4 Syniadau am System Sain Cychod 2023 – Gwella Eich System Stereo Cwch

Gall cychod marchogaeth fod yn hamdden ac mae'n ofynnol ar gyfer rhai tasgau ar adegau. Mae cychod hyd yn oed yn fwy o hwyl pan fyddwch chi'n cael cerddoriaeth arnyn nhw. Ac mae hyn yn gofyn am system sain dda.

Felly, beth yw rhai o'r syniadau system sain cychod gorau?

Mae yna ychydig o systemau sain cŵl y gallwch chi eu gosod ar gyfer eich cwch. Yr un cyntaf yw'r ymasiad RA 70 morol. Mae hyn yn anghydnaws mawr. System arall y gallech ei hystyried yw Boss MGR 350B. Os ydych chi eisiau gwybod am un arall, gall Prospec JBL fod yr un arall.

Rydych chi newydd gael gwybod beth yw eich pryder. Mae angen i chi ddarllen ymlaen i agor yr holl fanylion a gawsom yma.

Felly, dechreuwch nawr!

Beth Yw Rhai Syniadau Gorau ar gyfer System Sain Cychod?

Cerddoriaeth ar y mwyaf

Gan fod llawer o bobl yn bryderus ond yn ddryslyd, cawsom ychydig o systemau sain cŵl yma. Cofiwch efallai na fydd pob math o system sain yn ddelfrydol ar gyfer eich cwch.

Gosod systemau sain morol fel arfer yn cymryd amser hir. A rhaid i chi beidio â gwastraffu'r amser hwn yn gosod un amhriodol.

Felly, edrychwch yma i ddewis o'r rhai gorau tebygol.

Math 1: Fusion MS-RA70 Morol

Mae'r system sain hon yn un o'r rhai cyntaf y gallech eu hystyried ar gyfer eich cwch. Mae ganddo system gradd 6 IPX. Felly, nid oes rhaid ichi boeni am ymwrthedd dŵr.

Mae gan yr un hwn fwyhadur gradd A 4 × 50 o ansawdd uchel. Mae hyn yn golygu bod hyn yn ddigon i deimlo fel mordaith parti pan fo angen. Mae'r sain yn wirioneddol fywiog y byddech chi ei eisiau.

Wrth ddod i gysylltedd, nid oes rhaid i chi boeni amdano. Oherwydd nid oes ots a ydych chi'n defnyddio Apple neu Android.

Gallwch gysylltu unrhyw ddyfais ag ef ar gyfer cerddoriaeth. Mae'r system hon yn eithaf syml i'w defnyddio ac yn gweithredu gyda nodweddion pen uchel. Gallwch hefyd gael porthladdoedd USB gyda'r system hon.

Felly, hyd yn oed os nad ydych am gysylltu â Bluetooth, gallwch ddefnyddio'r porthladdoedd. Gallwch chi mewn gwirionedd ei ddefnyddio'n syml iawn yn union fel chwaraewr cerddoriaeth eich ffôn.

Un peth efallai yr hoffech chi hefyd yw ei gymhwysiad. Gallwch chi lawrlwytho ei raglen i weithredu'r system sain o bell.

Gyda hynny, gallwch chi chwarae cerddoriaeth, llywio a gwneud ychydig o bethau defnyddiol eraill o'ch ffôn. Felly, dyma un y gallech ei ystyried ar gyfer eich cwch.

Math 2: Boss Audio Systems MGR350B

Boss Audio MGR350B - Allan o'r Bocs

Mae'r MGR350B wedi'i adeiladu o elfennau morol o ansawdd uchel, diddos. Mae'r rhain yn ei warchod rhag difrod UV gweladwy.

Mae hefyd yn darparu cerddoriaeth anhygoel gyda gweithrediad anymwthiol, syml. Mae hyn i gyd ar gael am gost fach iawn.

Gall hyn ffrydio'ch hoff gerddoriaeth ar unwaith o'r darllenydd cerdyn SD. Ar wahân i hynny, gellir defnyddio gyriannau USB a dyfeisiau allanol.

Gallwch chi wrando ar Spotify a Pandora wrth fynd diolch i ffrydio sain Bluetooth. Mae mewnbwn aux yn eich galluogi i gysylltu eich ffôn clyfar neu chwaraewr MP3.

Byddai porthladd USB hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer ffrydio data a dyfeisiau gwefru. Cofiwch fod gan yr un hwn sgôr IPX 6 hefyd.

Math 3: Prospec Electronics JBL-PRV175

JBLPRV275 Nodweddion Fideo

Mae derbynnydd Bluetooth PRV-175 Marine Digital Media yn system sain wych. Am bris isel, mae hyn yn cynnig cerddoriaeth uwchraddol yn ogystal â dyluniad swyddogaethol a hawdd ei ddefnyddio.

Mae'r top rwber yn gwrthsefyll dŵr ac yn atal malurion. Mae rhannau sy'n gwrthsefyll UV hefyd wedi'u cynnwys, yn ogystal â neuadd uchaf sy'n dal dŵr ac yn dal dŵr.

Felly, tra byddwch chi allan ar y llyn, gallai gadw dŵr halen, haul a lleithder allan. Mae'n cynnwys mewnbwn ychwanegol, porthladd USB, ac addasydd AUX i USB unigryw.

Mae ganddo radio AM / FM, yn ogystal ag antena radio Enrock o ansawdd uchel. Mae hwn hefyd yn un o'r cynlluniau antena radio cychod gorau.

Felly, mae'r rhain yn 3 system sain cŵl y gallech eu hystyried ar gyfer eich cwch!

Math 4: System Stereo Morol Kenwood PKGMR382BT

Gosod Cychod KENWOOD KMR-M318BT 2017

 

Mae System Stereo Morol Kenwood PKGMR382BT yn system stereo o ansawdd uchel a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer cychwyr a physgotwyr.

Mae'r system hon yn cynnig ansawdd sain rhagorol, gwrth-dywydd, ac amrywiaeth o nodweddion sy'n ei gwneud yn berffaith ar gyfer mwynhau'ch cerddoriaeth tra allan ar y dŵr.

Mae gan y system stereo hon chwaraewr CD, tiwniwr AM / FM, a 2 siaradwr ar gyfer allbwn sain pwerus. Mae hefyd yn cynnwys mewnbwn aux fel y gallwch gysylltu eich chwaraewr MP3 eich hun neu ddyfais sain arall.

Sut i osod y system sain cychod yn iawn?

Rydych chi eisoes yn gwybod bod gosod y system sain cychod yn iawn yn bwysig. Mewn gwirionedd mae mor bwysig efallai na fyddwch chi hyd yn oed yn cael y naws hebddo.

Efallai y cewch system sain wych. Ond os nad yw'r system wedi'i gosod yn y ffordd gywir, ni fyddech yn ei hoffi. Oherwydd ni fyddech yn cael y cyfartalwr gwirioneddol ohono.

Felly, rydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw gosod y system sain cychod yn iawn. Nawr, edrychwch yma i wybod sut i'w wneud yn hawdd.

Cam 1: Cyfrifwch yr Agoriadau

Cychod Sain System cyfrifo'r agoriadau

Cyn i chi osod system sain newydd, rhaid i chi gyfrifo'r agoriadau. Achos mae angen ffitio'r stereo yn iawn i gael y gerddoriaeth orau.

Mae angen ichi weld a yw'r gofod yn y ceudod yn ddigonol ar gyfer y system.

Cam 2: Mount yn iawn

Pan fyddwch chi'n gosod y system, rhaid i chi weld ychydig o bethau pwysig. Ac un o'r pethau pwysicaf yw'r gwifrau.

Mae angen i chi wneud yn siŵr bod yn rhaid i chi osod popeth yn iawn. Hyd yn oed os ydych chi eisiau, gallwch chi logi gweithiwr proffesiynol ar gyfer hyn.

Sicrhewch fod y gwifrau wedi'u glytio'n iawn. A chadwch y lleoedd o amgylch yr holl wifrau yn rhydd. Peidiwch â gorgyffwrdd ag unrhyw wifren wrth osod y system. Oherwydd y gallai hyn arwain at faterion gwifrau tanio.

Cam 3: Gwifro yn iawn

Gwifrau System Sain Cychod

Wrth osod system sain cychod, mae'n bwysig ei wifro'n gywir er mwyn sicrhau perfformiad priodol. Mae yna lawer o wifrau a chysylltwyr dan sylw, felly gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddealltwriaeth sylfaenol o sut mae gwifrau sain yn gweithio cyn dechrau eich gosodiad.

Y math mwyaf cyffredin o system sain cychod yw'r system stereo. Mae systemau stereo yn cynnwys dwy sianel - chwith a dde. Mae'r sianel chwith yn cynnwys y gerddoriaeth a chwaraeir gan y siaradwyr yn y bwa, tra bod y sianel dde yn cynnwys y gerddoriaeth a chwaraeir gan y siaradwyr yn y starn. Mae'r rhan fwyaf o systemau stereo yn defnyddio ceblau RCA i gysylltu'r ddwy sianel hyn gyda'i gilydd.

I osod system stereo ar gwch, yn gyntaf bydd angen i chi gysylltu un pen cebl RCA i bob siaradwr yn y bwa a'r starn. Yna, cysylltwch ben arall y cebl RCA â mewnbwn ar eich derbynnydd neu fwyhadur. Gallwch hefyd gysylltu cebl RCA yn uniongyrchol i'ch teledu os ydych chi am wylio'r teledu wrth wrando ar eich cerddoriaeth.

Os ydych chi'n gosod radio morol neu chwaraewr CD yng nghanolfan adloniant eich cwch, ni fydd angen cebl RCA arnoch chi. Fel arfer mae gan radios morol a chwaraewyr CD fwyhadur adeiledig a fydd yn pweru'r ddau siaradwr yn eich cwch ar unwaith. Plygiwch un pen o jack clustffon i mewn i un allfa siaradwr ar eich radio morol neu chwaraewr CD, a phlygiwch ben arall i fewnbwn sain ar eich derbynnydd neu fwyhadur.

Cam 4: Sicrhau Lle i'ch Ffôn

Ar ôl i chi osod y system yn iawn, mae angen ichi feddwl am eich ffôn. Hynny yw, mae angen i chi reoli lle o amgylch y system ar gyfer eich ffôn.

Fel bod y ffôn a'r system sain yn cadw pellter sefydlog. Ar ben hynny, rhaid i chi sicrhau bod y ffôn yn aros yn ddiogel pan fyddwch chi'n ei gadw yno.

Felly, dyma'r pethau y mae angen i chi eu cynnal ar gyfer gosod system sain well.

Beth Sy'n Digwydd Os Na Chi'n Gosod Y System Sain yn Gywir?

Mae gosod y system sain yn iawn yn bwysig fel y gwyddoch eisoes. Ond pam ei bod yn bwysig gosod y system sain cychod yn iawn? Wel, mae yna resymau am hyn.

Yn gyntaf oll, mae gosod y system sain yn iawn yn galluogi'r sain wirioneddol. Rydych chi'n cael curiad, bas a cherddoriaeth ddilys, gan wella'r naws. Rydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw hi i gael cyfartalwr cytbwys.

Ar wahân i hyn, efallai y byddwch hefyd yn sylwi bod y defnydd yn fwy ar gyfer hyn. Ond sut y mae felly? Wel, mae'r system sain ar eich cwch yn defnyddio tanwydd.

A gall gosod amhriodol ddefnyddio mwy o danwydd nag y gallai fod ei angen.

Byddech yn gweld y gallai'r defnydd cyffredinol o danwydd gynyddu'n amlwg. Efallai nad yw hyn mor amlwg i ddechrau. Ond ar ôl ychydig fisoedd, byddech chi'n deall hyn.

Yn ogystal, efallai y bydd problemau gwifrau ar gyfer gosod hwn yn amhriodol. A gall hyn achosi aflonyddwch i'ch cwch wrth redeg. Cebl sbardun cwch gall problemau godi ar gyfer hyn hefyd.

Felly, mae'n wirioneddol bwysig gosod y system sain cychod yn iawn. Os na allwch ei wneud yn hyderus, gallwch logi gweithiwr proffesiynol.

Efallai y bydd eich cyllideb ar gyfer gosod system sain cwch yn cynyddu. Ond yn bendant gallwch chi sicrhau'r ansawdd.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Gosod cwestiynau cyffredin Y System Sain

A allaf uwchraddio system sain fy nghwch?

Gallwch, gallwch yn bendant uwchraddio system sain eich cwch. Gallwch chi ei wneud unrhyw bryd mewn gwirionedd, gan ystyried ychydig o bethau. Os oes gennych chi gyllideb dda ar gyfer hyn, mae'n beth syml i'w wneud. Rhaid i chi hefyd sicrhau eich bod yn cael syniad da o'r system sain. Os oes gennych y ddau beth hyn, mae'n dda ichi fynd.

Ydy hi'n ddrud uwchraddio system sain fy nghwch?

Wel, mae hyn mewn gwirionedd yn dibynnu ar yr uwchraddiad a gewch ar eich cwch. Fodd bynnag, rhaid ichi wybod nad yw uwchraddio system sain cwch mor rhad â hynny. Efallai nad yw mor ddrud â hynny i chi ond nid yw ychwaith yn rhad. Gan amrywio o ran demograffeg, gall y gost newid.

A yw'n werth uwchraddio system sain fy nghwch?

Ydy, mae'n werth chweil uwchraddio system sain y cwch. Oherwydd byddech chi wrth eich bodd pan fyddwch chi'n cael naws cerddoriaeth wrth fod ar y cwch. Byddai hyn mewn gwirionedd yn dra gwahanol ar gwch pan fyddwch chi'n cael system sain dda. Efallai mai'r pris yw eich unig bryder yma.

Adolygiad a Nodwedd Fusion MS-RA770

Y Geiriau Terfynol

Nawr rydych chi'n gwybod am y gwahanol syniadau system sain cychod! Credwn eich bod wedi hoffi'r syniadau hynod ddiddorol a drafodwyd gennym yma.

Cofiwch un peth. Peidiwch byth â cheisio gwneud unrhyw beth i'r system sain cychod heb unrhyw wybodaeth flaenorol.

Felly, byddwch yn ofalus amdano a phob lwc!