Sut i Caiacio: Egluro Strôc Caiacio Sylfaenol

Sut i Caiac

Nid yw caiacio yn hawdd. Mae caiacio yn gamp wefreiddiol sy'n gofyn am fynd trwy'r dŵr mewn llestr bach gan ddefnyddio padl dwy llafn. Mae'n galluogi gweithredwr y cwch i lywio trwy'r dyfrffyrdd trwy wynebu ymlaen a gyrru ymlaen gan ddefnyddio strociau bob yn ail o'r padl. Fel arfer, mae'r padlwr yn eistedd yn y talwrn, gyda choesau wedi'u hymestyn ... Darllen mwy

Pryfed Sych VS Pryfed Gwlyb – Beth yw'r Gwahaniaeth?

Pryfed Sych VS Pryfed Gwlyb

Mae pysgota â phlu yn aml yn cael ei ystyried fel y ffordd fwyaf cain o ddal pysgod. Nid oes angen unrhyw offer ar wahân i wialen a rîl ar gyfer y grefft o bysgota plu, ond os ydych chi am fod o ddifrif yn ei gylch mae'n debyg y bydd angen rhywfaint o offer arbenigol arnoch a all fod yn gostus. Pysgota plu yw’r gamp o ddal pysgod gyda… Darllen mwy

Beth Yw Pysgota Jwg? Awgrymiadau a Thechnegau

Mae pysgota jwg yn ddull hynod boblogaidd o ddal pysgodyn cathod heddiw. Mae catfishing, yn gyffredinol, yn boblogaidd iawn; mewn gwirionedd, dyma'r gweithgaredd pysgota chwaraeon dŵr croyw sy'n cael ei ymarfer fwyaf yng Ngogledd America (Buckley et al., 2000). Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dewis pysgota jwg dros ddulliau eraill o bysgota oherwydd ei fod yn gynhyrchiol ac yn fforddiadwy. Nid oes angen llawer arno yn… Darllen mwy

1