11 Gwialen Crankbait Gorau 2022 - Pegwn Pysgod o ansawdd uchel

Gwialenni Crankbait o ansawdd uchel

Mae gwiail crancod yn fuddiol ar gyfer pysgota mewn sawl agwedd. Os ydych chi'n caru pysgota, prynwch un o ansawdd uchel i gael profiad gwell. Fodd bynnag, nid yw dewis opsiwn yn hawdd. Mae'n rhaid i chi ystyried rhai pethau cyn dewis opsiwn penodol. Mae'r rhain yn cynnwys hyd, pwysau, hyblygrwydd, pris, a mwy. Gallwch ddadansoddi pa opsiwn fydd yn rhagorol… Darllen mwy

Beth yw Ysbryd Carp: Gwreiddiau, Cynefin, a Sut i'w Dal

Mae'r cerpynnod ysbryd wedi lledu i rannau eraill o'r byd, gan gynnwys Asia, ar ôl cael ei ddarganfod am y tro cyntaf yn rhan isaf y Llynnoedd Mawr yn y 1970au. Yr enw gwyddonol ar y pysgodyn, a elwir hefyd yn garp cyffredin, carp arian, a charp aur, yw Cyprinus carpio. Mae'r erthygl hon yn cynnwys mewnwelediadau manwl ar beth… Darllen mwy

10 Menig Pysgota Iâ Gorau 2022 - Dod o Hyd i'r Gafael Cynhesaf

Menig Pysgota Iâ

Mae rhai gofynion ar gyfer gaeafau, gan gynnwys digon o goed tân ar gyfer coelcerth a rhai siacedi da gyda phastai cynnes. Ond ymhlith yr holl bethau hyn, mae gweithgareddau amrywiol yn cael eu peryglu mewn gaeafau eithafol, gan gynnwys chwarae mewn parciau, mynd am dro hir a physgota. Felly mae dewis arall yn lle pysgota iâ yn ei gwneud hi'n haws i bobl dreulio amser gyda'u hunain ... Darllen mwy

11 Darganfyddwr Pysgod Gorau ar gyfer Jon Boat 2022 - Combo GPS

Canfyddwr Pysgod Gorau i Jon Boat

Bydd y darganfyddwr pysgod gorau hwn ar gyfer Jon boat yn rhoi profiad pysgota unigryw i chi gyda'u cywirdeb, eu corff ysgafn, a'u sganio cyflym. Mae pysgota gyda fy nghwch Jon wedi parhau i fod yn angerdd i mi am y deugain mlynedd diwethaf ac mae'r datblygiadau technolegol wedi ychwanegu mwy o hwyl i mi. Ymhlith y teclynnau technolegol datblygedig, mae'r goreuon… Darllen mwy