Mathau o Iwyr Pysgota - Egluro Mathau Cyffredin o Lures

Os ydych chi'n rhywun sydd eisiau mynd i bysgota, mae'n debyg eich bod chi'n chwilfrydig ynghylch pa fathau o atyniadau pysgota sy'n bodoli a sut maen nhw'n wahanol i'w gilydd. Mae dod yn gyfarwydd â'r holl fathau gwahanol a sut maen nhw'n gweithio yn hanfodol os ydych chi am ddewis yr un gorau a mwyaf effeithiol. Yn ffodus, does dim rhaid i chi… Darllen mwy

6 Awgrym ar Sut i Sbwlio Baitcaster yn 2022 - Cyfarwyddiadau Cyflym a Syml

Cynghorion I Sbwlio Baitcaster

Gall sbwlio baitcaster ymddangos fel her, yn enwedig os nad ydych chi wedi arfer ei wneud eich hun yn aml neu os ydych chi'n ddechreuwr ac nad ydych chi'n gwybod sut i'w wneud yn iawn. Diolch byth, nid yw'r dasg hon mor frawychus ag y gallai swnio. Y gwir yw bod ymarfer yn gwneud yn berffaith, a chydag ychydig o amser… Darllen mwy

10 Canŵ Pysgota Gorau 2022 - O Gwmpas a Throlio

canŵod ar gyfer pysgota

Mae yna nifer o lestri o'r math hwn i ddewis ohonynt ond nid yw pob un ohonynt yn gyfartal. Darllenwch ymlaen i gael gwell syniad o'r hyn y mae'r canŵod gorau yn ei olygu i'r pysgotwyr fel bod gennych ddewis haws wrth bori. Mae rhywbeth at ddant pawb ar y rhestr a waeth beth ydych chi… Darllen mwy

Sut i Daflu Rhwyd Cast Mewn 6 Cham Hawdd

camau hawdd i daflu rhwyd ​​cast

Mae’r gweithgaredd rydyn ni’n ei adnabod heddiw fel pysgota wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd ac wedi caniatáu i ddynolryw fyw oddi ar y dŵr am yr un mor hir. Mae’r ffaith y gallwn ddal pysgod o bron unrhyw gorff o ddŵr a bwydo ein teulu, yn ogystal â’i werthu i eraill am elw, yw… Darllen mwy