7 Gwialen Bysgota Ultralight Gorau 2022: Goleuni

Gwialen Bysgota Ultralight

Mae gwialen bysgota ysgafn iawn fel mae'n swnio - mae'n bwysau ysgafn iawn. Fodd bynnag, nid y wialen yn unig sy'n ysgafn. Mae wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio gydag ategolion ysgafn iawn hefyd, gan gynnwys y rîl, llithiau, a llinell. Mae gwiail ultralight yn tueddu i fod yn fyrrach na gwiail alltraeth, ac maent yn fwyaf addas ar gyfer llai o ... Darllen mwy

Sut i Ddal Brithyllod: Nirvana'r Byd Pysgota

Er bod pob math o bysgota y gallwch chi ei wneud, nid oes gan bysgota brithyll mojo sy'n glanhau'r enaid i bob golwg. Dydw i ddim yn siŵr pam. Nid yw brithyllod mor fawr â hynny, ac er eu bod yn ymladd yn dda, mae'n fyrhoedlog. Maent yn bris bwrdd gwych, ond nid yn ddim mwy na physgod eraill. Efallai ei fod yn… Darllen mwy