13 Gêr Pysgota Caiac Gorau 2023 - Ategolion ac Offer Pysgota

Gall y canllaw prynu ac adolygu hwn eich helpu i ddewis yr offer pysgota caiac gorau a all wneud pysgota'n haws ac yn fwy cyfleus.

Mae pysgota o'r lan yn wahanol i gwch neu gaiac, ac mae'n gofyn am nifer o gerau a all eich helpu i sicrhau cyfleustra a gwell profiad pysgota. Gall popeth o ddeiliad gwialen i system angori neu rwyd ddal fod yn gefnogaeth wych o ran pysgota caiac, p'un a ydych chi'n ddechreuwr neu'n weithiwr proffesiynol. Fodd bynnag, ni all dal popeth ddatrys unrhyw beth, a gall ychwanegu at eich buddsoddiad yn unig.

Felly, y peth cyntaf y dylech ei wneud yn siŵr yw a yw'r offer neu'r offer yn briodol i'r pwrpas rydych chi'n edrych amdano. Yn meddwl tybed beth yw'r gêr iawn i chi a pha frand sy'n well? Angen peidio â phoeni, gan fy mod wedi dod â'r offer pysgota caiac gorau a rhai cyfarwyddiadau prynu a all eich helpu i wneud penderfyniad prynu. Felly, deifiwch i mewn am fwy.

Top Picks Caiacau Pysgota Gears

1. CANGENAU PLWYO Pysgotwr – Padlo Pysgota Caiac 2 Darn

CANGENAU PLWYO Pysgotwr - Padlo Pysgota Caiac 2 Darn

Rwy'n dechrau'r rhestr hon o'r offer pysgota caiac gorau gyda'r pedal ysgafn hwn o Blygu, gan mai pwysau yw'r unig beth na fyddech chi eisiau mynd gyda chi yn y broses. Mae'r un hon yn wydn iawn ac yn ymgorffori system adalw bachyn sy'n eich gwasanaethu'n dda. Yn yr un modd, mae'n gwbl ysgafn ac yn hawdd ei reoli, gan ei wneud yn wych i bysgotwyr newydd.

Y peth cyntaf y byddwch chi'n sylwi arno am hyn yw ei fod yn caniatáu ichi ryddhau'ch llinell o lures eraill, i gyd diolch i'w system adalw bachyn. Felly, rydych chi'n cael y rhwyddineb angenrheidiol fel newbie. Mae gan y system padlo dau ddarn hon ddyluniad plygadwy sy'n eich galluogi i'w gludo'n gyfleus.

Yn olaf, peth arall sy'n ei wneud yn eithaf rhyfeddol yw ei raddfa fesur adeiledig sy'n mesur eich dalfa yn hawdd. Hefyd, nid oes rhaid i chi boeni am ei wydnwch gan ei fod yn cynnwys alwminiwm o ansawdd sy'n eich gwasanaethu'n dda. Ar y cyfan, mae'n dod o frand dibynadwy sy'n ei wneud yn sylw nodedig yn y rhestr hon.

Pros
 • Cyfforddus a chyfleus
 • Yn cynnig adalw hawdd
 • Gall ddwyn trylwyredd yn dda
 • Hawdd i'w gludo
anfanteision
 • Nid ar gyfer gweithwyr proffesiynol

 

Y padl pysgota hawdd ei adalw hwn yw'r offer pwysicaf sydd ei angen arnoch i fynd gyda chi yn y broses bysgota. Mae'n badl dwy ddarn, ysgafn sy'n caniatáu ichi wneud hynny denu pysgod gyda chysur llwyr a chludiant hawdd. Yn yr un modd, gall hyd yn oed fesur eich dalfa i chi.

2. Angor Caiac Morol Gorau gyda Rhaff 40 troedfedd - Ategolion Pysgota Caiac

Angor Caiac Morol Gorau gyda Rhaff 40 troedfedd

Mae'r system angori hon gan Best Marine yn beth pwysig arall sydd ei angen arnoch i gyrraedd mannau cymhleth yn rhwydd iawn. Mae'r offer hwn yn eich galluogi i wneud y broses yn symudol, hyd yn oed pan fyddwch ar ddŵr llonydd o bellter. Hefyd, gyda'r gêr hwn, gallwch chi gyflawni cysur a sefydlogrwydd yn y broses bysgota.

Os ydych chi'n aml yn teimlo anhawster wrth gadw'r broses dan eich rheolaeth tra byddwch chi denu y pysgod, byddwn yn argymell yn llwyr eich bod yn buddsoddi yn y system angori hon. Mae hwn wedi'i gyfarparu â rhaff hir 40 troedfedd sy'n eich galluogi i gadw'ch caiac yn sefydlog ar y cyfan. Ar y cyfan, mae'n gweithio'n wych ar gyfer dyfroedd cythryblus a garw.

Yn y diwedd, peth arall rydw i'n ei hoffi'n fawr am y gêr hwn yw ei fod yn cymryd ychydig iawn o le ar eich caiac. Yn yr un modd, mae ganddo bwysau pedair punt sy'n ychwanegu at y sefydlogrwydd a'r gefnogaeth. Fodd bynnag, peidiwch ag ychwanegu gormod o bwysau. Felly, y tro nesaf y byddwch chi yng nghanol pysgota tonnau, peidiwch ag anghofio eich system angori.

Pros
 • Yn cynnig sefydlogrwydd gwych
 • Yn gwneud pysgota yn hawdd
 • Yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr / gweithwyr proffesiynol
 • Mae'n cymryd ychydig iawn o le
anfanteision
 • Methu cymryd llawer o bwysau

 

Yn olaf, mae'r system angori hon gan Best Marine yn ddewis gwych i unrhyw un sy'n wynebu mater o gynnal sefydlogrwydd mewn dyfroedd garw. Mae ganddo raff a phwysau pwrpasol sy'n eich cadw'n sefydlog ac yn cael eich cynnal tra byddwch chi'n canolbwyntio ar bysgota. Ar y cyfan, mae'n eithaf cyfleus ar gyfer cludiant ac nid yw'n cymryd llawer o le ar eich caiac.

3. Cyllell Ffiled KastKing – Sharp Sharp

Cyllell Ffiled KastKing - Miniog Razor

Nawr, ym maes pysgota caiac, y pryder mwyaf cyffredin ymhlith pobl yw beth i'w wneud pan fyddwch wedi glanio pysgod yn y caiac. Os oes gennych chi ychydig o brofiad yn y maes hwn, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod pwysigrwydd cyllell ffiled. Felly, gall prynu un eich gwneud yn bysgotwr deallus sydd wedi'i baratoi'n dda ac sy'n barod yn strategol ar gyfer y broses.

Mae'r un hon gan KastKing yn gyllell ffiled o ansawdd sydd ei hangen arnoch i drin pysgod bach. O ystyried ei eglurder a'i ddyluniad, ni fyddai'n anghywir honni y gall hyn drin pysgod caled fel eog a thiwna yn hawdd. Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi'n fawr y ffaith bod gweithgynhyrchwyr wedi ychwanegu gwain, felly ychydig iawn o siawns o ddamweiniau sydd.

Yn olaf, mae'n cynnwys dur di-staen, sy'n ei gwneud hi'n wych cael ei ddefnyddio ar gyfer pysgod mewn dyfroedd halen a dyfroedd croyw. Mae hefyd yn ymgorffori gafael polymer o ansawdd (anlithro) sy'n eich helpu gyda'r tyniant sydd ei angen yn y broses. Ar y cyfan, gall dorri trwy bysgod yn union gyda diogelwch a diogelwch wedi'i sicrhau.

Pros
 • Gwydn a chyfleus
 • Yn cynnig diogelwch gwych
 • Yn cynnig toriadau manwl gywir
anfanteision
 • Mae'n gofyn am ymarfer

 

Wrth lapio fyny, mae'r gyllell ffiled hon yn ddewis gwych i unrhyw un sy'n chwilio am rywbeth a all eu helpu i reoli pysgod ar ôl i chi eu glanio yn y caiac. Mae'n cynnwys dur di-staen o ansawdd uchel ac mae'n cynnwys gafael gwrthlithro sy'n eich helpu mewn toriadau manwl gywir gyda tyniant absoliwt. Yn yr un modd, mae'r gwneuthurwyr wedi ychwanegu gwain sy'n gwneud y broses yn ddiogel ar y cyfan.

4. Scotty #282-BK – Deiliad Gwialen Baitcaster

Scotty #282-BK - Deiliad Gwialen Baitcaster

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol mewn pysgota caiac, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod pwysigrwydd gwiail o ansawdd gwahanol. Gall y rhain fod yn gefnogaeth wych pan ddaw i ddal pysgod. Felly, mae angen setiau lluosog arnoch chi bob amser ar gyfer eich gwiail a all ddal gwahanol wialen ar wahanol adegau o'r dydd. Felly, mae'r deiliad gwialen Scotty hwn wedi eich gorchuddio.

Yr hyn sy'n gwneud y deiliad gwialen hwn yn arbennig yw ei ansawdd adeiladu a'i strwythur sy'n eich galluogi i gadw gwahanol wialen yn barod. Mae'n wialen gymalog sy'n eich helpu i gadw llinell yn barod yn y dŵr unrhyw bryd. Felly, bydd hefyd yn sicrhau bod y siawns fwyaf y byddwch chi'n cael y pysgod yn rhwydd ac yn gyfleus.

Yn olaf ond nid lleiaf, mae'n caniatáu ichi newid cyfeiriad y wialen ymhellach heb unrhyw broblemau. Mae'r deiliad hwn hefyd yn ymgorffori nifer o strapiau latching a darnau sy'n ei gwneud yn hawdd i'w gosod ac yn gwbl ddiogel. Felly, y tro nesaf y byddwch am arbrofi gyda gwialen newydd, mae gan y deiliad gwialen hwn yr holl gefnogaeth sydd ei angen arnoch i ddal y pysgod.

Pros
 • Mae'n gwneud pysgota yn hawdd
 • Yn cynnig cyfleustodau gwych
 • Cyfleus a diogel
 • Yn cynnig cydosod hawdd
anfanteision
 • Mae angen ychydig o ymarfer

 

Yn y bôn, mae'r daliwr gwialen baitcaster hwn yn un o'r offer pysgota caiac gorau a all gynyddu'r siawns y byddwch chi'n dal pysgodyn. Mae ganddo strapiau clicied diogel a chynulliad hawdd, sy'n ei wneud yn sylw nodedig. Yma, mae ei adeiladwaith gwydn a'i ddyluniad clir yn ei gwneud hi'n hawdd cadw'r llinell yn barod bob amser ar gyfer y targed angenrheidiol.

5. Rhwyd Glanio Plygu KastKing Madbite – Rhaid i Bysgota Caiacau

KastKing Madbite Plygu Glanio Net

Yma daw offer pysgota caiac gorau arall gan KastKing sy'n eich helpu i ddal pysgod ar ôl i chi ddod ag ef ar fwrdd y llong. Gall hyn eich helpu i gael gwared ar y pryder o lithro'r pysgod allan o'ch dwylo tra'ch bod chi'n ei dynnu o'r bachyn. Ar y cyfan, mae'n cadw'r broses yn syml ac yn gyfleus i bysgotwyr.

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod bod angen i rwyd lanio fod yn ddigon mawr i drin pysgod caled a thrwm. Yma, mae'r KastKing hwn yn ymgorffori handlen estynadwy sy'n ei gwneud hi'n hawdd ei dadosod pan nad yw'n cael ei defnyddio. Mae'r nodwedd hon hefyd yn eich helpu i gyrraedd dyfnder ychwanegol pan fyddwch chi'n dal pysgod trwm.

Yn y diwedd, peth arall sy'n ei wneud yn eithaf rhyfeddol yw ei adeiladwaith gwydn. Mae ganddo ddolen alwminiwm a ffrâm rwyd gadarn wedi'i gorchuddio â rwber, felly does dim rhaid i chi boeni am y difrod posibl. Yn olaf, os ydych chi am ddal y pysgod yn gyfleus, gwnewch yn siŵr bod gennych chi'r rhwyd ​​KastKing plygadwy hon.

Pros
 • Adeiladwyd gwydn a chadarn
 • Yn cynnig cyfleustra gwych
 • Yn cynnwys dyluniad plygadwy
 • Gall gynnal pysgod trwm
anfanteision
 • Mae braidd yn ddrud

 

I gloi, mae'r rhwyd ​​glanio plygu Madbite hon yn ddewis arall trawiadol i unrhyw un sy'n cael anhawster i drin pysgod tra maen nhw wedi dod ag ef ar fwrdd y llong. Mae ganddo rwyd wedi'i orchuddio â rwber a gwialen dur di-staen sy'n ychwanegu at y gwydnwch ac yn atal unrhyw ddifrod. Ar y cyfan, mae ganddo'r gallu i gynnal pysgod caled a thrwm yn rhwydd iawn.

Sut i Ddewis yr Offer Pysgota Caiac Cywir: Y cyfan sydd angen i chi ei wybod

Sut i Ddewis yr Offer Pysgota Caiac Cywir

Mae yna nifer o ffactorau y mae'n rhaid i chi eu hystyried wrth brynu'r offer pysgota caiac gorau, gan ystyried eich set sgiliau, eich gofynion a'ch pwrpas. P'un a ydych chi'n newydd i bysgota caiac neu'n weithiwr proffesiynol, gall dewis yr offer cywir eich helpu gyda hwylustod a rhwyddineb angenrheidiol. Os ydych wedi drysu ynghylch beth i'w brynu, dyma rai pethau y dylech edrych i mewn iddynt am fuddsoddiad cadarn;

 • Y peth cyntaf y dylech ei ystyried yw ei ddiben neu ar gyfer beth y'i gwnaed? Er enghraifft, gwneir system angori i'ch helpu gyda sefydlogrwydd a chefnogaeth. Yn yr un modd, gall rhwyd ​​bysgota eich helpu i ddal y pysgodyn yn gyfleus. Gwnewch yn siŵr bod y pwrpas yn gydnaws â'ch anghenion ar y cyfan.
 • Nawr, unwaith y byddwch chi wedi gorffen dod o hyd i ba gategori i ddewis ohono. Dylech nawr fynd ymlaen i edrych i mewn i'r nodweddion. Er enghraifft, mewn rhwyd ​​bysgota, dylech edrych i mewn i'r adeiladwaith cadarn, diogelwch, proses cydosod, a phwysau.
 • Yn yr un modd, gwnewch yn siŵr bod pwrpas a nodweddion y cynnyrch rydych chi'n mynd amdano yn cael eu cyfiawnhau gan y pris. Peidiwch â buddsoddi swm sylweddol o arian mewn prynu affeithiwr nad yw o fawr o ddefnydd i chi.
 • Os ydych chi'n ymwybodol o frand, gallwch chi fynd am weithgynhyrchwyr fel Best Marine, KastKing, Canghennau Plygu, a llawer mwy.

Yn olaf, gobeithiaf y gallwch ddod o hyd i'r offer cywir yn fuan a all eich helpu gyda hwylustod.

Cwestiynau Cyffredin

FAQ Best Kayak Fishing Gears

1. Pa ategolion ddylwn i eu cael ar gyfer fy caiac pysgota?

Wel, mae'n dibynnu'n bennaf ar eich gofynion unigol. Yn y farchnad, mae yna nifer o ategolion y gallwch chi edrych i mewn iddynt, o rwyd plygu i system angori, trapiau pysgod, dalwyr gwialen, a llawer mwy. Yr unig beth y dylech ei wneud yn siŵr yw a yw'n addas ar gyfer y pwrpas yr ydych yn chwilio amdano.

2. Beth sy'n gwneud y offer pysgota caiac gorau?

Mae yna nifer o ffactorau sy'n gwneud yr offer pysgota caiac iawn i chi. Y peth cyntaf a mwyaf blaenllaw y dylech ei ystyried wrth brynu'r darn cywir yw edrych am ei bwrpas, p'un a yw'n addas ar gyfer eich anghenion. Ar ôl hyn, dylech edrych ar ei fanylebau a'i ystod prisiau.

3. Oes angen angor i bysgod caiac?

Mae systemau Achor wedi'u cynllunio i gadw'ch angor yn ddiogel yn y dŵr neu ar y ddaear tra nad yw'n cael ei ddefnyddio. Mae'r rhain wedi'u hintegreiddio â rhaffau mawr a phwysau eithaf gweddus sy'n cadw'ch caiac mewn un lle. Yn dwr dwfn, mae'r systemau hyn yn eich helpu i gadw'r caiac yn sefydlog ac yn cael ei gefnogi tra byddwch chi'n canolbwyntio ar ddal pysgod.

Thoughts Terfynol

Yn y diwedd, mae pysgota caiac yn gofyn am wahanol fathau o offer a all eich helpu i wneud y broses yn hawdd ac yn gyfforddus i chi. Yn yr un modd, nid yw dewis yr offer cywir ar gyfer pysgota caiac yn heriol. Fodd bynnag, mae'n bwysig eich bod yn gwybod beth sy'n addas ar gyfer eich gofynion a'ch anghenion.

 • I mi, y system angori Morol Orau yw'r gorau absoliwt, gan ystyried ei hadeiladwaith cyffredinol a'i ddyluniad dau ddarn. Mae hyn yn eich helpu i gadw'ch caiac yn sefydlog a'ch cefnogi tra byddwch chi'n canolbwyntio ar y broses bysgota.

Rwy'n gobeithio y byddwch yn dod o hyd i'r offer cywir sydd eu hangen arnoch yn y broses yn fuan.

1