Caiacau Chwyddadwy vs Caiacau Plygu: Beth yw'r Gwahaniaeth? Canllaw 2022

Caiacau Theganau vs Caiacau Plygu

Llestr dŵr bychan yw caiac sy'n defnyddio pedalau dwy lafn fel llafn gwthio. Mae gan y caiacau traddodiadol dalwrn ar gyfer un padlwr. Weithiau mae'n cael ei orchuddio â dec chwistrellu, sy'n ei amddiffyn rhag dŵr ac yn atal dŵr rhag mynd i mewn iddo. Yn y bôn, brethyn sy'n gwrthsefyll dŵr yw dec chwistrellu. Mae deciau chwistrellu yn hollbwysig,… Darllen mwy

12 Peiriannau Rhwyfo Cartref Gorau 2022 - Peiriant Rhwyfo ar gyfer Caiacio

Peiriannau Rhwyfo Cartref Gorau

Mae peiriant rhwyfo yn ffordd wych o adeiladu'r cyhyrau yn eich coesau a'ch cefn, a ddefnyddir ar gyfer caiacio. Gall y peiriannau hyn hefyd fod yn effeithiol iawn at ddibenion traws-hyfforddiant. Nid oes angen bod yn berchen ar y peiriannau rhwyfo cartref gorau at y diben hwn, fodd bynnag. Byddai'n well gan lawer o bobl sy'n mwynhau caiacio fynd ... Darllen mwy