5 Technegau Effeithiol ar gyfer Dal Draenogiaid y Ceg Fawr – Triciau Pysgota

Dal Bass Largemouth

Mae draenogiaid y môr Largemouth yn un o'r pysgod hela mwyaf poblogaidd yn America. Mae mwy o arian yn cael ei wario ar offer, abwydau, twrnameintiau, a llithiau ar gyfer draenogiaid y môr mawr nag unrhyw bysgodyn arall yn yr Unol Daleithiau, gan gynnwys brithyllod. Yn wir, mae yna nifer fawr o bysgotwyr craidd caled sy'n pysgota am ddim byd arall. Mae cymaint o offer a… Darllen mwy

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am jigiau: Awgrymiadau A Thechnegau Pysgota

Pysgota jigs

Jigs yw un o'r llithiau hynaf, a mwyaf cynhyrchiol a wnaed erioed. Maen nhw'n dal bron unrhyw beth sy'n nofio, unrhyw le mae'n nofio, trwy gydol y flwyddyn. Pe gallech gael un atyniad pysgota yn unig, dyna fyddai hi. Gellir eu pysgota'n fertigol, eu rilio i mewn, eu pysgota â thechneg stopio-a-mynd, eu rigio ar y cyd, neu hyd yn oed gyda… Darllen mwy

1