Caiacio yn yr Ynys Hir: Ffordd Hardd o Dreulio Diwrnod

Mae dewis y cyrchfan cywir i wneud rhywbeth bob amser yn gyffredin. Mae angen neilltuo digon o amser i'r penderfyniad fel bod popeth yn mynd yn iawn. Mae cynllunio unrhyw daith yn gofyn am ystyriaeth ofalus gan fod angen gwerthuso'r dewis terfynol a'i arsylwi o wahanol onglau.

Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer caiacio oherwydd mae llawer o wahaniaethau rhwng afonydd, llynnoedd, y cefnfor, a'r dŵr gwyn. Hefyd, nid yw pob caiac yr un mor abl i groesi pob corff o ddŵr yn y ffordd orau bosibl.

Mae yna lawer o leoedd lle gallwch chi fynd â'ch caiac allan am y diwrnod a mwynhau rhai padlo mewn natur. Y peth da amdano yw nad oes gwir angen llawer arnoch chi, ond mae croeso bob amser i amrywiaeth a dewisiadau.

Un o'r gemau cudd mwyaf anhygoel o ran caiacio yn bendant yw Long Island, Efrog Newydd. Nid yr ynys fyd-enwog hon yn union yw'r dewis cyntaf o ran caiacio neu unrhyw fath o gychod, ond dylai fod mewn gwirionedd. Wedi'r cyfan mae'n ynys ac mae'n boblogaidd ledled y byd.

Mae'r ffaith ei fod yn rhan o Ddinas Efrog Newydd yn ddigon, ond ni ddylid diystyru ei harddwch naturiol a'i chyfleoedd caiacio niferus. P'un a ydych chi'n Ynyswr Hir neu'n dwristiaid sy'n chwilio am balas newydd i fynd i gaiacio, byddwch chi'n mwynhau'r hyn sydd gan yr ardal hon i'w gynnig.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth yw'r cyrchfannau gorau ar gyfer caiacio ar Long Island fel y gallwch chi dreulio diwrnod allan hyfryd gyda'r bobl sydd agosaf atoch chi.

Am yr Ynys Hir

Caiacio yn Long Island

Cyn sôn am gaiacio, mae angen ychydig o eiriau am y lle ei hun. Yn ynys boblog iawn, mae wedi'i lleoli yn ardal dde-ddwyreiniol talaith Efrog Newydd yn yr Unol Daleithiau. Wrth gwrs, mae hefyd yn rhan o ardal fetropolitan Efrog Newydd gyda phoblogaeth o fwy nag 8 miliwn o bobl.

Yn amrywiol ym mhob ffordd bosibl, dyma'r ynys fwyaf poblog yn UDA gyfan, yn ogystal â'r 18fed mwyaf poblog ar y blaned. Gyda chyfanswm arwynebedd o 1.376.1 milltir sgwâr, mae'n ymestyn o Harbwr Efrog Newydd i'r dwyrain i Gefnfor yr Iwerydd. Yn ei mannau pellaf, mae'n 23 milltir o hyd.

Mae pedair sir yn cynnwys yr ynys, yn bennaf Brooklyn, Queens, Sir Nassau, a Sir Suffolk. Gyda'i gilydd, maen nhw'n cyfrif am ychydig llai na 60% o holl drigolion Dinas Efrog Newydd. Amlddiwylliannol a chosmopolitan, mae'n un o'r lleoedd mwyaf amrywiol o ran ethnigrwydd, crefydd, a thraddodiad.

Man Caiacio Gwych

Man Caiacio Gwych

Y ffaith ei fod yng Nghefnfor yr Iwerydd mewn gwirionedd yw'r unig ddarn o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddeall pam ei fod yn a prif gyrchfan caiacio. Mae pobl leol, Americanwyr o daleithiau eraill, a thramorwyr wrth eu bodd â llawer o bethau ac mae padlo ar gynnydd yn eu plith i gyd.

Mae newydd-ddyfodiaid a phobl eraill wrth eu bodd yn tynnu eu llestri allan ac yn treulio amser ym myd natur, yn datgywasgu ac yn ailwefru o'r dyddiau rhwystredig a phrysur yn aml yn y ddinas. Mae yna rai rheolau caiacio y mae Llywodraeth Talaith Efrog Newydd wedi'u gwneud yn gyfreithiau ynghylch caiacio.

Mae angen i bob caiac gael siaced achub yma, yn ogystal â dyfais swnio fel chwiban. Hefyd, rhaid i ddyfais goleuo fel fflachlamp neu lusern fod yn bresennol ym mhob caiac. Mae'r tair eitem hyn yn offer diogelwch sylfaenol beth bynnag felly ni ddylai fod yn broblem dod â nhw.

Yr amser gorau i fynd i gaiacio yn Long Island yw o ddiwedd mis Ebrill i ddechrau a chanol mis Hydref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio rhagolygon y tywydd cyn eich taith rhag ofn bod a rhybudd corwynt.

Nid yw llanw uchel a gwyntoedd cryfion yn ddelfrydol ger y cefnfor felly mae'n gwneud synnwyr ystyried yr amodau cyn i chi adael. O ran ble mae'r mannau caiacio gorau yn Long Island, daliwch ati i ddarllen i ddarganfod.

Freeport

Mae Gŵyl Filltir y Môr yn Freeport yn ddigon o reswm i wneud y lle hwn yn arbennig, ond mae caiacio yn eiliad agos. O Barc y Glannau i Fae Baldwin, mae’n gyrchfan wych i bawb sydd am weld rhywfaint o fywyd gwyllt o’r caiac a mwynhau diwrnod wedi’i amgylchynu gan harddwch naturiol.

Mae'r lle hwn yn arbennig o boblogaidd ymhlith gwylwyr adar. Mae machlud haul yn anhygoel o'r dŵr hefyd.

Parc yr Ynys

Ynys fechan yw hon sydd wedi'i lleoli yn ne-ddwyrain Sir Nassau, rhwng Long Beach a'r tir mawr. Bydd unrhyw un sydd eisiau man caiacio gwych yn hapus yma diolch i'r dyfroedd dilychwin a golygfeydd gwych o bob ochr.

O badlo stand-yp i gaiacau dwbl, mae unrhyw beth yn mynd yn y dyfroedd o amgylch Parc yr Ynys. Mae yna lawer o renti caiacau yn yr ardal hefyd os oes eu hangen arnoch chi.

Merrick

Yn boblogaidd am heicio a gwylio adar, mae Merrick yn fwyaf adnabyddus am ei Barc Lefi Normanaidd a'i Warchodfa. Mae hefyd yn gyfoethog mewn bywyd anifeiliaid, yn ogystal â chaiacio. Rhentu caiacau yw'r ffordd arferol i fynd ond mae mwy a mwy o ymwelwyr yn dod â'u llestri padlo eu hunain y dyddiau hyn.

Archwilio Meadow Brook a Merric Bay yw'r teithiau arferol y maent yn eu cymryd tra yno, yn bosibl ar eich pen eich hun ac mewn teithiau wedi'u trefnu gan renti a chanolfannau lleol.

Bae Oyster

Bae Oyster

Gan ymestyn o'r Gogledd i'r De, mae'r ddinas hon yn un o'r rhai mwyaf unigryw yn Long Island i gyd. Mae ganddyn nhw sefydliad morol di-elw gwych o'r enw The WaterFront Centre, felly rydych chi eisoes yn gwybod bod caiacio yn fawr yno hefyd.

Mae cychod hwylio hefyd yn boblogaidd gyda nifer o renti yn y rhanbarth. Mae'n balas gwych i ddechreuwyr ac mae yna raglenni haf i blant a phobl ifanc sy'n profi hynny. Mae teithiau caiacio yn achlysur rheolaidd ond gallwch hefyd gynllunio eich un eich hun.

Harbwr Stony Brook

Yn heddychlon, fel newydd, ac wedi'i amgylchynu gan gaeau agored a choed gwyrddlas, mae gwyrddni'r ardal hanesyddol hon yn berffaith am ddiwrnod y tu mewn i'ch caiac. Mae digonedd o draethau a harbyrau ac mae'r bobl leol yn canmol eu Parcio a Chadw Avalon, y llysenw Pwll Hwyaid Stony Brook.

Mae'n berl cudd ar gyfer chwaraeon dŵr ac mae yna gaiac a bwrdd padlo mawr i'w rentu gan y teulu yma sy'n gofalu am bob angen yr ymwelwyr. Mae caiacio machlud yn arbennig o anhygoel ac mae ioga/ffitrwydd bwrdd padlo yn boblogaidd iawn.

Syniadau Anrhydeddus

Syniadau Anrhydeddus

Mae yna lawer o leoedd eraill yn Long Island sy'n werth eich amser caiacio. Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn ystyried ymweld â East Islip, Fire Island, Montauk, Orient, a Port Jefferson. Hefyd darganfyddwch y manteision iechyd caiacio.

Y lle mwyaf moethus a phen-uchel wrth gwrs yw The Hamptons, ond nid dyma'r cyrchfan caiacio gorau o reidrwydd. Mae'r rhan fwyaf o draethau yn unigryw ac yn eiddo preifat, ac felly nid ydynt yn agored i bawb.