Adolygiad Caiac K1 Intex Challenger 2023 – A yw'n Werth ai peidio?

Nid ydym yn gwybod amdanoch chi ond rydym wrth ein bodd ac yn mwynhau caiacio. Mae crwydro o gwmpas ar ddŵr ar ddiwrnod heulog iawn yn golygu rhywbeth nad ydym erioed wedi gallu ei ddeall. Mae'n dod â theimlad mor lleddfol i'ch enaid, rhywbeth na fyddwch chi'n gallu dod o hyd iddo yn unman arall.

Felly, os ydych chi'n digwydd bod yn hoff o gaiacio yn union fel ni, yna mae'n debygol y bydd angen caiac parhaol a sefydlog arnoch chi. Ar gyfer hynny, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y Caiac K1 Challenger Intex. Gan fod mynd â chychod ar gyfer teithiau ar rent wedi dod yn anodd iawn, rydym yn awgrymu eich bod yn rhoi eich arian ar iacod rhesymol fel nad oes rhaid i chi dalu'r rhent drosodd a throsodd wrth fwynhau'r fam natur pryd bynnag y teimlwch fel ei wneud.

Mae hwn yn gwch delfrydol ar gyfer pobl nad oes ganddynt le i storio iacod. Mae'n gwch chwyddadwy y gallwch chi ei ddatchwyddo'n hawdd, mae'n pwyso ychydig iawn, ac mae'n dod mewn maint rhesymol iawn. Os ydych chi'n bwriadu prynu'r iacod hwn yna mae'n rhaid eich bod chi'n chwilio am yr holl wybodaeth y gallwch chi ei chasglu arno. Felly fe wnaethom ymchwil manwl i'r cwch a llunio'r wybodaeth ganlynol.

Intex Challenger K1 - Caiac Nodwedd

Nodweddion: Adolygiad Caiac K1 Intex Challenger

  • Hyd - 9 troedfedd
  • Lled - 30 modfedd
  • Pwysau - llanciau 23.9
  • Cynhwysedd pwysau - 220 pwys

Adeiladu Cyffredinol

Y peth cyntaf yn gyntaf, roedd ansawdd adeiladu'r Challenger K1 yn eithaf gwell na'r hyn yr oeddem wedi'i ddisgwyl. O ran crefftwaith caiac fforddiadwy, mae pobl bob amser yn amheus a fydd yn dal ei ddiwedd neu ymlaen. Dyna lle wnaeth y cwch hwn ein synnu fwyaf. Am an caiac chwyddadwy, mae hynny'n hawdd i'w gynnal ac yn gadarn iawn, roedd adeiladwaith cyffredinol yr iacod yn drwchus ac yn anhyblyg iawn felly ni fydd yn rhaid i chi boeni am iddo gael ei dyllu unrhyw bryd yn fuan.

Nid yw'r cwch yn costio mwy na $100 ac mae'n werthwr gorau ar Amazon. Mae deunydd trwchus ac anhyblyg yr iacod yn gallu gwrthsefyll unrhyw fath o ymddygiad ymosodol a gall drin lympiau bach yn hawdd. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n ei wrthdaro â charreg ddraenog yn y pen draw neu y byddwch chi'n ei gwneud hi'n ddrwg iawn.

Un peth yr ydym wedi cael ein hamheuon yn ei gylch oedd y pwmp aer a ddaeth ynghyd â'r iacod. Fe dorrodd tra roeddem yn ei ddefnyddio er i ni ei roi yn ôl at ei gilydd yn braf. Heblaw hyny, y mae yr iac yn dda i fyned.

Hawdd i'w Gosod

Wrth chwyddo'r caiac, fe wnaethom amseru'r broses gyfan ar y lan a chymerodd dim ond 20 munud i ni gael y cwch yn barod ac yn y dŵr. Roedden ni'n meddwl y byddai'n cymryd mwy o amser i ni na hynny ond wnaeth o ddim ac roedden ni'n blant hapus oherwydd troi allan, roedd yn haws sefydlu nag y gallem fod wedi'i obeithio.

Yr ail dro i ni chwyddo'r cwch, cawsom ein gwneud mewn 10 munud sy'n gamp arall heb ei gloi. Am yr amser hiraf, nid oeddem yn credu mewn buddsoddi mewn cwch pwmpiadwy ond adferodd yr un hwn ein ffydd ac roeddem yn hapus iawn cyn lleied o amser a gymerodd i gael yr iacod yn barod.

Cyn belled ag y mae ei rwygo i lawr yn y cwestiwn, mae hynny ychydig yn anoddach na llenwi'r cwch i fyny. Bydd yn cymryd peth amser i gael yr holl nwy allan o'r iacod ac yna bydd yn cymryd ychydig funudau ychwanegol i rolio'r iacod i fyny. Unwaith y bydd hynny wedi'i wneud, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ei roi yn ôl yn y bag cario, a voila, rydych chi'n dda i fynd.

Caiac K1 Challenger Intex

perfformiad

Cyn belled ag y mae'r perfformiad yn y cwestiwn, roedd yn union fel y disgwyl. Nid yw'r padlo yn llyfn fel yr oeddem yn meddwl y byddai. Mae'r padl ychydig yn simsan ac mae'n rhaid i ni ddweud wrthych mai dyna fydd y peth cyntaf a fydd yn torri ond bydd yn para ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, nid yw'r padlo mor llyfn â hynny a bydd yn cymryd peth amser i chi gael gafael arno.

Ni allwch fynd am yr iacod hwn os ydych chi'n chwilio am gwch at ddibenion cystadleuol. Fodd bynnag, os ydych chi am fwynhau diwrnod heulog braf gyda'ch hanner arall yna byddai dod o hyd i iacod gwell na Challenger K1 yn her ei hun.

Mae'r cwch hefyd yn eithaf eang i chi fynd â'ch holl declynnau gyda chi. Mae seddi'r cwch hefyd yn chwyddadwy ac mae ganddyn nhw gynhalydd cefn addasadwy a fydd yn caniatáu ichi orffwys a mwynhau'ch amser yn eithaf rhwydd.

Mae Intex hefyd wedi integreiddio'r cwch hwn gyda sgeg yn y canol. Bydd y sgeg hon yn eich helpu i gadw'ch taith yn gyson ac aros ar y trywydd iawn. Mae'n hawdd ei symud oherwydd pwysau ysgafn a bydd yn bendant yn gydymaith gorau i chi ar y dŵr am amser hir.

Thoughts Terfynol

Mae'r Intex Challenger K1 Caiac yn ddarn fforddiadwy o offer a fydd yn darparu llyfn iawn a profiad cychod addas. Os ydych chi'n caru pysgota neu badlo, yna rydych chi'n mynd i fwynhau'r iacod hwn yn llwyr.

Rydych chi'n cael cryn dipyn o le ar yr iacod i gario'ch holl declynnau tra bod y cynhwysedd pwysau hefyd yn hynod o dda. Felly os nad ydych chi eisiau buddsoddi ar gaiac pen uchel a drud ac yn chwilio am y peth gorau nesaf yna mae'r un hwn wedi rhoi sylw i chi. Cymerwch olwg ar ein post am pethau i wybod am gaiacio, i fod yn gwbl barod ar gyfer eich antur.

1