Dal Crappie Ar Wahanol Amseroedd Y Cylch Silio

Mae crappie yn bysgod sydd i'w cael mewn sawl man ar draws Gogledd America. Maent yn bysgod hela poblogaidd iawn oherwydd eu natur hawdd eu dal a'u maint mawr. Pysgod rheibus sy'n byw mewn llynnoedd dŵr croyw a chefnforoedd ledled y byd yw crappies. Gallant dyfu hyd at 22 modfedd o hyd ac mae ganddynt liwiau du a gwyn nodedig. Crappie… Darllen mwy

Sut i Bysgota Gyda Mwydod Wacky

Mwydod gwallgof yw un o'r llithiau mwyaf poblogaidd ym myd pysgota draenogiaid y môr. Maent yn rhad, yn hawdd i'w defnyddio, ac yn cynhyrchu canlyniadau gwych. Mae mwydod gwallgof yn fath effeithiol o atyniad pysgota. Maent wedi'u gwneud o blastig meddal, mae ganddynt siâp anghymesur gyda chynffon padlo sydd â holltau yn rhedeg ar ei hyd. Mae hyn… Darllen mwy

Sut i Bysgota Buzzbait

Felly, ydych chi wedi bod yn pysgota buzzbait? Stwff da! Efallai eich bod wedi’i glywed yn dweud bod “pysgota buzzbait yn eithaf syml…cast a chranc!” Ac er nad yw hyn yn gwbl ffug, mae llawer i'w ddweud o blaid dilyniant. Dros amser, rydyn ni wedi dysgu ychydig o bethau am y buzzbaits sy'n gweithio i mi, felly meddylion ni ... Darllen mwy

Sut i Ddefnyddio'r Dechneg Pysgota “Cerdded y Ci”.

Mae pysgota “Cerdded y ci” yn ffordd hwyliog a diddorol o ddal pysgod. Mae'n golygu gwneud i'ch atyniad ymddwyn fel bod ganddo feddwl ei hun, gan fynd yn ôl ac ymlaen yn afreolaidd. Gall fod yn anodd meistroli’r arddull “cerdded y ci” o bysgota, ond ar ôl i chi gyflawni chwil ddidrafferth yn eich llinell, rydych chi… Darllen mwy