10 Rhwyd Pysgota Caiac Orau i Bysgotwyr 2023 - Dewisiadau Gorau

Fel y mae'r rhan fwyaf o bysgotwyr caiac yn ymwybodol, nid yw'n hawdd cael pysgodyn byw i mewn i gaiac o gwbl. Gall cadw cydbwysedd a chynnal rheolaeth trwy gydol y broses gyfan fod yn dipyn o lusgo, a dyna pam mae angen rhywfaint o help arnoch. Dyma lle mae'r rhwyd ​​bysgota caiac orau yn dod i rym, a heddiw byddwn yn trafod rhai o'r goreuon ar y farchnad.

caiac Rhwydi Pysgota

Gyda'r cynnyrch hwn ar gael ichi, byddwch yn gallu sicrhau daliad da bob tro y byddwch yn penderfynu gwneud hynny pysgod yn eich caiac. Mae'n uned hylaw y mae pob pysgotwr caiac profiadol yn gwybod ei phwysigrwydd. Yn y canllaw hwn, rydym wedi rhestru rhai o'r rhwydi pysgota caiac a adolygwyd orau a fydd yn eich helpu i gael mwy o lwyddiant ar eich teithiau pysgota. Mae gennym lawer i'w gwmpasu, felly gadewch inni ddechrau heb ail-wneud eto.

Rhestr o'r Rhwydi Pysgota Caiac Gorau i Bysgotwyr

1. Goture Clip Magnetig Pysgota Plu Glanio Net

Goture Clip Magnetig Pysgota Plu Glanio Net

Mae rhwyd ​​bysgota Goture yn rhwyd ​​wych sy'n gallu trin amrywiaeth eang o fathau a meintiau o bysgod. Mae'n gyfleus iawn, yn gryno, ac yn effeithiol, sef yr hyn y mae pob pysgotwr caiac yn edrych amdano a dyma'r prif reswm pam y cafodd ei hun gyntaf ar ein rhestr.

Mae gan y rhwyd ​​hon ddyluniad polyn plygadwy a hyblyg. Gellir addasu hyd y polyn yn hawdd, gan ei gwneud yn gyfleus iawn o ran opsiynau cario a storio. Fe'i gwneir o rwber naturiol ar ffrâm bren na fydd yn niweidio'ch dalfa, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer dal a rhyddhau hawdd.

Mae'r pwyntiau bachyn wedi'u crefftio gyda llawer o sylw, gan sicrhau bod y rhwyd ​​​​yn ddiniwed i'r pysgod a'r pysgotwr. Mae handlen y rhwyd ​​wedi'i gwneud o ben clip magnetig a'i chwblhau gyda llinyn sbring y gellir ei ymestyn sy'n ychwanegu hyd yn oed mwy o gyfleustra. O ystyried y ffaith y gall y cynnyrch ymestyn i hyd o 32 modfedd, byddwch yn gallu gwneud bron unrhyw beth o pysgota ar y lan i bysgota hedfan.

2. Rhwyd Glanio Pysgota Alwminiwm Plygu Fiblink

Rhwyd Glanio Pysgota Alwminiwm Plygu Fiblink

Rhag ofn eich bod chi'n chwilio am rwyd bysgota hirach a fydd yn caniatáu ichi ddal pysgod ymhell o'ch caiac, efallai mai rhwyd ​​bysgota alwminiwm plygu Fiblink fyddai'r dewis perffaith i chi. Mae'n gynnyrch sy'n dod o siop Fiblink, ac mae ar gael mewn gwahanol fathau; fodd bynnag, byddwn yn canolbwyntio ar yr un sydd â hyd estynedig o 23 - 37 modfedd.

Mae'r rhwyd ​​bysgota hon wedi'i gwneud o aloi alwminiwm anodized sy'n gwrthsefyll cyrydiad, a ddefnyddiwyd ar gyfer y ddolen a'r cylchyn. Gall y cynnyrch ymestyn i 37 modfedd hir, tra gall gwympo i 23 modfedd cludadwy iawn. Gall y rhwyd ​​ei hun hefyd blygu i lawr ar y wialen ar gyfer storio cyfleus iawn.

Mae'r rhwyll microfin wedi'i adeiladu gan ddefnyddio neilon gwydn, ac mae'n hollol ddi-glymu, sy'n ei gwneud yn fwy caredig i bysgod ac yn ddelfrydol ar gyfer dal a rhyddhau pysgota. Os oes un anfantais y gallem ei nodi, y ffaith nad yw rhwyll yn cael ei rwbio. Felly os ydych chi am fod yn garedig â'r pysgod rydych chi'n eu dal, efallai yr hoffech chi chwilio am rywbeth arall.

3. Rhwyd Glanio Pysgota Plu SF

Rhwyd Glanio Pysgota Plu SF

SF Rhwyd pysgota plu yw un o'r dewisiadau gorau ar gyfer pysgotwyr dal a rhyddhau sy'n edrych i achosi cyn lleied o niwed ag y gallant i'w dalfa. Mae wedi'i wneud o ddeunydd rwber meddal ac mae wedi'i gynllunio'n benodol i osgoi niweidio tagell, graddfeydd ac esgyll pysgod.

Mae ffrâm y rhwyd ​​hon wedi'i hadeiladu gan ddefnyddio gwydn bambŵ wedi'i lamineiddio a phren caled, ac mae ar gael mewn pen sgwâr, pen crwn, a dyluniadau teardrop. Yr unig anfantais sy'n werth ei grybwyll yw bod y rhwyd ​​hon yn defnyddio cynllun padlo yn hytrach na pholyn telesgopig, a all fod yn doriad i rai pysgotwyr.

Er bod hyn yn golygu y bydd gennych gyrhaeddiad cyfyngedig, gallai fod yn gadarnhaol i gaiacwyr sy'n gyfyngedig gyda gofod. Roedd y gwneuthurwyr eisiau cadw'r rhwyd ​​hon yn ddiogel yn eich dwylo, felly fe wnaethon nhw ddylunio clip magnetig sydd ynghlwm wrth gebl diogelwch sy'n eich cysylltu â'r swivel copr ar ddiwedd yr handlen. Mae'n gynnyrch rhagorol na fydd yn torri'r banc.

4. YakAttack Leverage Glanio Net

YakAttack Leverage Glanio Net

Mae rhwyd ​​lanio trosoledd YakAttack yn rhwyd ​​bysgota ardderchog, sy'n ddelfrydol ar gyfer dal pysgod hyd at 30 modfedd, sy'n eithaf trawiadol. Bydd y rhwyd ​​hon yn caniatáu ichi weithio'r wialen gydag un llaw tra'n ymestyn y rhwyd ​​ac yn cipio'r pysgod gyda'r llaw arall, gan ei gwneud yn ymarferol ac yn gyfleus iawn.

Mae'r rhwyd ​​blygu hon yn ymestyn i 54 modfedd o hyd, felly byddwch chi'n gallu cyrraedd y dŵr o gaiac fawr gyda sedd uchel. Ar ben hynny, mae gan y rhwyd ​​hon webin wedi'i rwberio sy'n ei atal rhag rhwystro bachau ac esgyll a niweidio'r pysgod rydych chi'n eu dal.

Un o'r pethau gorau am yr uned hon yw, er gwaethaf ei hyd, ei bod yn hawdd iawn ei storio. Unwaith y byddwch chi'n ei gwympo, mae ychydig fodfeddi o'r handlen yn glynu o dan y cylchyn fel y gall fynd yn fyr neu'n hir iawn, yn dibynnu ar eich anghenion. Er ei fod ychydig yn ddrytach na gweddill y cynhyrchion ar ein rhestr, mae'r rhwyd ​​​​hwn yn fuddsoddiad teilwng.

5. Rhwyd Pysgota Llithrydd EGO S2

Rhwyd Pysgota Llithrydd EGO S2

Mae'r llithrydd Ego S2 yn un o'r rhwydi pysgota mwyaf amlbwrpas y gallwch chi ddod o hyd iddo yn y farchnad gystadleuol iawn heddiw. Mae'n rwyd hynod effeithiol a chryno, a chyda hynny, does dim rhaid i chi boeni byth am golli'ch cludiad byth eto. Mae'n rhwyd ​​​​un dimensiwn sy'n dod â llwyfan modiwlaidd dyfeisgar sy'n ychwanegu hyd yn oed yn fwy at gyfleustra cyffredinol.

Dyma'r rhwyd ​​​​perffaith ar gyfer glanio amrywiaeth eang o bysgod, yn enwedig os ydych chi'n ymestyn y rhwyd ​​​​a'u cydio cyn i ochr y cwch ddechrau symud. Hyd yn oed os dewiswch rwyd lai, gallwch wedyn brynu'r atodiad rhwyd ​​mwy os mai'ch cynllun yw dal pysgod hyd yn oed yn fwy.

Mae'n rhwyd ​​wych ar gyfer pysgota glannau a chychod. Ar ben hynny, mae'n arnofio os byddwch chi'n ei golli dros yr ochr, felly mae'n hynod gyfleus hefyd. Mae bod yn estynadwy yn ei gwneud yn arbennig o ymarferol wrth bysgota o lan uchel neu gwch gan y bydd gennych ddigon o gyrhaeddiad. Er ei fod ychydig yn fwy pris, mae'r rhwyd ​​hon yn werth pob ceiniog, ac rydym yn ei hargymell yn fawr.

6. Net Glanio Alwminiwm Telesgop KUFA

Rhwyd Glanio Alwminiwm Telesgop KUFA

Mae rhwyd ​​glanio alwminiwm telesgop KUFA yn un o'r rhwydi pysgota symlaf a hawsaf i'w defnyddio ar ein rhestr. Mae'n gyfleus iawn ac yn eithaf hir unwaith y bydd wedi'i ymestyn yn llawn, ond mae hefyd yn hawdd iawn i'w storio pan fyddwch chi'n cwympo i'r maint lleiaf, sy'n dyst arall i'w hwylustod.

Mae wedi'i wneud o alwminiwm cryf ond ysgafn iawn, ac mae'n telesgopau o 27 modfedd cludadwy i 47 modfedd syfrdanol. Mae'r rhwyd ​​hon yn asio rhwyd ​​rwyll solet di-glymu â pholyn telesgopig hir wedi'i wneud o alwminiwm ysgafn sy'n atal unrhyw fath o rwd neu gyrydiad a allai ddigwydd.

Un anfantais i'r rhwyd ​​hon yw nad yw wedi'i rwberio, nad yw'n garedig iawn i dagell, esgyll a chlorian pysgod. Ar wahân i hynny, mae'n rhwyd ​​bysgod syml a chyfleus iawn sy'n dod am bris mwy na rhesymol, ac o ystyried yr ansawdd yr ydych yn ei gael gydag ef, mae'n fargen dda iawn.

7. Rhwyd Glanio Pysgota RESTCLOUD gyda handlen polyn telesgopio

Rhwyd Glanio Pysgota RESTCLOUD gyda handlen polyn telesgopio

Mae rhwyd ​​glanio pysgota Restcloud yn un o'r cynhyrchion mwyaf dibynadwy a hirhoedlog ar ein rhestr sydd, ar yr un pryd, yn un o'r rhai rhataf. Mae wedi'i ddylunio gyda rhwydi gwydn, ynghyd â handlen alwminiwm sy'n gwrthsefyll cyrydiad ar gyfer sesiynau pysgota gwych a phrofiad pleserus.

Peth gwych arall am yr uned hon yw y gellir ei ddefnyddio mewn dŵr croyw a dŵr hallt yn effeithiol. Mae'n arbennig o dda ar gyfer pysgota caiac gan fod ganddo ddolen telesgopig y gellir ei hymestyn o 18 i 36 modfedd, a fydd yn caniatáu ichi bysgota o bell ac agos.

Mae'r rhwyd ​​hon hefyd yn gyfeillgar i bysgod gyda'i rwyll meddal ac ysgafn na fydd yn brifo'ch dalfa, gan ei gwneud yn addas ar gyfer dechreuwyr a gweithwyr proffesiynol. Ar ben hynny, mae'r handlen yn cwympo ac, o'r herwydd, mae'n mwynhau hygludedd gwych hefyd. Yn gyffredinol, mae'n rwyd anhygoel sy'n dod ar ystod pris isel iawn ac mae ganddo werth anhygoel sy'n dod gyda rhwydi drutach.

8. Rhwyd Pysgota PLUSINNO

Rhwyd Pysgota PLUSINNO

Mae'r rhwyd ​​bysgota hon yn gynnyrch sy'n dod o siop Plusinno, ac mae ar gael mewn pedwar maint i ddewis ohonynt, yn dibynnu ar yr anghenion sydd gennych. Mae'n rhagori ar y rhwyd ​​brithyllod traddodiadol ym mron pob ffordd, ac mae'n hynod gyfleus ar gyfer pysgota ar y lan a chaiac. Ar ben hynny, mae'n plygu ac yn gryno, sy'n ddarn gwych o newyddion i bysgotwyr caiac.

Mae'r cynnyrch hwn wedi'i wneud o ffibr carbon dwysedd uchel wedi'i gymysgu â gwydr ffibr, sy'n ychwanegu mwy at ei gadernid a'i wydnwch cyffredinol. Yn ogystal, nid yw'r rhwyd ​​hon yn amsugnol, felly ni fydd yn mynd yn drymach yn y dŵr. Ar ben hynny, mae'r cotio yn atal bacteria ac amsugno arogl, sy'n nodwedd oer arall.

Mae gan y rhwyd ​​ddyluniad di-glymu, sy'n gyfeillgar i bysgod ac yn atal y rhwyd ​​​​a'r bachau pysgod rhag mynd yn sownd. Fel arfer, mae'r dyluniad hwn wedi'i gadw ar gyfer rhwydi pysgota bach iawn neu rwydi glanio â handlen hir, ond mae'r cynnyrch hwn yn amlbwrpas iawn ac yn cynnig llawer mwy nag y mae ei bris yn ei ddweud.

9. Rhwyd Pysgota Wakeman gyda Handle Telescoping

Rhwyd Bysgota Wakeman gyda handlen telesgopio

Mae rhwyd ​​bysgota Wakeman gyda handlen telescoping yn rhwyd ​​bysgota hynod amlbwrpas sydd wedi'i chynllunio i drin amrywiaeth eang o bysgod o wahanol feintiau. Mae wedi'i wneud o rwber plastig thermol o ansawdd uchel, sy'n garedig iawn i bysgota ac yn atal unrhyw niwed iddo, gan ei wneud yn ddewis gwych i bysgotwyr dal a rhyddhau.

Mae gan y cynnyrch hwn ddolen alwminiwm y gellir ei thynnu'n ôl ac sy'n gwrthsefyll cyrydiad a all ymestyn o 35 modfedd hyd at 56 modfedd syfrdanol, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer pysgota caiac oherwydd gallwch dynnu'r pysgod o bellteroedd hirach. Mae'r rhwyd ​​ei hun wedi'i gwneud o rwydi neilon di-tang, sy'n wych ar gyfer pysgota mewn dŵr halen a dŵr croyw.

Mae'r uned hon yn plygu i fyny gyda gwthiad syml o'r botwm sy'n ei dynnu'n ôl i'r cyflwr gwreiddiol a gellir ei storio bron yn unrhyw le heb gymryd gormod o le. Os ydych chi'n chwilio am rwyd ysgafn sy'n gyfleus iawn ac yn gost-effeithlon, yna efallai mai cynnyrch y Wakeman hwn yw'r union beth sydd ei angen arnoch chi.

10. Rhwyd Glanio Pysgota Plu ODDSPRO

Rhwyd Glanio Pysgota Plu ODDSPRO

Mae'r rhwyd ​​glanio pysgota plu hon yn un o'r dewisiadau gorau y gallwch chi fynd amdani os ydych chi'n dynn ar y gyllideb ond angen offer gweddus ar gyfer pysgota caiac. Mae'n rhwyd ​​bysgota sy'n darparu profiad pysgota pleserus ac yn pacio'r dyrnu o gynnyrch llawer drutach.

I ddechrau, mae gan y rhwyd ​​hon ddolen a handlen sydd wedi'i gwneud o ffibr carbon o ansawdd premiwm wedi'i gymysgu â gwydr ffibr. Mae'r adeiladwaith hwn yn gwneud y rhwyd ​​​​yn gadarn iawn, yn gallu gwrthsefyll effaith, a'r hyn mae'n debyg yw'r peth gorau yn y cyfuniad cyfan, yn ysgafn iawn. Fe welwch hefyd orchudd gwrthlithro ar yr handlen sy'n rhoi gafael cyfforddus a diogel i chi.

Yn ogystal, mae'r cotio rwber gwrth-ddŵr ar y rhwyll neilon yn helpu i atal arogleuon a dwrlawn, sy'n gyffyrddiad bach braf. Peth arall y byddwch yn sicr yn ei hoffi yw bod dyluniad di-glym y rhwyll yn atal pysgod pysgod rhag mynd yn sownd, sydd hefyd yn effeithiol wrth atal gorchudd llysnafedd y pysgod rhag cael ei effeithio.

Pethau i'w Hystyried Cyn Prynu Rhwyd Pysgota Caiac

Mae prynu rhwyd ​​bysgota caiac yn llawer mwy na dim ond cael cynnyrch gyda rhwyd ​​ar bolyn. Mae llawer o bethau y mae angen i chi eu cadw mewn cof a'u hystyried cyn gwario unrhyw arian er mwyn cael y gwerth gorau posibl. Er mwyn eich cynorthwyo yn yr ymdrech hon, rydym wedi llunio rhestr o ganllawiau y dylech eu dilyn yn yr adran isod.

caiac Rhwyd Pysgota

Trin Plygu

Os ydych chi'n mynd i bysgota caiac, mae angen i chi gael rhwyd ​​bysgota na fydd yn cymryd llawer o'ch lle gan eich bod yn gyfyngedig iawn ag ef. Bydd dewis handlen blygu neu delesgop yn ei gwneud hi'n llawer haws ffitio'r rhwyd ​​i mewn i gaiac a dim ond cyfran fach o'r gofod sydd ei angen arnoch chi fydd ei angen.

Cylchyn y gellir ei ddymchwel

Mae'r cwympadwy yn ffordd wych arall o leihau maint y rhwyd. Mae gan y cylch hwn golfachau ar y brig a'r gwaelod, a gyda gwthio botwm yn syml, bydd yn plygu yn ei hanner. Mae'n lleihau maint y cylchyn yn sylweddol ac yn atal y rhwydi rhag snagio popeth yn y caiac.

Deunydd Net

Yn gyffredinol, mae pysgotwyr dal a rhyddhau yn dewis rhwydi â webin heb glytiau rwber arnynt i leihau unrhyw ddifrod neu niwed i'r pysgod. Mae'r deunyddiau nad ydynt yn sgraffiniol yn amddiffyn graddfeydd pysgod sy'n rhoi gwell cyfle iddynt oroesi. Mae'n debygol na fydd y cotio rwber a'r cysylltiadau llyfn yn clymu ag esgyll neu fachau.

caiac Rhwydi Pysgota

Maint

Mae maint y rhwyd ​​yn ystyriaeth bwysig iawn i'w gwneud cyn gwario unrhyw arian. Mae angen i chi benderfynu pa faint a math o bysgod rydych chi am eu dal ac a fyddwch chi'n storio'r rhwyd ​​​​ar y caiac. Mae angen cylchyn mwy a rhwyd ​​ddyfnach ar bysgod mwy, felly dewiswch yn unol â hynny.

Fel y bo'r angen

Gan fod yn rhaid i chi estyn allan i lanio pysgodyn mawr, mae'n debyg y bydd y rhwyd ​​​​yn y pen draw yn y dŵr, a dyna pam y dylech ddewis yr un sy'n arnofio. Chwiliwch am rwyd fywiog heb atodi bwi neu arnofio ychwanegol. Mae hefyd yn ddoeth dewis yr un â lliwiau llachar i'w weld yn haws yn y dŵr.

Cwestiynau Cyffredin

caiac Rhwyd Pysgota

1. A oes angen rhwyd ​​arnaf ar gyfer pysgota caiac?

Os oes gan y pysgod yr ydych am ei ddal ddannedd, pigau, neu ên wan, yn sicr bydd angen rhwyd ​​arnoch. Mae'n well gan bysgotwyr twrnamaint hefyd ddod â'r rhwyd ​​​​ar hyd, fel nad ydyn nhw'n colli pysgodyn buddugol. Mae'r rhwydi hefyd yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n dal y pysgod ac yn ei roi ar y cwch gan y byddant yn ei atal rhag neidio o'r caiac.

2. Pa faint rhwyd ​​bysgota sydd ei angen arnaf?

Mae hyn yn dibynnu'n llwyr ar fath a maint y pysgod rydych chi am eu dal. Ar gyfer pysgod cain a bach fel brithyll y nentydd, chwiliwch am rwydi micro-rwyll bach. Ar gyfer pysgod mwy a chryfach, dewiswch rwyll 1.5 i 2 modfedd.

3. Sut ydych chi'n cadw pysgod yn fyw mewn caiac?

Un o'r ffyrdd gorau o wneud hynny yw cael bag nwyddau plymiwr, y mae rhai pobl yn ei adnabod fel bag rhwyll, a'i hongian wrth ymyl y caiac a gosod y pysgod y tu mewn a'i gau'n dynn. Gallwch hefyd ddod â'r bwced plygadwy a rhoi'r pysgod y tu mewn ynghyd â rhywfaint o ddŵr o'r afon, y llyn neu'r môr rydych chi'n pysgota ohoni.

Geiriau terfynol

Bydd y rhwyd ​​bysgota caiac orau yn cymryd ychydig o le yn eich caiac ac yn eich helpu i ddal y pysgod mewn ffordd sy'n ddiogel i chi a nhw. Cofiwch mai dyma'r peth pwysicaf i benderfynu pa fath a maint y pysgod rydych chi am eu dal cyn buddsoddi unrhyw arian.

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ein canllaw ac y bydd yn eich helpu i gael rhwyd ​​bysgota effeithlon o safon. Os ydych chi'n dal yn ansicr ac yn methu penderfynu pa un i fynd amdani, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n mynd am un o'n tri dewis gorau, gan fod pob un ohonyn nhw'n darparu profiadau pysgota eithriadol ac yn gyfleus ac yn ddiogel iawn.

Hefyd, os oes angen rhywfaint o gyngor ychwanegol arnoch ar sut i ddefnyddio a taflu rhwyd ​​cast gallwch ddod o hyd i ganllaw manwl ar ein gwefan.

Cymerwch gip ar y cynhyrchion hyn o'r un ystod prisiau, sydd ar gael ar hyn o bryd ar Amazon:

1