Sut i Bysgota Gyda Mwydod Wacky

Mwydod gwallgof yw un o'r llithiau mwyaf poblogaidd ym myd pysgota draenogiaid y môr. Maent yn rhad, yn hawdd i'w defnyddio, ac yn cynhyrchu canlyniadau gwych. Mae mwydod gwallgof yn fath effeithiol o atyniad pysgota. Maent wedi'u gwneud o blastig meddal, mae ganddynt siâp anghymesur gyda chynffon padlo sydd â holltau yn rhedeg ar ei hyd. Mae hyn… Darllen mwy

Sut i Bysgota Buzzbait

Felly, ydych chi wedi bod yn pysgota buzzbait? Stwff da! Efallai eich bod wedi’i glywed yn dweud bod “pysgota buzzbait yn eithaf syml…cast a chranc!” Ac er nad yw hyn yn gwbl ffug, mae llawer i'w ddweud o blaid dilyniant. Dros amser, rydyn ni wedi dysgu ychydig o bethau am y buzzbaits sy'n gweithio i mi, felly meddylion ni ... Darllen mwy

Sut i Ddefnyddio'r Dechneg Pysgota “Cerdded y Ci”.

Mae pysgota “Cerdded y ci” yn ffordd hwyliog a diddorol o ddal pysgod. Mae'n golygu gwneud i'ch atyniad ymddwyn fel bod ganddo feddwl ei hun, gan fynd yn ôl ac ymlaen yn afreolaidd. Gall fod yn anodd meistroli’r arddull “cerdded y ci” o bysgota, ond ar ôl i chi gyflawni chwil ddidrafferth yn eich llinell, rydych chi… Darllen mwy

Nymff Tywysog a Physgota Plu

Ah, y nymff tywysog: patrwm hedfan clasurol sydd wedi'i glymu mewn gwahanol liwiau a meintiau i gyd-fynd â phob math o nymff. Er y gallai gael ei blethu i atgofion pysgotwyr heb fawr o wybodaeth benodol am ei darddiad, arferion clymu, neu effeithiolrwydd, mae Patrwm Plu Nymph y Tywysog wedi bod o gwmpas ers cryn amser ac mae wedi… Darllen mwy