10 Rîl Catfish Gorau 2022 - Dewisiadau Gorau

Riliau Catfish Gorau

Ydych chi ar helfa am y riliau catfish gorau? Mae catfishing yn llawer o hwyl, ond mae catfishes yn feisty ac yn cynnal sioe wych. Mae ganddynt nifer o rywogaethau gyda gwahanol nodweddion a nodweddion ffisegol, gan ddangos ymwrthedd rhagorol a bod mor galed â hoelion. Cael yr offer pysgota priodol yw'r unig ffordd i… Darllen mwy

8 Combo Gwialen a Rîl Dŵr Halen Gorau 2022 - Adolygiadau

Combo Gwialen A Rîl Dŵr Halen Gorau'r Glannau

P'un a ydych chi'n bysgotwr proffesiynol neu ddim ond yn cymryd pysgota fel hobi, yn y ddau achos mae angen i chi wario arian ac amser i gael y darnau cywir o offer sydd eu hangen ar gyfer profiad pysgota gwell. Yn achos pysgota dŵr halen, mae cael gwiail o ansawdd uchel a chyfuno'r riliau paru yn fawr arall ... Darllen mwy

7 Combo Gwialen A Rîl Syrffio Gorau 2022 - Dewisiadau Gorau

Combo Gwialen Syrffio A Rîl Gorau

Beth yw rhodenni syrffio? Mae'n debyg nad yw'r rhan fwyaf ohonoch yn gwybod am wiail syrffio a'u defnydd. Mae gwiail syrffio wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer pysgotwyr sydd â diddordeb mewn pysgota dŵr halen. Nodwedd amlycaf y wialen hon yw ei hyd sydd mewn gwirionedd tua 15 modfedd o hyd, gan alluogi pysgotwyr i wneud y castiau hir. … Darllen mwy

8 gwialen nyddu orau ar gyfer brithyllod 2022 - Canllaw Prynu

Gwialenni Troelli Am Brithyll

Mae pysgod brithyll yn gyffrous i'w dal ac mae wedi dod yn boblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'n gamp berffaith sy'n gofyn am sgiliau arbenigol ac amynedd. Mae'r llynnoedd a'r pyllau yn cael eu stocio'n rheolaidd â brithyllod, ac maen nhw'n ymladd yn eithaf da pan fyddwch chi'n glanio ar un ohonyn nhw. Y gêr cywir a nyddu o ansawdd da ... Darllen mwy

7 Rîl Baitcastio Gorau 2022 – Adolygiadau a Chanllaw i Brynwyr

Riliau Baitcasting ar gyfer Pysgota Dŵr Halen

Fe wnaeth blynyddoedd o bysgota dŵr croyw a dŵr hallt fy nghyflwyno i rai o’r riliau baitcastio dŵr halen gorau a helpodd nid yn unig fi i ddal digonedd o’r pysgod ond hefyd i ddal y mathau newydd a mwy o faint o bysgod. Diolch i'r cyfuniad o nodweddion y maent yn eu cynnig. Yn arwyddocaol, mae'r riliau dŵr halen hyn yn drawiadol am eu dyluniad ysgafn ... Darllen mwy