Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

14 Rîl Pysgota Syrffio Gorau 2024 - Offer Pysgota Proffesiynol

Rîls Pysgota Syrffio Gorau

O ystyried y ffaith, mae'r pysgotwyr yn tueddu i sefyll wrth ymyl y draethlin i wneud y pysgota syrffio a gwblhawyd; dim ond y riliau pysgota syrffio gorau ymroddedig a gorau oll yw'r unig ateb i'w wneud yn effeithiol.

Gan eu bod i sefyll yn union ar y draethlin, mae'r gwiail pysgota yn aml yn gymharol helaeth o ran hyd, bron i 9 troedfedd i 13, yn y rhan fwyaf o achosion oherwydd bod yn rhaid i'r castio fod ychydig yn hirach na'r mwyafrif o amodau dŵr.

Gyda'r riliau pysgota syrffio ac i'w wneud o'r draethlin, dylai capasiti'r llinell fod o leiaf 250 llath i gael ei sbwlio. Yn gyffredinol, mae’r dalfeydd dŵr hallt yn gryfach na’r rhan fwyaf o rywogaethau pysgota, a byddant yn galw ar y frwydr, gan ei gwneud yn y pen draw yn anos eu llusgo a’u hadalw.

Cyflymwch y traeth gyda'r syrffio hir yn cynhyrchu i gael eich hoff ddalfeydd sy'n edrych yn ddibynnol yn llym i'w gwrthsefyll trwy sefyll yn eu herbyn.

Dim eithriad y gallwch chi ei wneud ar y dŵr halen i fethu dal y rhywogaethau pysgod penodol, ond gallai unrhyw un fachu ar y bachyn gadewch iddo fod yn siarc neu'r pysgod dannedd miniog i alw eich dalfa orau'r dydd.

Tabl Cymhariaeth

Yma rydyn ni'n dod â'r 10 uchaf a'r gorau o'r riliau pysgota syrffio i ddewis a dewis ohonynt, yn amrywio yn ôl y tag pris a'r nodweddion i symleiddio ac alinio yn ôl eich penderfyniad prynu.

Rhestr o Riliau Pysgota Syrffio Gorau

1. KastKing Haf 3000 – Dewis y Golygydd

KastKing Haf a Riliau Troelli Centron

 

Yn gyntaf, rydyn ni'n caru'r dyluniad. Cafodd un syfrdanol yn y thema glasaidd-rewllyd gan roi golwg berffaith i bawb o rîl bysgota syrffio broffesiynol ei sain, gan ganiatáu i chi gasglu'r ymddiriedaeth a'r hyder i wneud yn berffaith dda trwy sefyll ac wynebu'r syrff hir sy'n dod i'ch ffordd yn bashio. ti.

Wedi'i werthfawrogi am y mwyaf, mae hyn yn rhy-isaf ar y pris sy'n fwy na fforddiadwy gan lawer; mae'r KastKing Summer 3000 hwn yn sicrhau eich bod yn actio'n hynod broffesiynol i wynebu'r dalfeydd dŵr halen gyda'r hyder eithaf trwy beidio â theimlo unrhyw beth ynghlwm wrth eich llaw gan ei fod yn dod gyda'r dyluniad ysgafn a wneir yn gyfan gwbl gyda'r ffrâm graffit cul a'i gydbwyso trwy'r system gan gyfuno'r perfformiad eithaf gan cadw popeth yn gryno.

Wedi'i bweru am y gorau, mae'n dod gyda'r system llusgo uwch-ddosbarth sy'n cynnig y pŵer stopio / llusgo uchaf ac anhygoel i dros 17.5 lbs gyda'r brif siafft â chefn metel caled, a daw'r gêr gyriant rhwyllog gyda'r gerau piniwn yn seiliedig ar y manwl gywirdeb. -Safon peiriannu i ddileu'r pŵer ymladd i leddfu ffyrnig.

Wedi'i gymeradwyo ar gyfer y perfformiad hynod llyfn, wedi'i lwytho â dros naw ond Bearings pêl cyfoethog o ansawdd a dwyn sengl sy'n stopio ar unwaith a dwyn gwrth-wrthdroi unffordd yn sicrhau na fyddwch byth yn teimlo'r stop ac mae unrhyw beth byth yn eich atal rhag llusgo'ch dalfa drymach yn ddi-dor.

Mae sbŵl alwminiwm anodized gyda lliw deuol a'r wefus lansio hynod bwerus yn caniatáu ar gyfer castio pellach a'r cryfder i ddwyn yr holl bwysau heb daro un mater. Mae'n cymryd i ddal mwy o gapasiti'r llinell na'r nifer fwyaf o riliau pysgota syrffio sydd ar gael.

Pros
 • Rîl bysgota syrffio fforddiadwy iawn
 • Super ysgafn
 • Cyffyrddiad rhewllyd!
anfanteision
 • Yn cyrydu dros amser

2. Okuma Avenger ABF 40 – Rîl Pysgota Syrffio Anhyblyg

Okuma Avenger ABF Rîl bwydo abwyd graffit

 

Mae'r dyluniad parhaol sy'n dod i'w arddangos gan ddefnyddio'r Okuma Avenger ABF 40 hwn yn un o'r darnau solet o rîl pysgota syrffio i bara bron pob math o bŵer llusgo.

Wedi'i lwytho â dros chwe chyfeiriant pêl ynghyd ag un rholer a phrif beryn i helpu i lusgo ac adalw'r dalfa heb droi'n boethach a oedd yn y pen draw wedi camgyflunio'r holl brofiad pysgota trwy gamweithio'r rîl dros amser gan leihau'r perfformiad disgwyliedig.

Mae cymhareb gerio gadarn o 4.5:1 yn gwneud y cyfan mor llyfn ag y gallech chi erioed ei ddychmygu er ei fod yn dirwyn y llinell i ben yn arafach na'r cymarebau gerio uwch. Fodd bynnag, byddai'n dal i berfformio'n well na llawer yn y llinell oherwydd ei effeithiolrwydd a'i esmwythder i'w gyfrif gan fod y system gerio gyfan yn cael ei gwneud yn gyfan gwbl gyda'r pres wedi'i dorri'n fanwl gywir.

Ac mae cynhwysedd llinell o fwy na 10/290 gyda phwysiad 16.3 owns yn sicrhau ei fod yn ysgafn i'w drin trwy'r dydd a bachu hyd yn oed y dalfeydd trymach sy'n cymryd mwy o amser i atal y frwydr yn mynd i mewn ac allan o'r dŵr cyn tawelu i baratoi. i fod allan yn eich gafael.

Mae anhyblyg gyda'r handlen alwminiwm marw-cast a'r bwlyn ynghyd â sbŵl anodized a phorthladd dwy-dôn yn gwneud y cyfuniad perffaith o ddelio â'r holl bŵer llusgo y mae'r pysgod wedi'i osod i adael i chi brofi.

Pros
 • Gerau piniwn gyda chefn pres
 • Ffrâm graffit
 • Dyluniad anhyblyg
anfanteision
 • Nid y cliciwr llusgo clywadwy hwnnw

3. Penn Fierce II 6000 – Rîl Pysgota Syrffio Fforddiadwy

PENN Leiniwr byw ffyrnig Troelli Rîl Pysgota

 

Mae lliw du deniadol gyda'r leinin coch yn ychwanegu at y dyluniad gan ddyblu pŵer y rîl bysgota syrffio hon sydd eisoes yn bwerus o Penn Fierce II 6000 trwy wneud y corff gyda'r metel cadarn a llawn ynghyd â'r platiau ochr i gadw'r perfformiad gerio i weithio'n fanwl gywir. a chadw popeth wedi'i alinio ni waeth pa fath o lwyth y caiff ei godi.

Mwynhewch y adalw llyfn gan ddefnyddio'r rotor cytbwys, byth yn gwneud i chi deimlo unrhyw aflonyddwch o dan y llwythi trymach. Mae ganddo'r pethau na fydd byth yn mynd â chi i brofi unrhyw ddioddefaint dros amser.

Wedi'i integreiddio â'r bearings pêl dur di-staen i'r cyfrif o bedwar ac un a allai eich gwneud i gwestiynau ynghylch a fyddai'n denu'r rhwd trwy gael ei ddefnyddio i'r dŵr halen ond yn dawel eich meddwl, mae'r Penn Fierce ii 6000 unigryw hwn wedi'i ddylunio fel y byddai'n ei ddal. i fyny gyda'r rhwd heb fod angen ei iro bob tro.

Nid yn unig y bearings pêl cadarn a gafodd, ond mae hefyd yn cynnwys dwyn gwrth-wrthdroi ar unwaith sy'n atal y dalfa i beidio â mynd yn ôl i'r dŵr hyd yn oed pa mor anodd y mae'n ceisio.

Yn olaf, y wifren bêl alwminiwm trwm sy'n sbwlio'r llinell mor effeithiol heb unrhyw drafferth i'w hwynebu.

A byddai'r gymhareb gerio uwchlaw 5.6:1 yn symleiddio'r adalw i ddirwyn y llinell gyfan i ben yn gymharol gyflymach na riliau pysgota eraill sydd ar gael yn y farchnad sy'n cyfateb i'r un maint â Penn Fierce li 6000.

Pros
 • Wedi'i saernïo ar gyfer y pysgod helwriaeth trymach
 • Corff wedi'i wneud o fetel
 • Gwifren mechnïaeth alwminiwm
anfanteision
 • Sbwlio cul

4. Penn Squall 50VSW Rîl Pysgota Syrffio - System Dura-Llusgo

Penn Squall Lever Llusgwch 2-Cyflymder Trolio 50vsw

 

Credwch neu beidio, ond pe bai'r pris yn ffactor i benderfynu ar eich pŵer prynu, ni fyddai pob un ohonom yn y pen draw yn berchen ar unrhyw beth allan o'r farchnad dim ond oherwydd na fyddai cyfaddawdu â'r ansawdd yn llusgo.

Gyda Penn Squall mae 50VSW yn enghraifft gyfartal o'r ansawdd na ellid byth ei gyfiawnhau yn erbyn ei dag pris rhy ddrud sy'n ymddangos fel pe bai'n mynd allan o'r afael a chyrhaeddiad y genweirwyr confensiynol sy'n chwilio am y rîl pysgota syrffio dibynadwy.

Wedi'i brisio ar slot cymharol uwch, mae'r mecanwaith cyflymder deuol trwy newid o gymhareb gerio 2.9:1 i 1.5:1 yn eich galluogi i ddewis a newid i'ch geriad dewisol gan ddefnyddio Quick Shift o is i uwch o fewn eiliad.

Gyda'r llusgiad lifer ysgafn a phwerus wedi'i wneud o'r ffrâm graffit yn ogystal â phlatiau ochr gan ei droi i fod yn ddelfrydol i fynd am y gêm fwy i fachu'ch gorau allan o'r dŵr halen.

Mae system Dura-Drag yn dileu'r rhwystrau, ac mae'r oedi byth i ddod i deimlo yn ystod y gosodiadau llusgo eithafol gyda'r system clicied cwn dwbl yn atal yr handlen rhag cael ei gwrthdroi ar y llwythi uwch heb gyfaddawdu ar y dalfa heb fod angen ei rhyddhau.

Ar y cyfan, y Penn Squall 50VSW hwn fydd eich dewis gorau i chwilio am riliau pysgota syrffio rhagorol wedi'u ciwio i'r llinell gan eich annog i fod yn berchen arno y funud y byddwch chi'n ei weld.

Pros
 • System Dura-Llusgo
 • Wedi'i wneud gyda graffit
 • System clicied ci dwbl
anfanteision
 • Ychydig yn ddrud yn y pris

5. Shimano Stradic Ci4+ 2500 FB – Pwer Llusgo â Gradd Bwerus

Shimano Stradic Ci4

 

Peidiwch â charu'r perfformiad OND hoffwch y rhagolygon hefyd; gyda chael Shimano Stradic CI4+ 2500 FB, mae hynny'n golygu eich bod chi'n gwybod beth yw gwir werth y rîl bysgota arbennig hon i'w chastio ar hyd y draethlin gan roi golwg falch i'r cyd-bysgotwyr sydd wedi ymuno â dynwared i holi pa mor gadarn yw hi o ran dyluniad.

Ac nid yn unig y dyluniad sy'n ychwanegu'r gwerth gwirioneddol i'w dagio â phris ar y pen cymharol uwch ond mae'r perfformiad hefyd yr un mor ddigymar am y mwyaf gan ei fod wedi'i lwytho â'r gymhareb gêr orau a chyflym o gysyniad HAGNE sy'n dwyn 5.0: 1 ynghyd â'r gyfradd adalw llinell uchel o fwy na 2.70 modfedd neu 73 centimetr wrth i bob deialu llawn gau yn y bwlch mwy arwyddocaol i dynnu'r dalfa yn gyflymach na'r riliau mwyaf a ddarganfuwyd o'r un categori.

Wedi'i osod dros chwe Bearings pêl perfformiad uchel ynghyd ag un i'r gwrthdroad ddod i ben. Y sbŵl sbâr yw'r ychwanegiad gorau i ddechrau ei ddefnyddio unrhyw bryd pan fyddwch chi'n teimlo fel profi'r tro neu ychwanegu'r newydd sbon i'r system rîl ar ôl blynyddoedd o ddefnydd.

Yn mynd i fod yn gweithio mewn cyflwr gwrthdroi heb fod angen tynnu unrhyw fath o'r switsh gwrth-wrthdroi i'w ddewis. Mae bob amser yn barod i sbwlio o flaen ac yn ôl yn dibynnu ar y dal trymach ar y bachyn ychydig yn hirach o amser i dawelu.

A yw'r pŵer llusgo ardderchog yn amrywio o 7 pwys i 24 pwys, felly gwnewch eich hun yn barod i wynebu hyd yn oed y daliad cymharol drymach i gael bachyn sy'n ymddangos yn amhosibl ei adfer gan ddefnyddio'r rîl gwahanol o'r un dosbarth.

Pros
 • System llusgo blaen
 • Pŵer llusgo â sgôr pwerus
 • Rotor cytbwys
anfanteision
 • Nid yw llusgo sbŵl yn clicio

6. Daiwa BG 8000 – Rîl System DigiGear Gorau Ar gyfer Pysgota Syrffio

Daiwa BG Rîl Troelli Dŵr Halen

 

Cadarn a dibynadwy; dyna sut mae Daiwa BG 8000 yn dod i gysylltiad llygad llawer o bysgotwyr sy'n gwybod sut i fod yn berchen ar wahanol fathau o riliau pysgota.

Ac o ran bwrw i mewn i'r dŵr hallt, ni allwch ymddiried mewn unrhyw rîl bysgota cyffredin a chyfradd is a fyddai ond yn gallu dinistrio'r profiad pysgota cyfan.

Wedi'i wneud gyda'r tai alwminiwm anodized a durniedig du, aka, y corff a'r gorchudd ochr sydd bron yn amhosibl ei dorri a phlygu pa mor fras y cafodd ei ddefnyddio.

Nid y corff yn unig, ond gall y system DigiGear ychydig yn rhy fawr gymryd llawer o straen yn ystod y llusgo heb gyfaddawdu i dorri'r llinell byth oherwydd gorbwysedd. Mae pob dalfa allan ac yn eich basged, ni waeth pa mor arw y maent yn ymladd.

Y prif reswm dros BEIDIO â cholli'r frwydr yw, mae'n dod gyda'r pŵer llusgo graddedig ac uchafswm o dros 33 lbs yn ymddangos ychydig yn ormod i'r llinellau pysgota. Nid oedd gennych unrhyw siawns o ollwng hyd yn oed siarc canolig ei faint i ddatgloi oddi ar y llinell gan honni mai hwn yw eich dalfa drymaf a mwyaf gwych o'r dydd (ac yn ôl pob tebyg o'r tymor hefyd!)

Ynghyd â'r gymhareb gêr rhagorol o dros 5.6:1 ochr yn ochr â'r cyfeiriannau pêl yn cyfrif i chwech ac un yn gyflawn ac wedi'i achredu i'r honiad o orfod ei gadw mor llyfn ar adeg llusgo ac adalw gyda'ch holl gyfleustra. Gwiriwch hyd yn oed mwy riliau dŵr halen o'r safon uchaf adolygiadau yma.

Pros
 • Rotor aer
 • Sbwlio plethedig a llinell barod
 • System DigiGear
anfanteision
 • Dim sbŵl ychwanegol wedi'i gynnwys

7. Penn 1403984 Slammer III – Technoleg Gerio CNC

Penn 1403984 Slammer III Troelli

 

Cyffyrddiad Goldie â'r gorffeniad du yw'r dyluniad eithaf na fyddech wedi'i weld yn unman arall prin, ac nid â'r rîl bysgota yn ystod eich bywyd cyfan.

Roedd y system gerio dibynadwy yn mynd i'r gymhareb gêr o fwy na 5.6:1 ac wedi'i gwneud gyda'r deunydd CNC hollol a dibynadwy gan roi'r gweithrediad llyfn i chi i ddeialu yn y sbŵl hyd yn oed gyda bachu'r daliad trymach yn y tafladwy.

Cael y corff wedi'i selio wedi'i lapio ag IP6 a'r sbŵl wedi'i gynllunio i wrthsefyll yr holl rym a'r effaith heb adael i'r dŵr fynd i mewn i'r system i'w dagu, gan eich gadael rhag mynd ar brofiad pysgota di-waith cynnal a chadw.

Ar ôl y corff, mae'n dod gyda'r system llusgo slammer wedi'i selio wedi'i wneud gyda'r dechnoleg Dura-Drag i atal y frwydr enfawr yn syth heb roi llawer o'r drafferth i chi adfer allan o'r dŵr.

Wedi'i lwytho â system dwyn dur di-staen i gyfrif o chwech ynghyd ag un gan wneud y llawdriniaeth gyfan yn hynod esmwyth i ddelio â'r llusgo ac nid yw'r adalw yn mynd yn sownd yng nghanol dirwyn y llinell i ben.

Chwaraewch eich gêm orau ar y draethlin gyda'r rîl bysgota agored hon o Penn 1403984 Slammer III y gwyddys ei bod yn perfformio'n well na hyd yn oed y rhai gorau sydd wedi'u dosbarthu o'r un cwmpas.

Pros
 • Technoleg gerio CNC
 • Corff wedi'i selio gyda chefnogaeth IP6
anfanteision
 • Ychydig yn uwch yn y pris

8. Troellwr Penn VI 4500BLS – Rîl Pysgota Syrffio Dŵr Halen Ffibr Carbon

PENN Spinfisher VI Troelli Pysgota Riliau

 

Un arall yn y rhestr, y Penn Spinfisher VI 4500BLS rîl bysgota'r glannau yn dod i mewn i'r deunydd adeiledig enwog sy'n dal yr holl lusgo y mae'r dalfeydd dŵr halen i fod i'w ddarparu.

Gwnewch y corff i'r ffurf wedi'i selio gan ddefnyddio IPX5, a dyluniwyd y sbŵl mewn ffordd nad yw'n gadael iddo ollwng yn y dŵr hyd yn oed os ydych chi'n ei foddi'n fwriadol.

Ac wedi'i wneud yn gyfan gwbl ag ansawdd pur deunydd CNC, daw'r dechnoleg gerio gyda'r dyluniad unionsyth sy'n eich galluogi i fuddsoddi'r ymddiriedolaeth i fwynhau'r gêm orau bob tro y byddwch chi'n ei bwrw i mewn.

Mae cael y corff metel llawn a'r platiau ochr wedi'u gwneud o fetel yn sicrhau nad yw'n mynd i blygu a dwyn y cyfanswm pŵer ar adeg llusgo'r dalfa i'w dawelu cyn dechrau ei adfer allan o'r dŵr.

Mae'n dod gyda'r rotor techno-cytbwys i wneud yr adalw di-dor a llyfnach ni waeth pa mor bwerus yw'r dalfa rydych chi'n ei chysylltu â'r bachyn.

Yn eistedd ynghyd â phump ac un system dwyn pêl wedi'i gwneud o ddur di-staen na fyddai prin yn denu unrhyw fath o rwd er ei ddefnyddio i'r dŵr halen yn unig heb ei iro ar ôl pob defnydd.

Ar ôl meddu ar y gwrth-wrthdroi ar unwaith, sy'n dod â chael i wrthdroi'r ffordd yr ydych am mewn eiliadau i ddelio â'r llusgo i sgwrsio y rîl cyfan i aros mewn un darn.

Pros
 • IPX5 Corff wedi'i selio ynghyd â'r sbŵl
 • Wasieri llusgo ffibr carbon
 • Corff metel
anfanteision
 • Ychydig yn uchel yn y pris

9. Penn CFTII5000LC Gwrthdaro II Rîl Pysgota Syrffio

Penn CFTII7000LC Gwrthdaro II Rîl Nyddu Cast Hir

 

“Am rîl!”; dyna'r hyn y byddech chi'n ei glywed yn gyffredinol gan y bobl pan fyddant yn dod i weld y Penn CFTII5000LC Conflict II hwn yw'r math o'r rîl pysgota syrffio sy'n cynnig y perfformiad na welir byth ac na chaiff ei brofi erioed.

Wedi gwneud y corff cyfan a'r rotor gyda math anhyblyg y resin, sef RR30, sy'n bodloni'r honiad o weithio'n esbonyddol yn fwy na'r disgwyliadau.

Mae'n dod â system dwyn gadarn a llyfn wedi'i lwytho ynghyd â Bearings pêl wedi'u gwneud o ddur di-staen saith ac un sy'n sicrhau eich bod yn ymladd yn erbyn y llusgo ac adalw. Eto i gyd, ni fyddai'n mynd yn rhy gludiog waeth beth fo'i wlychu wrth fynd ymlaen â'r adalw heb orfod ei lubio'n aml.

Mae cael y capasiti llinell o 200 llath @ 15 pwys sy’n fwy na digon i chwarae’r gêm orau drwy sefyll ar draethlin y traeth a chael y gymhareb gerio o tua 5.6:1 yn golygu bod y dalfa’n dirwyn i ben er gwaethaf gostwng y llinell lawn i mewn i’r dwr.

Mae labelu ar gyfer 20 pwys o bŵer llusgo uchaf yn sicrhau y gallwch chi fachu llawer o ddalfeydd dŵr halen heb frwydro yn erbyn un broblem.

Pros
 • Wedi'i gynllunio ar gyfer y cast hirach
 • Corff resin anhyblyg
 • Technoleg gêr gyda chefnogaeth CNC
anfanteision
 • Nid yw mechnïaeth yn troi ei hun

10. SeaKnight Rapid 6000 – Sbwlio Alwminiwm a'r Rotor

Rîl Pysgota Troelli Dwr Halen Cyflym SeaKnight

 

Yn hynod effeithlon o ran perfformiad, nid yw'r SeaKnight Rapid 6000 hwn yn dod â dyluniad lliwgar sy'n unigryw i bysgotwyr. Mae'r perfformiad yn cynnwys y gorau o'r deunyddiau ynghyd â'r mathau o offer i gwblhau'r rîl pysgota syrffio penodol hwn.

Wedi'i wneud gyda'r cotio gwrth-cyrydol sy'n ei alluogi i berfformio'n well na'r riliau clasurol yn gweithio i halen a dŵr croyw, ni fyddai'n denu unrhyw rwd hyd yn oed os na fyddwch yn ei iro bob tro y byddwch chi'n ei daflu i mewn.

Wedi saernïo'r siafft ganolog gyda deunydd mwy trwchus. Mae'r bearings pêl di-staen i dros ddeg gydag un wedi'i gefnogi gan y ffurf gysgodol yn dangos y crefftwaith o ansawdd uchel sydd wedi'i ffitio â'r system dwyn safonol i fwynhau deialu'r rîl wedi'i lyfnhau.

Mae cael y sbŵl alwminiwm wedi'i selio gyda'r strwythur rotor yn atal y dŵr a'r tywod rhag mynd i mewn i'r system gerio yn ei amddiffyn rhag camweithio.

Daw'r system lusgo bwerus gyda'r pŵer eithaf o fwy na 33 lbs i'w gyfrif fel y pŵer llusgo uchaf i'ch cael chi i lanio'ch trymaf, ac mae pysgod gêm fwyaf eich bywyd cyfan yn cynnwys y gymhareb gerio o 4.7: 1 yn ychwanegu at y perfformiad i'w llusgo allan o'r dŵr yn araf ond yn gyfleus.

Pros
 • Cynnydd yn y cyfrif dwyn pêl
 • System llusgo pwerus
 • Sbwlio alwminiwm a'r rotor
anfanteision
 • Trwm yn y pwysau

Canllaw Prynu – Pethau i chwilio amdanynt wrth brynu rîl bysgota syrffio orau

rîl bysgota syrffio gorau

Mae pysgota syrffio, mewn unrhyw ffurf, yn cyflwyno problemau sy'n wahanol i'r rhai a geir wrth bysgota o gwch. I fynd o gwmpas y materion hyn, bydd angen a gwialen a rîl wedi'u gwneud yn benodol ar gyfer syrffio pysgota. Cyn i chi brynu'r riliau pysgota syrffio gorau, cadwch lygad am y nodweddion hanfodol canlynol a fydd yn penderfynu a fydd y rîl bysgota yn rhoi profiad bythgofiadwy i chi.

1. Pwysau

Wrth bysgota o'r traeth, mae'n debyg y byddwch chi'n treulio mwy o amser yn saethu nag os ydych chi'n pysgota o gwch. Gan fod gwiail pysgota syrffio yn aml yn hirach na 10 troedfedd, yn y pen draw byddwch chi'n dechrau teimlo'r pwysau gormodol. Nid yw hynny'n golygu y dylech bob amser fynd am yr opsiwn mwyaf ysgafn, ond dylai eich penderfyniad terfynol fod yn pwyso i'r cyfeiriad hwnnw.

Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn ystyried prynu rîl bysgota ysgafn tra'n dal i fod â chapasiti a chryfder llinell digonol. Os dewiswch ddewis trymach, bydd cael rîl gyda chanolbwynt disgyrchiant da yn helpu i gydbwyso'r pwysau.

2. Cynhwysedd Llinell a Chymhareb Gear

Cynhwysedd Llinell a Chymhareb Gêr

Wrth brynu'r riliau pysgota syrffio, mae'n rhaid ichi edrych dros ychydig o ffactorau i benderfynu ar eich cynhwysedd llinell a'ch cymhareb gêr dewisol. Er mwyn penderfynu ar gapasiti'r llinell, mae'n rhaid i chi wybod pa fath o bysgod rydych chi'n ei dargedu; yna, mae angen i chi fesur y pellter a'r ffaith bod angen llinell mor gryf i ddal y pysgod rydych chi eu heisiau.

Ar y llaw arall, mae'r gymhareb gêr yn dibynnu ar ba mor gyflym y bydd eich gallu llinell yn cael ei chwythu i mewn. I ddewis y gymhareb gêr berffaith, rhaid ystyried dau brif ffactor: pa mor aml y mae angen i chi rîl pysgodyn a faint o linellau a ddefnyddir unwaith byddwch yn cael y pysgod ar y bachyn. Ar gyfer pysgota syrffio mwy estynedig, mae cymhareb gêr uwch yn dda.

3. Cryfder Llusgo

Mae pysgota syrffio yn rhoi baich parhaus ar gryfder llusgo eich rîl. Nid yn unig y mae'n rhaid i chi ymgodymu â physgota syrffio mawr, ond rhaid i chi hefyd ymgodymu bob amser â llanw a llif dŵr. Ni fydd y dŵr yn tynnu ar eich llinell mor galed â physgodyn enfawr, ond bydd yn rhoi grym cyson ar eich llinell a'ch rîl. Mae'r cryfder llusgo yn helpu i amddiffyn cydrannau mewnol a mecanweithiau gêr mwy sensitif eich rîl.

Bydd addasiad llusgo diffygiol neu system wan yn rhoi straen eithafol ar rannau symudol eich rîl pan fydd yn helaeth pysgod yn taro eich atyniad. Os ydych chi'n bwriadu gwneud mwy o bysgota syrffio ar raddfa fawr, bydd angen rîl enfawr arnoch chi gyda llusgiad mwy sylweddol.

4. Sbwliau Tal

Riliau Pysgota Syrffio Gorau Sbwliau Tal

Mae riliau pysgota syrffio yn enwog am eu sbwliau uchel. Sbwlio uchel fel bod y rîl yn gallu dal mwy o linellau pysgota. Ar y llaw arall, mae sbwliau uchel yn aml yn dal llai na'r un rîl gyda sbŵl eang, dwfn. Defnyddir y sbŵl uchel i sicrhau bod y llinell yn gadael y rîl gydag ychydig iawn o lusgo. O ganlyniad, bydd mwy o chwarae.

Mae'r dyluniadau sbŵl canlynol yn effeithio ar ffrithiant llinell eich rîl bysgota:

 • Yn gyntaf, mae dyluniad gwefus rîl gyda sbŵl uchel yn helpu i leihau'r pwysau ar y llinell.
 • Yn ail, mae yna ddyluniad gwefus sbwlio top di-fin a all greu ffrithiant llinell gormodol.
 • Yn olaf, gellir gosod amrywiad y sbŵl i ddau gyflymder i osod y llinell mewn patrwm gorgyffwrdd i leihau'r pwysau ar y llinell riliau.

5. Gwydnwch

Mae pysgota syrffio yn golygu bod angen defnyddio riliau pwerus. Gyda physgod mawr, amgylcheddau syrffio llym, ac effaith ddinistriol dŵr môr, rhaid ystyried yn ofalus ddyluniad eich gwiail pysgota a'ch adeiladwaith gwydn. Dylid gwneud rîl bysgota gwydn a dibynadwy o ddeunydd graffit neu ffrâm ddur gan fod ffrâm fetel riliau nyddu syrffio yn darparu cryfder cyhyrol sy'n hawdd ei gynnal.

Dylid cynnwys gwifren bachyn mawr a chadarn gyda rîl nyddu syrffio fawr. Os bydd eich bachyn yn plygu tra byddwch allan yn pysgota, ni fydd eich rîl yn gweithio hyd nes y gallwch ei drwsio.

6. Bearings Ball

Bearings Pêl Rîl Pysgota Syrffio Gorau

Dylai fod gan y riliau pysgota syrffio delfrydol ddigon o gyfeiriannau pêl i adennill yn gyflym y darnau hir y bydd yn rhaid i chi eu defnyddio wrth bysgota syrffio. Mae'r systemau sydd â nifer fwy sylweddol o Bearings peli yn cynhyrchu rîl bysgota mwy gwydn.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

1. Beth yw'r math gorau o rîl ar gyfer pysgota syrffio?

Fel arfer, rîl troellwr fydd eich dewis gorau. Mae ganddyn nhw gryfder llusgo llyfn a phwerus sy'n eich helpu chi i ddod i mewn yn gyflym. Mae ganddo ffrâm allanol sy'n sychu'n gyflym, sy'n gallu cywiro rhwystrau yn hawdd, a gallwch chi hefyd roi cotio arno i atal cyrydiad.

Os oes angen rîl arnoch ar gyfer castio ymhell ac yn aml, dylai fod â chynhwysedd llinell uchel ac ysgafn. Efallai y byddai'n well gennych hefyd rywbeth sydd â phwysau llusgo cymharol uchel i ddelio â physgod mwy, sy'n anoddach eu llusgo i ddŵr agored.

2. Beth yw'r maint rîl delfrydol ar gyfer pysgota syrffio?

Byddai'r maint rîl delfrydol yn pwyso llai na phunt ac yn gwrthsefyll o leiaf 200 llath o linell. Fodd bynnag, ystyrir mai rîl rhwng maint 6000-8500 yw'r gorau ar gyfer pysgota syrffio. Dylai fod yn fwy arwyddocaol na'r hyn a ddefnyddiwch ar gyfer pysgota rheolaidd, ond dylai deimlo'n ysgafn o hyd oherwydd gall pysgota syrffio barhau am gyfnodau hir.

Y brif frwydr wrth brynu rîl bysgota yw ei faint. Rydych chi eisiau prynu rîl gyda'r proffil cywir a'r canol disgyrchiant fel nad yw'r pwysau a physgota syrffio hirfaith yn dod yn ormod i chi.

3. Pa mor bell y dylech chi fwrw'ch llinell wrth bysgota syrffio?

Dylai gwialen bysgota syrffio fod o leiaf 12 i 15 troedfedd o hyd a dylai fod ganddo estyniad llinell helaeth. Gallwch ei ddefnyddio gyda rîl nyddu dŵr môr mawr a llinell arbrofol 20 i 25-punt. Fel hyn, byddwch chi'n gallu gweld a allwch chi fwrw abwyd pwysol hyd at 100 llath gyda'r offer sydd ar gael ai peidio.

4. Beth yw'r gêr gorau i'w defnyddio wrth bysgota syrffio?

Ar gyfer y rhan fwyaf o sefyllfaoedd pysgota syrffio, mae cymhareb gerio o 5:1 neu 6:1 o leiaf yn gweithio'n ddigon da. Mae mynd yn araf gyda rîl cymhareb gêr uchel yn fwy addas na mynd yn gyflym gyda rîl gêr araf os ydych chi am ddal eich pysgod yn araf ac yn ofalus.

Casgliad

Nid yw pob pysgotwr unigol yn teimlo'n hyderus o aros a gwrthsefyll pŵer tonnau'n dod i'w rhan, a dim ond y rhai profiadol fyddai'n mentro gwneud hynny.

A phan fyddwch chi'n gwneud hynny, dylai fod yn rhaid i chi fod â'r riliau pysgota syrffio safonol iawn a gorau rydyn ni wedi'u casglu ar eich cyfer chi yn unig!

Dewch i fod yn berchen ar un ac wynebu'r draethlin i ddal beth bynnag a allwch!

Erthyglau Perthnasol