogwr enfawr o'r strap arddull bandoleer, mae'n gweithio'n iawn ac mae'n ddigon cyfforddus ar gyfer defnydd hamdden. Yn wahanol i rai bagiau o'r un maint ac ystod prisiau tebyg, mae gan y Discovery strap ochr gadarn iawn hefyd, y bydd rhai defnyddwyr yn ei werthfawrogi.

Er nad wyf yn gweld y budd gwirioneddol i ddeunyddiau tryloyw, mewn gwirionedd mae'n un o bwyntiau gwerthu cryf y bag gan ei fod yn caniatáu ichi weld beth sydd y tu mewn a lleoli erthygl heb chwilota gormodol.

Yn unol â thueddiadau eco-gyfeillgar cyfredol ar gyfer y math hwn o gynnyrch, mae'r Discovery yn rhydd o PVC. Os yw'n fag rhad ond cadarn yr ydych yn chwilio amdano, ni allwch fynd yn anghywir â'r bag sych hwn.

Pros
 • Gwydn a Diddos
 • Ysgafn a Di-PVC
 • Hawdd i'w Ddefnyddio
 • Cario Amlbwrpas
 • Gwelededd a Hygyrchedd
anfanteision
 • Gall deunydd fod yn sensitif i rwbio yn erbyn arwynebau garw.

 

2. Mae'r NRS Ether HydroLock Sych Bag (5L)
NRS Outfitter Bach

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch NRS

 

Mae NRS wedi bod yn y gêm offer ac offer awyr agored ers cryn amser bellach ac mae'n dangos. Maent yn amlwg yn cymryd ymchwil a datblygu o ddifrif ym mhob un o'u cynhyrchion ac yn deall bod hyd yn oed defnyddwyr hamdden yn disgwyl ansawdd a gwydnwch ar gyfer eu doler.

Mae gen i PFD a wneir ganddynt ac mae wedi gwrthsefyll cryn dipyn o gamdriniaeth. Dyma un o'r bagiau sych lleiaf y byddwch chi'n dod o hyd iddo ar y farchnad ac mae'n ddewis perffaith os nad ydych chi'n bwriadu mynd â llawer o offer gyda chi.

Mae yna hefyd fersiwn dau a thri-litr o'r un cynnyrch ond nid yw unrhyw lai na phum litr yn ymarferol i gaiacwyr, yn fy marn i. Dydych chi ddim yn mynd i wasgu llawer i mewn iddo ond mae digon o le i newid crys-t a siorts a chwpl o hanfodion bach eraill.

Mae gan yr ystod gyfan o NRS HydroLocks ffenestr weld-drwodd urethane arno fel eich bod chi'n gwybod ble i ddod o hyd yn union yr hyn rydych chi'n edrych amdano. Fodd bynnag, ochr fflip y ffenestr fach hon yw ei bod yn sicr yn fwy bregus na bagiau eraill nad ydynt yn brolio'r nodwedd benodol hon.

Mae gan yr HydroLock gau sêl zip, y mae'r gwneuthurwr yn ein sicrhau yn darparu amddiffyniad gwrth-ddŵr 100%. Mae gan y bag y system cau rholio-lawr safonol (unwaith y bydd wedi'i selio â sip) ond mae'r HydroLock yn gadael i chi roi dawn i'r brig fel ei fod yn dyblu fel handlen. Mae hynny'n nodwedd daclus.

Yn sicr nid yw'n ddeunydd gradd milwrol ac mae angen ychydig mwy o TLC na rhai o'i gystadleuwyr ond am ei bris, mae'n opsiwn rhad ar gyfer caiacwyr nad oes angen iddynt gario gormod o gêr gyda nhw. Gall fod yn dawel eich meddwl, bydd yn cadw'r cynnwys yn sych esgyrn hyd yn oed pan fydd wedi'i foddi mewn dŵr bas.

Pros
 • Pwysau Ysgafn a Gwydn: 
 • Gwythiennau Weldiedig
 • Clirio Ffenestr Urethane
 • Roll-down StormStrip Top
 • Pwynt Ymlyniad Defnyddiol
anfanteision
 • Deunydd Tenau
 • Agored i Gyswllt â Chemegau

 

3. Y Bag Sych Mynydda ALPS (2, 5 a 10L)Alpau Mynydda Cenllif Bag Sych dal dwr

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Cabelas Gwiriwch ar ALPS

 

Mewn gwirionedd gallwch gael tri am bris un. Daw'r pecyn gyda bag dau, pump a deg litr, pob un â'r un nodweddion yn union: top rholio i lawr, gwythiennau wedi'u weldio a diogelwch gwrth-ddŵr PVC. Yn sicr nid yw'n becyn o'r radd flaenaf ond rydych chi'n cael gwerth am arian.

Bydd yn cadw'ch gêr yn sych ac mae'r bag dwy litr bach yn berffaith ar gyfer eich ffôn neu dechnoleg arall gan eich bod chi i bob pwrpas yn cael dwywaith yr amddiffyniad os ydych chi'n storio'r bag bach y tu mewn i un o'r ddau rai mwy. Mae ganddo waelod gwastad, sy'n nodwedd y byddwch chi'n ei werthfawrogi pan fydd y bag mawr yn llawn oherwydd, yn wahanol i fagiau tebyg, ni fydd yn cwympo drosodd drwy'r amser!

Byddwn yn osgoi trochi'r bag hwn yn gyfan gwbl am gyfnodau hir o amser gan ei fod wedi'i gynllunio mewn gwirionedd i amddiffyn y cynnwys rhag 'lleithder ac amrywiaeth o amodau gwlyb, yn unol â manylebau'r gwneuthurwr. Ond peidiwch â digalonni: mae'r Cenllif yn fag taclus a fydd yn gwneud y gwaith y cafodd ei gynllunio ar ei gyfer am bris fforddiadwy iawn.

Pros
 • Hynod Ddiddos
 • Hawdd i'w Llenwi
 • Gwydn a Diogel
 • Ymlyniadau D-ring Lluosog
 • Amrywiaeth o Feintiau a Lliwiau
anfanteision
 • Nododd rhai defnyddwyr arogl finyl cryf o'r deunydd.
 • Mae'r deunydd yn Anystwyth

 

4. Mae'r Pacsafe Sych Dal Dŵr Pecyn Diogel (15L)

Bag Sych Pacsafe

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Pacsafe

 

Mae'r bag hwn yn stori wahanol yn gyfan gwbl: ar wahân i gadw'ch gêr yn sych, mae hefyd yn ei gadw'n ddiogel, a dyna pam y pris uwch. Ar adeg ysgrifennu, mae REI yn ei werthu am $79, sydd ddim yn brin o fargen ar gyfer y cynnyrch penodol hwn.

Felly, pam y tag pris heftier? Wel, mae'n amlwg nad yw'n targedu'r caiacwr hamdden sy'n teithio am y dydd yn unig. Mae'r Pecyn Diogel wedi'i gynllunio i gymryd llawer mwy o gam-drin na bagiau rhatach.

Mae ei ddeunydd atal slaes yn amddiffyn rhag creigiau miniog ac ymylon miniog ac mae ei ddyluniad sach gefn / sach deithio gyfforddus yn golygu y gallwch fynd â'r bag hwn ar daith gyda chi os ydych chi'n cyfuno'ch caiacio â rhai ar anturiaethau tir.

Mae'n cynnwys system selio rholio i lawr sy'n gweithio yn yr un ffordd i raddau helaeth â bagiau eraill a ddisgrifir yn yr erthygl hon ond mae gan y Pecyn Diogel hefyd gawell mewnol dur gwrthstaen y gellir ei gloi (cyfuniad - dim allwedd i'w golli).

Mae hefyd yn cynnwys deunydd RFID, sydd rhag ofn nad ydych erioed wedi clywed am hynny o'r blaen, yn eich amddiffyn rhag lladrad hunaniaeth electronig trwy rwystro amleddau radio rhag cyfathrebu â'ch ffôn neu'r sglodyn ar eich cerdyn credyd.

Hollol ddiwerth pan fyddwch allan ar y dŵr gyda'ch ffrindiau ond dychmygwch eich bod wedi stopio i ffwrdd am damaid i'w fwyta a bod eich bagiau wrth ymyl eich bwrdd neu wrth eich traed.

Mae'r dynion drwg yn gwybod yn sicr bod gennych chi rai nwyddau i mewn yno a'r dyddiau hyn nid yw'n gwbl afresymol cymryd rhai rhagofalon ychwanegol. Os ydych chi'n bwriadu caiac a gwersyll mewn mannau nad ydych erioed wedi ymweld â nhw o'r blaen neu angen cymryd trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd neu o'ch porthladd ymadael, yn sydyn ni fydd amddiffyniad RFID yn ymddangos yn syniad mor wallgof.

Mae'n fag 15 litr, sydd tua mor fawr ag y byddwn i'n mynd. Unrhyw beth mwy na hynny a byddai'r bag o bosibl yn rhy feichus ar gyfer caiacio.

Os ydych chi'n bwriadu gwneud rhai teithiau mwy datblygedig, hirach i leoedd nad ydych chi'n gyfarwydd â nhw, mae'r Pecyn Diogel yn sicr yn werth ei ystyried ar gyfer y tawelwch meddwl ychwanegol hwnnw.

Pros
 • Yn cynnwys rhwyll wifrog dur di-staen 360 gradd
 • Gellir cloi i Gosodion
 • Compact & Cludadwy
 • Ffabrig sy'n gwrthsefyll dŵr
 • Mae'n cynnig tawelwch meddwl dan do ac yn yr awyr agored trwy sicrhau pethau gwerthfawr
anfanteision
 • Canfu rhai defnyddwyr fod y clo wedi'i gynnwys o ansawdd is

 

5. Y Sach Sych Cywasgiad Blocker SealLine (10L)SealLine Blocker Cywasgiad Sach Sych Stwff Gwrth-ddŵr

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Cabelas Gwiriwch ar Kiky

 

Mae'r bag hwn yn caniatáu ichi wasgu ychydig yn fwy iddo na bagiau deg-litr eraill diolch i'w system gywasgu. Mae SealLine yn ei alw'n system pacio 'PackTight' ac mae ychydig fel eistedd ar gês llawn a lapio gwregys o'i gwmpas ac eithrio bod y Blocker yn gwneud yr un peth gyda llawer mwy o geinder ac yn llwyddo i ddarparu hyd at 610 o fodfedd ciwbig o le storio.

Pan ysgrifennais fod yr adrannau Ymchwil a Datblygu yn trafod syniadau i ddarparu syniadau newydd ac arloesol i'w cwsmeriaid, dyma beth roeddwn i'n cyfeirio ato. Yn y bôn, bag deg litr ydyw sydd, oherwydd ei nodweddion cywasgu, yn caniatáu ichi guro mwy na bagiau eraill o'r un maint mewn gwirionedd.

Mewn gwirionedd, mae'r cynnyrch penodol hwn yn ddelfrydol ar gyfer pacio rhai mathau o sachau cysgu. Mae gan y bag pen-rhol yr hyn y mae'r gwneuthurwr yn ei alw'n 'system cywasgu parhaus' sydd, unwaith y bydd wedi'i bacio a'i gau, yn caniatáu ichi gywasgu'r naill ben a'r llall trwy dynnu'r pedwar strap ochr ymlaen. Mae PurgeAir SealLine yn golygu y byddwch chi'n gallu cadw'r bag mor gryno a sych â phosib.

Gyda gwarant oes a thag pris na fydd yn torri'r banc, ni allwch fynd yn anghywir.

Pros
 • Cywasgiad Effeithlon
 • Dyluniad Arbed Gofod
 • Gwydn a Diddos
 • Sêl Ddiogel
 • Meintiau Amlbwrpas
anfanteision
 • Mae'n well gan rai defnyddwyr ddiamedr mwy ar gyfer stwffio haws, felly mae'n ddoeth gwirio'r dimensiynau.

 

Pam Mae Bagiau Sych yn Hanfodol Ar gyfer Caiacio?

bagiau sych

Mae yna nifer o resymau dros brynu bag sych. Nid dim ond ychwanegiad mympwyol at eich cit ydyw; mae wedi dod bron yn anghenraid a gall mewn gwirionedd gynyddu diogelwch ar y dŵr a'ch arwain allan o sefyllfaoedd gludiog.

Heblaw am cadw eich newid dillad a thywel sych, gallwch eu defnyddio i storio eraill eitemau hanfodol megis dŵr, bwyd a'ch ffôn. Os dewiswch un mewn lliw llachar, gall hefyd helpu i'ch lleoli yn y dŵr. Gall prisiau amrywio o lai na $10 ar gyfer modelau hamdden sylfaenol, bach i dros $500 ar gyfer bagiau dyffl gradd milwrol.

6 Peth I Edrych Amdanynt Mewn Bag Sych

Cyn i chi gael un, meddyliwch yn ofalus am y math o ddefnydd y bydd yn ei gael ac ystyriwch y 6 ffactor canlynol:

1. Gallu Bag Sych

Mae bagiau sych fel arfer yn mesur cynhwysedd mewn litrau. Ar gyfer defnydd caiacio hamdden, mae bag deg litr fel arfer yn ddigon. Os yw'n fwy na hynny, efallai y bydd eich bag yn rhy swmpus i chi ei roi'n gyfforddus yn eich bag caiac neu ganŵ. Peidiwch â gorwneud pethau – paciwch yr hanfodion.

2. Gwyliwch O'r Nodweddion Ychwanegol

Fel arfer nid oes gan fagiau sych lawer o bocedi neu 'nodweddion taclus'. Po fwyaf o ychwanegion sydd ganddo, y mwyaf anodd yw diddosi. Os oes ganddo lawer o gilfachau a chorneli a'i fod wedi'i selio'n dda, mae'n debyg y bydd yn costio llawer mwy i chi na bag mwy sylfaenol a fydd yn diwallu anghenion y defnyddiwr cyffredin.

3. Mae Dewis Lliw yn Bwysig

Ewch am liwiau llachar. O ran prynu unrhyw beth i'w ddefnyddio yn y môr neu lynnoedd ac ati, rwy'n osgoi lliwiau 'naturiol' ac yn mynd yn fwy am oren llachar, melyn neu goch.

Mae unrhyw beth y byddwch chi'n ei ychwanegu atoch chi neu'ch crefft a fydd yn eich gwneud chi'n fwy gweladwy i forwyr eraill yn fonws.

4. Dewiswch Deunyddiau Da

Os ydych chi'n ymarfer caiacio mewn ardal sydd â glannau creigiog a dim gormod o draethau tywodlyd, ystyriwch brynu bag sych gyda thu allan caled.

Dros amser, ac yn enwedig gyda'r modelau rhatach i ganolig, gall sgwffiau ddigwydd ar gorneli ac ymylon y bag os yw mewn cysylltiad rheolaidd ag arwynebau garw.

5. Gwnewch yn siŵr ei fod yn dal dŵr mewn gwirionedd

Bagiau sych sy'n dal dŵr

Os ydych chi'n ystyried storio'ch ffôn neu electroneg arall yn eich bag, gwnewch yn siŵr bod y gwneuthurwr yn sicrhau (neu hyd yn oed yn well, yn gwarantu) na fydd yn gwlychu yn y bag.

Mae hyd yn oed y bagiau rhataf yn gwneud gwaith eithaf da yn cadw popeth yn sych ond gwnewch eich ymchwil a chwiliwch am farn defnyddwyr eraill.

Mae rhai bagiau'n cael eu gwerthu fel bagiau sych ond mewn gwirionedd yn atal sblash yn unig. Gall hynny fod yn ddigonol ar gyfer y math o chwaraeon rydych chi'n eu hymarfer a'r amodau rydych chi'n eu hymarfer ynddo ond peidiwch â disgwyl llawer o'ch bag os yw'n mynd yn y dŵr.

Rwyf wedi gweld bagiau'n mynd yn ddwrlawn ac yn suddo.

6. Gwiriwch Allan Y Strapiau

Peidiwch â chanolbwyntio ar ddyluniad a lliw cyffredinol y bag yn unig. Edrychwch ar wydnwch y strapiau (fel arfer ar frig neu ochr y bag) ac opsiynau cario eraill.

Mae rhai wedi'u cynllunio i gael eu cario yn debyg iawn i sach gefn, a all fod yn ddefnyddiol os ydych chi'n mynd i gyfuno caiacio / canŵio â rhywfaint o heicio. Mae strapiau Bandoleer yn iawn ar gyfer teithiau cerdded byr ond ni ellir eu hargymell am ychydig oriau yn y goedwig, gan eu bod yn tueddu i lithro i lawr i'ch clun.

Beth sydd ar y farchnad: 4 Math o Fagiau Sych

Fel sy'n digwydd mewn unrhyw ddiwydiant, pan ddaw cynnyrch yn boblogaidd neu'n ffasiynol, mae gweithgynhyrchwyr yn tueddu i ddirlawn y farchnad gyda phob math o feintiau, lliwiau a dyluniadau, a gall yr amrywiaeth eang ohonynt ddrysu prynwr tro cyntaf.

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae angen i chi wneud rhywfaint o ymchwil cyn prynu a lleihau'ch dewis ychydig cyn torri'r cerdyn credyd.

Mae'n bwysig cofio mai anaml y caiff y math hwn o fag ei ​​ddylunio'n gyfan gwbl ar gyfer caiacio. Mewn gwirionedd, mae caiacio bagiau sych gyda'u dyluniad bag gwn yn gyffredinol yn cael yr adolygiadau gwaethaf gan ddefnyddwyr.

Ychydig iawn sydd ar y farchnad ar adeg ysgrifennu hwn. Mae mwyafrif y cynhyrchion fel arfer yn amlygu nodweddion megis maint, gwydnwch a phwysau (pan yn wag) gyda pheth pwysigrwydd yn cael ei roi i ba mor ecogyfeillgar yw deunydd eu cynhyrchion.

Mae'r defnydd o PVC mewn deunydd chwaraeon dŵr yn cael ei ddirwyn i ben yn raddol ledled y byd, felly mae'n debygol y byddwch chi'n dod ar draws termau nad oeddech chi wedi clywed amdanyn nhw o'r blaen fel 'PVC tarpolin', sy'n PVC ecogyfeillgar.

Mae'r farchnad wedi addasu'r cyflenwad i'r galw ac mae'r galw yn helaeth ac yn amrywiol! Gallwch ddod o hyd i fagiau ar gyfer bron unrhyw chwaraeon neu weithgaredd awyr agored y gallwch chi feddwl amdano.

Beth bynnag fo’ch dewis, efallai y byddwch am ystyried opsiynau ecogyfeillgar ac wrth wneud hynny annog gweithgynhyrchwyr i gynhyrchu bagiau sy’n helpu i ddiogelu’r amgylchedd yr ydym yn ymarfer ein chwaraeon dŵr ynddo.

Cofiwch: bob tro rydych chi'n talu am gynnyrch, rydych chi'n bwrw rhyw fath o bleidlais. Trwy ddewis bagiau ecogyfeillgar, rydych chi'n anfon neges at weithgynhyrchwyr.

1. Bag Sych Roll Tops

Bag Sych Roll Top

Efallai mai un o'r bagiau cyffredinol mwyaf cyffredin. Maen nhw'n dod mewn meintiau o bum litr hyd at 300 litr ac mae'r syniad sylfaenol yr un peth: bag tiwbaidd gydag ychydig fodfeddi ar y rhan uchaf rydych chi'n ei rolio i lawr a'i selio gyda chlasbiau o ryw fath ar y naill ochr ac ar flaen y bag.

Fel arfer maen nhw'n cael eu cario gyda strap ochr neu 'handlen' ar y brig neu ar yr ochr neu mae ganddyn nhw strap arddull 'bandoleer'. Dyma'r rhai mwyaf poblogaidd yn y byrddio, caiacio, a cymuned canwio.

2. Sachau teithio/bag cefn

Bag sych backpack sach deithio

Yn debyg iawn i dopiau rholio ond gyda'r strapiau arferol y byddech chi'n disgwyl dod o hyd iddyn nhw ar eich sach gefn safonol. Maen nhw'n ddefnyddiol iawn os penderfynwch gyfuno'ch caiacio â rhywfaint o heicio.

Gwnewch yn siŵr bod y strapiau'n llydan ac yn gyfforddus os dewiswch y math hwn o fag sych.

3. Bagiau dal/diffel

Bagiau duffel Holdalls

Dyma'r math o fagiau y byddech chi'n eu defnyddio i gadw'ch offer campfa i mewn ac nid ydynt yn ymarferol ar gyfer caiacio o ystyried eu maint a'u dyluniad.

 

4. Tech bagiau sych

Tech bagiau sych

Dyma'r bagiau bach rydych chi'n eu gweld fel arfer yn storio eu ffonau ar y traeth neu ar fwrdd cwch. O ystyried nad yw 90% o'r bagiau sych sydd ar gael yn fasnachol yn danddwr neu o leiaf yn cynnig nid gwarantau, efallai y byddai'n syniad da rhoi eich technoleg ddrud i mewn i fag bach ac yna i mewn i un mwy, rhag ofn.

Rwyf wedi cael cwpl o sachau sych dros y blynyddoedd ac wedi darganfod nad yw gwario mwy o arian ar un o reidrwydd yn gwarantu y bydd yn well na'r rhai rhatach. Mae'r un dwi'n ei ddefnyddio ar gyfer caiacio a byrddio yn debyg iawn i'r bag sydd gen i ar gyfer hwylio ac eithrio o ran maint. Fel arfer mae'n rhaid i fy mag hwylio gynnwys llawer mwy o offer.

Y pethau sylfaenol: Sut i Bacio Bag Sych ar y Rholio'n Briodol

Y bag 10 litr yn y llun isod yw'r hyn rwy'n ei ddefnyddio ar gyfer caiacio ac mae'n dal popeth y gallai fod ei angen arnaf ar gyfer taith tair i bedair awr, gan gynnwys ffôn. Mae'n adwerthu'n rhad iawn, ac yn ticio'r holl flychau i mi.

Profais ef cyn rhoi fy eiddo gwerthfawr ynddo a chefais fy synnu ar yr ochr orau. Pan fydd yn llawn dop o fwyd, dŵr, tywel, a ffôn, bydd yn eistedd ar y dŵr yn hirach nag yr oeddwn yn barod i aros, felly, popeth yn dda! Rwy'n hyderus na fydd yn fy siomi os byddwn yn y dŵr am fwy o amser na hynny.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Pam mae'n bwysig dewis bag sych ecogyfeillgar?

Mae dewis bag sych ecogyfeillgar yn bwysig gan ei fod yn helpu i leihau effaith amgylcheddol a hyrwyddo cynaliadwyedd. Trwy ddewis opsiynau ecogyfeillgar, mae defnyddwyr yn annog gweithgynhyrchwyr i gynhyrchu cynhyrchion sy'n llai niweidiol i'r amgylchedd, yn enwedig y cyrff dŵr lle mae chwaraeon dŵr yn cael eu hymarfer.

A ellir defnyddio bagiau sych ar gyfer gweithgareddau heblaw chwaraeon dŵr?

Ydy, mae bagiau sych yn amlbwrpas a gellir eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau awyr agored y tu hwnt i chwaraeon dŵr, megis heicio, gwersylla, a theithio, i amddiffyn eiddo rhag dŵr, llwch a baw.

Sut alla i bennu maint cywir bag sych ar gyfer fy anghenion?

I benderfynu ar y maint cywir, ystyriwch yr eitemau rydych chi'n bwriadu eu storio yn y bag a'r gweithgaredd y byddwch chi'n ei ddefnyddio ar ei gyfer. Ar gyfer teithiau byr neu ychydig iawn o offer, gall bagiau llai fod yn ddigon, tra bydd angen bagiau mwy o faint ar deithiau hirach neu eitemau mwy. Bydd asesu eich anghenion a'ch dewisiadau penodol yn helpu i ddewis y maint cywir.

A yw pob bag sych yn hollol ddiddos ac yn danddwr?

Nid yw pob bag sych yn gwbl ddiddos nac yn tanddwr. Mae llawer o fagiau sych wedi'u cynllunio i'w hamddiffyn rhag tasgu a throchi byr ond efallai na fyddant yn gwarantu amddiffyniad os byddant dan ddŵr am gyfnodau estynedig. Mae'n hanfodol darllen y manylebau cynnyrch a'r adolygiadau i sicrhau bod y bag yn cwrdd â'ch anghenion diddosi.

A allaf storio dyfeisiau electronig mewn bag sych?

Oes, gellir defnyddio bagiau sych i storio dyfeisiau electronig i'w hamddiffyn rhag dŵr, ond argymhellir defnyddio bag sych technoleg llai, arbenigol ar gyfer amddiffyniad ychwanegol, yn enwedig gan nad yw llawer o fagiau sych sydd ar gael yn fasnachol yn gwarantu amddiffyniad tanddwr.

A oes angen gwario mwy o arian i gael bag sych o ansawdd uchel?

Nid yw gwario mwy o arian o reidrwydd yn gwarantu bag sych o ansawdd uwch. Mae'n hanfodol ystyried nodweddion, deunydd, dyluniad ac adolygiadau defnyddwyr y bag i bennu ei ansawdd ac a yw'n cwrdd â'ch anghenion penodol. Gall cymharu gwahanol opsiynau o fewn eich cyllideb eich helpu i ddod o hyd i fag sy'n cynnig y gwerth gorau am arian.

Geiriau Olaf ar Fagiau Sych Caiacio…

Mae poblogrwydd bagiau sych wedi cynyddu gyda'r cynnydd cyffredinol mewn chwaraeon dŵr ar ein harfordiroedd a dyfrffyrdd mewndirol. Deuthum ar eu traws am y tro cyntaf yng nghanol y 2000au pan oeddwn yn criwio ar gwch hwylio arbennig o fywiog ar lynnoedd Iwerddon. Ar ôl ychydig o broaches mewn gwyntoedd blêr, roedd y cwch yn eithaf llawn dwr ac roedden ni i gyd yn teimlo'n ddiflas ac yn llaith.

Ar ein ffordd yn ôl i'r porthladd ar ôl y rasys, fe wnaeth un o'r criw 'ddad-rolio' ei bag sych yn smyglyd a thynnu ei dillad sych esgyrn allan. Roedd y gweddill ohonom mewn rhyw fath o arswyd genfigennus! Ers hynny, fel arfer mae un bag sych i bob aelod o'r criw ar y llong ac mae'r bagiau cefn safonol a'r bagiau hwylio bellach yn cael eu gadael ar y lan.

Ar eich gwefan arferol neu ddarparwr morol mae'r ystod o gynhyrchion sydd ar gael yn syfrdanol. Mae'r bagiau hyn wedi dod yn gyffredin dros y degawd diwethaf a gellir dod o hyd iddynt ar unrhyw beth sy'n arnofio, o gychod hwylio mawr a chychod hwylio i fyrddau padlo.

Mae un peth yn sicr – fyddwn i byth yn mynd i gaiacio heb fag sych!

Erthyglau Perthnasol