Ble i Fynd Pysgota â Phlu: 4 Man Delfrydol i Ddal Brithyllod a Mwy

Gan fod pysgota â phlu yn draddodiadol wedi golygu pysgota am rywogaethau amrywiol o frithyllod mewn nentydd mynydd clir, mae llawer o ddarpar bysgotwyr plu a hoffai gymryd rhan yn y math hynod ddiddorol hwn o bysgota yn cael eu perswadio i beidio â gwneud hynny oherwydd nad ydynt yn byw mewn neu ger y mynyddoedd. Fodd bynnag, y ffaith yw bod… Darllen mwy

Sut i Ddal Brithyllod: Nirvana'r Byd Pysgota

Er bod pob math o bysgota y gallwch chi ei wneud, nid oes gan bysgota brithyll mojo sy'n glanhau'r enaid i bob golwg. Dydw i ddim yn siŵr pam. Nid yw brithyllod mor fawr â hynny, ac er eu bod yn ymladd yn dda, mae'n fyrhoedlog. Maent yn bris bwrdd gwych, ond nid yn ddim mwy na physgod eraill. Efallai ei fod yn… Darllen mwy