Adolygiad Intex Challenger K1: Y Caiac Cychwyn Perffaith Ar Gyllideb

Rwy'n fyfyriwr 16 oed o Norwy, nid oes gennyf lawer o arian. Bob blwyddyn rydym yn cael 2 fis o wyliau'r haf, ac ers sawl blwyddyn nid wyf wedi cael unrhyw syniad beth i'w wneud yn ystod y 2 fis hynny. Rwyf wedi bod yn chwilio am hobi da ers blynyddoedd heb lwc, a bob amser yn dod i ben i fyny y tu ôl i sgrin fy nghyfrifiadur.

Serch hynny roedd gen i atgofion pell o badlo caiac gyda fy ffrind mewn gwersyll haf, a pha mor hwyl oedd o.

Felly dechreuais chwilio am gaiac, ac roedd yn anodd. Roeddwn i angen rhywbeth a allai fynd i mewn i foncyff car bach, ac mae angen iddo fod yn rhad.

Roedd yr holl gaiacau a ddarganfyddais dros 400 o ddoleri, ac ni allwn fforddio hynny. Fe wnes i chwilio a chwilio heb lwc, ac roeddwn i'n dechrau rhoi'r gorau i'r hobi. Ond ar ôl cwpl o ddiwrnodau, ces i hysbyseb ar gyfer y Challenger K1.

Cliciais ar yr hysbyseb a gwnaeth argraff arnaf. Roedd y dyluniad yn braf iawn, ond roedd y pris hyd yn oed yn well, dim ond 70 doler. Prynais y caiac a'i dderbyn wythnos yn ddiweddarach.

Roeddwn yn gyffrous iawn ac roedd y broses setup tua 20 munud am fy tro cyntaf, ond mae wedi cael ei wrthod i tua 5 munud ers hynny. Es â'r caiac allan i'r dŵr yr un diwrnod, a chan ei fod yn chwythadwy gallwn yn hawdd ei ffitio yn Peugeot bach fy mam!

Pan es i allan ar y dŵr, roedd yn teimlo'n braf iawn. Roedd y caiac yn teimlo'n sefydlog, ac roeddwn i'n ymddiried digon ynddo i fynd yng nghanol y llyn. Ac ar ôl y daith honno, roeddwn i allan bron bob dydd gyda'r caiac am yr haf cyfan.

Eleni fydd fy nhrydedd flwyddyn gyda'r caiac, a dydw i ddim wedi sylwi ar unrhyw broblemau eto. Pan fyddwch yn prynu'r caiac byddwch yn derbyn:

 • Bag i ffitio popeth
 • rhwyfau y gellir eu datgymalu i ffitio ardaloedd llai
 • Gobennydd chwyddadwy ar gyfer cynnal coesau
 • Pwmp i chwyddo y caiac
 • Sedd chwyddadwy
 • Asgell i reoli'r caiac yn well

Manteision Ac Anfanteision Yr Heriwr Intex K1 Caiac Chwyddadwy

Set Theganau Caiac Intex Challenger gyda rhwyfau Alwminiwm

Mae'r caiac wedi bod trwy lawer, ac nid wyf wedi ei drin cystal ag y mae'n ei haeddu, ac eto mae'n dal i edrych fel y daw allan o'r bocs.

Rwyf wedi padlo'r caiac yn sawl boncyff mawr, ac fe wnes i hyd yn oed farchogaeth dros argae mawr a wnaed gan hen bren a sbwriel yn pentyrru i lawr afon fechan, a bu'n rhaid i mi ei grafu ar draws gan ysgwyd fy nghorff. Roedd hyn gyda'r asgell ymlaen, a'r unig ddifrod nodedig oedd rhai crafiadau ar yr asgell.

Roeddwn yn dwp ac yn ei adael y tu allan am tua 4 diwrnod yn yr haul poeth, ac ni sylwais ar unrhyw cannu mewn lliw, nac unrhyw ddifrod arall.

Rwyf wedi taro fy rhwyfau i mewn i sawl craig a gwrthrych, heb unrhyw beth ond crafiadau. Rwyf wedi gadael y caiac mewn sied fach am ddau aeaf caled yn Norwy, heb unrhyw ddifrod.

Y pethau cadarnhaol

 • Mae'r caiac yn galed iawn a gall gymryd llawer o guro.
 • Mae'r rhwyfau yn dda iawn
 • Mae'r caiac yn edrych yn neis iawn, ac mae'r sedd yn hynod gyfforddus
 • Gallwch ddod â'r caiac bron unrhyw le, a gallai ffitio mewn car bach gyda phob
  offer
 • Mae'r asgell mewn gwirionedd yn gwneud gwahaniaeth dramatig i'r trin
 • Mae ganddo rwyd ar gyfer bagiau rydych chi'n dod â nhw, ac mae'n helpu llawer (rwyf wedi gosod pabell gyda bwyd a
  bag cysgu yn y rhwyd ​​hon)
 • Mae'r caiac yn gyson iawn ar y dyfroedd, ac mae wedi gwneud yn dda mewn gwyntoedd cryfion a thonnau
 • Mae'r broses sefydlu yn hawdd ac yn gyflym, yr un peth â'r datchwyddo

Y negyddion

 • Mae rhan afaelgar y rhwyfau rhywsut wedi cael twll bach ynddo ar fy rhwyfau, sy'n wirioneddol gythruddo fy llaw
 • Gall y caiac fynd yn boeth iawn, felly pan fyddwch chi'n gorffwys eich breichiau arno efallai y bydd yn anghyfforddus, ond rwy'n datrys hyn trwy gael ychydig o ddŵr arno
 • Mae angen i chi fod yn eithaf cryf mewn gwyntoedd cryfion, oherwydd pa mor ysgafn yw'r INTEX Challenger K1.

Lapio Fy Heriwr K1 Adolygiad

Mae'r Intex Challenger K1 yn gaiac cychwynnol da iawn, ac nid wyf yn meddwl y byddaf yn prynu unrhyw beth arall oni bai bod fy un i'n torri oherwydd pa mor arw yr wyf yn ei drin. Gall y caiac gymryd curiad mewn gwirionedd, a bydd yn gwneud hynny heb ddangos unrhyw ddifrod.

Mae'r pwmp sy'n dod gyda'r caiac yn wych ac yn gyflym, ac mae'n dod gyda gwahanol addaswyr ar gyfer y domen. Mae ganddo sedd gyfforddus sy'n strapio ar y caiac.

Mae'r rhwyfau yn wych ar gyfer symud ond gallant gael difrod amheus ar y gafaelion a byddwn yn dweud bod y gafaelion ychydig yn rhy agos at ei gilydd.

Gallwch chi fynd â'r caiac i unrhyw le, a gall gymryd yr holl dymheredd dŵr a thonnau. Mae'n gyson iawn a gall drin tonnau mawr. Mae gen i a fy ffrindiau i gyd ein Challenger K1s ein hunain, ac nid oes yr un ohonom yn difaru. Mae eich hafau wedi gwella'n fawr trwy gael caiac, a chredaf efallai mai dyma'r caiac cychwynnol perffaith.

Os ydych chi'n chwilio am gaiac cyntaf sy'n rhad ac yn gweithio'n wych, gallwch chi roi'r gorau i edrych ar hyn o bryd: Mae'r INTEX Challenger K1 yn ddewis gwych!

1