Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

16 Padlau Pysgota Caiac Gorau 2024 - Offer Pysgota Fforddiadwy

Padlau Pysgota Caiac Gorau

Yn union fel dod o hyd i'r caiac gorau, yn wir mae faint o brofiad a'r wybodaeth i'w fuddsoddi mewn caffael padlau pysgota caiac yn ogystal ag yn araf.

Dychmygwch fod yn berchen ar y caiac cywir yn ôl eich anghenion a'r gofynion ar ôl y cefnau niferus ac ymlaen, ond mae un peth yn dal i fod yn eithaf ar ôl mewn llawer o achosion.

Daw llawer o gaiacau heb bâr o badlau, ac mae'n rhaid i chi brynu un ar wahân.

Rhaid i ddewis y padl gorau ar gyfer pysgota caiac fod yn dilyn y broses gyflawn sy'n cynnwys ffactorau gwahanol ond sylweddol fel pâr y padl na ddylai adael i chi deimlo'n anghyfforddus, yn teimlo'n rhy drwm yn y pwysau, ac nid yw'n gallu cyd-fynd â'r ongl sgwâr i gysylltu ag arwyneb y dŵr a fyddai'n peri risg caled yn fwriadol symud y caiac.

Tabl Cymhariaeth:

Wedi'i ychwanegu gan y nodweddion, gan gynnwys y llafn a'r siafft, sy'n chwarae rhan yr un mor hanfodol i gael yr holl effeithiolrwydd yn eich llaw, y gallwch chi ei brofi ar amser padlo ar y dŵr i ennill y cyflymder disgwyliedig o fewn eich amser penodol.

Felly, paratowch eich hun i ddewis o'n rhestr o'r 10 padl pysgota caiac gorau i'w hychwanegu at eich gêr caiacio a mwynhewch gaiacio heb boeni.

Rhestr o'r Padlau Pysgota Caiac Gorau o'r Dewisiadau

1. Padlo Caiac Premiwm Werner Camano

Padlo Caiac Gwydr Ffibr Premiwm Werner Camano

Ar ôl y caiac, yr elfen hanfodol gyntaf a mwyaf blaenllaw yw'r padl caiac pysgota, ac ar gyfer y caiacio perfformiad gorau, y padl yw'r un a ddylai fod yn berchen ar rai o'r nodweddion rhagorol a maint 220cm, mae'n rhoi'r gwych i chi. a strôc bwerus i wneud i'r caiac arnofio heb fuddsoddi llawer o'ch ymdrech.

Gyda dweud hynny, mae dyluniad cyffredinol y siafft a chromliniau'r llafn yn buddsoddi mewn cadw'r padlo'n ysgafn yn ogystal â bod yn ddigon cadarn na fyddai'n torri'n hawdd hyd yn oed pe byddech chi eisiau.

O ran y siafft, fe'i gwneir gyda'r deunydd carbon i gofleidio'r holl rym yr ydych i fod i'w roi gyda'r llafn wedi'i wneud â gwydr ffibr gwehyddu ar gyfer y dyluniad pwysau isel ond gan rymuso'r strôc heb deimlo'n flinedig a gweithio orau ar gyfer pob math o lefelau sgiliau hyd yn oed os ydych yn berson proffesiynol neu'n ddechreuwr yn caiacwr yn dysgu cromliniau caiacio.

Dyluniwyd y llafn gyda'r siafft siâp syth sy'n cynorthwyo'r caiacio ongl isel, sy'n gofyn am y padlo hirach er hwylustod i gynhyrchu'r strôc i gwblhau'r pellter yn gynt na llawer o badlau hirach sydd ar gael ar y farchnad.

Mynnwch y padl un darn hwn a throwch bob ymdrech a fuddsoddwyd i leihau'r pellter, sy'n ymddangos yn amhosibl ei lenwi ychydig yn gynt!

Pros
 • Padl caiac poblogaidd i bawb
 • Llafnau gwydr ffibr gyda siafft carbon
 • Siapio'r llafnau ar gyfer caiacio ongl isel
 • Yn dod yn ddau ddarn
anfanteision
 • Braidd yn ddrud

2. Paddles Cannon Dianc E Caiac Paddle

Padlau Cannon Dianc E Padlo caiac gyda llafnau Polymer Black Fiberglass Atgyfnerthu

Daw padl fwy arall ar gyfer y caiac atoch gan Cannon Paddles Escape E sydd wedi'i gynllunio i'r caiacwyr lefel mynediad badlo drwy'r dŵr i ennill y cyflymder disgwyliedig rydych chi'n ei ddymuno'n gyffredinol i osgoi'r holl gaiacau rhedeg o'ch cwmpas!

Nid llafn cyffredin yn unig a gafodd ond fe'i cyfoethogwyd â chymysgedd pen uchel o ddeunyddiau gan ddechrau o neilon du wedi'i atgyfnerthu â gwydr ffibr sy'n sicrhau bod y caiac yn cael ei dynnu'n sefydlog trwy'r dŵr, ac mae pob tyniad i fod i gymryd jerk llawn i'w deimlo. fel y pwll o bobl yn gwthio'r caiac ymlaen.

Daw'r padl dylunio 2 ddarn gyda llafn wedi'i integreiddio â thri gosodiad ongl gwrthbwyso annibynnol o 60 gradd o'r dde neu'r chwith i'r rheolaeth â llaw neu heb ei phlu i newid eich steil padin i roi teimlad padlwr proffesiynol i chi.

Ac ar gyfer y siafft, mae wedi'i ddylunio heb ei integreiddio â'r alwminiwm safonol, a ydych chi'n cytuno â hynny? Wrth gwrs, ni fyddech ond mae'n mynd y siafft wedi'i saernïo'n gyfan gwbl gyda'r alwminiwm anodized gradd wedi'i drin â gwres ac awyr wedi'i lapio â'r gafaelion hirgrwn i'w gadw yn eich rheolaeth wrth dasgu trwy'r dŵr, a byddai pwysau cyffredinol 39 owns peidiwch ag ychwanegu llawer o'r baich a deimlir ar eich dwrn.

Wedi'i saernïo yn UDA (Minnesota), gallwch ddisgwyl yr ansawdd nad yw'n cael ei hawlio'n gyffredinol ond y gellir ei ddisgwyl yn fawr.

Pros
 • Llafnau â chefn polymer
 • Mae adeiladu dau ddarn yn cynnwys tri gosodiad ongl gwrthbwyso
 • Llafn sefydlog
anfanteision
 • Dim adeiladu fflat

 


3. Canghennau Plygu Pysgotwr Caiac Clasurol

CANGENAU PLYGU Pysgotwr Ceufad Pysgota Botwm Snap-Botwm Clasurol 2 Darn

Roeddem yn ymdrechu'n galed i restru rhywbeth i'r pysgotwyr i fyny'r gêm, a chawsom un gan Bending Branches Angler Classic ar gyfer y pysgotwyr sydd wrth eu bodd yn defnyddio'r caiac i gyflawni'r dasg benodol hon yn y dŵr agored i wneud y strôc heb fflwter er gwaethaf lefel sgil y pysgotwyr.

Yn dod wedi'i lwytho â ffurwl botwm bachog tri-twll sy'n dod â'r onglau pluog i daro tua 0 gradd i dros 60 gradd ac i roi'r rheolaeth fwyaf posibl i'r llaw chwith neu'r llaw dde lle na fyddech chi'n teimlo'n rhyfedd i badlo ar hyd os digwydd i chi. newid yr ochrau.

Ac mae'r llafnau wedi'u cynllunio gyda'r garw a'r atgyfnerthu gwydr ffibr cadwch y proffil isel gyda'r pwysau a chynyddu'r gwydnwch, sy'n eich darparu i brofi llai o flinder am oriau padlo hir hyd yn oed os ydych wedi stwffio'r caiac i'w roi ymlaen gyda'r llwyth trwm. Ar ben hynny, mae'r gafaelion hirgrwn yn cadw'ch llaw yn eistedd yn y sefyllfa berffaith, ac mae'r siafft wedi'i gorchuddio o'r top i'r gwaelod i ddod â chysur yn unig a dim byd arall.

Nid yn unig hynny, ond fe gafodd un llafn yn symleiddio'r cyfleustra i gadw'ch llinell a'r atyniad trwy ei gysylltu â'r rhicyn adalw na fyddai'n gadael i'r llinell golli'r ddaear.

Wedi'i wneud yn UDA perffaith, peidiwch â gadael i chi'ch hun byth gwestiynu'r ansawdd, a dyna'r cyfan!

Pros
 • Wedi'i lwytho â botwm snap 3-twll
 • Addasadwy plu
 • Wedi'i wneud yn yr UDA padl
 • Padl pysgota caiac gorau i bysgotwyr
anfanteision
 • Ychydig ar yr ochr ddrud

 


4. Elfennau Uwch Padlo Caiac Teithio Compact

ELFENNAU UWCH Padl Daith Compact 4

Er nad yw'r caiac yn ddigon hir o ran maint, byddai'r padl yn y dyluniad un maint yn cymryd llawer o'r storfa allan o'r caiac, sydd yn gyffredinol yn fyr o ran maint i storio'r pethau i fyny'n gyfleus.

O ystyried y ffaith, mae'r padl Taith Compact Elfennau Uwch hwn yn mesur cyfanswm hyd o tua 7 troedfedd 5 modfedd neu 230cm o faint, gan bweru'r caiacio ongl isel i ennill cyflymder uchaf mewn dim o amser.

Yn bwysicaf oll, ni fyddai'r dyluniad ysgafn sy'n mynd i'r afael â 2.7 pwys neu lai na 1.5KG yn cael ei lwytho â llafnau deuol ar y ddau ben byth yn peryglu'r effeithlonrwydd o gwbl.

Wedi gwneud y llafnau gyda'r deunyddiau anghymesur gan sicrhau bod gan y llafnau 60 gradd i LHD, RHC, a heb blu lle na fyddai'n gadael i chi brofi'r newid os digwydd i chi newid yr ochrau bob yn ail ddiwrnod.

Er nad yw, yn anffodus, yn cynnwys y gardiau diferu ond mae'r man gafael sgleiniog a llyfn yn eich galluogi i gau'ch gafael o'r fan honno i'r llaw i mewn a phadlo ar hyd wyneb y dŵr gyda'r pŵer eithafol i gynnal y cyflymder uwch yn union wrth i chi ddechrau padlo'r caiac.

Mae siafft siâp crwn wedi'i hadeiladu ag alwminiwm ac y gellir ei haddasu i'w gosod trwy amrywiaeth o hyd yn mynd â chi i symud o gwmpas y dŵr yn ysgafn, ond gall gwneud yn siŵr nad ydych chi'n ei chwarae o fewn dŵr garw ddifetha'r holl brofiad o'i badlo at ddibenion hamdden.

Pros
 • Paddle pysgota caiac cludadwy gorau
 • Yn pwyso dim ond tua 2.7 pwys
 • Llafnau o ansawdd uchel ond ysgafn
anfanteision
 • Dim man gafael padio

 


5. Carlisle Magic Plus Paddle Caiac Paddle Caiac

Padl Caiac Carlisle Magic Plus

Am y pris a'r deunyddiau a ddefnyddiwyd i adeiladu'r padl arbennig hwn o Carlisle Magic Plus, Caiak Paddle, ni fyddai'n eich siomi mewn unrhyw ffordd o ran y perfformiad, sy'n cael ei anwybyddu'n gyffredinol a'i ganfod yn waith estron o dan y tag pris.

Mae'r adeiladwaith cyffrous sy'n gwneud iddo sefyll allan o'r padlau nodwedd-gyfoethog niferus wedi cael y llafnau wedi'u gwneud â'r polypropylen llawn gwydr sy'n arwain at y gwydn, parhaol ac ysgafn nad yw'n cael ei weld o lawer o badlau sydd ar gael ledled y byd.

Mae siâp y llafnau ychydig yn grwm yn rhoi’r strociau effeithlon i chi bob tro y byddwch yn padlo ar hyd y dŵr lle byddai nid yn unig yn tasgu’r dŵr ond yn hwylio’r caiac yn llyfn i orchuddio milltiroedd ar ôl milltir heb i chi deimlo’n flinedig ac wedi blino’n lân i ddefnyddio’r padl yn barhaus .

Ac mae'r siafft wedi'i lapio â gwydr ffibr i deimlo'n ysgafn iawn ond yn fwy cadarn yn grwn. siafft i fynd yn eich dwylo'n gyfforddus i ddal hyd yn oed yn y tymheredd poethach ac oerfel lle na fyddai'n gwneud i chi ganfod peidio â chyffwrdd ag ef i wirio a yw'n boeth neu'n oer.

Mae'r siâp crwn neu'n well yn dweud bod y dyluniad siafft hirgrwn yn ffitio'n iawn yn eich gafael, ac mae'r dyluniad dau ddarn hwn sy'n dod â'r addasadwy a symudadwy i dorri yn ei hanner hyd yn oed i'w gael yn ffitio gyda'i gilydd, yn ei wneud i gludo a storio cyn ei ddefnyddio.

Mae trawiadau o gwmpas maint dros 220cm gyda phwysau o dros 35.06 owns yn caniatáu iddo gael ei ddefnyddio'n gyfleus gan y caiacwyr ongl isel sydd ond eisiau ac yn gwybod sut i gael y cyflymder uchaf o fewn munud.

Pros
 • Lliw codiad haul
 • Siafft wedi'i wneud o wydr ffibr ac ovalized
 • Modrwyau diferu rwber
anfanteision
 • I'w ddefnyddio at ddibenion hamdden yn unig

 


6. SeaSense X -Treme 1 Padlo Caiac

SeaSense X -TREME 1 PADLE DUW KAYAK 84IN

Dyn! Rydyn ni wrth ein bodd yn CARU dyluniad y padl SeaSense X -Treme 1 hwn, sy'n dod â dyluniad dau ddarn sy'n eithaf hoffus gan lawer o gaiacwyr o ystyried y ffaith eu bod yn brin yn y storfa. Gallant storio'r padl hwn yn gyfleus i sgwrsio'r swm mwy sylweddol o le oddi ar y caiac.

Nid yn unig hynny, ond mae cael y siafft wedi'i hadeiladu â'r deunydd alwminiwm yn eich galluogi i deimlo'r dyluniad cwbl ysgafn yn tasgu yn erbyn y dŵr gan ennill y cyflymder cysefin ac uchaf o fewn munud.

O ran y llafnau, fe'u gwneir gyda'r plastig wedi'i fowldio du sy'n mynd yn esmwyth yn y dŵr, gan sicrhau'r deunydd ysgafn sy'n hysbys am badlo cywir a chyflym yn unig, sy'n arnofio ar wyneb y dŵr hyd yn oed os caiff ei ollwng ar gam i'r dŵr a gallwch chi dal i'w adfer heb unrhyw broblem.

Wedi'i lapio â'r gardiau diferu wedi'u hategu gan y rwber ewynnog i'w drin yn ofalus lle na fyddech chi'n teimlo blinder a chrampiau'n cronni o amgylch y dwrn, a dim ond y syniad o badlo y byddech chi eisiau ei ollwng mwyach.

Waeth beth, os ydych chi'n ei hoffi ai peidio, byddai'r gwaith adeiladu am i chi roi cynnig arni o leiaf unwaith, a phan fyddwch chi'n gwneud hynny, yna dim ond ei garu yr ydych chi a dim byd llai na hynny.

Pros
 • Yn arnofio
 • Dyluniad dau ddarn
 • Gafaelion llaw ergonomig
anfanteision
 • Llafnau na ellir eu symud

 


7. Padlo Caiac Carbon Sting Ray i'r Dŵr

AQUA BOUND Ray Sting Carbon

Nid yw'r brand yn anhysbys, mae'r padl hwn gan Sting Ray Carbon wedi'i rwymo gan Aqua yn rhoi'r profiad padlo rhagorol i chi gyda'r dyluniad dau ddarn hwn sy'n dod â'r gallu i addasu i'r lefel eithafol i newid y meintiau yn unol â dewis y defnyddiwr.

Adeiledig yn UDA Mae'r byd yn adnabyddus am y pysgotwyr i gael y darnau rhagorol a'r offer i gyd-dynnu ar y dŵr, ac ni fyddai'r padlo penodol hwn byth yn anfon y naws ddrwg atoch o ran y nodweddion clodwiw i'w profi. bod yn real na'r ffwdan.

Gan ei fod yn dod gyda dyluniad dau ddarn, mae'r ferrule posi-lok integredig, yn caniatáu iddo dorri i mewn i dynnu i'w gludo a'i storio o dan foncyff eich car, gan gymryd y lleiafswm o le.

O ran llafnau, cafodd yr un hwn rywbeth hynod wahanol i lawer o badlau y gallwch chi ddod o hyd iddynt oddi ar y farchnad yn cael eu gwneud o resin carbon abX gan eu cadw'n ysgafn iawn, yn gryfach eu siâp, ac yn llymach fel asgell siarc i ddibynnu'n sylweddol ar y perfformiad lle byddai peidio â tasgu'r dŵr - yn dal i fod, y tyniad llawn addewid i gael y cyflymder uchaf o fewn eiliadau.

Ac mae'r darn hirgrwn wedi'i lapio â'r cylchoedd diferu gyda'i gilydd i sicrhau eich bod chi'n ei gael o dan eich gafael ar gyfer cysur ychwanegol, na fyddai'n achosi ichi deimlo'n flinedig ar ôl oriau o badlo gydag arddulliau caled a meddal.

Pros
 • Siafft dau ddarn
 • Yn dod gyda chylchoedd diferu i atal y dŵr rhag diferu
anfanteision
 • Ychydig yn ddrud

 


8. Padl Caiac Carlisle Magic Plus

Padl Caiac Carlisle Magic Plus - Siafft Gwydr Ffit Polypro Blades

Yn fwy o ran maint, mae'n gwneud i Carlisle Magic Plus ddod o dan gategori'r caiacwyr ongl isel sy'n galw am y padlau hir iawn ar gyfer cyflawni'r cyflymder uwch yn gyflym.

Mae'r llafn wedi'i wneud â llafnau siâp ychydig â llwyau ac anghymesur ynghyd â'r siafft gwydr ffibr ysgafn ond hyblyg sy'n eich galluogi i gynhyrchu'r strôc llyfn a phwerus i'w mwynhau i hwylio trwy'r dŵr, ac mae'r grym a gyflwynir i'r padl yn mynd â chi i brofi'r cynyddol. cyflymder. Felly, ceisiwch hwylio'n arafach neu'n gyflymach, a gwneir hynny'n bosibl gyda dyluniad llafnau.

Gan fod y siafft wedi'i gwneud â gwydr ffibr, gallwch ddisgwyl nid yn unig y perfformiad y mae'n gwarantu ar ei gyfer ond y gostyngiad yn straen ar eich cymalau tra'n gwneud ychydig o ymdrech i roi canlyniadau uwch i fynd â chi i hwylio'n gyflymach nag erioed.

Gyda'r llafn yn cael ei wneud gyda'r polypropylen effaith uchel, mae'n sicrhau'r siâp ysgafn sy'n mynd â chi i ollwng y llafnau o dan y dŵr gyda maint i 230cm gyda'r strôc y gallwch chi ei deimlo gan roi'r cyflymder rydych chi ei eisiau i chi.

Wedi'i saernïo at ddibenion teithiol a hamdden, mae'r padl safon uchel hwn gan Carlisle Magic Plus yn barod i'ch cael chi i symud eich caiac i unrhyw le (a hynny hefyd ar y dŵr! :)….)

Pros
 • Llafn â steil llwy
 • Siafft gwydr ffibr
 • Gwneir llafnau gyda polypropylen.
anfanteision
 • Dim ond ar gyfer y daith

 


9. AQUA BOUND Manta Ray Carbon Paddle Ceulo

Padl caiac 2 ddarn o garbon Manta Ray FIN

Un arall o'r un brand, AQUA BOUND Manta Ray Carbon yn arfogi'r holl nodweddion nodedig y dylai un padl gyflawn fod yn berchen arno.

A'r un cyntaf y byddwn ni'n ei ddarganfod i ddechrau yw'r lleoliad… Ydy, mae'r safle gwreiddiol wrth iddo gael ei ymgynnull yn UDA, o Osceola, Winsconsin yn prawfesur y gwaith adeiladu cystadleuol a chadarn y gallwch chi ddibynnu arno bob amser.

Tra, mae'r ail un yn dod i siâp siafft dau ddarn sy'n cael ei dorri o'r canol a'i drawsnewid yn ddau ddarn gyda'r ffurel posi-lok yn ei gadw wedi'i storio yng nghefn y car i fynd ag unrhyw le yr ewch heb gymryd llawer o le allan. o'r storfa gyfyngedig.

O ran y llafnau, mae hynny'n sicrhau'r dyluniad ysgafn gan ddefnyddio'r resin carbon abX, gan gynyddu'r anystwythder a'r cryfder lle mae'n well na pherfformiad a gwydnwch llawer o lafnau wedi'u hatgyfnerthu â gwydr sy'n dal yn ddigon pwerus i gael y strôc pwerus ond yn mynd a bit ar yr ochr drymach.

Mae siafft hirgrwn wedi'i chynnwys gyda'r cylchoedd diferu yn eich galluogi i drin gyda chysur ychwanegol, ni fyddai hyn byth yn gadael i chi deimlo dan straen ac yn arw ar ôl y defnydd parhaus am oriau, ac yn dal i fod, byddai'n eich galluogi i badlo ar hyd ac am amser estynedig i wneud y llawer cylchoedd o amgylch y llynnoedd yn cymryd pob cipolwg storio i mewn i'ch peli llygaid.

Pros
 • Wedi'i wneud yn yr UDA padl
 • Llafnau wedi'u hadeiladu â resin carbon abX
anfanteision
 • Ychydig yn rhy ddrud

 


10. Canghennau Plygu Sibrwd Padlo Caiac

CANGENAU PLWYO Sibrwd 2-Darn Snap-Botwm Padlo Caiac Hamdden

A dyma'r olaf yn y ciw, mae'r padl caiac sibrwd Canghennau Plygu hwn yn dod yn un padl caiac mwyaf eithriadol a fforddiadwy o gwmpas y farchnad gyda'r nodweddion helaeth y mae'r rhai drud yn eu gwneud.

Gan ddechrau gyda'r strociau heb ffluter sy'n mynd â chi i dynnu'n esmwyth ac yn ysgafn trwy'r dŵr er gwaethaf y lefel sgiliau sydd gennych, gan arwain at ddefnyddio'r padl hwn at y diben hamdden gan fod ei adeiladwaith dau ddarn yn mynd â chi i osod unrhyw le yn ystod y daith lle byddai peidiwch â chymryd llawer o'ch lle gwerthfawr oddi ar eich cynhwysedd storio.

Yn cynnwys y botymau snap sy'n cynnwys tri thwll sy'n eich galluogi i addasu'r onglau plu o 0 gradd i hyd at 60 gradd o'r dwylo rheoli o'r chwith i'r dde.

Ar gyfer y llafnau, mae cael eich dylunio gyda'r gwydr ffibr wedi'i atgyfnerthu nid yn unig yn cynnig cydbwysedd mwy rhagorol i chi ond yn mynd â chi i gadw padlo'n esmwyth ac yn effeithlon heb y siawns o blino'n lân a theimlo pinsied ar eich dwrn bob amser yn mynnu gwneud padlo ychwanegol i gyrraedd pawb. o gwmpas yr ardal.

Yn yr un modd â'r siafft wedi'i wneud ag alwminiwm pur a chadarn wedi'i lwytho â 3M i'r gwrthwyneb, mae ffitio ar yr ardal afael hirgrwn yn sicrhau'r cysur a dim pothelli i'w deimlo ar ôl padlo parhaus.

Ar y cyfan, mae hwn a wnaed yn y padl UDA yn cynnwys pob nodwedd unigol nad yw'n llai na gwerth LOVE!

Pros
 • Siafft gwneud alwminiwm
 • Plu addasadwy i dros dri lleoliad
 • Adeiladwaith addasadwy dau ddarn
 • Padl caiac hynod fforddiadwy
anfanteision
 • Llafnau llawer llai

 


Sut i Ddewis Paddle Caiac ar gyfer Pysgota

Sut i Ddewis Paddle Caiac ar gyfer Pysgota

Mae padl caiac o ansawdd da yn rhoi caiacio cyfforddus i chi heb fod wedi blino'n lân. Mae dod o hyd i'r padl pysgota caiac mwyaf addas yn dasg ddiflas gan fod uffern o opsiynau ar gael. Efallai y byddwch weithiau'n teimlo'n ddryslyd yng nghanol yr amrywiaeth o ddewisiadau i'w defnyddio a pha rai i'w gadael.

Hefyd yn ôl fy marn i, mae pad yn bwysicach na'r caiac ei hun gan fod eich taith gyfan yn dibynnu ar ei ddefnydd. Yma rwyf wedi rhoi trefn ar y rhinweddau gorau y dylech edrych amdanynt mewn a caiac o ansawdd uchel.

Mae padlau caiac ar gael mewn amrywiaeth o feintiau sy'n amrywio o 210 i 300 centimetr. Mae maint caiac yn benderfynydd hyd padl. Os yw eich caiac yn llydan yna dewiswch badl hirach. Ac os ydych chi'n mynd gyda chaiac môr gall y padl fyrrach weithio'n dda hefyd. Am hyd y padl, mae'n rhaid i chi hefyd ystyried uchder y torso.

Mae dau fath o badlwyr: padlwyr ongl isel a padlwyr ongl uchel. Os yw'ch dwylo'n aros yn is i'r ysgwydd yna rydych chi'n padlwr ongl isel ac os ydyn nhw'n mynd yn uwch yna rydych chi'n padl ongl uchel. Ar gyfer padlwyr ongl isel, fe'ch cynghorir i badlo â hyd hirach ac i'r gwrthwyneb.

1. Deunydd Blade

Ar gyfer y padl caiac byddai un yn argymell dewis un ysgafn. Bydd yn haws ei gario a mynd i badlo ag ef. Gan fod yna wirionedd bod arbed pwysau yn arbed perfformiad a phris yn wir yn y senario hwn. Bydd padl ysgafn wrth caiacio yn eich helpu i leihau blinder a byddwch yn gweithio gyda padl ysgafn am gyfnod hirach heb flino.

Mae ystod eang o amrywiadau rhag ofn y bydd deunydd padlo. Y term generig yw plastig sy'n aml yn cael ei gymysgu â deunyddiau eraill i godi'r ansawdd. Dyma ychydig o ddeunyddiau padlo a all weithio'n dda a gallwch ddewis un yn seiliedig ar eich dewisiadau.

Llafnau plastig: maent am bris rhesymol a'r dewis cyntaf o badlwr hamdden. Mae'r padlau hyn i fod i fod yn annistrywiol oherwydd eu hyblygrwydd. Mae'r plastig yn llai tueddol o dorri er y gall gracio a diraddio pan fydd yn agored i'r haul. Hefyd, mae hyblygrwydd yn arwain at yr ymdrech ychwanegol wrth drin strôc uchel yn y dŵr.

Llafnau gwydr ffibr: maent am bris rhesymol ac yn wydn iawn o ran caiacio. Mae'r llafnau gwydr ffibr anhyblyg hyn yn ysgafn yn ogystal ag yn effeithlon yn y dŵr. Maent yn wydn ond efallai y byddant yn cracio neu'n naddu sy'n eithaf prin.

Llafnau ffibr carbon: os mai chi yw'r un sy'n gallu fforddio moethau yna byddaf yn argymell llafnau ffibr carbon ysgafn o ansawdd uchel. Maent yn hynod effeithlon ac mae trosglwyddiad egni gwych gyda phob strôc. Dyma Argymhellir yn gryf ar gyfer caiac pysgota oherwydd bydd angen prif ffrwd broffesiynol gyffredinol arnoch i gael y gorau ohoni.

2. Deunydd siafft

Sut i Ddewis Paddle Caiac ar gyfer Deunydd Siafft Pysgota

Nid yw siafftiau plastig yn cael eu defnyddio y dyddiau hyn. Alwminiwm yw'r opsiwn mwyaf addas a chyfeillgar i'r gyllideb. Mae alwminiwm yn mynd yn boeth ac yn oer yn eithaf cyflym, felly mae'n rhaid i chi prynu maneg i ddal gafael ar y padl.

Mae carbon a gwydr ffibr yn opsiynau ychydig yn ddrud ond maen nhw'n ysgafn iawn. Mae gwydnwch ac ansawdd y deunydd yn ei gwneud yn werth pa bynnag bris y mae'r gwneuthurwr yn ei ofyn. Mae siafftiau yn eich helpu i reoli'r padlo mewn ffordd well.

3. Llafnau paru neu blu

Gellir paru'r llafnau hyn neu eu plu. Y llafnau cyfatebol yw'r rhai y mae eu onglau yr un fath ar y ddau ymyl. Er mwyn gwella effeithlonrwydd y llafnau maent yn cael eu gwrthbwyso. Gelwir y llafnau gwrthbwyso hyn yn llafnau pluog. Mae gwrthbwyso'r llafnau yn caniatáu'r gwrthiant aer mwyaf yn ogystal â gwell strôc.

4. dylunio llafnau

Sut i Ddewis Paddle Caiac ar gyfer Dyluniad Llafnau Pysgota

Mae'r rhan fwyaf o'r llafnau yn anghymesur. Maent wedi'u cynllunio fel bod un ochr yn lletach na'r llall. Mae hynny'n darparu arwyneb gwell ac unffurf wrth badlo.

Mae llafn deuhedrol gydag asen i lawr ei ganol yn cael ei argymell yn fawr gan eu bod yn llawer cyfleus i'w defnyddio. Mae'r dŵr yn llifo'n esmwyth trwy'r ddau hanner heb iddo lifo, gan ei gwneud hi'n hawdd olrhain yn syth.

Argymhellir llafnau cul yn fawr ar gyfer amser syrffio boncyffion. A gellir defnyddio'r rhai ehangach ar gyfer cynhyrchu strociau pwerus cyflym. Dyna'r rheswm y mae'r rhan fwyaf o'r syrffwyr caiacio yn eu ffafrio.

5. Siâp siafft

Mae siâp y siafft yn effeithio'n fawr ar ei effeithlonrwydd. Felly, mae'n rhaid i chi fod yn eithaf diwyd ar ba un i'w ddewis, gan fod yna siawns eithaf y gall arddulliau afradlon effeithio ar effeithlonrwydd. Y siafftiau syth yw'r opsiynau mwyaf poblogaidd a fforddiadwy. Ond mae'r siafftiau plygu yn fwy dibynadwy ac yn hawdd eu trin.

Felly, dyma ychydig o bethau y mae angen i chi eu hystyried yn effeithlon cyn prynu caiac ar gyfer eich profiad. Cofiwch fod yn wyliadwrus iawn wrth ddewis padl caiac a byddwch yn barod i wario arian i gael ansawdd gwell a mwy dibynadwy.

Cwestiynau Cyffredin

FAQ Paddles Pysgota Caiac Gorau

1. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng llafn cyfatebol a phluog? Pa un ddylwn i ei ddefnyddio ar gyfer padlo?

Mae dau fath o lafnau wedi'u paru a'u plu. Y llafnau cyfatebol yw'r rhai sydd â'r un onglau ar y ddwy ochr. Gyda'r ymylon syth, efallai y bydd yn rhaid i un roi rhywfaint o ymdrech ychwanegol ar gyfer pob strôc. Mae'r rhai eraill yn llafnau pluog. Mae'r llafnau pluog ychydig yn wrthbwyso.

Mae'r ddau lafn gyferbyn â'i gilydd. Mae'r llafnau hyn yn hynod effeithlon a hefyd llai o egni yn cael ei wasgaru fesul strôc. Yn seiliedig ar y nodweddion hyn byddwn yn argymell y llafnau pluog ond os ydych yn brin o arian bryd hynny gallwch chi roi cynnig ar gaiac dechreuwyr yn hawdd gyda llafnau cyfatebol.

2. Beth os bydd fy padl caiac yn disgyn yn y dŵr? Ydy e'n arnofio?

Yr ateb i'r cwestiwn cyntaf yw ydy. Mae'r holl badlau caiac wedi'u cynllunio i'w gwneud yn gydnaws iawn ym mhob amgylchedd. Maent yn ysgafn ac yn gallu drifftio. Hefyd, mae'r strwythur yn golygu eu bod yn drifftio'n llawer arafach na chaiac. Felly, hyd yn oed os yw'n disgyn gallwch gael gafael arno heb fawr o ymdrech.

3. A yw padl caiac yn gwneud unrhyw wahaniaeth?

Gyda'r caiac ei hun, mae'r padl yn dal i fod yn bwysig. Mae effeithlonrwydd y caiac yn y dŵr yn cael ei gynyddu'n fawr trwy ddefnyddio padlau. Yn ogystal, gall hyd yn oed gwibdaith fer wneud sawl strôc, felly mae'n gwneud gwahaniaeth ym mhob ystyr.

4. Beth yw'r ystod o padlau caiac pa un fydd yn addas ar gyfer dŵr gwyn?

Daw padlau caiac mewn amrywiaeth o feintiau. Mae'r maint yn amrywio o 210 i 300 centimetr. Gallwch ddewis unrhyw un yn y canol ar sail eich dewisiadau. Ar gyfer y profiad dŵr gwyn, byddai'n well gennyf argymell dewis yr un â 191 centimetr. Os oes gennych chi uchder cyffredin yna mae hyd at 194 yn dderbyniol. Ond os ydych chi'n dal, yna gall 197 centimetr ateb y pwrpas yn briodol.

5. A yw pob padl yn arnofio?

Yr ateb yw ydy gydag ychydig o eithriadau. Mae padlau plastig, gwydr ffibr a llafnau carbon yn arnofio heb fawr o ddrifft. Ond dyma rai gyda'r deunydd alwminiwm sy'n cael ei foddi'n gyflym oherwydd y crynodiad metel.

Pryd bynnag y byddwch chi'n prynu padl, gwiriwch ei allu i arnofio cyn gadael y doc. Hefyd, ceisiwch glymu'ch padl gyda'ch caiac. Dyma'r ffordd fwyaf effeithlon, hyd yn oed os yw'ch padl yn llithro i ffwrdd, ni all symud llawer oddi wrth y caiac.

6. Beth os byddaf yn dewis padl caiac llawer hirach nag sydd ei angen mewn gwirionedd?

Os dewiswch badl caiac llawer mwy yna mae'n debygol y byddwch chi'n blino'n eithaf hawdd. Mae'r rhan o welw caiac yn dibynnu ar ddimensiwn rhan uchaf eich corff ac uchder eich torso. Os nad ydych wedi dewis yr un iawn yna bydd yn rhoi straen ar eich cyhyrau yn eithaf cyflym.

Ond os ydych yn reidio tandem yna byddaf yn argymell padlau hirach gan eu bod yn fwy addas ar gyfer padlo ond ar gyfer unawd dewiswch y rhai byr a phriodol.

7. A all un unigolyn badlo caiac?

Oes, gall un person badlo caiac tandem a wneir ar gyfer dau berson neu fwy. Ond bydd yn rhoi straen ar y cyhyrau a gall achosi blinder yn eithaf cynnar.

Ond os ydych chi wedi arfer ag ymarfer corff ac yn rheolaidd yn eich arferion ymarfer, gallwch chi drin y straen ychwanegol yn hawdd.

8. Pa mor hir ddylai fy padl fod?

Wel, mae hyd y padl yn dibynnu ar eich taldra. Y ffordd hawdd o fesur uchder y padl yw dal y padl yn syth i'ch uchder a mesur y hyd. Mae blaen y padl i fod i ddod i fyny eich hyd chi.

9. Beth yw'r ffordd iawn i ddal padl?

Yn gyntaf oll, dal y padl yn y fath fodd fel ei fod yn ymylu oddi wrthych. Os ydych chi'n dal y padl yn y ffordd arall yna bydd yn eich helpu i ddatblygu llusgo a hefyd mae'r egni strôc i lawr yn cael ei leihau. Wrth ddal y llafnau padlo dylai fod ar oleddf oddi wrthych.

Yn y modd hwn, gallwch leihau ymwrthedd yn erbyn y dŵr a chynhyrchu gwell lifft. Hefyd, mae hyn yn eich galluogi i lithro ar hyd y dŵr yn effeithlon.

Casgliad

A daw'r amser y byddwn yn ei alw oddi ar ein helfa i ddod â'r padlau pysgota caiac i dros 10 cyfrif i'w dewis a'u dewis yn ôl eich chwaeth a'ch dewisiadau.

Mae'r rhestr gyflawn hon yn cynnwys y ffactorau hanfodol yn y cwmpas i gasglu'r holl nodweddion gan sicrhau eu bod yn ffitio'n gyfforddus â'ch caiac i brofi'r crwydro heb straen bob tro y byddwch chi'n ei osod yn y dŵr.

Yn union fel y caiac cywir a chywir, ni ellir diystyru'r angen am badlau caiac pysgota. Felly, dim ond disgwyl y gorau rydyn ni wedi'i gasglu i chi allan o wirio dwsinau ohonyn nhw.

Gadewch i ni wneud eich profiad caiacio yn werth ei gofio!

Os hoffech chi brynu mwy o declynnau pysgota, edrychwch ar rai o'n herthyglau eraill isod;

Erthyglau Perthnasol