11 Darganfyddwr Pysgod Gorau ar gyfer Jon Boat 2022 - Combo GPS

Canfyddwr Pysgod Gorau i Jon Boat

Bydd y darganfyddwr pysgod gorau hwn ar gyfer Jon boat yn rhoi profiad pysgota unigryw i chi gyda'u cywirdeb, eu corff ysgafn, a'u sganio cyflym. Mae pysgota gyda fy nghwch Jon wedi parhau i fod yn angerdd i mi am y deugain mlynedd diwethaf ac mae'r datblygiadau technolegol wedi ychwanegu mwy o hwyl i mi. Ymhlith y teclynnau technolegol datblygedig, mae'r goreuon… Darllen mwy

Ail-fynediad Arnofio Padlo - Technegau Angenrheidiol

katak parthed mynediad 2

Mae ailfynediad fflôt padlo yn dechneg achub sy'n cynnwys defnyddio caiac wyneb i waered a'ch corff eich hun. Gellir ei ddefnyddio i fynd yn ôl i mewn i gaiac sydd wedi troi drosodd ac, ar yr amod eich bod wedi ei gywiro'n gywir, bydd fel arfer yn gweithio hyd yn oed os ydych wedi blino neu wedi'ch anafu - cyhyd â'ch bod yn gwybod ... Darllen mwy

Sut i Caiacio: Egluro Strôc Caiacio Sylfaenol

Sut i Caiac

Nid yw caiacio yn hawdd. Mae caiacio yn gamp wefreiddiol sy'n gofyn am fynd trwy'r dŵr mewn llestr bach gan ddefnyddio padl dwy llafn. Mae'n galluogi gweithredwr y cwch i lywio trwy'r dyfrffyrdd trwy wynebu ymlaen a gyrru ymlaen gan ddefnyddio strociau bob yn ail o'r padl. Fel arfer, mae'r padlwr yn eistedd yn y talwrn, gyda choesau wedi'u hymestyn ... Darllen mwy

Beth Yw Pysgota Jwg? Awgrymiadau a Thechnegau

Mae pysgota jwg yn ddull hynod boblogaidd o ddal pysgodyn cathod heddiw. Mae catfishing, yn gyffredinol, yn boblogaidd iawn; mewn gwirionedd, dyma'r gweithgaredd pysgota chwaraeon dŵr croyw sy'n cael ei ymarfer fwyaf yng Ngogledd America (Buckley et al., 2000). Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dewis pysgota jwg dros ddulliau eraill o bysgota oherwydd ei fod yn gynhyrchiol ac yn fforddiadwy. Nid oes angen llawer arno yn… Darllen mwy