Anafusion Morol: Achosion Mwyaf Cyffredin Damweiniau Cychod

Damweiniau Cychod Yr Achosion Mwyaf Cyffredin

Yn ôl Gwylwyr y Glannau yr Unol Daleithiau, roedd 4,463 o ddamweiniau cychod yn yr Unol Daleithiau yn 2018. O'r damweiniau hyn, arweiniodd 658 at farwolaethau a 2,629 yn arwain at anafiadau. Prif achos y damweiniau hyn oedd diffyg sylw gweithredwyr, wedi'i ddilyn gan wyliadwriaeth amhriodol a diffyg profiad y gweithredwr. Mae defnyddio alcohol hefyd yn un o brif achosion cychod… Darllen mwy

1