Ail-fynediad Arnofio Padlo - Technegau Angenrheidiol

katak parthed mynediad 2

Mae ailfynediad fflôt padlo yn dechneg achub sy'n cynnwys defnyddio caiac wyneb i waered a'ch corff eich hun. Gellir ei ddefnyddio i fynd yn ôl i mewn i gaiac sydd wedi troi drosodd ac, ar yr amod eich bod wedi ei gywiro'n gywir, bydd fel arfer yn gweithio hyd yn oed os ydych wedi blino neu wedi'ch anafu - cyhyd â'ch bod yn gwybod ... Darllen mwy

Sut i bysgota penhwyad a beth yw'r pryfed gorau ar gyfer penhwyad? – Canllaw 2022

Mae Pike wedi bod o gwmpas ers amser maith. Mae canrifoedd wedi mynd heibio ac mae penhwyad wedi esblygu o'r cyfnod cynhanesyddol ac wedi bod o gwmpas. Gyda'u pennau gwastad a'u cyrff hir, maen nhw'n un o'r ysglyfaethwyr pigog mewn cyrff dŵr ledled y byd. Mae pikes yn aros yn barod am eu hysglyfaeth, dim ond i daro'n gyflym ... Darllen mwy

Sut i Caiacio: Egluro Strôc Caiacio Sylfaenol

Sut i Caiac

Nid yw caiacio yn hawdd. Mae caiacio yn gamp wefreiddiol sy'n gofyn am fynd trwy'r dŵr mewn llestr bach gan ddefnyddio padl dwy llafn. Mae'n galluogi gweithredwr y cwch i lywio trwy'r dyfrffyrdd trwy wynebu ymlaen a gyrru ymlaen gan ddefnyddio strociau bob yn ail o'r padl. Fel arfer, mae'r padlwr yn eistedd yn y talwrn, gyda choesau wedi'u hymestyn ... Darllen mwy

Pryfed Sych VS Pryfed Gwlyb – Beth yw'r Gwahaniaeth?

Pryfed Sych VS Pryfed Gwlyb

Mae pysgota â phlu yn aml yn cael ei ystyried fel y ffordd fwyaf cain o ddal pysgod. Nid oes angen unrhyw offer ar wahân i wialen a rîl ar gyfer y grefft o bysgota plu, ond os ydych chi am fod o ddifrif yn ei gylch mae'n debyg y bydd angen rhywfaint o offer arbenigol arnoch a all fod yn gostus. Pysgota plu yw’r gamp o ddal pysgod gyda… Darllen mwy