Y 5 Camgymeriad Padlo Mwyaf Marwol

Er bod caiacio yn gamp gymharol ddiogel sy'n briodol ar gyfer padlwyr o bob oed yn amrywio o'r glasoed i oedolion oedrannus, mae rhai camgymeriadau y mae padlwyr yn aml yn eu gwneud a allai gostio eu bywydau iddynt. Mewn gwirionedd, oherwydd bod bodau dynol wedi esblygu i anadlu atmosffer yn hytrach na thanddwr, gall tywydd a dŵr fod yn… Darllen mwy