6 Awgrym ar Sut i Sbwlio Baitcaster yn 2022 - Cyfarwyddiadau Cyflym a Syml

Cynghorion I Sbwlio Baitcaster

Gall sbwlio baitcaster ymddangos fel her, yn enwedig os nad ydych chi wedi arfer ei wneud eich hun yn aml neu os ydych chi'n ddechreuwr ac nad ydych chi'n gwybod sut i'w wneud yn iawn. Diolch byth, nid yw'r dasg hon mor frawychus ag y gallai swnio. Y gwir yw bod ymarfer yn gwneud yn berffaith, a chydag ychydig o amser… Darllen mwy

Sut i Daflu Rhwyd Cast Mewn 6 Cham Hawdd

camau hawdd i daflu rhwyd ​​cast

Mae’r gweithgaredd rydyn ni’n ei adnabod heddiw fel pysgota wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd ac wedi caniatáu i ddynolryw fyw oddi ar y dŵr am yr un mor hir. Mae’r ffaith y gallwn ddal pysgod o bron unrhyw gorff o ddŵr a bwydo ein teulu, yn ogystal â’i werthu i eraill am elw, yw… Darllen mwy

Ffyrdd o Ddal Pysgod o Gaiac - Syniadau i Ddechreuwyr

pysgota o gaiac

Mae pysgota fel gweithgaredd wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd. Mae'n un o'r pethau hynny y mae pawb yn gwybod amdano er gwaethaf efallai byth yn rhoi cynnig arni eu hunain. Am yr amser hiraf, bu llawer o ffyrdd i'w wneud ac yn hanesyddol mae pobl wedi meddwl am ffyrdd newydd a chyffrous o ddal pysgod. Wrth gwrs, maen nhw… Darllen mwy