12 Cyllyll Caiacio Gorau PFD 2023 - Offer y mae'n rhaid ei gael ar gyfer Anturiaethau Caiacio

Mae caiacio yn weithgaredd anturus, hwyliog ac iach sy'n cael ei fwynhau ledled y byd. Er mwyn gwneud yr antur hon yn ddiogel cymaint ag y mae'n ddifyr, dylech bob amser ddod â'r set gywir o offer, ac nid oes unrhyw set yn gyflawn heb gyllell caiacio iawn.

cyllyll PFD (Dyfeisiau symudol personol) yn arf sy'n bwysig iawn mewn mentrau dyfrol. Mae iddo sawl pwrpas ac, mewn llawer o sefyllfaoedd, gall eich helpu i dorri trwy rwystrau, eich helpu i baratoi pryd o fwyd, neu hyd yn oed achub bywyd rhywun.

Wedi dweud hynny, ni allwch ddod ag unrhyw gyllell reolaidd yn unig ar anturiaethau dyfrol. Mae math PFD yn gryno a gall ffitio yn eich storfa offer heb gymryd gormod o le.

Argymhellion ar gyfer Cyllyll Padlo

1. Cyllell Peilot Titaniwm NRS

Cyllell Beilot Titaniwm NRS

Dyma'n bendant y gyllell y dylech ei chael wrth eich ochr yn ystod taith caiacio. Gan fod cotio titaniwm yn galetach na dur, gallai wneud i chi feddwl y bydd y cynnyrch yn drymach. Fodd bynnag, nid yw hynny'n wir. Mae'n ysgafn ac yn hawdd ei ffitio mewn unrhyw le storio rydych chi'n ei gario.

Mae ganddo nifer o nodweddion diogelwch fel awgrymiadau di-fin, a fydd yn atal unrhyw dyllau damweiniol. Yn ogystal, dim ond yr ymyl sy'n cael ei hogi, sy'n rhoi amddiffyniad ychwanegol i chi. Mae'r handlen wedi'i gwneud allan o polypropylen wedi'i atgyfnerthu â gwydr, sy'n eich galluogi i gael gafael yn haws a mwy o reolaeth.

Mae'r llafn yn gwrthsefyll cyrydiad, gan ei wneud yn ddatrysiad ardderchog ar gyfer teithiau dyfrol gan y bydd yn aml mewn cysylltiad â dŵr.

Y peth hanfodol i'w gofio yw y bydd y cynnyrch hwn yn eich gwneud yn agored i Garbon Du, a elwir yn Nhalaith California yn ddeunydd sy'n achosi canser, anableddau cynhenid, a niwed atgenhedlu.

Pros
 • Ysgafn
 • Gwrthsefyll cyrydiad
 • Nodweddion diogelwch amrywiol
anfanteision
 • Yn eich gwneud yn agored i Garbon Du

 

2. 3GEAR AID Akua Blunt Tip Paddle Cyllell gyda Danheddog 3” Llafn a Gwain

Cymorth 3GEAR Akua Blunt Tip Paddle Cyllell gyda Danheddog 3” Llafn a Gwain

Mae'r gyllell amlbwrpas hon yn ateb ardderchog os ydych chi'n padlo mewn dŵr agored. Mae'n ysgafn, a gallwch ei gysylltu'n ddiogel â'ch PFD. Mae'r llafn yn darparu gwahanol opsiynau mowntio i chi ac yn dod gyda chlip gwregys y gellir ei dynnu'n hawdd.

Mae ganddo lafn danheddog, sy'n ei gwneud hi'n hawdd iawn ei dorri. Un peth a allai wahanu'r cynnyrch hwn yw blaen a handlen wydn, sy'n ei gwneud yn gyfleus i dorri gwydr a deunyddiau tebyg.

Gallwch hefyd atodi'r gyllell hon i offer sgwba-blymio gyda strap coes nad yw'n cael cynnyrch yn anffodus. Fodd bynnag, daw'r wain â mowntiau webin gwydn a fydd yn fwy na digon i archwilio posibiliadau mowntio.

Mae'r cynnyrch hwn yn fforddiadwy ac wedi'i gadw'n dda, gan ei wneud yn ddewis ardderchog ar gyfer eich anturiaethau.

Pros
 • Yn cynnig opsiynau mowntio amrywiol
 • Ysgafn
 • Cost-effeithlon
anfanteision
 • Nid yw'n dod gyda strap coes

 

3. Cyllell Llafn Sefydlog Dŵr Halen Gerber CrossRiver

Cyllell Llafn Sefydlog Dŵr Halen Gerber CrossRiver

Mae'r cynnyrch hwn yn ddewis gwych os yw'ch anturiaethau yn mynd â chi i'r amgylchedd dŵr halen. Ni fydd ei llafn 3 modfedd yn rhydu'n hawdd mewn cysylltiad â dŵr, yn enwedig y math hallt, ac mae ymwrthedd cyrydiad yn hanfodol yn ystod teithiau pysgota a chaiacio.

Mae'r llafn wedi'i wneud o ddur di-staen, sy'n darparu gwydnwch uchel a hyd oes hir. Mae ei handlen polypropylen wedi'i hatgyfnerthu â gwydr yn rhoi gafael cadarn, nad yw'n llithrig i chi, ac mae dalen aml-mownt yn ei gwneud hi'n gymharol hawdd ei chysylltu â'ch PFD. Yn ogystal, mae yna nifer o nodweddion diogelwch sydd gan y llafn hwn, megis blaen crwn sy'n eich atal rhag gwneud tyllau damweiniol.

Mae gan Gerber hanes hir o wneud offer caiacio a physgota o ansawdd uchel, gan gynnwys llafnau o'r radd flaenaf, ac nid yw'r cynnyrch hwn yn eithriad.

Pros
 • Gwrthsefyll cyrydiad
 • Gwydnwch uchel
 • Gafael nad yw'n llithrig
anfanteision
 • Nid yw gwain yn wydn

 

4. Aqualung Squeeze Lock Cyllell Dur Di-staen

Aqualung Squeeze Lock Cyllell Dur Di-staen

Mae'r llafn arbennig hwn yn wych ar gyfer caiacio, pysgota ac ymdrechion deifio. Mae wedi'i wneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel, gan sicrhau oes hirach. Mae'n dal i fyny'n wych mewn dŵr halen ac mae'n gallu gwrthsefyll cyrydiad yn fawr.

Mae'r llafn Aqualung 3-modfedd hwn wedi'i wneud o ddur di-staen. Mae'n cynnig ystod eang o opsiynau mowntio, sy'n nodwedd wych ar gyfer gwahanol fathau o offer. Mae'r wain wedi'i gwneud o blastig, felly efallai na fydd mor wydn, er bod amrywiol adolygwyr wedi nodi ei fod wedi dioddef amodau garw. Gan fod blaen y llafn yn ddi-fin, bydd yn rhoi amddiffyniad ychwanegol i chi.

O ystyried y maint, mae'n cynnig perfformiad braf iawn, er efallai y byddwch chi'n cael trafferth torri rhaffau mwy trwchus o dan y dŵr.

Pros
 • Wedi'i wneud o ddur di-staen gwydn
 • Hawdd i'w storio
 • Ni fydd yn rhydu mewn dŵr halen
anfanteision
 • Llafn byr
 • Diffyg trosoledd wrth dorri o dan y dŵr

 

5. Promate Point Tip Sgwba Plymio BC Cyllell

Promate Point Tip Sgwba Plymio BC Cyllell

Mae'r llafn hwn yn ateb defnyddiol fel cyllell wrth gefn. Mae'n fach miniog, ac yn eithaf hawdd i'w ddefnyddio a'i storio. Daw'r wain mewn lliwiau amrywiol, ac mae wedi'i wneud o blastig a allai fod yn broblem os oes angen math mwy gwydn arnoch.

Mae'r gyllell yn 3 modfedd o hyd ac wedi'i gwneud allan o ddur di-staen. Mae'n gwrthsefyll cyrydiad ac yn wydn mewn cysylltiad â dŵr halen. Mae'n cynnig ymyl danheddog ar un ac ymyl miniog ar yr ochr arall. Daw ei wain wedi'i fowldio â chlipiau wedi'u gosod ymlaen llaw sy'n darparu ystod eang o opsiynau mowntio i chi.

Mae'r gwaith cynnal a chadw yn gyflym ac yn syml. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ei rinsio â dŵr ffres ar ôl ei ddefnyddio, ei sychu â lliain glân, ac iro'r gyllell ar ôl iddi fod yn sych. Mae'n llafn braf, cryno sy'n dod am bris teg.

Pros
 • Mae ganddo ymyl danheddog a miniog
 • Hawdd i'w gynnal
 • Amrywiol opsiynau mowntio
anfanteision
 • Soniodd rhai defnyddwyr fod y domen yn hawdd ei phlygu

 

6. NRS Capten Caiac Achub Cyllell

Cyllell Achub Caiac NRS Capten

Mae'r gyllell achub hon yn gwasanaethu sawl pwrpas yn eich anturiaethau dyfrol ac yn cynnig opsiynau ychwanegol i weithwyr achub proffesiynol. Mae ei ddyluniad unigryw yn ei wahanu oddi wrth y pecyn. Gall blaen crwn ei ddefnyddio fel sgriwdreifer, ac mae handlen gafael meddal yn rhoi agorwr potel i chi.

Mae ymyl danheddog y llafn hwn yn fwy miniog ac yn torri trwy'r rhaff mwyaf trwchus yn hawdd. Mae wedi'i wneud o ddur di-staen ac mae ganddo siâp clip pwynt diddorol. Mae'r gyllell yn ysgafn ac yn dod gyda chlip metel gwanwyn sy'n ei gwneud hi'n hawdd ei chadw lle bynnag y dymunwch.

Gall y mecanwaith plygu gloi'r llafn yn ei le, gan roi diogelwch ychwanegol i chi. Mae'r handlen wedi'i gwneud o elastomers polypropylen a thermoplastig ac mae gan ei ran isaf dorwr gwydr adeiledig. Mae hon yn gyllell hanfodol ar gyfer eich bag achub.

Pros
 • dyluniad gwych
 • Amlbwrpas
 • Nodweddion diogelwch amrywiol
anfanteision
 • Mae rhai defnyddwyr yn honni bod clip gwregys yn disgyn i ffwrdd

 

7. Spyderco Halen Môr Tawel 2 Ysgafn Plygu Cyllell

Halen Môr Tawel Spyderco 2 Cyllell Plygu Ysgafn

Yn gyfuniad deinamig o ddiogelwch, ymwrthedd cyrydiad, a chrynoder, mae'r gyllell hon yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i chi yn eich anturiaethau.

Bydd cyllell Spyderco Pacific yn gwneud gwaith anhygoel yn y dŵr ac o'i gwmpas. Mae'n cynnig clip poced pedwar safle i chi. Mae'r handlen wedi'i gwneud o neilon wedi'i atgyfnerthu â gwydr ffibr, sy'n rhoi rhywfaint o hyblygrwydd ychwanegol i chi wrth ei drin.

Mae'r llafn yn 3.78 modfedd o hyd, wedi'i wneud o ddur di-staen, ac mae ganddo siâp pwynt clip. Mae'r mecanwaith cloi yn gweithredu'n esmwyth ac yn rhoi diogelwch ychwanegol i chi. Mae'n ysgafn, yn gryno, ac yn hawdd ei storio lle bynnag y dymunwch. Cynnal a chadw yn eithaf hawdd, sy'n ei gwneud yn un o'r hanfodion ar gyfer eich anturiaethau caiacio a gweithgareddau pysgota.

Pros
 • Compact
 • Mecanwaith cloi gwych
 • Amlbwrpas
anfanteision
 • Dim fframiau y tu mewn i'r glorian

 

Prynu canllaw

Cyllell NRS PFD Ar gyfer Caiacio

Er mwyn prynu cyllell caiacio o ansawdd uchel, dylech ystyried gwahanol ffactorau. O bris i effeithiolrwydd y llafn, mae'n bwysig ystyried yr holl ffactorau cyn gwario'ch arian parod. Yn y testun isod, rydym yn cynnig canllawiau i chi a allai eich helpu i gyfyngu'r chwiliad am eich llafn perffaith.

Gwrthiant ymwrthedd

Pryd bynnag y byddwch chi'n mynd ar fentrau caiacio, rydych chi'n siŵr o wlychu. Gall dŵr achosi llawer o ddifrod dros amser i lafnau o ansawdd isel, felly mae'n bwysig dewis yr un sy'n gallu gwrthsefyll lleithder hirdymor.

Deunydd Llafn

Yn dibynnu ar yr anghenion sydd gennych, dylech ddewis y deunydd sy'n gweddu orau i'ch anghenion. Er bod gan y rhan fwyaf o gyllyll caiacio lafnau dur, mae yna opsiynau eraill y dylech eu harchwilio, megis titaniwm.

Gyda'r mathau hyn o lafnau, ni fydd cyrydiad yn ymsefydlu am gyfnod estynedig o amser. Fodd bynnag, bydd y cyllyll hyn yn mynd yn ddiflas yn gyflymach, a byddant yn anoddach eu hogi. Os mai dyma'r broblem i chi, dewiswch ddeunydd carbon uchel, sy'n rhoi miniogi haws, llafnau hirach, a gwydnwch uwch.

Fodd bynnag, gall y deunydd hwn rydu'n haws a bod yn fregus o dan ddogn uwch o bwysau. Pa bynnag ddeunydd a ddewiswch, mae'n hanfodol bod y llafn yn finiog, yn gallu torri trwy raff trwchus, rhwystrau, ac yn ffitio gwregys eich offer heb unrhyw broblemau.

Dyluniad y gyllell

Efallai mai dewis y dyluniad cywir, serch hynny, yw'r ffactor mwyaf hylaw i'w benderfynu. Mae dau fath o lafnau y gallwch chi eu dewis - sefydlog a phlygu.

Mae math sefydlog yn rhoi mwy o gryfder i chi. Mae'r math hwn hefyd yn cynnig llawer mwy o gysur oherwydd hyd yr handlen. Dylech wisgo'r rhain y tu mewn i'r orchudd ar gyfer mesurau diogelwch, fel na fyddwch yn brifo'ch hun yn ddamweiniol.

Gall cyllyll plygu, fel y mae'r enw'n ei ddangos, blygu i'r dde yn ôl i'r handlen. Maent yn gryno iawn ac yn hawdd i'w cario o gwmpas yn eich pocedi, gwregysau a bagiau. Fodd bynnag, nid oes ganddynt gryfder ac maent ychydig yn anoddach eu cynnal. Mae llafnau plygu yn aml yn amlbwrpas a gallant ddarparu offer ychwanegol i chi fel sgriwdreifers, agorwyr poteli, gefail, neu siswrn.

Cynnal a Chadw

Mae'n bwysig glanhau a chynnal eich cyllell caiacio yn iawn. Nid ydych am gael eich hun mewn sefyllfa pan fydd angen y llafn arnoch, ac nid yw'n ddigon miniog nac yn lân. Rinsiwch eich llafnau â dŵr ar ôl pob defnydd, a dewch o hyd i ddarn digonol o frethyn glân i'w sychu. Gallwch ddefnyddio gwahanol fathau o olewau ar ôl i chi lanhau'r gyllell er mwyn cynyddu ei hirhoedledd.

Pwysigrwydd cyllell caiacio

Mae hwn yn arf hanfodol, nid yn unig ar gyfer caiacio ond hefyd ar gyfer pysgota a theithiau dyfrol eraill. Bydd yn eich helpu i dorri trwy raffau a rhwystrau tra hefyd yn dod o hyd i'w ddefnydd ar deithiau gwersylla wrth baratoi bwyd. Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y bydd angen i chi dorri'ch hun yn rhydd os ydych chi'n sownd o dan y dŵr neu ar dir.

Cwestiynau Cyffredin

Cyllell PFD NRS Ddu ar gyfer Caiacio

Pa ddeunyddiau sydd orau ar gyfer caiacio cyllyll?

Mae amrywiaeth o ddewisiadau y gallwch eu dewis. Y dewisiadau mwyaf poblogaidd y gallwch chi fynd amdanyn nhw yw dur di-staen, carbon uchel, neu ditaniwm. Mae'r holl opsiynau hyn yn rhoi atebion miniog a chryno i chi yn ystod anturiaethau dyfrol.

A yw cyllyll sefydlog yn well na phlygu?

Mae'n dibynnu ar eich anghenion. Mae cyllyll sefydlog yn rhoi mwy o sefydlogrwydd a chryfder i chi. Mae ganddyn nhw lafnau hirach, agored, felly mae angen i chi ddefnyddio sheathe ar eu cyfer. Ar y llaw arall, mae'r math plygu yn plygu i'r handlen ac mae'n llawer mwy cryno ond nid oes ganddo gryfder y math sefydlog.

Sut mae cynnal cyllell caiacio?

Mae cynnal a chadw yn eithaf syml. Golchwch y cyllyll hyn â dŵr ar ôl eu defnyddio, a sychwch nhw â darn glân o frethyn. Gallwch hefyd gymhwyso gwahanol fathau o olewau i gadw ansawdd y llafn a chynyddu ei oes.

Pa nodweddion diogelwch sydd bwysicaf ar gyfer caiacio cyllyll?

Dyma'r ffactor sy'n dibynnu i raddau helaeth ar y math sydd ei angen arnoch chi. Un o'r nodweddion hanfodol ar gyfer diogelwch yw awgrymiadau crwn neu ddi-fin. Bydd hyn yn atal y rhan fwyaf o'r anafiadau damweiniol a allai ddigwydd yn ystod eich anturiaethau caiacio. Gallwch hefyd ddewis cyllyll plygu sydd â chloeon diogelwch sy'n atal y gyllell rhag eich agor a'ch brifo.

Pa gyllell caiacio ddylwn i ei phrynu?

Mae yna amrywiaeth o gynhyrchion y gallwch chi fynd amdanyn nhw. Mae'r holl lafnau yr ydym wedi'u rhestru o ansawdd uchel ac mae'n debygol y byddant yn rhoi'r nodweddion angenrheidiol i chi. Rydym yn argymell caiac capten NRS i chi os ydych chi am ddewis math wedi'i blygu a chyllell Peilot titaniwm NRS os ydych chi am fynd am un sefydlog.

Casgliad

Gall fod yn anodd dewis y llafn iawn ar gyfer eich anturiaethau caiacio. Yn ystod y rhain, mae pobl yn cael eu hunain mewn pob math o sefyllfaoedd anodd sy'n gofyn am gyllell ddibynadwy. Yn y rhestr uchod, fe wnaethom gynnig rhestr o gynhyrchion o'r radd flaenaf sy'n werth eu hystyried.

Ystyriwch yr holl fanteision ac anfanteision yr ydym wedi'u cynnig i chi a dewiswch y llafn sydd fwyaf addas i chi oherwydd mae'r gyllell o ansawdd yn gwbl hanfodol ar gyfer unrhyw antur y gallech ddod o hyd iddi.

1