Caiacio mewn Tywydd Oer - Beth i'w wisgo? Deunyddiau Gorau ar gyfer Oerfel y Gaeaf

Mae caiacio yn gamp llawn hwyl ac antur. Pan fydd y tywydd yn troi'n oer, mae'n dod yn anodd caiacio mewn dŵr oer iâ. Yn ffodus, mae yna lawer o ffyrdd i gadw'n gynnes tra ar y dŵr. Mae rhai o'r dulliau hyn yn cynnwys gwisgo haenau y gellir eu tynnu neu eu hychwanegu yn ôl yr angen, gan ddefnyddio bloc haul ar ardaloedd croen agored sy'n… Darllen mwy

Ydy Pysgod yn Gweld Lliw?

Mae pysgod yn byw ym mhob rhan o'n byd ac eithrio'r rhanbarthau hynod oeraf a'r ardaloedd sydd heb ddigon o ocsigen, fel pyllau llonydd. Mae bron i 30,000 o rywogaethau hysbys o bysgod yn byw heddiw. Mae'r rhan fwyaf o bysgod yn byw mewn cyrff o ddŵr, fel pyllau, afonydd, llynnoedd a chefnforoedd. Mae pedwar math o bysgod: heb ên, cartilaginous,… Darllen mwy