Gwahaniaeth rhwng caiacau Rhad a Drud - Dewiswch yr Un Cywir

Caiacau Rhad a Drud ein Canllaw

Pryd bynnag y mae'n bryd gwneud pryniant mawr, mae penderfyniad mawr i'w wneud. Ymhell cyn dewis ymhlith y gwahanol fodelau a phori'r cynnig, mae'r rhan fwyaf o bobl yn gofyn i'w hunain p'un ai i ddewis yr opsiwn rhatach, cyfeillgar i'r gyllideb neu fynd i ben uchel a dewis rhywbeth drutach. Mae'r un peth yn wir am geir, teclynnau modern ... Darllen mwy

Sut i Glymu Caiac ar Rac To - Cludo Caiac

Clymwch Caiac i Lawr ar Rac To

Un o, os nad y peth mwyaf problematig am fod yn berchen ar gaiac, yn sicr, yw ei drin. Mae'n eitem fawr ac felly nid yw'n hawdd ei chyfrifo. Mae yna sefyllfaoedd amrywiol lle mae hon yn broblem amlwg a pho fwyaf yw'r caiac, y mwyaf o broblemau sydd. Felly, cyn prynu eich… Darllen mwy

Caiacau neu Ganŵod: Pa un Sy'n Haws i'w Domen?

Canŵod vs Caiacio

Mae oes y dadlau rhwng caiacau a chanŵod wedi cael ei hadfywio yn y blynyddoedd diwethaf wrth i fwy a mwy o bobl ddymuno rhoi cynnig ar badlo fel hobi. Felly pa fath o lestr ydych chi'n ei ddewis ar gyfer eich hobi newydd, y caiac neu'r canŵ? A yw'n bwysig hyd yn oed? Beth yw'r gwahaniaethau rhyngddynt beth bynnag a ... Darllen mwy

1