10 Ap Gorau ar gyfer Caiacio - Padlo Eich Ffordd i Antur

Padlo Eich Ffordd i Antur

Yn union fel gyda'r rhan fwyaf o bethau eraill y dyddiau hyn, mae technoleg wedi dod o hyd i'w ffordd i mewn i gaiacio. Er y gall ymddangos fel gweithgaredd na all gael cymaint o dechnoleg uwch wedi'i integreiddio i'w graidd, mae datrysiadau a theclynnau modern yn cael eu defnyddio'n weithredol iawn mewn padlo o bob math. Mae hyn yn golygu bod caiacio hefyd yn elwa o newyddbethau sy'n ymwneud â… Darllen mwy

Ail-fynediad Arnofio Padlo - Technegau Angenrheidiol

katak parthed mynediad 2

Mae ailfynediad fflôt padlo yn dechneg achub sy'n cynnwys defnyddio caiac wyneb i waered a'ch corff eich hun. Gellir ei ddefnyddio i fynd yn ôl i mewn i gaiac sydd wedi troi drosodd ac, ar yr amod eich bod wedi ei gywiro'n gywir, bydd fel arfer yn gweithio hyd yn oed os ydych wedi blino neu wedi'ch anafu - cyhyd â'ch bod yn gwybod ... Darllen mwy