Ffyrdd o Ddal Pysgod o Gaiac - Syniadau i Ddechreuwyr

pysgota o gaiac

Mae pysgota fel gweithgaredd wedi bod o gwmpas ers miloedd o flynyddoedd. Mae'n un o'r pethau hynny y mae pawb yn gwybod amdano er gwaethaf efallai byth yn rhoi cynnig arni eu hunain. Am yr amser hiraf, bu llawer o ffyrdd i'w wneud ac yn hanesyddol mae pobl wedi meddwl am ffyrdd newydd a chyffrous o ddal pysgod. Wrth gwrs, maen nhw… Darllen mwy

Allwch Chi Fwyta Pysgod Piranha? – Canllaw Manwl 2022

Mae llawer o bobl nad ydynt yn llysieuwyr wrth eu bodd yn rhoi cynnig ar wahanol rywogaethau pysgod a chymharu'r blas â'r cig a flaswyd ganddynt yn flaenorol. Yn syndod, mae Piranha hefyd wedi'i gynnwys yn y rhestr y mae pobl wrth eu bodd yn ei fwyta a rhoi cynnig ar ei flas. Mae llawer o bobl yn gwybod ei fod yn bysgodyn peryglus a gall hyd yn oed fwyta bodau dynol. Mae'n anodd… Darllen mwy