Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

10 Trelar Caiac Gorau 2024 - Cludwch Eich Caiac yn Ddiogel

Trelar Caiac Y Ffordd Orau o Gludo Caiac

Rwy'n deall pwysigrwydd cael dull cludo dibynadwy ar gyfer eich caiac, yn enwedig os nad ydych chi'n byw yn union wrth ymyl y dŵr. Os ydych chi'n digwydd bod yn berchen ar lori gyda gwely agored, gallwch chi lwytho'ch caiac yn y cefn, ei ddiogelu â strapiau, a'i gludo felly.

Fodd bynnag, i'r rhai ohonom sydd â cheir rheolaidd ac nad ydynt yn berchen arnynt plygu neu gaiacau chwyddadwy, mae angen ateb amgen arnom. Dyma lle mae trelars caiac yn dod i mewn. Maent yn cynnig ffordd gyfleus a hawdd i gludo'ch caiac. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llwytho'ch cwch ar y trelar, ei strapio'n ddiogel, a gyrru i ben eich taith.

Nawr, gwn fod dewis yr hawl trelar caiac gall fod ychydig yn llethol, o ystyried yr amrywiaeth o fodelau sydd ar gael ar y farchnad. Ond peidiwch â phoeni, rydw i yma i'ch helpu chi i lywio trwy'r opsiynau a dod o hyd i'r trelar caiac perffaith ar gyfer eich anghenion. Gyda'n gilydd, byddwn yn sicrhau bod cludo'ch caiac yn dod yn awel.

Dewisiadau Gorau 2024

1. Trelar Chwaraeon Ruff – Trelar Caiac Gorau

Trelar Ruff-Chwaraeon

Nid yw'r Trelar Ruff-Sport wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer cario caiacau, ac eto mae'n fwy na hyd at y dasg. Os ydych chi'n chwilio am drelar caiac amlbwrpas y gallwch chi hefyd ei lwytho â beiciau, byrddau syrffio, neu offer gwersylla, mae hwn yn ddewis da.

Nodweddion allweddol:

 • Ffrâm galfanedig sy'n gwrthsefyll rhwd
 • Capasiti 400 pwys
 • 137 modfedd o hyd x 64 modfedd o led x 23 modfedd o uchder
 • Yn pwyso 200 pwys.
 • Olwynion 12 modfedd
 • Goleuadau LED gwrth-ddŵr wedi'u cynnwys

Wedi'i wneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel, gellir defnyddio'r trelar caiac hwn ar gyfer eich holl anghenion cludiant hamdden awyr agored. Yn ddigon hir ac eang i gario sawl caiac ar yr un pryd, mae'r trelar pris da hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd ar gyllideb.

Pros
 • Am bris da
 • Ataliad rhagorol
 • Hawdd i'w lwytho
 • Capasiti pwysau da
anfanteision
 • Mae angen rhywfaint o hunan-gynulliad

 

Caiac Chwaraeon Ruff

Nid dyma'r trelar mwyaf technegol datblygedig sydd ar gael. Eto i gyd, mae ei ddyluniad syml a'i adeiladwaith cadarn yn golygu ei fod yn fwy na ffit i gario'ch caiacau. Hyd yn oed yn well, gallwch ei ddefnyddio i gario'ch pabell, polion pysgota, SUP, neu unrhyw offer awyr agored arall sydd ei angen ar gyfer eich anturiaethau.

2. Trelar MicroSport Racks Auto Malone – Trelar Ceufadu Lluosog Gorau

Mae Malone Auto Racks MicroSport Trailer

Mae Malone yn wneuthurwr trelars adnabyddus, ac maent yn frand sy'n gysylltiedig yn aml ag ansawdd. Efallai y bydd y Trelar MicroSport Malone yn swnio fel y dylai fod yn fach, ond mewn gwirionedd mae'n ôl-gerbyd maint da sy'n gallu cario sawl caiac maint llawn yn rhwydd.

Nodweddion allweddol:

 • Capasiti pedwar caiac
 • Capasiti pwysau 800 pwys
 • 159 modfedd o hyd x 55 modfedd o led x 30 modfedd o uchder
 • Yn pwyso 197 pwys.
 • Warant cyfyngedig 5-blwyddyn
 • Olwynion 12 modfedd
 • Olwyn sbâr / teiar wedi'i chynnwys
 • raciau caiac symudadwy

Er ei fod wedi'i wneud ar gyfer pedwar caiac, mae'n hawdd ffurfweddu'r Malone MicroSport i gario un yn unig. Yn syml, tynnwch y cynhalwyr nas defnyddiwyd a rhyddhewch le ar gyfer beth bynnag arall rydych chi am ei gario. Wedi'i ffitio ag olwynion cyflym a Bearings olwyn, mae'r trelar hwn yn ddelfrydol ar gyfer defnydd priffyrdd.

Pros
 • Capasiti mawr
 • Gosodiad y gellir ei addasu
 • Dyluniad cadarn ond ysgafn
 • Gwarant hir
anfanteision
 • Dim deiliad plât trwydded
 • Mae angen rhywfaint o hunan-gynulliad
 • Efallai rhy fawr i gaiacwyr unigol

 

Os ydych chi eisiau cludo nid yn unig eich caiac eich hun, ond y rhai sy'n perthyn i'ch teulu a'ch ffrindiau hefyd, gallai trelar Malone MicroSport fod yn union yr hyn rydych chi'n edrych amdano. Ond, ar gyfer caiacwyr unigol, mae'n debygol y bydd yn ddiangen o fawr.

Raciau Auto Malone

3. Trelar Rack a Roll YAKIMA 78-modfedd - Trelar Caiac Gorau Ar gyfer Arwynebau Garw

Trelar Rack a Roll 78-modfedd YAKIMA

Mae trelar Yakima Rack and Roll yn fwy nag enw ciwt yn unig! Mae'r trelar amlbwrpas hwn 78 modfedd o led yn ddelfrydol ar gyfer cario sawl caiac ac unrhyw offer arall sydd ei angen arnoch ar gyfer eich anturiaethau awyr agored.

Mae'n arbennig o dda ar arwynebau garw ac yn bendant mae wedi'i adeiladu i bara.

Nodweddion allweddol:

 • Capasiti pwysau 300 pwys
 • 132 modfedd o hyd x 78 modfedd o led x 22 modfedd o uchder
 • Yn pwyso 160 pwys.
 • Amsugnwyr sioc ar ffurf beic modur addasadwy
 • Ffrâm alwminiwm ysgafn
 • Cloi olwynion a bachiad

Mae'r trelar hwn gan Yakima yn ysgafn ac yn hawdd ei drin. Mae ganddo stand adeiledig fel y gallwch ei lwytho i fyny cyn ei gysylltu â'ch car. Nid oes ganddo'r capasiti llwyth mwyaf, sef 300 pwys, dylai fod yn fwy na digon ar gyfer y rhan fwyaf o gaiacwyr.

Pros
 • Reid esmwyth iawn
 • Dyluniad amlbwrpas
 • Ysgafn a hawdd ei drin
 • Nodweddion diogelwch da
anfanteision
 • Mae rhai defnyddwyr yn adrodd bod y trelar hwn yn anodd i'w ymgynnull
 • Pwynt pris uchel

 

Trelar Rack a Roll 78-modfedd YAKIMA

Cyn belled â bod gennych yr amser a'r amynedd ar gyfer rhywfaint o hunan-gynulliad, mae'r trelar Yakima Rack and Roll yn ddewis ardderchog ar gyfer caiacwyr sy'n ymwybodol o bwysau ac a allai fod eisiau cludo sawl cwch ar unwaith. Mae'n eithaf drud, ond rydych chi'n cael llawer o drelars am eich arian.

4. Pecyn Trelar Cychod a Chychod Dŵr Personol Ironton – Trelar Caiacio Cyllideb Orau

ronton Pecyn Trelar Cerbydau Dŵr a Chwch Personol
Gall trelars caiac fod yn ddrud, yn aml yn costio dwy neu hyd yn oed tair mil o ddoleri. Mae'r trelar hwn o Ironton yn mynd yn groes i'r duedd hon ac yn lle hynny mae'n ôl-gerbyd caiac sylfaenol sy'n gyfeillgar i'r gyllideb.

Nodweddion allweddol:

 • Ffrâm ddur wedi'i gorchuddio â phowdr
 • Capasiti pwysau 610 pwys
 • 126 modfedd o hyd x 52 modfedd o led x 16 modfedd o uchder
 • Yn pwyso 216 pwys.
 • Olwynion/teiars 12 modfedd
 • Wedi'i gyflenwi â goleuadau, fenders, a coupler
 • Cynhalwyr cwch hyd llawn lled addasadwy

Mae'r trelar cadarn hwn yn fwy na digon mawr i gario sawl caiac maint llawn, ar yr amod nad oes ots gennych eu pentyrru ar ben ei gilydd. Gallwch addasu lled y cynheiliaid padio i ddal eich caiac yn ddiogel yn ei le. Nid yw'r trelar hwn yn ysgafn, ond mae'n werth rhagorol am arian.

Pros
 • Pris da iawn
 • Dyluniad garw
 • Wedi'i gyflenwi â'r holl bethau ychwanegol angenrheidiol
 • Capasiti pwysau enfawr
anfanteision
 • Gall gorffeniad â gorchudd powdr fod yn dueddol o naddu
 • Dim ond yn wirioneddol addas ar gyfer cludo cychod dŵr
 • Eithaf trwm
 • Mae angen rhywfaint o hunan-gynulliad

 

Badau Dŵr Personol Ironton

Ar yr amod eich bod am gludo caiacau yn unig ac nid beiciau neu offer gwersylla, a pheidiwch â meindio ychydig o bwysau ychwanegol, mae'r trelar hwn yn cynrychioli gwerth rhagorol am arian. Mae'n sylfaenol, ond mae'n gwneud yr hyn y mae i fod i'w wneud - gwneud cludo eich caiac i'r dŵr mor hawdd â phosibl.

5. Trelar XtraLight Malone

Trelar XtraLight Malone

Yn aml mae'n well mwynhau caiacio ar ei ben ei hun neu gyda dim mwy nag un person arall yn rhannu'ch tandem. Mae hynny'n golygu mai dim ond un caiac sydd angen i chi ei gludo ar y tro. Mae trelar Malone XtraLight wedi'i gynllunio'n union at y diben hwnnw.

Nodweddion allweddol:

 • Ffrâm ddur galfanedig
 • Capasiti pwysau 400 pwys
 • Yn pwyso 159 pwys.
 • 134 modfedd o hyd x 40 modfedd o led x 24 modfedd o uchder
 • Olwynion galfanedig 8-modfedd
 • 5-flwyddyn warant
 • Wedi'i gyflenwi â goleuadau LED a fenders
 • Daliad gwanwyn dail
 • Bariau llwyth y gellir eu haddasu'n llawn

Mae'r trelar hwn yn ddelfrydol ar gyfer bron unrhyw fath o gaiac, o gaiacau hamdden bach i deithwyr tandem hir. Mae'r bariau llwyth y gellir eu haddasu yn golygu y gallwch eu gosod yn union i gynnal eich cwch, ac mae llawer o bwyntiau clymu i'w gadw'n ddiogel.

Mae'n rholio'n llyfn iawn ac mae mor ysgafn efallai na fyddwch chi hyd yn oed yn sylwi eich bod chi'n ei dynnu.
Pros
 • Reid esmwyth iawn
 • Amsugnedd sioc da
 • Hawdd i'w lwytho a'i ddadlwytho
 • Ysgafn a hawdd ei drin
anfanteision
 • Dim teiar sbâr
 • Dim deiliad plât trwydded
 • Mae angen rhywfaint o hunan-gynulliad

 

Trelar XtraLight Malone

Nid yw trelars caiac sengl yn dod yn llawer gwell na'r model hwn gan Malone. Mae'n ysgafn, yn hawdd i'w lwytho, ac ni fydd yn effeithio fawr ar drin eich ceir o gwbl. Yn ddigon mawr ar gyfer y rhan fwyaf o gaiacau, mae'r trelar pris da hwn yn cael ei argymell yn fawr.

Beth i Edrych Amdano yn Y Trelar Caiac Gorau

canllaw prynu TRELER CAIAC

Mae'r trelar caiac cywir i chi yn dibynnu ar sawl ffactor, megis eich cyllideb, faint o gaiacau sydd angen i chi eu cludo, a'r math o gaiac chi sy'n berchen. Bydd angen i chi hefyd ystyried rhai ffactorau ychwanegol, gan gynnwys pwysau, deunyddiau, ataliad, a'i faint. Meddyliwch am y canlynol wrth benderfynu pa drelar caiac i'w brynu.

Cyllideb

Gall trelars caiac amrywio o ran pris o'r gyllideb i canol-ystod i drud. Penderfynwch ar eich cyllideb yn gynnar, ac yna cadwch ati. Hefyd, peidiwch â meddwl y bydd trelar pen uchel yn well nag un rhatach. Nid yw hyn bob amser yn wir.

Capasiti cario

Sawl caiac sydd angen i chi eu cludo ar y tro? Mae rhai wedi'u cynllunio ar gyfer un yn unig, tra gall eraill gymryd chwech neu fwy. Gwnewch yn siŵr bod eich trelar yn gallu cario'r nifer o gaiacau rydych chi am eu cludo.

Math o gaiac rydych chi'n berchen arno

Mae caiacau tandem a theithiol bob amser yn hirach na chaiacau hamdden. Mae rhai trelars yn fwy addas ar gyfer cychod byr, tra bod eraill yn cael eu gwneud ar gyfer cychod hirach. Dewiswch yr un sy'n darparu ar gyfer eich caiac orau.

Hawl Ar Aml-Chwaraeon Adolygiad Trelar Caiac

Pwysau trelar

Mae rhai trelars yn drymach nag eraill, yn dibynnu ar y deunyddiau a ddefnyddir mewn gweithgynhyrchu. A yw eich car yn barod i'r dasg o dynnu eich trelar? Nid yw pwysau trelar yn broblem enfawr, ond dylech chi feddwl amdano o hyd, yn enwedig os ydych chi'n poeni am filltiroedd nwy.

Cofiwch, hefyd, efallai y bydd angen i chi symud eich trelar â llaw, felly mae pwysau ddwywaith yn bwysig.

Atal

Mae atal yn llai o broblem os mai dim ond un caiac rydych chi'n ei gario. Ond, os ydych chi'n mynd i lwytho'ch trelar i lawr gyda sawl caiac ar unwaith, mae'r ataliad yn dod yn bwysicach. Mae trelars ag ataliad fel arfer yn fwy ac yn drymach na'r rhai hebddynt, ac mae angen mwy o waith cynnal a chadw arnynt hefyd gan fod ganddynt fwy o rannau symudol.

Maint trelar

Pan na chaiff ei ddefnyddio, bydd angen i chi gael rhywle i storio'ch trelar. Efallai na fydd ôl-gerbydau hirach, lletach yn ffitio yn eich garej, felly mesurwch cyn prynu. Hefyd, mae trelars mwy yn trin yn wahanol wrth gael eu tynnu na modelau mwy cryno. Os ydych chi'n nerfus am dynnu trelar, mae llai neu un plygadwy efallai yn well.

Gyda'r wybodaeth hon, dylech gael swydd llawer haws yn dewis y trelar caiac gorau ar gyfer eich anghenion. Dal ddim yn siŵr sut i symud ymlaen? Edrychwch ar ein detholiad uchod o rai o'r goreuon sydd ar gael, pob un wedi'i brofi ar eich cyfer chi yn unig!

Cwestiynau Cyffredin

Trelar Caiac Alwminiwm GORAU

Sut i ddiogelu caiac i drelar?

Wrth sicrhau caiac i drelar, mae'n bwysig sicrhau bod y cysylltiadau'n dynn a bod y trelar yn gallu ymdopi â'r llwyth. Mae yna lawer o wahanol ffyrdd o sicrhau caiac i drelar, ond y dull mwyaf cyffredin yw gyda strapiau.

I strap caiac i drelar, yn gyntaf pennwch lled y strap ac yna mesurwch y pellter rhwng pennau'r strap. Defnyddiwch y wybodaeth hon i brynu strapiau sy'n ddigon llydan ac yn ddigon hir. Nesaf, gosodwch y strapiau trwy edafu un pen trwy dwll ar un ochr i'r caiac ac yna ei ddolennu o amgylch twll arall ar yr ochr arall. Yn olaf, tynhau dau ben y strap.

Allwch chi roi'r caiac ar drelar ar eich pen eich hun?

Os oes gennych chi gaiac sy'n dod gyda chas cario, mae'n bosibl tynnu'ch caiac y tu ôl i'ch car neu lori gan ddefnyddio'r strapiau a ddarperir. Fodd bynnag, os nad oes gennych gas cario, bydd angen i chi atodi'r caiac i'r trelar gan ddefnyddio naill ai bachiad neu strap.

I lynu eich caiac wrth y trelar gan ddefnyddio bachiad, tynnwch yr olwyn a phadlo o'r caiac yn gyntaf. Yna defnyddiwch y cysylltydd bachu a ddarperir i gysylltu traw eich car neu lori â ffrâm yr iacod. I atodi'ch caiac gan ddefnyddio strap, rhowch un pen o'r strap o amgylch ffrâm y caiac yn gyntaf a'i glymu â chwlwm addasadwy, yna rhowch ben arall y strap o amgylch eich canol a thynnu'n dynn.

Sut i ofalu am eich trelar caiac?

Pan gaiff ei ofalu'n iawn, gall eich trelar caiac ddarparu blynyddoedd o fwynhad. Dyma rai awgrymiadau ar sut i ofalu am eich trelar:

 • Brakes: Gwnewch yn siŵr bod y breciau'n gweithio'n iawn trwy dynnu handlen y brêc a gwirio am wrthwynebiad. Os nad oes unrhyw wrthwynebiad, efallai y bydd angen ailosod y brêc.
 • Bearings: Gwirio'r Bearings o bryd i'w gilydd yn helpu i sicrhau eu bod yn gweithredu'n esmwyth ac osgoi unrhyw broblemau i lawr y ffordd.
 • Glanhewch ac iro: Bydd glanhau ac iro'ch trelar yn rheolaidd yn ei gadw i redeg yn esmwyth. Rhowch gôt ysgafn o saim ar bob rhan symudol, gan gynnwys y morloi a'r sgriwiau.
 • Archwiliwch deiars: Archwiliwch eich teiars yn rheolaidd am dyllau neu graciau, gan y gallai hyn arwain at wynt neu waeth.

Trelar Caiac Aml-Chwaraeon

Sut i storio caiac yn iawn yn ystod y gaeaf?

Os ydych chi'n ystyried storio'ch caiac ar gyfer y gaeaf, dyma rai awgrymiadau i'w dilyn:

 • Sicrhewch fod y caiac yn sych. Sychwch y tu allan gyda lliain sych os oes angen.
 • Storiwch y caiac ar ei ochr neu'n fflat ar ei waelod. Bydd hyn yn helpu i'w atal rhag ysbeilio neu rydu.
 • Peidiwch â stacio gwrthrychau eraill ar ben y caiac, oherwydd gall hyn achosi iddo ystofio neu blygu.
 • Cadwch yr ardal storio yn lân ac yn rhydd o annibendod i atal pethau rhag syrthio i'r caiac ac achosi difrod.

Pa fathau o drelar sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer caiac pysgota?

Mae yna ychydig o wahanol fathau o drelars y gallwch chi eu defnyddio i dynnu'ch caiac pysgota. Bydd trelar car rheolaidd gyda bachiad yn gweithio'n iawn, ond os oes gennych gerbyd mwy neu os ydych am gario mwy o offer, bydd angen i chi edrych i mewn i ddefnyddio trelar cwch.

Mae yna hefyd trelars caiac pysgota arbenigol y gellir ei ddefnyddio i gludo'ch caiac a'ch holl gyflenwadau mewn un darn. Pa fath bynnag o drelar a ddewiswch, gwnewch yn siŵr ei fod yn ddigon cryf i drin pwysau eich caiac a'ch holl offer.

Casgliad

Pa fath bynnag neu faint bynnag o gaiacau sydd gennych, mae trelar a fydd yn mynd â'ch cychod dŵr o'ch cartref i'r dŵr yn llyfn ac yn hawdd. Gan fod trelars, hyd yn oed modelau cyllideb, yn dipyn o fuddsoddiad, rhaid i chi ystyried eich opsiynau cyn ymrwymo i brynu.

Defnyddiwch y wybodaeth yn yr erthygl hon i'ch arwain ac osgoi prynu'r math anghywir o drelar caiac. A chofiwch, mae gyrru gyda threlar yn sgil, a dylech ei ymarfer ar ffordd dawel cyn llwytho i fyny ac anelu am y briffordd.

Erthyglau Perthnasol