Beth Yw Strainers ar Afon? Syniadau i Aros yn Ddiogel

Am beth mae Strainers ar Afon

Mae’n ffaith adnabyddus y gall afonydd fod yn hynod beryglus hyd yn oed i’r caiacwyr a’r cychwyr mwyaf profiadol. Mae natur yn anrhagweladwy a gall pethau gymryd tro er gwaeth mewn ychydig eiliadau. Er bod popeth yn edrych yn iawn ac yn dandy, gallai fod darn hynod beryglus o ddŵr hyd yn oed yn y tawelwch… Darllen mwy