Mercruiser 383 Problemau Strôc: Dod o Hyd i Ffordd Allan!

mercruiser 383 problemau stroker

Nid oes neb yn hoffi aflonyddwch wrth gael hwyl wrth fynd! Rydym yn deall bod eich cwch hwylio yn bopeth i chi. Mae wynebu problemau injan yn rhywbeth nad ydych chi ei eisiau. Mae yna lawer o broblemau strôc Mercruiser 383. Fodd bynnag, mae newyddion da gan fod atebion syml yno. Gollyngiad falf aer, rac tanwydd sownd, a chamweithrediad falf tanwydd ... Darllen mwy

Hyd Neu Bwysau? - Sut i Fesur Pysgodyn

Mesur Pysgodyn - Yn ôl Hyd neu Bwysau

Mae'r weithred o ddal pysgod bob amser wedi bod yn weithgaredd braidd yn arbennig. Ochr yn ochr â hela, mae'r rhagosodiad o fynd i'r gwyllt a brwydro yn erbyn byd natur dim ond i ddod yn ôl yn fuddugol a gyda'r dal yn ddigon ar gyfer pob math o straeon. Mae pysgotwyr yn arwyr yn eu rhinwedd eu hunain, ond beth os yw'r hyn maen nhw'n ei honni yn syml ... Darllen mwy

1