Ble i Fynd Pysgota â Phlu: 4 Man Delfrydol i Ddal Brithyllod a Mwy

Gan fod pysgota â phlu yn draddodiadol wedi golygu pysgota am rywogaethau amrywiol o frithyllod mewn nentydd mynydd clir, mae llawer o ddarpar bysgotwyr plu a hoffai gymryd rhan yn y math hynod ddiddorol hwn o bysgota yn cael eu perswadio i beidio â gwneud hynny oherwydd nad ydynt yn byw mewn neu ger y mynyddoedd. Fodd bynnag, y ffaith yw bod… Darllen mwy

10 Ffaith Nad Yw'ch Chi'n Gwybod Am Fas Du

Mae draenogiaid y môr du yn cynnwys sawl rhywogaeth o fewn genera arbennig, ac maent yn bysgodyn chwaraeon poblogaidd iawn yn UDA Mae'n debyg mai draenogiaid y môr du sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o werthiannau trwyddedau pysgota bob blwyddyn. Mae yna bobl sy'n pysgota am ddim byd ond bas du, ac mae'r rhan fwyaf o dwrnameintiau yn benodol ar gyfer bas du. Mae'r rhyngrwyd yn llawn… Darllen mwy

Sut i Ddefnyddio Unedau SONAR a GPS i ddod o hyd i Bysgod

Mae technoleg fodern wedi cymryd llawer o'r gwaith dyfalu allan o ddod o hyd i bysgod, gan wybod pa fath o waelod sydd oddi tanoch a pha mor bell. Mae unedau SONAR a GPS bron yn angenrheidiol ar gyfer llywio cyrff mawr o ddŵr y dyddiau hyn. Maen nhw'n gweithio'n wych, ond mae yna gromlin ddysgu. Yn dibynnu ar yr uned, dehongliad… Darllen mwy

Hanfodion Pysgota Caiac 2022 - Fy Awgrymiadau Ar ôl 40+ Mlynedd o Brofiad

Mae pysgota caiac yn wych. Rwyf wrth fy modd yn padlo'n hawdd ar nant neu afon hardd, a gallu targedu lleoedd tebygol i ddal pysgod yn llawfeddygol. Rydw i wedi bod yn ei wneud ers dros 40 mlynedd, ymhell cyn iddo ddod yn boblogaidd. Afraid dweud, tan yn ddiweddar, wnes i erioed ddarllen llawer am bysgota caiac, a phan wnes i, roeddwn i’n … Darllen mwy

7 Esgid Caiacio Gorau 2022: Aros yn Gyfforddus Ar Y Dŵr

Er nad oes dim i'ch atal rhag mynd yn droednoeth neu wisgo sneakers bob dydd pan fyddwch chi'n padlo'ch caiac, byddwch chi'n fwy cyfforddus os dewiswch esgidiau sydd wedi'u gwneud yn arbennig ar gyfer chwaraeon dŵr - peidiwch ag anghofio gwisgo'n iawn hefyd. Yn yr erthygl hon, fe welwch sut i ddewis yr esgidiau caiacio gorau ar gyfer y tymor. Bydd esgidiau caiacio yn… Darllen mwy