Sut i Ddal Bas Gyda Llyffant Sbri - Pysgod Dŵr Croyw

Nid oes llawer o bethau y mae bas yn eu caru yn fwy na llond ceg mawr o lyffant ffres.

Y prif reswm pam mae draenogiaid y môr yn hongian allan ger padiau lili yw oherwydd bod ganddyn nhw boblogaeth fawr o lyffantod yn byw ynddynt fel arfer. Bydd Bass yn mordeithio'r bas gyda'r nos yn y gobaith o Wasgfa Kermit cyflym.

Ac Yna Roedd Brogaod

Dal Bas Gyda Broga Spro
Ffynhonnell: wired2fish.com

Ymddangosodd brogaod ar Planet Earth tua 265 miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn ystod y Cyfnod Permaidd o'r Oes Paleosöig. Ers hynny maent wedi bod yn ffrwythlon ac wedi lluosi, ac maent bellach yn cyfrif am 85% o'r holl rywogaethau amffibiaid byw. Maent yn byw ym mhobman mae dŵr croyw, ac eithrio ar gyfer y rhanbarthau pegynol. Yn rhyfedd iawn, nid oes unrhyw hysbys rhywogaethau morol o lyffantod.

Mae'n debyg bod hyn oherwydd bod brogaod wedi esblygu o bysgod dŵr croyw cynnar.

Yr un yw'r cynllun corff ar gyfer pob rhywogaeth o lyffantod. Yr unig wahaniaethau yw lliw a maint. Mae ganddyn nhw gorff sgwat, coesau cefn hir gyda thraed gweog, llygaid ymwthio allan, a thafod hollt. Ar wahân i adar, brogaod yw rhai o'r anifeiliaid mwyaf trawiadol eu lliw ar y blaned.

Nid yw Pob Llyffant Wedi'i Greu'n GyfartalNid yw Brogaod yn cael eu Creu'n Gyfartal

Mae yna lawer o wahanol rywogaethau broga yn yr Unol Daleithiau sy'n bas a physgod eraill Efallai y byddant yn dod ar draws, ond cyn belled ag y mae draenogiaid y môr, dim ond ychydig sydd o ddiddordeb. Mae bas fel llond ceg mawr, felly eu hoff lyffant yn amlwg yw Tarch Broga Gogledd America.

Mae'r tarw yn un o'r rhywogaethau mwy o lyffant, sydd i'w gael bron ym mhobman yn yr Unol Daleithiau, ond yn enwedig yn nhaleithiau'r de. Gallwch glywed eu rhuadau afiach bob nos ar ddiwedd y Gwanwyn a'r Haf wrth iddynt geisio lluosogi.

1