13 Glud PVC Gorau ar gyfer Cychod Theganau 2023 - Atgyweirio Eich Cwch yn Hawdd ac yn Gyflym

Trwsio Cwch Theganau Glud PVC

Mae defnyddio glud PVC addas ar gyfer eich cychod chwyddadwy yn hanfodol. Oherwydd pan fyddant yn cael eu difrodi, mae gwir angen i chi eu selio'n ôl yn iawn. A'r peth pwysicaf yw dod o hyd i'r gludiog cywir neu glud PVC.

Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon, mae'n rhaid eich bod chi'n chwilio am y glud PVC gorau ar gyfer cychod pwmpiadwy. Mae angen trwsio cychod chwyddadwy gyda glud sy'n gallu gwrthsefyll dŵr a gwres. Felly, mae dewis y math cywir o lud yn bwysig.

Gan fod cannoedd o gludyddion PVC ar gael yn y farchnad. I'r gwrthwyneb, efallai na fyddwch chi'n gallu dewis y glud PVC gorau ar eich pen eich hun.

Felly, rydym wedi edrych ar dros 50 o gynhyrchion ac wedi dewis y 13 glud PVC gorau yn eu plith â llaw. Yn ogystal â hynny, rydym wedi gwneud canllaw prynu byr er mwyn i chi ddeall yn well hefyd.

Felly, heb oedi pellach, gadewch i ni wirio'r combos hyn!

Rhestr o'r Glud PVC Atgyweirio Cychod Theganau Gorau

1. Gludydd Atgyweirio GEAR AID

GEAR AID Atgyweirio Gludydd

 

Trosolwg cynnyrch

Yr eitem gyntaf ar y rhestr heddiw yw Gludydd Atgyweirio Hyblyg GEAR AID Aquaseal FD. Nawr, mae ar y brig oherwydd ystyrir mai hwn yw'r glud mwyaf premiwm yn ôl llawer o ddefnyddwyr. Hyd yn oed pan aethom â materion i'n dwylo ein hunain, daethom o hyd i lawer o bethau cadarnhaol a dweud y gwir.

Nawr, gadewch i ni fynd i wirio manylion y glud PVC hwn.

Gadewch i ni ddechrau gyda'r maint. Daw'r Gludydd Atgyweirio GEAR AID mewn 2 faint. Mae un yn 0.75 oz ac un arall yw'r tiwb mwy o 8 oz.

Nawr mynnwch rywfaint o wybodaeth am gydnawsedd. Mae'r glud hwn yn gweithio'n dda ar ledr, neoprene, rwber, neilon, cynfas, a Ffabrig GORE-TEX.

Gall y gludydd PVC hwn drwsio rhwygiadau a dagrau yn barhaol yn hawdd. Gallwch ei ddefnyddio yn eich rhydwyr, siwtiau gwlyb, esgidiau tail, ac wrth gwrs cychod pwmpiadwy PVC.

Mae'n rhaid i chi ddefnyddio hwn fel gludiog atgyweirio ffabrig a finyl i glytio tyllau a selio'r gollyngiadau. Bydd yn gwella'r gollyngiadau mewn 8-12 awr.

Nid yw dŵr a thymheredd eithafol yn effeithio ar y glud hwn.

Yn gyffredinol, mae'r glud hwn yn gweithio'n rhyfeddol ar gychod gwynt PVC. Yr un hwn yw'r prif ddewis ar gyfer gosod cychod PVC ledled y lle.

Pros
 • Yn gwrthsefyll dŵr.
 • Gall ddioddef gwres eithafol.
 • Yn trwsio rhwygiadau a chleisiau yn barhaol.
 • Yn gydnaws â phob math o ddeunydd.
anfanteision
 • Nid yw'n dod ag unrhyw ddarn.

 

2. HH-66 Glud Sment Vinyl PVC

HH-66 Glud Sment Vinyl PVC

Trosolwg cynnyrch

Yr ail eitem ar ein rhestr haen yw Glud Sment Vinyl Vinyl PVC HH-66. Mae'r un hwn hefyd yn glud rhyfeddol arall ar gyfer gosod cychod pwmpiadwy PVC. A yw'n cystadlu benben â'r cynnyrch blaenorol?

Gadewch i ni fynd i ddarganfod y manylion.

Y peth cyntaf a mwyaf blaenllaw. Gadewch i ni siarad am y maint y daw'r cynnyrch hwn i mewn.

Yn wahanol i'r cynnyrch blaenorol. Daw hwn mewn can. Ac nid yw'r glud hwn ond yn dod mewn un maint; 8 owns.

Mae Mae glud PVC wedi'i wneud o finyl. Pa un sy'n gweddu orau i blastig? Mae'r glud yn gydnaws â'r rhan fwyaf o ddeunyddiau. Ond plastig yw argymhelliad y cwmni. Sy'n golygu ei fod yn gweithio orau ar blastig.

Mae lliw clir ar y glud finyl felly pan fydd yn sychu ni fyddwch hyd yn oed yn sylwi ar y glud. Ogystal â hyn glud hefyd yn hynod o gwrthsefyll gwres.

Yn gyffredinol, mae'r sment finyl hwn hefyd yn opsiwn da iawn ar gyfer atgyweirio'ch cychod pwmpiadwy PVC.

Pros
 • Yn dod mewn can 8 owns mwy.
 • Wedi'i wneud o sment finyl.
 • Mae lliw y glud yn glir.
anfanteision
 • Dim ond ar blastig y mae'n gweithio orau.

 

3. PVC Stitch Hylif Patch

PVC Stitch Hylif Patch

Trosolwg cynnyrch

Y trydydd cynnyrch yr ydym ar fin ei adolygu yw'r PVC Stitch Liquid Patch.

Yn union fel y cynnyrch cyntaf un, mae hwn hefyd yn dod mewn tiwb.

Nawr, gadewch i ni fynd i ddarganfod beth sydd ganddo anghyffredin na hynny.

Unwaith eto gan ddechrau gyda'r maint. Daw'r PVC Stitch Liquid Patch mewn tiwb o 0.68 oz. A dim ond un maint sydd ganddo. Yr un hon yw'r lleiaf oll ar ein rhestr.

Sôn am y lliw. Does dim lliw arno. Mae'r glud yn dryloyw.

Gadewch i ni edrych ar y cydweddoldeb glud hwn. Mae'r Gludydd hwn yn addas ar gyfer lledr ffug yn bennaf. Ond mae hefyd yn gweithio'n wych ar ffabrig neoprene, finyl, polyester, eco-lledr, Cordura, a GORE-TEX. Ar ben hynny, gallwch hefyd ei ddefnyddio ar gyfer atgyweirio leinin pwll.

Mae'r cynnyrch hwn wedi'i gynllunio'n rhyfeddol i'w atgyweirio ym mhob cyflwr maes. A hefyd y rhan fwyaf o offer awyr agored. Fel rafftiau, cychod pwmpiadwy PVC, caiacau a chychod padlo SUP, matresi aer chwyddadwy a matresi dŵr, bagiau Cordura ac eraill.

Yn ogystal, ar ôl ei gymhwyso i'ch gêr, mae'n barod i'w ddefnyddio mewn 2 awr yn unig. Ond mae'r cryfder mwyaf yn cael ei gaffael mewn 10-12 awr.

Yn ogystal â hynny, mae'r glud hwn yn gwrthsefyll dŵr hefyd UV gwrthsefyll gwres. Mae'n dod â gradd tymheredd is o 32 gradd Fahrenheit. A thymheredd uchaf o 115 gradd Fahrenheit.

Yn gyffredinol, mae hwn yn gludydd y mae'n rhaid ei brynu ar gyfer atgyweirio'r rhan fwyaf o gychod gwynt awyr agored a PVC.

Pros
 • Gludiog tryloyw.
 • Yn gwrthsefyll dŵr ac UV.
 • Yn sychu'n gyflym mewn 2 awr.
anfanteision
 • Yn siwtio lledr ffug fwyaf.

 

4. Gludwch cryfaf gan HG POWER GLUE

Gludwch Cryf gan HG POWER GLUE

Trosolwg cynnyrch

Y pedwerydd cynnyrch ar ein rhestr haenau yw'r Glud Cryfaf gan HG POWER GLUE.

Yn union fel ei enw, mae'n glud cryf ar gyfer atgyweirio gerau a chychod gwynt PVC. Ond pa rywbeth gwahanol sydd ganddo i'w gynnig na'r cynhyrchion blaenorol a adolygwyd gennym?

Gadewch i ni ei archwilio.

Yn gyntaf, gadewch i ni weld yn gyflym pa faint mae'r glud hwn yn dod i mewn. Daw'r Glud Cryfaf mewn un maint yn unig. Mae'n 0/80 oz. Mae lliw y glud hwn yn wyn.

Mae'r glud hwn yn gweithio orau gyda deunyddiau plastig yn bennaf. Ond hefyd fe'i defnyddir ar gyfer bondio pren, rwber, gwydr, metel, alwminiwm, cerameg a charreg. Yn y bôn, popeth sy'n clymu gyda'i gilydd. Mae fel glud super.

Un peth hynod am y glud hwn y dylem ei grybwyll yw ei amser selio. Gall y glud hwn fondio mewn 5 eiliad yn unig. Heblaw, mae'r cwmni'n honni bod ganddo 600 y cant yn fwy o gryfder glynu na glud confensiynol. Mae'n glud diwydiannol wedi'i wneud o adlyn cyanoacrylate.

Os rhowch ef mewn unrhyw oergell, gellir ei storio am 1-2 flynedd. Yn dal i fod â gallu bondio rhagorol. Sydd yn hollol anghredadwy.

Mae'r glud cryfaf yn ddiddos ac yn wydn. Mae hefyd yn gallu gwrthsefyll gwres ac oerfel.

Mae ganddo raddfa tymheredd is o -49 gradd Fahrenheit. A thymheredd uchaf o 239 gradd Fahrenheit. Sy'n hollol syfrdanol.

Ar y cyfan dyma frenin y glud. Rydym yn argymell y glud hwn yn fawr ar gyfer gosod cychod pwmpiadwy PVC.

Pros
 • 600 y cant yn fwy o gryfder bondio.
 • Gwrthiant gwres ac oerfel eithafol.
 • Gellir ei storio am gyfnod hirach o amser.
 • Cryfder bondio uwch.
anfanteision
 • Ni fydd yn gweithio gyda ffabrigau.

 

5. Glud PVC Atgyweirio Cychod Theganau BRIS

Trwsio Cwch Theganau BRIS Glud PVC

Trosolwg cynnyrch

Y cynnyrch olaf ond nid y lleiaf ar ein rhestr yw Glud PVC Atgyweirio Cychod Theganau BRIS. Er ei fod yn sefyll yn y lle olaf, mae'n siŵr nad yw'n ddrwg o gwbl. Ar ben hynny, fe gurodd weddill y cynhyrchion sydd ar gael yn y farchnad i hawlio ei safle. Ystyriwch hynny hefyd.

Heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni fynd i weld y manylion am y gludydd hwn.

Gadewch i ni gyflym gymryd cipolwg ar ei faint a gwybodaeth. Daw'r glud hwn mewn tiwb o 1 owns. Ac mae'r pecyn cyfan yn dod mewn 5 tiwb. O fewn y pris hwn, mae hwn yn fargen dda absoliwt.

Mae Glud PVC Atgyweirio Cychod Theganau BRIS yn cael ei wneud yn arbennig ar gyfer atgyweirio cychod. Y deunydd mwyaf cydnaws ar gyfer y glud hwn yw plastig. Gallwch chi atgyweirio'r rhan fwyaf o'r pethau chwyddadwy gyda'r glud hwn.

Defnyddir deunydd asetal i wneud y glud. Ac mae ganddo gryfder bondio cryf. Fe'i gwneir i'w ddefnyddio mewn gerau chwyddadwy. Felly, nid yw'n gwlychu Hyd yn oed os ydych chi'n ei ddefnyddio mewn man gwlyb. Bydd yn gwneud ei waith yn berffaith iawn.

Dim byd llawer i siarad am y glud hwn. Mae'n glud gweddus sy'n cael ei wneud i un pwrpas yn unig. Sydd yn trwsio cychod chwyddadwy a gerau eraill. Felly, mae hefyd yn cael ei argymell gennym ni.

Pros
 • Wedi'i wneud yn arbennig ar gyfer gwrthrychau chwyddadwy.
 • Yn gweithio orau gyda phlastig
 • Wedi'i wneud o gemegyn cryf acetal
anfanteision
 • Ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer pren neu sbectol.

Canllaw Prynu

Canllaw Prynu Glud PVC ar gyfer Cychod Theganau

Rydym wedi cyflwyno a siarad yn fanwl am y 5 glud PVC gorau yn ein barn ni. Ond cyn neidio i mewn i brynu mae yna rai ffeithiau y mae'n rhaid i chi fod â gwybodaeth glir amdanynt. Er mwyn i chi allu dewis y cynnyrch cywir ar gyfer eich angen. Yn y rhan hon, rydym ar fin siarad yn fanwl am y rheini.

Ffabrig cwch Math o Adeiladu

Cyn prynu glud rhaid i chi wybod y math o adeiladwaith ffabrig eich cwch neu dingi. Dyma'r ffactor pwysicaf i'w benderfynu.

Mae angen ichi ddarganfod a yw'n ffabrig Hypalon neu ffabrig PVC. Ac yna gallwch chi brynu'r glud a fydd yn gweithio orau ar y ffabrig. Mae yna wahanol gludion ar gyfer y ddau fath o ffabrigau hyn yn y farchnad. Felly, peidiwch â drysu dysgu eich math o ffabrig cwch gyntaf.

Erbyn hyn, mae'n rhaid i chi wybod sut i adnabod ffabrig eich cwch. Yn y segment nesaf, byddwn yn trafod y mathau o gludion y gallwch chi ddod o hyd iddynt yn y farchnad a pha un y dylech ei gael ar gyfer atgyweirio'ch Cwch chwythadwy.

Math o lud

Math o lud

Efallai y bydd dewis y glud perffaith ar gyfer eich atgyweirio cychod pwmpiadwy yn ddryslyd. Mae yna lawer o weithgynhyrchwyr gludiog. A gall dewis yr un anghywir eich rhoi ar ben ffordd mewn eiliadau peryglus.

Yn bennaf mae dau fath o Glud wedi'u gwneud ar gyfer cychod chwyddadwy i'w hatgyweirio. Yn y segment nesaf, byddwn yn ei drafod yn drylwyr.

1. Glud un rhan

Mae'r glud un-rhan yn y bôn yn glud wedi'i gymhwyso'n syml a ddaw fel arfer mewn tiwb. Mae'r math hwn o lud yn iawn ar gyfer atgyweiriadau cyflymach ac atebion dros dro. Ond nid yw'r rhain yn cael eu hargymell gennym ni ar gyfer atgyweiriad cadarn parhaol.

2. Glud dwy ran

Mae gludion dwy ran yn cynnig mwy o gryfder na gludyddion un rhan. Mae gan y gludydd dwy ran amseroedd sychu cyflymach ac fe'i defnyddir fel arfer ar gyfer atgyweiriadau parhaol.

Mae gludion dwy ran yn gweithio'n wych ar gyfer unrhyw fath o ffabrig cychod chwyddadwy. P'un a oes gan eich cwch ffabrig PVC neu Hypalon, bydd yn ei drwsio fel pencampwr.

Rydyn ni'n meddwl ein bod ni wedi cwmpasu popeth y dylech chi ei wybod am gludiau atgyweirio cychod chwyddadwy PVC. Peidiwch â gwneud camgymeriadau. Pob lwc.

Amser Cured

Mae amser halltu yn ffactor pwysig o ran glud PVC. Gan y byddwch yn ei ddefnyddio mewn cychod chwyddadwy yn bennaf. Mae angen i'r amser halltu fod yn llai fel y gellir ei osod yn hawdd a gwneud sêl yn gyflym.

Sut i Gludo Cwch Theganau PVC?

Mae glud PVC yn offeryn pwysig i'w gael wrth weithio gyda chychod chwyddadwy. Gellir ei ddefnyddio i atodi gwrthrychau at ei gilydd, selio gwythiennau, a hyd yn oed greu sêl dal dŵr. Dyma dri awgrym ar gyfer defnyddio glud PVC ar gwch chwyddadwy:

1. Paratowch eich deunyddiau: Gwnewch yn siŵr bod eich holl ddarnau wedi'u glanhau ac yn rhydd o lwch neu falurion eraill. Yn ogystal, gwnewch yn siŵr bod yr arwynebau y byddwch chi'n eu gludo yn lân ac yn sych.

2. Cymhwyswch y glud: Gwnewch gais haen denau o glud PVC i'r cyd yr ydych am ymuno. Gwnewch yn siŵr bod yr ardal wedi'i gorchuddio'n llawn a bod y glud wedi'i gymhwyso'n gyfartal. Gadewch i'r glud sychu am o leiaf 30 munud cyn symud ymlaen.

3. Gorffen y swydd: Unwaith y bydd y glud PVC wedi sychu, gallwch orffen y gwaith trwy roi pwysau ychwanegol ar y cymalau gyda mallet rwber neu forthwyl.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

1. A allaf ddefnyddio glud super i drwsio PVC?

Yn sicr gallwch chi. Ond ni fydd yn rhoi'r canlyniad gorau. Mae yna dunelli o glud PVC allan yna ar y farchnad. Yn lle defnyddio glud super ceisiwch ddefnyddio glud PVC.

2. Beth yw gludydd PVC Math P?

Mae P yn sefyll am bwysau. Defnyddir y gludydd PVC math P gyda mwy o bwysau dŵr. Sydd â mwy o bŵer selio. Ac yn y bôn, dyma'r rhai drud. Sydd â gallu sychu cyflymach.

3. A allaf ddefnyddio glud CPVC ar gyfer cychod chwyddadwy PVC?

A allaf ddefnyddio glud CPVC ar gyfer cychod pwmpiadwy PVC

Gallwch, gallwch ond ni ddylech. Mae'r rhan fwyaf ohonoch yn drysu rhwng CPVC a PVC. Mae gludion CPVC yn ddewisiadau amgen ar gyfer PVC a'r rhai rhataf. Felly, peidiwch â'u prynu, fe all eich rhoi mewn trwbwl.

4. A yw glud Gorilla yn dda ar gyfer offer gwynt?

Gorilla Glud yn adlyn poblogaidd ar gyfer cychod chwyddadwy a caiacau. Mae'n gryf ac yn dal arwynebau gyda'i gilydd yn dda. Fodd bynnag, mae rhai pobl wedi cael problemau wrth iddo dorri i lawr yn yr haul neu ddŵr.

5. Allwch chi ddefnyddio glud super ar offer gwynt?

Mae glud super yn glud gwych ar gyfer atgyweirio neu atodi offer gwynt, ond dim ond mewn man dan orchudd y dylid ei ddefnyddio i leihau mygdarthau ac atal cysylltiad â deunyddiau eraill. Gellir defnyddio glud super ar y mwyafrif o offer gwynt, ond mae'n bwysig profi'r glud cyn ei ddefnyddio ar eitemau drud.

Geiriau terfynol

Wel, dyna i gyd wedi'i grynhoi ar gyfer y glud PVC Gorau ar gyfer cychod chwyddadwy. Cyn prynu'ch glud PVC, darllenwch y canllaw prynu yn ofalus.

Wel, rydyn ni wedi ymdrin â phopeth y bydd angen i chi ei wybod yn y canllaw prynu. Gobeithio eich bod wedi dysgu popeth y dylech ei wybod. Nawr mae'n bryd i chi ddewis un sydd ei angen arnoch chi mewn gwirionedd.

Gallwch ddod o hyd i ragor o opsiynau ar eich cyfer yn y tabl hwn:

Erthyglau Perthnasol