Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

12 GPS caiac orau 2024 - Dewch o hyd i'ch Ffordd i Antur

Systemau GPS caiac o'r radd flaenaf

Nid yw'n hawdd rhoi'r holl mods a'r offer cywir i'ch caiac. Nid yw pob caiac yr un mor addasadwy ac nid oes angen tincian gyda phob cwch padlo. Fodd bynnag, mae yna ychydig o bethau dethol i'w croesawu ar bob caiac, addasiadau nad oes ganddynt unrhyw anfanteision o gwbl.

Mae hyn yn arbennig o wir gyda theclynnau modern ac un o'r rhai mwyaf poblogaidd a defnyddiol yn y byd caiacio yw'r GPS. Yn gefnogwr pendant, mae ganddo le pwysig yn llwythiad nifer fawr o gaiacwyr anturus, ond mae nifer cynyddol o ddechreuwyr ac amaturiaid hefyd.

Gwreiddiau GPS

Mae'r term “GPS” wedi'i droi'n acronym yn golygu Global Positioning System. Mae'n rhwydwaith eang o loerennau, gorsafoedd daear, a dyfeisiau defnyddwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd i bennu union leoliadau, cyflymderau a chyfeiriadau biliynau o ddefnyddwyr ar wyneb ein planed.

Fe'i datblygwyd gyntaf gan yr Unol Daleithiau. Adran Amddiffyn (DoD) yn ystod y 1970au a'r 1980au. Fel sy'n wir am y rhan fwyaf o dechnoleg sy'n gyhoeddus y dyddiau hyn, fe'i defnyddiwyd gyntaf fel offeryn llywio milwrol ond ers hynny mae wedi dod ar gael yn eang i sifiliaid.

Mae derbynnydd GPS yn cyfrifo ei leoliad ei hun trwy union amseru'r signalau a anfonir gan loerennau yn uchel uwchben wyneb y Ddaear. Mae'n defnyddio'r wybodaeth hon i driongli safle, pennu'r amser, a darparu gwasanaethau sy'n seiliedig ar leoliad sy'n hanfodol ar gyfer systemau a gweithgareddau pwysig fel llywio a mapio.

Mae GPS yn seiliedig ar gytser o 24 o loerennau sy'n cylchdroi'r Ddaear ddwywaith y dydd mewn ffurfiant manwl gywir a bennwyd ymlaen llaw. Mae'r lloerennau hyn yn trosglwyddo signalau yn ôl i lawr i'r Ddaear yn barhaus gan eu gwneud yn ganfyddadwy i'r derbynyddion GPS eu codi.

Top Dyfeisiau GPS Cywir

Yn yr adran hon, rydym yn dod â'r GPS caiac gorau sydd ar gael ar y farchnad ar hyn o bryd. Bydd pa un bynnag a ddewiswch o'r rhestr hon yn sicr yn fwy na digon ar gyfer eich holl anghenion.

1. Garmin GPSMAP 64ain

Garmin GPSMAP 64ain, TOPO US 100K gydag Uchel

Os ydych chi eisiau rhywbeth sydd wedi'i ddisgrifio fel y gorau yn gyffredinol sawl gwaith, yn ogystal â model o'r brand gorau yn y busnes, edrychwch dim pellach na'r model hwn gan Garmin. Mae'n declyn llaw sy'n fach ac yn ddigon ysgafn i beidio byth â bod yn niwsans. Oherwydd ei antena fach, mae'n edrych fel walkie-talkie, ond peidiwch â gadael i'r dyluniad clasurol hwn eich twyllo.

Mae'r antena cwad-helix yn caniatáu cywirdeb a derbyniad gwych hyd yn oed yn yr ardaloedd mwyaf anghysbell, heb eu harchwilio. Mae wedi llwytho mapiau ymlaen llaw yn ogystal â delweddau lloeren. Mae'r sgrin yn 2.6 modfedd, yn fach ond yn hawdd iawn i'w darllen yn yr amodau ysgafnaf. Nid oes sgrin gyffwrdd, ond nid oes ei angen arnoch mewn gwirionedd. Mae batris AA yn ei bweru ac mae'n cynnig bywyd batri da o 16 awr. Ei sgôr dal dŵr yw IPX7.

Pros
 • Compact a ysgafn
 • Sgrin gyfeillgar i olau dydd
 • Mapiau wedi'u llwytho ymlaen llaw
anfanteision
 • Sgrin fach
 • Nid yw'r rhyngwyneb yn fodern iawn

 

2. Magellan eExplorist 510

Magellan archwiliwr 510

Mae gwahardd enw'r fforiwr enwog yn siŵr o'ch helpu chi i wneud yr un peth. Os ydych chi'n bysgotwr byddwch chi wir yn mwynhau ei berfformiad a'i nodweddion. Er ei fod ar yr ochr ddrud, mae'n ben uchel ac yn gyfoethog o ran opsiynau. Mae'n fodel llaw arall ac yn gwbl ddiddos (IPX7). Mae'r sgrin gyffwrdd yn 3 modfedd ac mae dau fotwm caled y gellir eu rhaglennu.

Peth anhygoel am y model hwn yw bod ganddo gamera 3.2 MP, meicroffon, a siaradwr. Mae hyn yn wych ar gyfer geo-tagio. Mae yna gasgliad aruthrol o fapiau wedi'u llwytho ymlaen llaw, gyda 12,000 o lynnoedd yn unig yn yr Unol Daleithiau. Mae'r batri yn dda am 15 awr ac mae dau AA wedi'u cynnwys.

Pros
 • Pen uchel iawn
 • Camera, meic, siaradwr, botymau
 • Arddangosfa sgrin gyffwrdd 3 modfedd
 • Topograffeg anhygoel wedi'i llwytho ymlaen llaw
anfanteision
 • Y drutaf ar ein rhestr
 • Nid y gorau mewn golau haul uniongyrchol
 • Yn defnyddio batris yn gyflym

 

3. Garmin GPSMAP 78sc Morol

Garmin GPSMAP 78sc Morol

Ar gyfer defnydd môr a môr penodol, mae angen rhywbeth ychydig yn fwy galluog ar gaiacwyr. Dyna pam mae gan Garmin ddewis eang o fodelau. Wedi'i wneud â llaw ac wedi'i wneud gyda gwahanol chwaraeon dŵr mewn golwg, mae ganddo wrthwynebiad dŵr IPX7 ac mae'n fywiog iawn. Mae'n arnofio mewn dŵr felly peidiwch â phoeni os byddwch chi'n ei ollwng. O ran system, mae ganddo ragfynegiad HotFix sy'n llywio'n gyflym ac yn fanwl gywir ac yn cywiro'r cwrs. Rydych chi'n cael siartiau arfordirol a mapiau byd-eang wedi'u gosod ymlaen llaw a gallwch chi lwytho rhai ychwanegol ar y cerdyn SD (micro).

Unwaith eto, dim ond 2.6 modfedd yw'r sgrin, ond mae'n lliwgar iawn ac yn optimaidd. Mae'n dangos cyfuchliniau dyfnder, marinas, harbyrau a thraethlinau. Mae bywyd y batri yn anhygoel ar 20 awr, yn llawer uwch na'r cyfartaledd. Yn wahanol i'r model Garmin a grybwyllwyd uchod, nid yw'r un hwn yn gydnaws â GLONASS ac yn lle hynny mae'n defnyddio WAAS.

Pros
 •  Bywyd batri hir
 • Yn arnofio mewn dŵr
 • cerdyn SD micro
anfanteision
 • Sgrin fach
 • Dim GLONASS

 

4. Simrad Cruise-5 Chart Plotter Sonar

Simrad Cruise-5 Chart Plotter Sonar

Yn olaf, teclyn GPS sy'n mowntio i'r consol caiac, i'r rhai ohonoch sydd am i'ch dwylo fod ar gael bob amser. Ar wahân i fod yn GPS, mae hefyd yn blotiwr siart a sonar. Mae yna drawsddygiadur sonar CHIRP ar gyfer olrhain dyfnder, sy'n berffaith ar gyfer caiacwyr pysgotwyr. Mae mapiau sylfaenol byd-eang a siartiau arfordirol yr UD yn cael eu rhaglwytho gyda chardiau mapio ychwanegol y gellir eu huwchlwytho.

Mae'r uned GPS hon yn fwy na'r tri blaenorol, sy'n amlwg gan ei harddangosfa 5 modfedd o ansawdd. Mae ganddo ddeial cylchdro a botymau rheoli, sydd bob amser yn ychwanegiad i'w groesawu. Nid yw Bulkier yn golygu drwg mewn termau GPS caiac. Gan ei fod yn mowntio, nid oes angen ei ddal a phrin fod y dyluniad rhy fawr yn bwysig. Mae'n IPX7 dal dŵr ac mae angen ffynhonnell pŵer allanol. Mae hwn yn declyn combo gwych i unrhyw un sy'n hoffi opsiynau 2- a 3-yn-1.

Pros
 • Dyluniad wedi'i osod ar gonsol
 • trawsddygiadur sonar CHIRP a plotiwr siart
 • Sgrin fawr 5 modfedd gyda rheolyddion / botymau
anfanteision
 • Mae angen prynu llawer o fapiau ychwanegol
 • Angen batri allanol

 

5. Garmin eTrex 10

Garmin eTrex 10

Am opsiwn sy'n gyfeillgar i'r gyllideb, edrychwch ddim pellach na'r drydedd uned GPS Garmin a'r olaf ar y rhestr. Mae'n opsiwn rhad, sylfaenol iawn gyda chywirdeb anhygoel. Fe'i bwriedir ar gyfer caiacwyr nad oes angen teclynnau ffansi a nodweddion ychwanegol arnynt neu nad ydynt yn hoffi hynny. Mae'n cefnogi WAAS a GLONASS, nid golygfa gyffredin iawn yn yr ystod prisiau hwn. Mae ganddo dechnoleg HotFix hyd yn oed, ond dim ond mapiau sylfaenol sydd ganddo.

Mae'n fodel llaw wrth gwrs. Mae bywyd batri yn un o'r prif bwyntiau gwerthu gan ei fod yn 25 awr. Gwrthiant dŵr yw'r IPX7 safonol ac mae'r sgrin yn 2.2 modfedd. Mae'n res isel ac unlliw, ond hei, dyna sut y mae pethau gydag opsiynau cyllideb. Mae ganddo gwmpawd 3-echel adeiledig yn ogystal ag altimedr barometrig.

Pros
 • Cyfeillgar i'r gyllideb, hyd yn oed rhad
 • Bywyd batri anhygoel o 25 awr
 • Cefnogaeth WASS a GLONASS
anfanteision
 • Sgrin fach iawn
 • Sgrin unlliw a res isel
 • Mae'n amhosibl lawrlwytho mapiau ychwanegol

 

6. Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G2

Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G2 (1)

Dyma enw mawr arall yn y diwydiant GPS ac felly ychwanegiad i'w groesawu i unrhyw gaiac. Gydag arddangosfa fawr, 5 modfedd sy'n cynnwys graffeg fideo lliw-eang, mae'n gydnaws â chartograffeg Lakemaster Maps a Navionics y brand. Mae sonar digidol CHIRP gyda thrawsddygiadur yn arddangos delweddau o bysgod unigol yn ogystal ag amgylcheddau tanddwr hyd at 1500 troedfedd. Mae ganddo slot cerdyn micro SD ar gyfer mapiau ychwanegol a chyfeirbwyntiau.

Mae gan y ddyfais ddau fodd, Max a Clear, sy'n caniatáu i wybodaeth ddychwelyd gael ei harddangos mewn dwy ffordd. Gan ei fod yn fodel wedi'i fowntio, mae ymhlith y GPS gorau ar gyfer caiacio i bysgotwyr ond hefyd ar gyfer unrhyw selogion padlo eraill oherwydd creu mapiau amser real. Wrth gwrs, mae ganddo hefyd fapiau sylfaen adeiledig.

Pros
 • Arddangosfa fawr 800 × 480 cydraniad uchel 5 modfedd
 • sonar digidol CHIRP + trawsddygiadur
 • Cyfuchlinio mapiau amser real
anfanteision
 • Drud
 • Dim sgrin gyffwrdd

 

7. Rand McNally Foris 850

Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G2

Yn olaf ond nid lleiaf, dyma opsiwn hybrid llaw / gosod bar gyda digon o nodweddion cyffredinol ac mae ansawdd yn deilwng o'r rhestr hon. Gyda maint sgrin o 3 modfedd, mae'n union yno yn y canol rhwng y Garmins llai a'r brandiau eraill. Nid yw ei oes batri yn wych ar 13 awr, ond mae ganddo gof storio mawr o 8 GB yn dda ar gyfer dros 7000 o gyfeirbwyntiau a 1000 o draciau.

Dim ond 9 owns y mae'n ei bwyso ac mae'n gyfleus ar gyfer pacio a storio. Mae'r arddangosfa yn berffaith weladwy a darllenadwy mewn golau haul uniongyrchol ac mae'n gwrth-lacharedd. Mae yna gwmpawd 3-echel ac altimedr, ond dim cefnogaeth GLONASS. Mae'r dyluniad yn arw ac yn wydn gydag ymwrthedd dŵr IPX7. Mae 5 miliwn o lwybrau a ffyrdd yn ei fapiau sydd wedi'u llwytho ymlaen llaw ac mae'n dod gyda mownt handlebar strap.

Pros
 • Cof adeiledig da o 8 GB
 • Arddangosfa sgrin gyffwrdd
 • Mownt bar llaw wedi'i gynnwys
anfanteision
 • Bywyd batri isel
 • Dim cefnogaeth GLONASS

 

Prif Ddefnyddio GPS

Prif Ddefnyddio GPS

Mae GPS wedi chwyldroi llywio ac wedi dod yn rhan annatod o'n bywydau bob dydd. Fe'i defnyddir mewn ystod eang o gymwysiadau ac mae bod dynol cyffredin yn ei ddefnyddio bron bob dydd.

 • Cludiant: Defnyddir GPS yn eang mewn pob math o gerbydau gan gynnwys ceir, tryciau, llongau ac awyrennau i ddarparu gwybodaeth llywio a llwybro. Mae nifer o gwmnïau a gwasanaethau yn dibynnu arno.
 • Mapio a thirfesur: Mae GPS yn cael ei ddefnyddio’n barhaus i arolygu a mapio’r tir, creu mapiau cywir a chyfoes, a chyrraedd corneli pellaf y byd sydd wedi’u harchwilio’n wael neu heb eu dogfennu o’r blaen. Mae mapio afonydd, arfordiroedd a llynnoedd yn cael ei wneud yn llawer mwy effeithlon gydag unedau GPS da, rhywbeth y gall caiacio helpu gydag ef.
 • Amaethyddiaeth: Fe'i defnyddir hefyd mewn amaethyddiaeth fanwl i arwain tractorau ac offer fferm arall. Mae hyn yn gwella effeithlonrwydd cyffredinol ac yn lleihau gwastraff, gan wneud ymdrechion y ffermwyr yn fwy proffidiol.
 • Olrhain Asedau: Mae olrhain lleoliad cerbydau pwysig, cynwysyddion, ac asedau gwerthfawr eraill yn ffordd arall yr ydym bellach yn dibynnu ar GPS. Mae'n ffordd o wella effeithlonrwydd a lleihau colledion posibl.
 • Gwyddoniaeth ac Ymchwil: Wrth gwrs, mae gan GPS ei le mewn llawer o astudiaethau gwyddonol sy'n aml yn cynnwys gwyddorau daear, gwyddorau atmosfferig, geodesi, ac ymchwil fflora a ffawna. Byddai'n amhosib rhagweld y tywydd hebddo a deall llawer am y blaned.
 • Ymateb Brys ac Achub: Go brin bod angen unrhyw esboniad ar y defnydd hwn. Mae GPS yn hanfodol mewn ymatebion brys ac ymdrechion lleddfu trychineb gan ei fod yn galluogi ymatebwyr cyntaf i leoli a chynorthwyo'r rhai mewn angen yn gyflym. Mae hyn yn berthnasol mewn senarios caiacio hefyd.
 • Hamdden Awyr Agored: Yn olaf ond nid yn lleiaf, a'r pwysicaf ar gyfer ein canllaw erthygl yma, mae GPS hefyd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth ar gyfer gweithgareddau awyr agored. O heicio a gwersylla i archwilio a chaiacio, mae'n caniatáu i bobl lywio'r awyr agored yn haws a llai o bryder.

GPS mewn Caiacio / Rhesymu dros Brynu

GPS mewn Caiacio - Rhesymu dros Brynu

Defnyddir GPS mewn caiacio i wella llywio, diogelwch a mwynhad cyffredinol o'r gweithgaredd chwaraeon / hobi / hamdden hwn. Gyda dyfais o'r fath, gall padlwyr archwilio dyfroedd newydd yn fwy hyderus a chynllunio eu teithiau yn fwy manwl gywir. Dyma'r math o gymorth sydd ei angen ar gaiacwyr i olrhain eu cynnydd tra ar y dŵr. Mae yna nifer o brif nodweddion i wybod amdanynt:

Llywio

Yn gyntaf ac yn bennaf, mae dyfais GPS yn dangos i gaiacwyr eu lleoliad presennol a'r cyfeiriad y maent yn teithio. Hefyd, maen nhw'n cael data am y pellter sy'n weddill i'w cyrchfan. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol mewn dyfrffyrdd anghyfarwydd neu anghysbell lle nad yw dulliau llywio traddodiadol fel mapiau papur a chwmpawdau yn ddigon, hyd yn oed yn ddiwerth.

Cynllunio Llwybr

Cyn y gall y daith ddechrau'n swyddogol, gall caiacwr ddefnyddio ei GPS i gynllunio'r llwybr ymlaen llaw gan ystyried ffactorau hanfodol fel llif y dŵr, cerrynt, a peryglon posibl. Yna gallant gadw'r wybodaeth hon i'r ddyfais GPS a'i defnyddio fel canllaw yn ystod eu taith. Handi iawn!

Diogelwch

Mewn argyfwng, gellir defnyddio dyfais GPS i anfon signal trallod at yr awdurdodau a rhoi union leoliad y caiacwr iddynt. Fel arfer Gwylwyr y Glannau neu rywbeth cyfatebol i'r gwasanaeth hwn yw hwn. Gall helpu i gyflymu amser ymateb timau achub ac o bosibl achub bywydau neu atal anafiadau/dioddefaint pellach.

Olrhain Cynnydd

Gall caiacwyr ddefnyddio eu hunedau GPS i olrhain eu cynnydd a chofnodi gwybodaeth bwysig fel cyflymder, pellter a drychiad. Mae'r data hwn yn ddefnyddiol at ddibenion hyfforddi personol, gan rannu ag eraill i arddangos y daith a'r cyflawniadau, neu i gael gwell syniad o ba mor dda mae rhywun yn ei wneud.

Nodweddion Unedau GPS Caiac

Nodweddion Unedau GPS Caiac

Mae gan bethau sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer caiacio nodweddion a chynlluniau sy'n darparu ar gyfer anghenion unigryw amgylchedd dŵr a phadlo. Beth bynnag fydd ei angen arnoch i wella'ch profiad caiacio, mae ganddo set o nodweddion nad yw pethau eraill yn ei wneud. Mae rhai nodweddion a manylebau cyffredin dyfeisiau GPS caiac yn cynnwys y canlynol:

 • Dyluniad diddos Compact: Bach, hawdd i'w gario a'i storio, yn dal dŵr, ac yn arnofio. Mae'r nodweddion hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol i'w ddefnyddio ar y dŵr ac yn agos ato.
 • Adeiladu Garw: Wedi'u cynllunio ar gyfer gwydnwch a gwrthiant, gallant wrthsefyll amodau garw ac anrhagweladwy a wynebir yn aml mewn caiacio.
 • Arddangosfeydd mawr: Mae'r rhan fwyaf o unedau GPS ar gyfer caiacau yn cynnwys arddangosiadau mawr, llachar sy'n hawdd eu darllen hyd yn oed mewn golau haul uniongyrchol.
 • Opsiynau Mowntio: Oni bai y gellir eu gosod ar y caiac, maent yn anodd delio â nhw a gofalu amdanynt. Naill ai gyda chwpanau sugno, mowntiau RAM, neu fracedi mowntio arferol, mae GPS ar gyfer caiacau bob amser ynghlwm wrth y corff.
 • Bywyd Batri Hir: Mae bywyd batri hir yn hanfodol oherwydd teithiau estynedig ar y dŵr. Mae stopio a mynd ar y môr drwy'r amser allan o'r cwestiwn, felly mae batris cryf yn bwysig. Gellir codi tâl ar rai unedau gan ddefnyddio paneli solar neu geblau USB.
 • Nodweddion ychwanegol: Gall nodweddion ffansi eraill fel altimetrau barometrig, cwmpawdau electronig, a mapiau a siartiau wedi'u llwytho ymlaen llaw fod yn bresennol hefyd. Mae yna hefyd hybrid GPS / darganfyddwr pysgod a theclynnau eraill sydd ag eiddo GPS.

Mathau o Gadgets GPS Caiac

Mathau o Gadgets GPS Caiac

Mae yna hefyd wahanol fathau o GPS caiac, pob un â nodweddion a manteision penodol:

Llaw:

Fel y mae eu henw yn awgrymu, mae modelau GPS llaw i fod i gael eu dal y rhan fwyaf o'r amser pan fyddant yn cael eu defnyddio. Maent ymhlith y mathau mwyaf poblogaidd oherwydd eu bod yn gryno, yn ysgafn ac yn hawdd i'w cario. Mae ganddyn nhw arddangosfa cydraniad uchel a dyluniad gwrth-ddŵr gwydn.

Mownt Sefydlog:

Mae unedau GPS mowntio sefydlog wedi'u gosod yn barhaol ar y hull caiac. Mae ganddyn nhw arddangosfeydd cydraniad uchel mawr ac maen nhw'n cael eu pweru gan fatris caiac. Mae unedau GPS mownt sefydlog yn ddelfrydol ar gyfer caiacwyr sydd eisiau datrysiadau parhaol a'u dwylo'n rhydd ar gyfer gweithgareddau eraill.

Amlswyddogaeth:

Mae unedau GPS amlswyddogaethol yn gyfuniadau o fathau llaw a mownt sefydlog. Gellir eu gosod ar y caiac neu eu defnyddio fel dyfais llaw. Mae gan y rhain hefyd arddangosiadau cydraniad uchel ac ystod eang o nodweddion ychwanegol fel altimetrau barometrig, cwmpawdau electronig, a data wedi'i lwytho ymlaen llaw. Yn aml, maen nhw dwbl fel darganfyddwyr pysgod hefyd.

Ffôn clyfar:

Mae'n well gan rai caiacwyr eu ffonau clyfar fel dyfeisiau GPS na chael teclynnau ar wahân. Gyda achos diddos a system mowntio gywir, gall fod yn ateb da. Er bod hwn yn opsiwn llai costus, mae bywyd y batri yn gyfyngedig iawn, ac felly hefyd y nodweddion. Mae angen ap o ansawdd arnoch a chysylltiad rhyngrwyd bron yn gyson. Efallai na fydd yr arddangosfa mor llachar na hawdd ei darllen ag uned GPS bwrpasol chwaith.

Canllaw Prynwyr

Canllaw i Brynwyr ar gyfer caiac gps

Felly sut mae un yn dewis y model cywir ar gyfer eu hanghenion? Wel, mae dewis yr uned GPS iawn ar gyfer caiacio yn her gan fod llawer o ffactorau i'w hystyried. Dyma beth mae angen i bob padlwr feddwl amdano cyn prynu.

 • Dal dŵr a gwydnwch: Chwiliwch am fodel sy'n dal dŵr gyda dyluniad garw, gwydn. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych am ei ddefnyddio mewn amodau garw ac ardaloedd a allai fod yn beryglus.
 • Arddangos: Mae maint a datrysiad yr arddangosfa yn bwysig iawn. Mae arddangosfa fwy yn haws i'w darllen, ond mae hefyd yn gwneud y ddyfais yn fwy swmpus. Mae arddangosfa cydraniad uchel yn hanfodol gan ei fod yn darparu mwy o fanylion ac eglurder, ond hefyd yn defnyddio mwy o fatri.
 • Atebion Mowntio: Penderfynwch sut rydych chi am osod eich GPS ar eich caiac neu a ydych chi am ei osod yn y lle cyntaf. Mae'n well gan rai caiacwyr gwpanau sugno, mae eraill yn hoffi mowntiau, ac mae rhai yn iawn gyda llaw. Gwnewch yn siŵr bod yr un rydych chi'n ei ddewis yn gydnaws â'ch hoff ddull.
 • Batri Bywyd: Meddyliwch am ba mor hir rydych chi'n bwriadu bod ar y dŵr ar unwaith a dewiswch fodel yn ôl ei oes batri. Gellir ailwefru rhai unedau GPS gyda phaneli solar, mae'r mwyafrif gyda cheblau USB.
 • pris: Yn olaf, mae angen i'r teclyn ffitio o fewn eich cyllideb tra'n dal i gwrdd â'ch holl anghenion a gofynion. Po fwyaf o nodweddion pen uchel sydd gan uned GPS, y mwyaf drud fydd hi.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

1. A oes angen GPS arnaf ar Fy Caiac?

Wrth gwrs, mae uned GPS ar gwch padlo ymhell o fod yn anghenraid. Gall un padlo'n berffaith iawn hebddo ar eu caiac. Fodd bynnag, mewn rhai senarios fel pysgota, hela, neu archwilio, mae'n llawer mwy optimaidd ei gael. Mae'r pethau y gall eu dangos i chi o gymorth mawr, yn enwedig os mai dyma'ch tro cyntaf yn yr amgylchedd hwnnw ac os nad ydych chi'n gwybod lleyg y wlad.

Mae yna reswm pam mae gan ffonau smart GPS a mapiau. Mae hyn oherwydd eu dyfeisgarwch a'u hyblygrwydd. Nid oes neb eisiau mynd ar goll a gyda'r teclyn hwn wrth eich ochr, ni fyddwch byth. Felly na, nid oes ei angen arnoch, ond mae'n syniad gwych ei gael.

2. A yw GPS caiac yn ddrud?

Fel sy'n wir am y rhan fwyaf o dechnolegau eraill, mae ystod eang o brisiau o ran GPS a wneir ar gyfer caiacio. Mae yna fodelau rhad ac mae yna rai drud iawn. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf yn disgyn yn y dosbarth cyfartalog, rhwng gwerth da am y pris. Mae fforddiadwyedd yn bwysig ac nid yw bob amser yn golygu bod modelau rhatach yn hynod o wael. Na, nid yw pob GPS ar gyfer caiacau yn ddrud. Maent mewn gwirionedd yn fwy fforddiadwy nawr nag erioed oherwydd y cyflenwad a'r galw uchel.

3. A yw GPS caiac yn Anodd ei Sefydlu a'i Ddefnyddio?

Ddim o gwbl, yn enwedig os ydych chi o leiaf braidd yn dechnolegol. Mae'r rhan fwyaf o bobl y dyddiau hyn yn gwybod eu ffordd o gwmpas teclynnau oherwydd pa mor bwysig yw cyfrifiaduron a ffonau smart wedi dod. Mae uned GPS yn ddyfais syml iawn i'w defnyddio a'i sefydlu. Y cyfan sydd ei angen yw ychydig o gliciau a gosodiadau gosod ac rydych chi wedi gorffen. Mae'n gwneud ei waith yn awtomatig a bydd bob amser yn dangos y data cywir. Nid oes angen poeni a fyddwch chi'n gallu ei drin ai peidio.

Casgliad a siopau cludfwyd

Fel y gwelwch, mae caiacio yn weithgaredd hwyliog ac ymlaciol iawn sydd â llawer i'w gynnig. Gellir ei wella bob amser gyda'r offer a'r gêr cywir ac un o'r goreuon yn sicr yw dyfais GPS. Gellir ei wneud hebddo, ond nid oes unrhyw reswm i'w wneud gan eu bod yn gyffredin iawn ac yn fforddiadwy. Maent yn cynnig llawer o ddata a gwybodaeth ddefnyddiol, gellir eu hatodi yn unrhyw le, ac maent yn achubwyr bywyd llythrennol mewn sefyllfaoedd garw. Dylai fod gan bob caiacwr GPS yn gorwedd o gwmpas, yn enwedig os ydynt yn hoffi archwilio a threulio dyddiau cyfan yn padlo.

Erthyglau Perthnasol