Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

Llwyfannau Cŵn Caiac Gorau, Seddau, Dec, Ymlyniadau ac Allyrwyr - Amser Teulu o Ansawdd

Anturiaethau ar y Dŵr gyda'ch Ffrindiau Gorau Blewog

Mae caiacio yn wych, yn enwedig pan rydych chi wedi bod wrthi ers tro. Ond rydych chi'n gwybod beth sy'n ei wneud hyd yn oed yn well? Mynd â'ch cyfaill blewog gyda chi! Dros amser, mae llawer o bobl wedi mynd i gaiacio oherwydd ei fod yn hwyl ac yn hawdd. Mae rhai pobl yn dod â ffrind, mae eraill yn mynd â'u plant am antur deuluol mewn caiac fawr.

Ond i mi? Does dim byd yn curo padlo o gwmpas gyda fy nghi ar fwrdd y llong. Mae'n oer, ac mae'r ddau ohonom yn cael chwyth. Cŵn a chaiacau? O ddifrif, dyma'r combo gorau erioed. Heddiw, byddaf yn rhannu gyda chi rai o'r llwyfannau cŵn caiac gorau, seddi, deciau, ac atodiadau y gallwch eu cael ar gyfer taith caiacio delfrydol gyda'ch ffrind pedair coes.

Caiacau a Chŵn: Gêm a Wnaed yn y Nefoedd

caiacio gyda ci

Beth sydd ddim i'w gymysgu mewn gwirionedd? Anifail llawn hwyl sy'n naturiol yn y dŵr ac yn weithgaredd ymlaciol, atyniadol sy'n mynd â chi allan ar y dŵr?

Os ydych chi'n gi ac eisiau i'ch ci bach gael chwyth llwyr o bryd i'w gilydd, beth am fynd â nhw am sesiwn caiacio? Rydyn ni'n addo y byddan nhw'n ei fwynhau ac yn barod ar gyfer pan ddaw'r cyfle eto.

Mae hyn i gyd wrth gwrs yn haws dweud na gwneud oherwydd mae angen ei gymryd gyda llawer o ofal. Mae caiacau yn adnabyddus am eu ategolion a'u gêr ac mae llawer y gellir ei wneud i gynyddu potensial a pherfformiad crefft fel hon.

Pan fydd cŵn yn cael eu hychwanegu at yr hafaliad, mae'r angen am atodiadau arbennig, outriggers, seddi a llwyfannau hefyd yn codi. Gyda hynny mewn golwg, roeddem yn cynnwys y rhestr o'r offer cŵn caiac gorau a fydd yn caniatáu i chi a'ch ffrind gorau fwynhau'r diwrnod allan i'r eithaf. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am yr hyn sydd ei angen arnoch chi.

Ein Dewisiadau ar y Llwyfannau a'r Rampiau Cŵn Uchaf

1. Ramp Cŵn Llechwraidd Beavertail

Ramp Cŵn Llechwraidd Beavertail

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Cabela's

Ers sbel bellach, rydw i wedi bod yn chwilio am lwyfan a fyddai'n gwneud ein hanturiaethau yn fwy di-dor. Dim ond y tocyn yw'r cynnyrch hwn! Y peth cyntaf y sylwais arno oedd pa mor llechwraidd ac anymwthiol ydoedd. Hyd yn oed pan gaiff ei ddefnyddio, prin y gellir ei weld o dan wyneb y dŵr, gan sicrhau nad yw'r harddwch naturiol o gwmpas yn cael ei ddifetha gan offer ymwthiol.

Mae fy nghi, sydd wrth ei fodd yn cymryd troeon yn achlysurol yn ystod ein teithiau caiac, wedi elwa'n fawr o'r mynediad hawdd y mae'r platfform hwn yn ei ddarparu i'r caiac a'r dŵr. Mae'r dyddiau pan fyddai angen i mi ei gynorthwyo i mewn ac allan yn lletchwith.

Mae'r ddolen gydio wedi'i mowldio yn gyffyrddiad meddylgar, gan ei gwneud hi'n haws i mi symud y platfform. Roedd ei fachu ar gefn y caiac yn syml, ac mae'r ffaith fy mod yn gallu ei blygu i fyny ac i lawr yn rhoi hyblygrwydd yn dibynnu ar ein hanghenion.

Mae'r deunydd polyethylen yn sicrhau ei fod yn wydn, ac o ystyried bod y rhan fwyaf o gaiacau yn cael eu gwneud o'r un deunydd, mae'n teimlo'n gyson o ran ansawdd. Gan bwyso dim ond 12 pwys, nid yw'n ychwanegu llawer at ein llwyth, sy'n wych.

Yn gyffredinol, mae'n ychwanegiad gwych at ein hoffer caiacio, gan sicrhau y gall fy nghi a minnau fwynhau ein gwibdeithiau i'r eithaf. Argymhellir yn gryf ar gyfer cyd-gaiacwyr cŵn!

Nodweddion allweddol

 • Dimensiynau Cynnyrch: Hyd (36 modfedd), Lled (18 modfedd), Uchder (12 modfedd)
 • Pwysau Eitem: 10 Punt
 • Gwneuthurwr: Beavertail
Pros
 • Prin yn weladwy
 • Cryf a chadarn
 • Gosod hawdd
anfanteision
 • Dyluniad syml

 

2. Diwrnod Gwych Llwyth-A-Pup Llwyfan

Llwyfan Diwrnod Gwych Llwyth-A-Pup

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar eBay

Ar y dechrau, pan welais y cynnyrch hwn, roeddwn yn amheus. Llwyfan a wnaed yn wreiddiol ar gyfer cychod mwy ar fy nghaiac bach? Ond cefais fy synnu ar yr ochr orau. Mae'r maint 20 x 14-modfedd yn berffaith; ddim yn rhy fawr i fod yn feichus ond yn ddigon eang i Bella ei ddefnyddio'n gyfforddus. Mae wedi dod yn fan “neidio ymlaen/i ffwrdd” dynodedig iddi, ac mae'n amlwg ei bod yn teimlo'n ddiogel arno.

Mae'r adeiladwaith alwminiwm awyrennau ysgafn, sy'n pwyso dim ond 7 pwys, yn fendith. Nid yw'n teimlo fel fy mod yn lugging o gwmpas darn ychwanegol o offer, ac eto mae'n ddigon cadarn i ddal Bella, sydd ddim yn union gi bach.

Rwyf am sôn am y gosodiad. Er ei fod wedi'i gynllunio i fachu ar ysgolion o gychod modur, roedd angen ychydig o dinceri wrth ei gysylltu â'm caiac. Ond gyda'r llu o fowntiau ac atodiadau sydd ar gael yn y farchnad, nid oedd yn rhy anodd dod o hyd i ateb. Pris bach i'w dalu am y diogelwch a'r cyfleustra ychwanegol. Hefyd, mae'r lliw gwyn cyffredinol yn gyffyrddiad lluniaidd sy'n cyd-fynd yn ddi-dor â'm caiac.

Nodweddion allweddol

 • Brand: Diwrnod Gwych
 • Deunydd: Alwminiwm
 • Lliw: Gwyn
 • Pwysau Eitem: 8 Punt
 • Dimensiynau Cynnyrch: 24.5″L x 17.5″W x 3″H
 • A yw Plygadwy: Na
 • Gwneuthurwr: Diwrnod Gwych
 • Model: Diwrnod Gwych LP500
Pros
 • Ansawdd uchel
 • Ysgafn
 • Yn cefnogi cŵn mwy
anfanteision
 • Gosodiad anodd gyda rhai caiacau

 

3. Llwyfan Cŵn Theganau SOLSTICE

Llwyfan Cŵn Theganau SOLSTICE

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch SOLSTICE Gwiriwch ar Walmart

Mae'r platfform chwyddadwy hwn yn newidiwr gêm! Yn gyntaf, mae'r ymwrthedd UV a halen yn golygu nad oes rhaid i mi boeni am draul hyd yn oed pan fyddwn allan yn yr haul neu ddŵr hallt. Mae'r PVC atgyfnerthiedig o radd filwrol yn magu hyder yn ei wydnwch, ac mae'r pad tyniant sy'n gwrthsefyll crafanc yn gyffyrddiad ardderchog, gan sicrhau nad yw fy nghi yn llithro.

Yn pwyso dim ond 12 pwys, mae'n hynod o ysgafn ac nid yw'n ein llethu. Mae'r maint yn berffaith, ac rwy'n gwerthfawrogi pa mor hawdd y mae'n ei gysylltu â'm caiac, boed y cefn neu'r ochr, gyda'r 4 modrwy D. Mae cynnwys dwy linell rhaff 8 troedfedd yn cynnig hyblygrwydd wrth angori.

Mae'r ramp rhwyll mynediad yn ychwanegiad meddylgar, gan ei gwneud hi'n haws i'm ci ddringo ymlaen ac i ffwrdd. Hefyd, gyda a terfyn pwysau o 120 pwys, mae'n fwy na digonol ar gyfer y rhan fwyaf o gŵn.

Rhaid i mi ddweud, y pethau ychwanegol yn y pecyn - y bag cario, pwmp llaw, a cit atgyweirio - yn handi iawn. Mae'r dyluniad a'r lliw yn asio'n ddi-dor â'm caiac, gan ei wneud nid yn unig yn ymarferol ond yn bleserus yn esthetig.

Nodweddion allweddol

 • Maint: Canolig
 • Lliw: Mini - Hyd at 30 pwys
 • Brand: Heuldro
 • Deunydd: Vinyl
 • Math Fest Bywyd: Math IV
 • Pwysau Eitem: 3.99 Cilogram
 • Ystod Oedran: Yn addas i bob oed
 • Dimensiynau Cynnyrch: 34.5 ″L x 24.5″W
Pros
 • Yr ateb yn y pen draw
 • Maint a hygyrchedd
 • Pwmp, cit atgyweirio, llinellau rhaff, bag
anfanteision
 • Drud
 • Gallai fod yn rhy fawr ar gyfer rhai caiacau

 

Adolygiadau Cynnyrch ar Y Seddi Cŵn Caiac Uchaf

1. Syrffio i Gopa Sedd Boeth

Syrffio I'r Copa Sedd Boeth

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar DvaSata Gwiriwch ar eBay

Wedi cymryd fy ffrind blewog ymlaen yn ddiweddar anturiaethau caiacio niferus, penderfynais roi cynnig ar y sedd las hon gyda'r patrwm tân. Nid yn unig y mae'n rhoi golwg ymylol i'm caiac, ond mae'r cysur y mae'n ei roi i'm ci yn ddigyffelyb.

Mae'r ewyn mowldio thermol yn ysgafn ar ei bawennau, ac mae'n ymddangos yn llawer mwy hamddenol yn ystod ein teithiau. Mae'r pwysau yn ddibwys, ac roedd y gosodiad yn awel - wedi'i blicio a'i osod! Daliodd i fyny yn ddiogel, hyd yn oed gyda fy nghi egnïol yn symud o gwmpas.

I'r rhai sy'n mwynhau teithio dŵr tawel gyda'u cymdeithion pedair coes, mae hyn sedd yn hanfodol ar gyfer y cysur a'r arddull gorau posibl. Argymhellir yn fawr!

Nodweddion allweddol

 • Brand: Syrffio i'r Copa
 • Lliw: Grey
 • Arddull: Clasurol
 • Dimensiynau Cynnyrch: 13.5″L x 11.5″W x 1″H
 • Deunydd: Ewyn wedi'i fowldio â thermol
 • Gosod: Peel & Stick gosod
 • Osgo: Mae'n annog ystum blaen
 • Maint: 13.5 ″ x 11.5 ″ x 1 ″ o drwch
Pros
 • Ewyn wedi'i fowldio â thermol
 • Gosod Peel & Stick
 • Yn annog ystum ymlaen
 • Dimensiynau Compact
 • Gwydn
anfanteision
 • Gallai orchuddio tyllau sgwper
 • Mae'r sedd yn galetach na'r disgwyl

 

2. Clustog Sedd Caiac Doocooler

Clustog Sedd Caiac Doocooler

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Doocooler

Mae'r clustog padlo neilon ysgafn hwn yn taro'r marc mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, mae ei wneuthuriad cadarn o bolyester a neoprene yn fy sicrhau ei wydnwch, o ystyried y dihangfeydd anturus y cawn ein hunain ynddynt.

Mae'r maint yn iawn ar gyfer y rhan fwyaf o gaiacau, gan ei wneud yn ffit di-drafferth. Yn bwysicach fyth, mae'r clustog padio yn newidiwr gêm ar gyfer teithiau hirach. Gall fy nghi eistedd yn gyfforddus am gyfnodau estynedig heb fynd yn aflonydd nac yn anghyfforddus, sy'n golygu padlo mwy tawel i mi.

Mae'r dyluniad du lluniaidd yn gyffyrddiad cynnil, sy'n asio'n ddiymdrech ag unrhyw esthetig caiac. Mae'r tâp ar y cefn yn sicrhau ei fod yn aros, hyd yn oed pan fydd fy nghi yn symud o gwmpas.

Ar y cyfan, mae'n amlwg bod llawer o feddwl wedi mynd i mewn i ddyluniad y clustog hwn. Mae fy nghi wrth ei fodd, a dwi'n gyfforddus yn gwybod ei fod yn gyfforddus ar ein teithiau.

Nodweddion allweddol

 • deunydd: Wedi'i wneud o 90% polyester 600D a 10% neoprene.
 • Cysur a Diogelwch: Yn cynnwys cynhalydd cefn padio cyfuchlinol a sylfaen sy'n feddal ac yn gwrth-sgid, gan sicrhau cysur a diogelwch. Mae'r dyluniad cynhalydd cefn uchel yn cynnig cysur ychwanegol.
 • Cadarn a Sefydlog: Yn meddu ar strapiau blaen a chefn sy'n dod gyda phedwar bachau snap pres di-staen morol i osod y sedd yn ei lle yn ddiogel.
 • Gwybodaeth Trwch: Mae trwch y gynhalydd cefn tua 2.5 ~ 3cm, ac mae'r trwch sylfaen padio tua 1.9cm.
 • Hyblygrwydd: Mae'r sedd hon wedi'i chynllunio i ffitio'r rhan fwyaf o gaiacau a chanŵod, gan wella diogelwch a mwynhad chwaraeon dŵr.
Pros
 • Deunyddiau o Safon
 • Cyfforddus a Diogel
 • Dyluniad Cynhalydd Cefn Uchel
 • Cadarn a Sefydlog
 • Amlbwrpas
anfanteision
 • Gallai cynhalydd cefn fod ychydig yn llymach ar gyfer gwell cefnogaeth.

 

Ystyriwch Y Deciau Cŵn Caiac

1. Pad gwrthlithro 4 darn Oceanbroad

Clustog Sedd Caiac Doocooler (2)

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Kiky

Yn hollol newidiwr gêm ar gyfer fy nheithiau caiacio gyda fy nghwdyn! Rhoddodd y pedwar sgwâr ar wahân yr hyblygrwydd yr oedd ei angen arnaf i ffitio siâp unigryw fy nghaiac yn berffaith, ac roedd eu maint yn iawn.

Mae'r EVA gradd forol yn sicrhau ei fod yn wydn ac yn gallu gwrthsefyll unrhyw anafiadau dŵr, a gwnaeth y gefnogaeth gludiog argraff fawr arnaf, sy'n glynu'n gadarn at y llawr caiac heb unrhyw broblemau.

Yr hyn a oedd yn wirioneddol sefyll allan i mi, ar wahân i'r customizability, oedd y gafael. Roedd fy nghi a minnau'n teimlo'n ddiogel ac yn rhydd rhag llithro trwy gydol ein hanturiaethau. Mae'r cysur y mae'n ei roi, yn enwedig i bawennau fy nghi, yn fonws ychwanegol. Hefyd, mae'r amrywiaeth o liwiau yn caniatáu ichi ychwanegu cyffyrddiad personol i'ch caiac. Es i gyda'r un glas, ac mae'n edrych yn ffantastig!

Nodweddion allweddol

 • Traction Gwrthlithro Gwych: Mae'r pad EVA wedi'i dorri â rhigolau diemwnt, gan ddarparu arwyneb gweadog gyda gafael rhagorol. Yn addas ar gyfer caiacau, cychod, canŵod, grisiau pwll, SUP byrddau padlo, byrddau syrffio, sgimfyrddau, ac ati.
 • Cyfforddus: Wedi'i wneud o ewyn EVA o'r radd flaenaf, mae'n feddal ac yn elastig, gan ei gwneud hi'n gyfforddus i gamu neu eistedd arno. Mae'n helpu i leihau blinder traed ac yn darparu'r tyniant ychwanegol sydd ei angen.
 • Gwydn: Mae'r pad EVA o ansawdd premiwm, gan sicrhau ei fod yn cynnal traul yn hirach nag arfer. Mae'r gludydd cefndir o 3M gwreiddiol o safon forol, sy'n ei gwneud yn ludiog iawn a bron yn amhosibl ei blicio.
 • Amlbwrpas: Mae pob darn yn mesur 15''x 10'', ac mae 4 darn fesul set. Mae'r mat gafael hwn yn addas ar gyfer DIY mewn gwahanol sefyllfaoedd. Gellir ei docio yn ôl y siâp gofynnol trwy dynnu amlinelliad.
 • Pryniant Di-bryder: Mae OCEANBROAD yn cynnig boddhad cwsmeriaid cyflawn, gan ddarparu naill ai amnewidiad neu ad-daliad am unrhyw faterion ansawdd.
Pros
 • Traction Gwrthlithro Gwych
 • Cyfforddus
 • Gwydn
 • Ceisiadau Lluosog
anfanteision
 • Materion Gludiog
 • Cyfyngiadau Maint

 

2. Pad gwrthlithro DIT Universal FOAMMAKER

Clustog Sedd Caiac Doocooler (3)

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar PlanetsHoup

Roedd y pad dec nad oedd yn llithrig hwn yn rhagori ar fy nisgwyliadau. Roedd y dimensiynau hael o 34 modfedd wrth 9 modfedd yn rhoi digon o le i mi ffitio ardal dec fy nghaiac, gan ei wneud yn fan diogel i'm ci eistedd neu sefyll.

Roedd y dewis rhwng du a gwyn yn golygu y gallwn ddewis lliw a oedd yn cyd-fynd orau ag estheteg fy nghaiac. Gwerthfawrogais yn arbennig natur DIY y pad hwn. Rhoddodd yr hyblygrwydd i mi ei dorri a'i siapio yn unol â'm gofynion, gan sicrhau ffit glyd. Mae'r gwydnwch gradd morol yn fantais enfawr, gan nad yw'r tonnau hallt a'r antics chwareus fy nghi yn cyfateb i hynny!

Ond y gwir enillydd i mi oedd y mecanwaith croen-a-ffon. Roedd gosod yn awel, ac nid yw'n or-ddweud dweud nad yw'r peth hwn yn symud unwaith y bydd i lawr. Rwyf wedi profi padiau eraill sydd wedi dechrau pilio neu symud ar ôl ychydig o ddefnyddiau, ond nid yr un hwn.

Nodweddion allweddol

 • Cynlluniwyd gan FOAMAKER: Roedden nhw eisiau pad tyniant gwell, felly fe wnaethon nhw ddylunio eu rhai eu hunain. Mae'n cael ei dreialu, ei brofi, ac mae'n darparu perfformiad uchel.
 • Ewyn EVA uwch-ysgafn: Mae'r cynnyrch yn wallgof o ysgafn oherwydd y defnydd o ewyn EVA uwch-ysgafn. Yn ogystal, mae slotiau wedi'u hychwanegu i leihau pwysau hyd yn oed ymhellach.
 • Dim llithro / llithro: Mae'r mat tyniant 34 modfedd x 10 modfedd yn darparu gafael gwrthlithro ar eich bad dŵr neu fwrdd trwy ddraenio dŵr dros ben o'i EVA rhigol diemwnt.
 • DIY a Gosod Hawdd: Mae'r cynnyrch yn hawdd ei addasu a'i osod. Gall defnyddwyr ei docio a'i dorri os oes angen ac yna plicio a gludo'r pad ar fyrddau syrffio, sgimfyrddau, SUPs, byrddau sgrialu, cychod dŵr, neu unrhyw gymwysiadau eraill sydd angen mwy o dyniant.
 • Ansawdd diguro: Gwneir y cynnyrch gan ddefnyddio gludiog premiwm cryf sy'n sensitif i bwysau yn uniongyrchol o'r ffynhonnell a gradd morol, ewyn EVA rhigol diemwnt ultralight.
 • FOAMMAKER 100% Gwarant Stoke: Mae'r padiau tyniant yn sicr o lynu am byth ar eich bwrdd neu fe gewch eich arian yn ôl, ni ofynnir unrhyw gwestiynau.
Pros
 • Dylunio Custom
 • Ysgafn
 • Dim llithro / llithro
 • Gosod ac Addasu Hawdd
 • Deunyddiau o Ansawdd Uchel
 • Gwarant FOAMMAKER
anfanteision
 • Mae potensial i liw'r pad bylu

 

Dewisiadau Gorau ar Yr Ymlyniadau a'r Ategolion Cŵn Caiac Gorau

1. Seattle Chwaraeon Aml lash

Seattle Chwaraeon Aml lash

Gwiriwch ar DvaSata Gwiriwch ar eBay Gwiriwch Seattle Sports

Y foment y gwelais i'r dennyn caiac hon, roeddwn i'n gwybod y byddai'n gydymaith perffaith ar gyfer fy nheithiau caiacio gyda fy nghi. Mae bod ar y dŵr yn brofiad mor dawel, a dim ond gyda fy ffrind blewog wrth fy ochr y mae wedi gwella. Fodd bynnag, sicrhau ei ddiogelwch yw fy mhrif flaenoriaeth.

Yr hyn rydw i'n ei garu am yr dennyn hon yw ei hyblygrwydd. Er ei fod wedi'i gynllunio'n bennaf ar gyfer offer chwaraeon dŵr, mae'n dyblu'n ddiymdrech fel dennyn ci. Mae'r hyd 32 modfedd yn iawn i mi, ac mae'r darn hyd at 48 modfedd yn rhoi'r rhyddid sydd ei angen ar fy anifail anwes heb fynd dros ben llestri (yn llythrennol ac yn ffigurol). Mae'r bynji mewnol yn gyffyrddiad gwych - mae'n rhoi'r swm perffaith o roddion, felly nid oes unrhyw dynnu na thynnu sydyn i'r naill na'r llall ohonom.

Mae'r webin tiwbaidd gwyrdd tra gweladwy yn newidiwr gêm. Mae nid yn unig yn sefyll allan yn erbyn y dŵr glas, gan sicrhau bod caiacwyr eraill yn ei weld, ond mae hefyd yn ei gwneud hi'n haws i mi olrhain fy nghwll, yn enwedig yn ystod y dyddiau cymylog hynny.

Nodweddion allweddol

 • Sicrhau: Wedi'i gynllunio i atal colli padlau a gwiail pysgota trwy eu sicrhau gyda'r Aml Lesh.
 • Stretchy: Gall yr Aml Leash ymestyn hyd at 48 ″ o hyd ac yn tynnu'n ôl i 32 ″.
 • deunyddiau: Mae ganddo bynji mewnol sydd wedi'i orchuddio â webin tiwbaidd gwyrdd gwelededd uchel trwm.
 • Maint: Un maint
 • lliw: Gwyrdd
 • brand: Chwaraeon Seattle
 • Dimensiynau Eitem: 6.2 x 5.5 x 0.8 modfedd
Pros
 • Mae'r Multi Leash yn sicrhau nad yw defnyddwyr yn colli eu padlau trwy eu diogelu
 • Gall y dennyn ymestyn hyd at 48″ o hyd
 • Deunyddiau Gwydn
 • Bwcl Rhyddhau Cyflym
 • Bachyn Snap
anfanteision
 • Pryder Sefydlogrwydd UV

 

2. Pawennau ar Fwrdd Siaced Lige Ci

Pawennau ar fwrdd Siaced Lige Ci

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Walmart

Yn gyntaf ac yn bennaf, mae coch yr achubwr bywyd yn drawiadol ac yn ymarferol, gan sicrhau bod fy nghi i'w weld yn glir hyd yn oed o bellter. 

Mae'r opsiwn ychwanegol o liwiau eraill yn caniatáu ychydig o ddawn bersonol, ond y coch, ynghyd â manylion du a gwyn, yw fy ffefryn personol at ddibenion gwelededd.

Mae'r system tri bwcl yn reddfol ac yn ei gwneud hi'n hawdd ei gwisgo a'i thynnu. Hefyd, os yw'ch ci eisoes yn gyfarwydd â gwisgo harneisiau neu festiau, y newid i hyn siaced bywyd bydd yn llyfn. Cymerodd fy nghi ato bron ar unwaith ac roedd yn ymddangos yn eithaf cyfforddus.

Ond yr hyn sy'n gosod y siaced achub hon ar wahân i mi yw'r handlen gario ar y top. Mae'n gadarn, mewn sefyllfa dda, ac yn amhrisiadwy ar gyfer yr eiliadau annisgwyl hynny pan fydd angen i mi godi fy nghi yn ôl i'r caiac. 

Mae'r cylch-D ychydig o flaen yr handlen yn ychwanegiad meddylgar arall. Er nad ydw i fel arfer yn gollwng fy nghi wrth gaiacio, mae'n wych cael yr opsiwn, yn enwedig pan rydyn ni'n agos at y lan neu'n docio.

Ar y cyfan, mae'r siaced achub hon yn cyfuno ymarferoldeb ag arddull, gan sicrhau diogelwch fy nghi tra hefyd yn caniatáu iddo fod y ci bach mwyaf ffasiynol ar y dŵr.

Nodweddion allweddol

 • Diogelwch: Yn cynnig ffit clyd a diogel gyda hynofedd adeiledig. Mae'r siacedi achub yn rhoi tawelwch meddwl yn ystod gweithgareddau dŵr gyda'ch cwn. Mae hefyd yn cynnwys stribedi adlewyrchol newydd ar gyfer y gwelededd mwyaf a strapiau y gellir eu haddasu.
 • Meintiau Lluosog: Ar gael mewn meintiau yn amrywio o XX-bach i X-mawr, arlwyo i bob siâp ci a maint.
 • Cyfleus: Yn dod gyda handlen ar ei ben ar gyfer cydio yn gyflym ac yn hawdd yn ystod argyfyngau neu weithgareddau dŵr. Mae'r system cau dolen bachu yn sicrhau bod y fest achub yn parhau i fod wedi'i chau'n ddiogel o amgylch bol a gwddf eich ci.
 • Lliwiau a Dyluniadau Amrywiol: Ar gael mewn amrywiaeth o liwiau a dyluniadau, gan gynnwys fflamau rasio, dotiau polca pinc, cŵn morol, glas a melyn, camo llwyd, neon melyn, coch, a gwyrdd.
Pros
 • Wedi'i gynllunio gyda diogelwch mewn golwg
 • Meintiau Lluosog
 • Handle Cyfleus
 • Strapiau Addasadwy
 • Amrywiaeth o Lliwiau a Dyluniadau
anfanteision
 • Anghysonderau Maint
 • Efallai y bydd handlen y siaced achub yn teimlo ychydig yn wan

 

3. Canopi Caiac Lixada

Canopi Caiac Lixada

Gwiriwch ar Amazon Gwiriwch ar Kiky

Pan ddes i ar draws y canopi caiac hwn gyntaf, roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi roi cynnig arni.

Yn gyntaf, mae'r amrywiaeth lliw yn wych! Dewisais un camo, sydd nid yn unig yn edrych yn chwaethus ond sydd hefyd yn cydweddu'n dda â'r amgylchedd naturiol. Nid yw'n ymwneud ag estheteg yn unig; mae'n ymddangos bod fy nghi bach yn gwerthfawrogi'r cysgod ar ddiwrnodau heulog a'r amddiffyniad yn ystod cawodydd glaw annisgwyl.

Mae'r nodwedd gwrthsefyll dŵr yn hanfodol, ac mae'r amddiffyniad UV yn fy sicrhau nad yw fy nghigo yn dod i gysylltiad â pelydrau haul niweidiol. Mae'r deunydd yn teimlo'n gadarn, ac mae'r ffrâm alwminiwm hedfan yn ychwanegu at y gwydnwch heb ychwanegu pwysau sylweddol.

Roedd y gosodiad yn awel, diolch i'r seiliau Z-mount. Roedd yn teimlo'n ddiogel hyd yn oed yn ystod diwrnod gwyntog allan ar y dŵr. Gydag 8 troedfedd sgwâr o sylw, mae gan fy nghi ddigon o le i oeri, a does dim rhaid i mi boeni amdano'n cael ei losgi yn yr haul neu'n socian. Mae'r bag storio sydd wedi'i gynnwys yn ychwanegiad taclus, gan ei wneud yn ddi-drafferth i'w gario a'i storio.

Un peth yr wyf yn ei werthfawrogi, a allai fynd heb ei sylwi gan rai, yw cynnwys y tri llinyn elastig. Maent yn cynnig diogelwch ychwanegol, gan sicrhau bod y canopi yn aros yn ei le hyd yn oed pan fydd y dŵr yn mynd ychydig yn arw.

Nodweddion allweddol

 • deunydd: Wedi'i wneud o frethyn Rhydychen gwydn wedi'i gyfuno â gwiail alwminiwm hedfan cryf.
 • dylunio: Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer caiacau person sengl.
 • Diogelu: Wedi'i wneud o ripstop, brethyn oxford sy'n gwrthsefyll dŵr a gwialen alwminiwm llinyn sioc, gan sicrhau amddiffyniad rhag gwynt a dŵr.
 • Cwmpas: Yn darparu tua 8 troedfedd sgwâr o orchudd, gan gynnig cysgod oer wrth bysgota ar y dŵr.
 • Ymlyniad: Yn cysylltu'n gadarn â'ch caiac, gan eich amddiffyn rhag llosg haul.
 • Cludadwyedd: Yn plygu'n gryno ac yn ysgafn, gan ei gwneud hi'n hawdd ei osod. Mae hefyd yn dod gyda bag storio er hwylustod.
 • Lliwiau: Ar gael mewn lliwiau lluosog, gan gynnwys Du (rhwyll).
Pros
 • Deunydd Gwydn
 • Gosod Hawdd
 • Cynllun ar gyfer Caiac Person Sengl
 • Amddiffyn rhag yr Haul
 • Cysylltiad Cadarn
 • Compact a Symudol
 • Amrywiaeth o Lliwiau
anfanteision
 • Efallai na fydd y cynnyrch yn dod â chyfarwyddiadau clir ar gyfer gosod

 

Canllaw Prynwr

Efallai y bydd y nod eithaf o fynd â'r ci allan gyda chi wrth badlo yn hwyl ac yn hamdden i'r ddau ohonoch, ond mae diogelwch a chysur yno ar frig y rhestr hefyd.

Dyma pam y bydd angen y dec gorau posibl, platfform, sedd ci bwrpasol, ataliad, a rhai atodiadau a gêr ychwanegol. Nid yw caiacau yn ddelfrydol ar gyfer ci ar ei ben ei hun felly mae rigio'r peth gyda'r pethau cywir yn bwysig. Dyma sut i wneud hynny.

1. Llwyfannau ar gyfer Hygyrchedd

Bydd angen ffordd iawn ar eich ci i fynd i mewn ac allan o'r caiac, o'r dŵr ac o'r tir. Y ffordd orau o wneud hyn yw cael llwyfan caiac ar gyfer cŵn sy'n caniatáu mynediad hawdd. Mae'n ymestyn i'r dŵr fel y gall y ci ddringo i mewn ac allan yn hawdd wrth ei hamdden.

2. Deciau ar gyfer Sefydlogrwydd

Rhaid gofalu am ddec y caiac beth bynnag, i chi ac i'r ci. Gellir gwneud hyn gyda phad dec gwrthlithro a fydd yn atal unrhyw lithriadau ac yn cynnig gafael da mewn amodau gwlyb a sych. Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw cael eich taflu dros y bwrdd ochr yn ochr â'ch ci oherwydd llawr llithrig.

3. Sedd ar gyfer Cysur

Mae gan y caiac sedd i chi, mae cymaint â hynny'n sicr, ond beth am eich gwestai blewog? Ble byddan nhw'n ymlacio ac yn cynhyrfu wrth i chi arnofio ar brynhawn heddychlon wedi'i amgylchynu gan natur heddychlon?

Mynnwch sedd i'ch ci ei hun a bydd yn eu helpu i ddod o hyd i'r lle iawn i deimlo fel eu bod gartref mewn caiac. Mae angen llawer arnynt, mae hynny'n wir, ond dyma'r ffordd fwyaf optimaidd i'w lletya yn y cwch padlo.

4. Outriggers ar gyfer Balans

Cyflawnir sefydlogrwydd ar y caiac yn yr ystyr o beidio â llithro gyda dec sy'n atal llithro. Fodd bynnag, y gwir cydbwysedd y caiac cyfan unwaith y bydd ci ynddo hefyd ni ellir ond delio ag ef trwy ddefnyddio outriggers.

Mae'r rhain yn cynnig mwy o sefydlogrwydd ac yn atal troi drosodd, ac mae'r risg yn cynyddu oherwydd symudiadau'r ci yn ôl ac ymlaen, ochr yn ochr, ac i mewn ac allan o'r caiac.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

A all pob math o gwn fynd i gaiacio?

Er y gall llawer o gŵn fwynhau caiacio, nid yw pob brîd yn addas ar gyfer y gweithgaredd. Mae'n hanfodol ystyried maint, anian a galluoedd corfforol eich ci. Gallai bridiau sy'n nofwyr naturiol dda ac sy'n gyfforddus o amgylch dŵr gael amser haws. Fodd bynnag, dylech bob amser gyflwyno unrhyw gi, waeth beth fo'i frîd, i'r dŵr a'r caiac yn raddol i mesur eu lefel cysur.

A oes angen siaced achub ar gyfer fy nghi tra'n caiacio?

Ydy, mae'n cael ei argymell yn gryf i gael siaced achub ar gyfer eich ci. Hyd yn oed os yw'ch ci yn nofiwr rhagorol, gall sefyllfaoedd annisgwyl godi, fel cerrynt cryf neu flinder sydyn. Bydd siaced achub ci benodol yn rhoi hynofedd ac yn ei gwneud hi'n haws i chi eu cydio a'u tynnu allan o'r dŵr os oes angen.

Sut mae hyfforddi fy nghi ar gyfer eu profiad caiacio cyntaf?

Dechreuwch trwy gyflwyno'ch ci i'r caiac ar dir sych. Gadewch iddyn nhw sniffian o gwmpas, mynd ymlaen ac i ffwrdd, ac eistedd ynddo i ddod yn gyfarwydd. Unwaith y byddant yn gyfforddus, ymarferwch ger ymyl y dŵr. Defnyddiwch ddanteithion ac atgyfnerthiad cadarnhaol. Pan fyddant yn barod, ewch ar deithiau padlo byr a chynyddwch yr hyd yn raddol wrth iddynt ddod yn fwy cyfforddus.

A allaf fynd â'm ci bach i gaiacio?

Mae'n well aros nes bod eich ci bach ychydig yn hŷn ac wedi datblygu sgiliau ufudd-dod da. Gallai cŵn bach ifanc fod yn fwy byrbwyll ac anrhagweladwy. Ar ben hynny, efallai na fydd ganddynt y stamina corfforol ar gyfer teithiau hirach. Sicrhewch eich bod wedi cael sesiynau hyfforddi sylfaenol a gorchmynion ufudd-dod cyn eu cyflwyno i'r gweithgaredd.

Sut ydw i'n sicrhau bod fy nghi yn cadw'n hydradol yn ystod ein taith caiacio?

Cariwch ddŵr yfed ffres bob amser a phowlen y gellir ei dymchwel ar gyfer eich ci. Mae'n hanfodol rhoi seibiannau dŵr rheolaidd iddynt, yn enwedig ar ddiwrnodau poeth, i atal dadhydradu. Cofiwch, hyd yn oed os ydych wedi'ch amgylchynu gan ddŵr, nid yw'r dŵr hallt neu halogedig yn ddiogel iddynt ei yfed.

Ydy hi'n iawn clymu fy nghi i'r caiac?

Ni argymhellir clymu'ch ci i'r caiac. Mewn achos o droi drosodd neu os yw'r ci yn penderfynu neidio, gall cael ei glymu achosi risg i'w ddiogelwch. Mae'n well dibynnu ar hyfforddiant a sicrhau eich gosod caiac yn gyfforddus ac yn ddiogel ar eu cyfer. Os ydych chi'n poeni eu bod yn neidio allan, ymarferwch orchmynion cofio ac arhoswch yn sylwgar i'w hymddygiad.

Geiriau terfynol

Mae cychwyn ar antur caiacio gyda’ch ffrind blewog yn brofiad hollol wahanol, gan gyfuno llonyddwch natur â llawenydd cwmnïaeth. 

Mae rhoi'r llwyfannau cywir, seddi, deciau, atodiadau ac atalyddion yn ymwneud nid yn unig â chyfleustra ond hefyd sicrhau diogelwch a chysur i chi a'ch cydymaith cŵn. 

Gyda'r offer cywir, mae pob taith yn dod yn gyfle am eiliadau bythgofiadwy, gan greu bond hyd yn oed yn gryfach rhyngoch chi a'ch ci. Felly, gêr i fyny, padlo allan, a gwneud tonnau gyda'ch ffrind gorau wrth eich ochr!

Erthyglau Perthnasol