Sut i Blygu Top Bimini? - Cwblhewch y dasg yn gywir

Gall diwrnod poeth eich gwneud chi wedi blino'n lân tra'ch bod chi ar gychod. Ond byddai bimini yn eich amddiffyn rhag gwres syfrdanol yr haul.

Ar ôl i chi gyrraedd yn ôl i'r lan, mae angen i chi blygu'r top bimini i lawr. Mae llawer yn drysu ag ef, a dyna pam rydym wedi dod ymlaen â'r ateb!

Felly, sut i blygu top bimini i lawr?

Yn gyntaf, mae angen i chi blygu'r top bimini yn ôl. Yna mae'n rhaid i chi gloi'r gist storio.

Ar ôl hynny, mae angen i chi sychu'r top bimini yn gyfan gwbl pan fyddwch chi wedi gorffen hwylio.

Efallai eich bod chi'n meddwl bod gennych chi'r syniad. Ond dim ond briff yw hwn nad yw'n ddigon i gyflawni'r dasg yn iawn!

Felly, daliwch ati i ddarllen i ddysgu mwy!

Beth Sy'n Digwydd Os Na Fyddwch Chi'n Plygwch Top Bimini?

Beth Sy'n Digwydd Os Na Fyddwch Chi'n Plygwch Top Bimini

Gallai plygu top bimini ymddangos yn eithaf dibwys. Ond gall cadw'r top bimini heb ei blygu greu llawer o broblemau.

Gall y materion hyn niweidio'r top bimini yn y pen draw.

Rydym wedi trafod rhai o’r materion yma:

Rhifyn 1: Yn Cael Ei Niweidio Oherwydd Tywydd

Rydych chi'n cadw'r top bimini heb eu plygu er eich diogelwch a'ch hwylustod. Mae'n eich amddiffyn rhag gwres yr haul ac mae'r tywydd yn union fel gwarchodwr cilbren neu darian cilbren yn amddiffyn eich cwch.

Ond gall ei gadw heb ei blygu ar ôl i chi gyrraedd yn ôl niweidio'r brig oherwydd tywydd amrywiol.

Gall y gwynt, y glaw neu'r storm roi smotiau ar y brig bimini. Ar ben hynny, efallai y bydd y top bimini'n gwlychu ac yn cael ei rwygo yn y pen draw os yw'r tywydd yn troi'n anarferol.

Mater 2: Mynd yn fudr

Pan fyddwch chi'n cadw'r top bimini heb ei blygu, mae'n mynd yn fudr yn eithaf hawdd. Oherwydd gall llwch fynd arno'n hawdd wrth chwythu yn yr awyr.

Gall gormod o ronynnau llwch sy'n tagu arno fod yn niweidiol i'ch cwch hefyd. Oherwydd gall fynd i mewn i'ch injan cwch a fyddai'n achosi materion cychwyn injan.

Sut i Blygu Top Bimini?

Mae plygu top bimini yn aml yn dod yn ddryslyd i rai pobl. Ond mewn gwirionedd nid yw mor gymhleth â hynny. Fodd bynnag, gall plygu'r top bimini yn anghywir ei niweidio mewn dim o amser.

Ond rydym wedi dod â'r canllaw hawsaf i chi ar gyfer plygu top bimini. Dilynwch ein camau a byddwch yn diolch i chi'ch hun yn ddiweddarach!

Cam 1: Plygwch y Bimini Top Yn ôl

Yn syml, rydych chi'n gwrthdroi'r gweithdrefnau yn union fel rydych chi'n agor y top bimini pan fo angen! Fodd bynnag, rhaid i chi fynd ymlaen yn ofalus.

I ddechrau, dad-glicio'r strapiau dal i lawr blaen yn gyntaf. Yna plygwch y top yn ôl.

Ond gwnewch yn siŵr bod y cynfas yn rhydd o grychau cymaint â phosib. Neu fel arall, efallai y byddwch chi'n profi Bachyn Lowrance 7 problem.

Cam 2: Lapiwch y Boot Storio

Unwaith y byddwch wedi gorffen plygu yn ôl, lapiwch y gist storio o amgylch y Bimini a'i ddiogelu. Fel bod crymedd y Bimini yn cyd-fynd â chrymedd y gist a'r sip.

Efallai bod gan eich Bimini bracing cefn. Yn yr achos hwnnw, bydd angen i chi ddadsgriwio neu dynnu'r pin rhyddhau cyflym. Mae hyn yn caniatáu i'r braces osod yn fflat ar gyfer storio.

Plygwch i lawr Top Bimini

Cam 3: Sychwch y Bimini Top yn Briodol

Efallai eich bod yn trelars eich Bimini yn syth o'r dŵr. Yn yr achos hwnnw, gwnewch yn siŵr ei sefydlu dim ond pan fyddwch chi'n dychwelyd i'ch lleoliad. Yna gadewch i'r top sychu'n llwyr. Peidiwch â chadw eich bimini top yn wlyb beth bynnag.

Oherwydd gallai yn y pen draw afliwio, difrodi, neu rwygo Yn yr achos hwnnw, mae angen i chi wario rhywfaint o arian i atgyweirio eich top bimini. Yn wir, efallai y bydd angen i chi gosod top bimini newydd hefyd.

Felly, rydym wedi dod i'r diwedd. Ac mae gennym ni gyfarwyddiadau cywir i ddilyn y camau i blygu top bimini i lawr.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Bimini Syniadau da i blygu i lawr

Pa un sy'n well rhwng bimini 3 a 4 bwa?

Y bwa 3 yw'r top bimini mwyaf poblogaidd. Mae cychod sgïo, rhediadau v-hull, a chychod perfformio yn elwa o'r math hwn o frig bimini.

Mae SavvyBoater yn cario'r bwa 4 sef y top bimini mwyaf. Cychod mwy, megis cychod dec neu bontynau, i ddefnyddio hwn.

Pa mor gyflym all y cwch fynd gyda'r ychwanegiad bimini?

Y cyflymder uchaf graddedig gyda thop bimini bwa 2, 3, neu 4 wedi'i agor yn llawn yw 40 not. Mae hyn tua 44 milltir yr awr.

Mae gan bimini T-Top, ar y llaw arall, gyflymder uchaf graddedig o 17 not pan fydd wedi'i agor yn llawn. Ac mae hyn ar gyflymder o tua 20 milltir yr awr.

Ydy fy bimini top yn dal dŵr?

Yr un modd ag y mae hen gychod pren yn dal dŵr, mae cynfas cotwm traddodiadol. Mae topiau bimini wedi'u gwneud o decstilau wedi'u gorchuddio â finyl yn ddewis da.

Fodd bynnag, nid yw'n briodol ar gyfer caeau fel gorchuddion hwylio neu orchuddion cychod. Mae cynfas acrylig, fel cynfas cotwm, yn ffabrig gyda gwehyddu tynn. Felly, mae'n dibynnu ar y naill i'r llall.

A allaf olchi fy nhop bimini yn y peiriant golchi?

Oes, efallai y bydd y top bimini yn cael ei olchi yn y peiriant golchi. Golchwch ef ar y cylch rheolaidd gyda dŵr poeth a Glanedydd Llofnod.

Byddai hyn yn arwain at y glanhau mwyaf trylwyr. Golchwch gyda lliwiau a deunyddiau tebyg yn unig. I'r cylch cyn-drin neu olchi, ychwanegwch gaead o Gannydd Amgen Amgen os yw'ch top bimini yn aflan, yn dingi neu'n lwydni.

Sut ydych chi'n teithio gyda top bimini?

Os byddwch chi'n teithio gyda'r topiau i fyny, bydd y ffitiadau alwminiwm dan straen. Dros amser, gallant gracio a thorri.

Trwy eu gosod i lawr, rydych chi'n lleihau'n fawr y siawns o fwy o draul a difrod.

Allwch chi osod top bimini yn wynebu i'r cyfeiriad anghywir?

Os ydych chi'n gosod top bimini sy'n wynebu'r cyfeiriad anghywir, gall effeithio ar y perfformiad eich cwch.

Mae'r fframiau ar ben bimini wedi'u hadeiladu i wrthsefyll gwyntoedd cryf a thonnau, ond os nad yw'r ffrâm wedi'i gyfeirio'n gywir, gall achosi i'r brig fflapio a siglo yn y gwynt.

Gall hyn leihau cyflymder ac effeithlonrwydd eich cwch, a gall hyd yn oed achosi difrod. Mewn rhai achosion, gall y camaliniad hwn hefyd arwain at ddŵr yn gollwng i'ch cwch trwy'r bwlch rhwng y brig a'r dec.

Y Geiriau Terfynol

Nawr rydych chi'n gwybod sut i blygu top bimini i lawr

Nawr rydych chi'n gwybod sut i blygu top bimini i lawr! Gwnaethom ein gorau i gadw'r wybodaeth mor glir ag y gallem.

Gobeithiwn y bydd ein cyfarwyddiadau a'n gwybodaeth yn hawdd ac yn ddefnyddiol i chi.

Dymunwn y gorau i chi gyda'ch tasgau hwylio!

Erthyglau Perthnasol