Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

10 Sedd Caiac Orau 2024 - Gwnewch Eich Caiac yn Fwy Cyfforddus

Sedd Caiac Orau

Mae caiacau eistedd-ymlaen yn ffordd wych o gael hwyl ar y dŵr. Yn hawdd i'w cludo a'u defnyddio, maen nhw'n ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr gan ei bod hi'n hawdd iawn dychwelyd ar gaiac eistedd ar ôl troi drosodd. Nid oes angen dysgu sut i rolio Eskimo. Ni fydd angen dec chwistrellu arnoch chi chwaith.

Mae'r math hwn o longau dŵr hefyd yn ddelfrydol ar gyfer padlwyr mwy datblygedig. Maen nhw'n ddigon anodd i wrthsefyll llawer o gamdriniaeth ac yn darparu digon o gyffro os ydych chi'n mynd â nhw allan yn y syrffio neu ar ddŵr gwyn.

Mae yna gaiacau eistedd arno unigol, caiacau eistedd-ar tandem, a hyd yn oed pysgota caiacau eistedd-ar, felly ni ddylai fod gennych unrhyw broblem pysgota yr un delfrydol ar gyfer eich anghenion.

Mae'r rhan fwyaf o gaiacau eistedd-ymlaen yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer diwrnod allan ar y dŵr. Mae rhai hefyd yn dod yn gyflawn gyda padlau. Fodd bynnag, o ran cysur, mae rhai caiacau yn ddiffygiol iawn.

Y newyddion da yw bod ychwanegu sedd ôl-farchnad yn ffordd hawdd o wneud eich caiac yn fwy cyfforddus. Gyda chlustogau a chefnogaeth well, bydd sedd dda yn gwneud eich anturiaethau padin yn llawer mwy pleserus.

Barod i ffarwelio â'ch casgen ddolurus a'ch poen yn ôl? Dyma ein seddi caiac eistedd gorau!

Seddi Caiac o'r Radd Flaenaf ar gyfer Cefnogi Cefn a Chysur

1. Sedd Caiac Cyffredinol Cwmni Caiac Brooklyn

Sedd Caiac Cyffredinol Cwmni Caiac Brooklyn

Mae'r Brooklyn Kayak Company BKC Professional Universal Sit on Top Full Kayak Seat yn sedd ôl-farchnad ysgafn, cyfeillgar i'r gyllideb y gallwch ei defnyddio ar unrhyw gaiac eistedd arno sydd â modrwyau-D arno. Mae ei sedd ewyn trwchus a'i gefn anystwyth yn golygu y bydd yn lle cyfforddus i eistedd heb dorri'r banc.

Manylebau allweddol:

 • Crib ar gyfer gwell draeniad a chylchrediad aer
 • Ffitiadau pres cryf sy'n gwrthsefyll cyrydiad
 • Strapiau angor addasadwy
 • Hefyd yn addas ar gyfer byrddau padlo stand-up

Mae'r sedd hon yn hawdd ei ffitio, ei haddasu a'i thynnu. Mae'n darparu dim ond digon o gefnogaeth gefn ar gyfer cysur ond ni fydd yn cyfyngu ar eich symudiadau. Mae'r sedd BKC hon hefyd yn edrych yn daclus ac yn smart a dylai ffitio'r rhan fwyaf o gaiacau eistedd sydd â modrwyau-D.

Pros
 • Ysgafn a chyfforddus iawn
 • Hawdd i'w ffitio, ei addasu a'i dynnu
 • Dylai'r cefn cyfuchlinol helpu i'ch cadw'n oer
anfanteision
 • Yn gweithio orau mewn caiacau eistedd-ymlaen gyda chynhalydd cefn dwfn, mowldioGweithio orau mewn caiac eistedd ymlaen gyda chynhalydd cefn dwfn, wedi'u mowldio

 

Wrth i seddi caiac eistedd ar ôl-farchnad fynd, gallai'r model BKC hwn fod y sedd caiac orau am yr arian: mae'n gyfeillgar iawn i'r gyllideb, ac eto mae'n dal i lwyddo i fod yn gyfforddus iawn. Mae'r sedd hon yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd am uwchraddio eu sedd bresennol ond heb dalu trwy'r trwyn!

2. Sedd Caiac moethus OWOWAVE

Sedd Caiac moethus WOOWAVE

Mae Sedd Caiac WOOWAVE yn sedd ysgafn, hyblyg, wedi'i phadio'n dda ar gyfer caiacau eistedd-ymlaen. Gellir ei ddefnyddio hefyd mewn canŵod ac ar fyrddau padlo stand-up gyda modrwyau-D arnynt. Fe'i cefnogir gan warant 12 mis ac wedi'i wneud yn dda iawn.

Wedi'i gyfuchlinio a'i fowldio ar gyfer y gefnogaeth meingefnol uchaf, dylai'r sedd ysgafn hon helpu i atal poen yn y casgen a'r cefn hyd yn oed ar badlau hir.

Nodweddion allweddol:

 • Tu mewn ewyn EVA gwydn a thu allan polyester 210D o ansawdd uchel
 • Clustog sedd ewyn trwchus
 • Harnais webin angor pedwar pwynt wedi'i ffitio â bachau metel copr
 • Wedi'i gyflenwi â bag storio gwrth-ddŵr symudadwy

Yn ogystal â bod yn ysgafn ac yn gyfforddus, mae Sedd WOOWAVE yn ymarferol hefyd. Mae'r bag storio gwrth-ddŵr symudadwy yn clipio'n hawdd i gefn y sedd. Mae'n ddelfrydol ar gyfer eitemau bach fel byrbrydau, ffonau, darganfyddwyr pysgod, neu unedau GPS. Mae'r clustog ewyn yn golygu bod y sedd hon yn hawdd iawn ar eich casgen.

Pros
 • Ysgafn a hawdd i'w ffitio neu ei dynnu
 • Yn gwbl addasadwy
 • Dyluniad gwrthlithro ar gyfer ffit diogel
 • Cost-effeithiol iawn
anfanteision
 • Dim ond yn wirioneddol addas ar gyfer caiacau eistedd-ymlaen gyda modrwyau-D

 

Dylai Sedd WOOWAVE ffitio'r rhan fwyaf o gaiacau eistedd arno, cyn belled â bod ganddynt y pwyntiau angori angenrheidiol. Hawdd i'w gosod a'i thynnu, mae'r sedd addasadwy hon yn gyffyrddus iawn a dylai fod yn galed hefyd.

3. Arweinydd Affeithwyr moethus Caiac Sedd Cychod Sedd

Arweinydd Affeithwyr Sedd Cwch Caiac Moethus Sedd

Gyda'r Sedd Affeithwyr Arweinydd, mae cysur bron yn sicr. Wedi'i phadio ac eto'n gefnogol, bydd y sedd hon yn ffitio pob caiac eistedd-ymlaen a gellir ei defnyddio ar fyrddau padlo hefyd. Wedi'i chyfuchlinio i ddarparu hyd yn oed mwy o gefnogaeth, argymhellir y sedd hon am bris canol yn gryf.

Nodweddion allweddol:

 • Cynhalydd cefn wedi'i fowldio a'i gyfuchlinio ar gyfer y gefnogaeth fwyaf a'r gallu i anadlu
 • Bachau cysylltiad pres morol solet
 • Strapiau webin gwydn, cwbl addasadwy
 • Wedi'i gyflenwi â bag storio datodadwy
 • Ar gael mewn tri lliw

Mae'r Sedd Arweinydd wedi'i chynllunio i fod yn gyfforddus ac yn wydn. Gyda phadio trwchus a chefnogol, bydd y sedd hon yn gwneud padlo diwrnodau hir iawn yn fwy pleserus a chyfforddus. Mae ffitiadau pres gradd morol yn golygu y dylai'r sedd hon bara am amser hir, hyd yn oed os ydych chi'n ei defnyddio mewn dŵr halen.

Pros
 • Yn gwbl addasadwy
 • Ymarferol a hawdd ei osod neu ei dynnu
 • Gellir ei blygu'n fflat pan nad yw'n cael ei ddefnyddio
 • Cydweddwch liw eich sedd â'ch caiac
anfanteision
 • Dim ond yn addas ar gyfer caiacau eistedd-ymlaen gyda modrwyau-D

 

Bydd y sedd galed ond ysgafn hon yn cynnal eich cefn ac yn clustogi'ch botwm hyd yn oed y dŵr mwyaf garw. Wedi'i gyflenwi â bag storio symudadwy, mae'r sedd ôl-farchnad hon yn ymarferol iawn hefyd.

4. SADWRN Cadair Traeth Plygu Ysgafn Alwminiwm

SADWRN Cadair Traeth Plygu Ysgafn Alwminiwm

Er gwaethaf ei enw, gellir defnyddio'r SATURN hefyd ar gaiacau eistedd, a hyd yn oed ar fyrddau padlo. Mae'n ysgafn, ond mae adeiladwaith anhyblyg yn golygu ei fod yn gyfforddus ac yn gefnogol iawn ac yn boblogaidd gyda physgotwyr.

Nodweddion allweddol:

 • Adeiladwaith alwminiwm anodized, rhwd-brawf
 • Plygadwy ar gyfer storio hawdd
 • Wedi'i ffitio â dalwyr poteli dŵr, pocedi ffôn symudol, a dalwyr gwialen
 • Cefn uchel ar gyfer y gefnogaeth fwyaf

Y peth gorau am y sedd hon yw y gallwch ei defnyddio ar dir sych yn ogystal ag ar eich caiac. Mae'n gwbl hunangynhaliol, ac er y gallwch ei ddiogelu i'ch caiac gan ddefnyddio bynjis ynghlwm wrth D-rings, ar ddyfroedd tawel, nid yw hyn yn angenrheidiol mewn gwirionedd.

Nid yw'r gadair Sadwrn yn addas ar gyfer anturiaethau padlo egnïol ar ddŵr garw ond, ar gyfer mordaith hamddenol neu bysgota, dylai fod yn lle cyfforddus iawn i barcio'ch casgen.

Pros
 • Ysgafn, plygadwy, ac yn hawdd i'w gludo
 • Llawer o le storio ychwanegol
 • Yn gyflym ac yn hawdd i'w osod a'i dynnu
 • Gellir ei ddefnyddio ar dir sych cyn neu ar ôl padlo
anfanteision
 • Ddim yn addas ar gyfer caiacau eistedd-ymlaen gyda seddi cul neu gyfuchlinol

 

Cyn belled â bod eich caiac yn gallu darparu ar gyfer y sedd hon, mae Cadair Traeth Plygu Ysgafn Alwminiwm SATURN yn ddewis arall gwych i'r seddi ewyn plygu mwy cyffredin y mae'r rhan fwyaf o gaiacwyr yn eu defnyddio.

Mae'n codi'ch casgen ychydig fodfeddi uwchben eich caiac, sy'n golygu y gall helpu i'ch cadw'n sych hefyd. Mae hefyd yn lle braf i eistedd ar ôl i'ch taith padlo ddod i ben.

5. Sedd Caiac Alldaith Skwoosh

Sedd Caiac Alldaith Skwoosh

Mae beicwyr yn gwybod peth neu ddau am seddi cyfforddus. Mae'r diwydiant beicio wedi bod yn gwneud cyfrwyau gel ers sawl blwyddyn bellach, sy'n llwydni ac yn cydymffurfio â chyfuchliniau eich corff i gael y cysur mwyaf posibl. Mae Sedd Caiac Alldaith Skwoosh yn defnyddio'r un dechnoleg i wella'ch cysur ar hyd yn oed y daith padlo hiraf.

Nodweddion allweddol:

 • Wedi'i atgyfnerthu yn ôl gyda rholyn meingefnol symudadwy
 • Clustog sedd dal dŵr llawn gel
 • Deiliaid poteli dŵr deuol adeiledig
 • Man storio bynji ar gefn y sedd
 • Pedwar angor diogelwch addasadwy ar gyfer sefydlogrwydd a chysur

Mae'r rhan fwyaf o seddi caiac eistedd ar ôl-farchnad yn wych ar gyfer cysur, ond dyna'r cyfan a wnânt mewn gwirionedd - cefnogwch eich cefn a padiwch eich casgen. Mae Sedd Caiac Skwoosh wedi'i chynllunio nid yn unig i fod yn sedd ond hefyd i'ch helpu chi i gadw'n hydradol hefyd.

Mae dalwyr poteli deuol yn golygu bod dŵr bob amser o fewn cyrraedd hawdd. Mae hynny'n newyddion da pan fyddwch chi allan yn padlo yn yr heulwen gynnes a ddim eisiau gorfod stopio am ddiod.

Gall uwchraddio syml... cael sedd caiac... ddatrys llawer o broblemau!
Pros
 • Cyfforddus iawn
 • Hawdd i'w ffitio, ei addasu a'i dynnu
 • Yn ychwanegu capasiti storio ychwanegol at eich caiac eistedd-ymlaen
 • Yn ddelfrydol ar gyfer mordeithio, teithiau caiacio hirach, a gwersylla
 • Perffaith ar gyfer padlwyr sy'n dioddef o asgwrn cefn neu boen cefn
anfanteision
 • Drud
 • Dim ond yn gydnaws â chaiacau wedi'u ffitio â modrwyau-D

 

Sedd Caiac Alldaith Skwoosh yw'r sedd caiac ddrytaf a adolygwyd, ond mae'n bosibl mai dyma'r sedd fwyaf cyfforddus hefyd. Bydd y clustog gel yn mowldio i'ch casgen, gan ddarparu'r padin a'r gefnogaeth eithaf. Os ydych chi eisiau padlo am oriau ar y tro mewn cysur llwyr, y sedd caiac eistedd hon yw'r un i chi.

Cael Sedd Caiac Ac Osgoi Poen Cefn Diangen

Adolygiad o'r Sedd Caiac Padio wedi'i Phadio gan Leader Accessories wedi'i gosod. Cefnogaeth cefn gwych

Gall sedd anghyfforddus wir dynnu'r hwyl allan o gaiacio eistedd. Ni fyddwch yn sylwi arno ar y dechrau ond, fesul tipyn, bydd eich pen a'ch cefn yn dechrau poenu, ac efallai y bydd angen i chi hyd yn oed fynd allan o'ch caiac i leddfu'r boen.

Peidiwch â gadael i anghysur ddifetha eich anturiaethau caiacio; maldodwch eich cefn a'ch casgen trwy uwchraddio'ch sedd gydag unrhyw un o'n seddi caiac sydd wedi hen ennill eu plwyf!

Peidiwch â cholli'r seddi caiac anhygoel hyn sydd ar gael ar Amazon:

Erthyglau Perthnasol