10 Trelar Caiac Plygu Gorau 2023 - Cludwch Eich Caiac yn Hawdd

Cludo Trailer Plygu

Os ydych chi'n chwilio am y trelar caiac plygu gorau, fe ddaethoch chi i'r lle iawn! Rydyn ni yma i ddarparu nid un ond pum opsiwn anhygoel i chi a fydd yn gwneud cludo eich caiac yn ddarn o gacen!

Gall dod o hyd i'r trelar caiac plygu gorau fod yn eithaf heriol yn aml. Nid yn unig y mae'r Rhyngrwyd yn llawn doreth o wybodaeth, ond nid yw'r wybodaeth a ddarganfyddwch bob amser yn hollol gywir a chyflawn ychwaith. Dyna pam y gall ceisio dod o hyd i'r cynhyrchion hyn ar eich pen eich hun gymryd cryn dipyn o amser ac ymdrech nad oes gan bawb. Diolch byth, mae ffordd haws o fynd ati i wneud hyn, ac rydyn ni yma i ddangos sut i chi.

Er mwyn eich arbed rhag gwastraffu tragwyddoldeb yn edrych trwy'r wybodaeth ar-lein, fe wnaethom yr holl waith ymchwil ar eich rhan. Nid yn unig hynny, ond fe wnaethom hefyd grynhoi'r wybodaeth yn rhestr daclus a hawdd ei defnyddio na fyddwch chi'n cael unrhyw drafferth i'w darllen mewn ychydig funudau! Cymerwch olwg isod i ddod o hyd i'ch trelar caiac plygu gorau mewn snap!

Trelar Caiac Plygu Gorau - Dewisiadau Gorau

1. Trelar caiac AA-Racks

Trelar caiac AA-Racks

Y trelar caiac cyntaf ar ein rhestr yw'r AA-Racks un sydd nid yn unig yn wydn iawn ond a fydd hefyd yn hynod ddefnyddiol ac yn hawdd ei ddefnyddio ar unrhyw adeg!

Mae'r J-bachau ar hyn rac to caiac mae modd eu plygu i gyd fel bod eich car yn ffitio mewn garejys parcio ac yn cymryd y lleiaf o le. Mae'n opsiwn cludo caiac ar do cerbyd delfrydol ar gyfer eich gwibdeithiau awyr agored.

Mae'r cludwyr caiac hyn wedi'u gwneud o ddur tiwbaidd â gorchudd powdr cryfder premiwm gyda phadin ewyn trwchus ychwanegol sy'n gorchuddio rhychwant llawn pob bar. Darperir mwy o sefydlogrwydd ar y ffordd gan y sylfaen braced rwber a chaledwedd cryfach, sydd hefyd yn rhyddhau'r meddwl i gymryd rhan mewn pysgota caiac neu weithgareddau dŵr eraill.

Gall y rac caiac weddu i'r mwyafrif o ddyluniadau croesfar, ac eithrio croesfariau crwn, diolch i'w weithred addasu plygu 180 °, sylfaen braced cryfach, a set lawn o offer mowntio. Byddwch yn ymwybodol bod angen i'r croesfar gael cliriad gosod o leiaf 1.8″ o uchder y to.

Mae'r strapiau clicied diogelwch trwm, 16 troedfedd o hyd a 2200 pwys o gryfder egwyl wedi'u dilysu, wedi'u cynnwys gyda'r rac caiac ac yn sicrhau llwyth tâl o 150-punt ar gyfer cario caiacau a chanŵod. I gael ateb cludo caiac syml, atodwch y rac caiac wrth reiliau rac to Vault Cargo.

Defnyddiwch strapiau clymu i lawr i ddiogelu'r caiac ac eraill gêr i'r rheseli to. Er mwyn sicrhau diogelwch ychwanegol, clymwch y bwa a'r starn i flaen a chefn cerbydau. I wneud yn siŵr eu bod yn gadarn ac yn galed, tynnwch a gwthiwch y caiacau.

Pros
 • Gwydn
 • Hawdd i'w defnyddio
 • Cadarn
anfanteision
 • Nid yw'r bariau'n dynn iawn

 

2. Trelar Caiac IKURAM R

Trelar Caiac IKURAM R

Y trelar caiac nesaf ar ein rhestr yw'r IKURAM R un sydd wedi'i wneud o alwminiwm a rwber, sy'n golygu y bydd yn para am amser hir ac yn darparu perfformiad gwych!

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i gludo un caiac yn fertigol ar do'ch car, clymiadau diogelwch llym bwa, a dau strap dyletswydd trwm 25 × 2800 mm gyda chryfder torri o 750 lbs hefyd wedi'u cynnwys. Bydd y J-Cradle hwn yn ffitio rheiliau croes sgwâr a mwyaf hirgrwn siâp ffatri yn gyflym ac yn hawdd.

Diogelwch mwyaf ar gyfer caiacau a stand-up byrddau padlo yn cael ei ddarparu gan y cyfrwyau rwber hynod o fawr, trwchus a gwrth-dywydd a chlustog yn unionsyth, a all atal y caiac rhag rhwbio a chael ei ddifrodi yn llwyddiannus.

Wedi'i wneud o aloion alwminiwm gradd hedfan anodized premiwm, mae'n ysgafn, yn gryf ac yn gallu gwrthsefyll rhwd. Oherwydd hyn, gellir ei ddefnyddio flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan arbed arian i chi a helpu'r amgylchedd.

Daw'r rac caiac hwn â dyluniad plygu cyflym y gellir ei godi neu ei blygu'n hawdd pan nad yw'n cael ei ddefnyddio gyda'r handlen rhyddhau blaen ymarferol i wella'r cliriad uwchben. Gellir cysylltu'r bariau J yn syml ar wahanol onglau gan ddefnyddio'r handlen hon i ffitio siapiau caiac amrywiol.

Oherwydd y dyluniad safle amrywiol, y clustogau enfawr, a'r llewys ffabrig acrylig sy'n newid o J-crud i wahanol gyfluniadau i wneud y mwyaf o ofod y to, gallwch gario hyd at ddau gaiac neu fyrddau padlo stand-up. Wrth gludo caiacau, gall y Cynhalwyr Padlo Brodorol eich helpu i roi eich padlau yn union lle rydych chi eu heisiau.

Pros
 • Dyluniad plygu i lawr
 • Amddiffyniad mwyaf
 • Ansawdd ardderchog
anfanteision
 • Mae cydosod yn cymryd peth amser

 

3. Trelar caiac YUANSHI

Trelar caiac YUANSHI

 

Gadewch i ni barhau â'r rac caiac YUANSHI y byddwch chi'n gallu ei ddefnyddio'n rhwydd hyd yn oed os mai dyma'r tro cyntaf i chi gludo caiac! diolch i ddyluniad plygu dwbl y rac hwn, efallai y bydd eich car yn ffitio mewn garejys parcio heb orfod tynnu unrhyw J-bariau. Mae'n hynod syml gosod a thynnu'r cynnyrch hwn i lawr.

Mae'r clustogau addasadwy a'r haearn tiwbaidd 1.5mm ar ddyletswydd trwm wedi'u cynllunio ar gyfer cynhwysedd cludo a diogelu caiac. Defnyddir rwber ac ewyn go iawn i greu'r clustog ewyn a'r clawr sylfaen rwber. Maent yn gallu gwrthsefyll dŵr, haul, a llithro, felly gallwch edrych ymlaen at eu bod yn hynod hawdd i'w defnyddio.

Mae gan bob un o'r raciau hyn bwlyn mawr 4-darn wedi'i wella sy'n syml i'w ogwyddo'n gywir ac yn teimlo'n fwy diogel. 2 rac, 1 bachyn S 10 troedfedd Strapiau clicied diogelwch dwbl yn dynn ar eich caiac neu ganŵ - cyfleus a diogel ar gyfer teithio. Yn meddwl tybed beth gewch chi yn y pecyn? Strapiau Pwlïau Ratchet Cyfradd, strapiau clicied 2x 10 troedfedd (3/4″, 300 LBS/Pâr), a strapiau angor caiac 2x!

Pros
 • Hawdd i'w defnyddio
 • Syml i'w osod
 • Dŵr, haul, a gwrthsefyll llithro
anfanteision
 • Mae bolltau yn rhy fyr

 

4. Trelar Caiac DRSPORTS

Trelar caiac DRSPORTS

Bydd trelar caiacio plygadwy DRSPORTS yn gwneud eich antur caiacio nesaf yn un hwylus! Ni fydd yn rhaid i chi boeni am beth gyda'r rac caiac 3-mewn-1 hawdd ei ddefnyddio hwn!

Gellir defnyddio'r cludwr cyffredinol 3-mewn-1 addasadwy hwn gyda rac plygu cludo eich caiac, canŵ, a SUP gyda rac to car. Mae yna dair ffordd i'w ddefnyddio - Math cyfrwy hawdd, arddull j deuol, ac addasiadau arddull j ar gyfer un neu ddau gaiac, canŵ, SUP, ac i wneud y gorau o gapasiti cludo to'r car.

Defnyddir y crefftwaith rhagorol ewyn a phedal rwber amddiffynnydd rwber go iawn ac ewyn i greu'r clustogau ewyn a'r clawr sylfaen rwber. Maent yn gallu gwrthsefyll dŵr, haul, a llithro. Defnyddir tiwb dur sy'n 1.5 mm o drwch i wneud bariau'r cludwr caiac hwn.

Mae braich ganolfan droi 180 gradd gyda dyluniad tiwbiau wedi'i hindentio yn gwneud storio'n syml. Ar gyfer aliniad manwl gywir, defnyddir tiwbiau wedi'u hindentio a thyllau cadarn, sefydlog a rhag-dyrnu.

150 Lbs Ni ddylai pwysau cwch sengl uchaf fod yn fwy na 75 lbs., ni ddylai hyd canŵ fod yn fwy nag 8 troedfedd, ac ni ddylai llwyth cychod deuol fod yn fwy na 150 lbs. Yn gynwysedig mae dolenni'r tynnwr, strapiau, bwa, a chlymiadau diogelwch llym. Er mwyn i'ch trosglwyddiad fod yn syml ac yn ddiogel, efallai y bydd angen mwy o strapiau.

Pros
 • Dylunio 3-in-1
 • Addasadwy
 • Sefydlog
anfanteision
 • Pris

 

5. Trelar caiac XGeek

Trelar caiac XGeek

Byddwn yn cloi ein rhestr o'r trelars caiac plygu gorau gyda rac to caiac XGeek y byddwch yn ei chael yn eithaf cyfleus a defnyddiol. Diolch i gyfarwyddiadau gosod cynhwysfawr y cynnyrch, byddwch yn gallu gosod y rac bagiau caiac yn gyflym mewn amrantiad llygad.

Gall y braced J hwn ddal caiac sy'n 42 modfedd o led ac yn pwyso 158 pwys (72 kg). Mae rac bagiau'r caiac wedi'i wneud o rwber ewyn allanol sy'n amddiffyn clustogau a bracedi metel gofod. Mae'r tiwb aloi alwminiwm 2.2mm o drwch wedi'i wneud o aloion alwminiwm gradd hedfan anodized premiwm ac mae'n ysgafn, yn gadarn ac yn gwrthsefyll rhwd. Ni fydd y sgriwiau a ddefnyddir ar gyfer cau yn niweidio'r to gan eu bod yn rhy hir, ac ni fyddant yn ei niweidio oherwydd dirgryniad wrth gael eu cludo.

Daw'r cynnyrch hwn â dyluniad plygu hawdd, ac mae'n caniatáu i wahanol fathau o gaiacau gael eu lleoli trwy newid yr ongl. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer caiacio, yn ogystal â chludo bagiau, sgïau, byrddau syrffio, cychod bach, ac eitemau eraill.

Mae'r system hon yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i gludo dau gaiac yn fertigol ar do eich car ac mae'n ffitio'n grwn, sgwâr, a'r rheiliau croes mwyaf hirgrwn siâp ffatri yn gyflym ac yn ddiymdrech. Mae dalwyr padlo dwbl ar y rac to newydd yn caniatáu ichi gludo padlau dwbl.

Pros
 • Yn gwrthsefyll rhwd
 • Ysgafn
 • Gadarn
anfanteision
 • Mae bolltau yn rhy hir

 

Canllaw Prynu

trafnidiaeth caiac

Cyn i chi benderfynu pa drelar caiac i'w gael a gwneud eich penderfyniad terfynol, dylech wybod pa ffactorau i'w hystyried er mwyn dewis y cynnyrch gorau. Gall hyn fod ychydig yn anodd, yn enwedig os yw'n amser i chi ddelio â thasg o'r fath.

Nid oes prinder gwybodaeth y byddwch yn dod ar ei thraws ar-lein, a gall gwahaniaethu rhwng y wybodaeth gywir ac anghywir gymryd llawer o amser. Dyna pam y gwnaethom yr ymchwil yn eich lle a darparu rhestr fer i chi a fydd yn dweud wrthych y cyfan sydd i'w wybod! Edrychwch ar y rhestr isod i ddarganfod pa ffactorau y dylech eu hystyried wrth brynu'r trelar caiac plygu gorau:

1. Ansawdd

Y ffactor cyntaf a phwysicaf y dylech roi sylw iddo yw ansawdd y cynnyrch rydych chi'n ei brynu. Os ydych chi am iddo ddarparu'r perfformiad gorau a pheidio ag achosi unrhyw broblemau yn ystod eich taith, mae'n rhaid i chi sicrhau ei fod wedi'i wneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel.

Dylech wirio disgrifiadau cynnyrch i ddod o hyd i'r wybodaeth hon a mynd am y cynhyrchion sydd wedi'u gwneud o alwminiwm neu ddur gan fod y rheini'n tueddu i ddarparu'r perfformiad gorau.

2. Nodweddion

Y ffactor nesaf y byddwch chi am ei ystyried yw pa fath o nodweddion y mae'r cynnyrch rydych chi'n ei brynu yn eu darparu. Yn awr, rheol y fawd yma yw— po fwyaf, mwyaf llawen. Byddwch chi am i'ch trelar caiac fod yn hynod ddefnyddiol a chyfleus, felly mae'n hanfodol chwilio am nodweddion a fydd yn caniatáu rhwyddineb defnydd, a rhwyddineb cludo, yn ogystal ag ymwrthedd rhwd, ymwrthedd dŵr, a thebyg.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio disgrifiadau cynnyrch am y wybodaeth hon a bod y cynnyrch rydych chi'n ei gael yn gweddu'n berffaith i'ch anghenion.

3. Gwydnwch

Y ffactor olaf i'w ystyried yw pa mor wydn yw'r trelar / rac caiac rydych chi'n ei gael. Mae ansawdd yn un peth, ond os ydych chi am i'ch cynnyrch bara am amser hir heb dorri neu gamweithio, mae angen i chi sicrhau ei fod yn wydn hefyd.

Gallwch wneud hyn trwy wirio a yw'r cynnyrch yn cael ei wneud gan ddefnyddio deunyddiau gwydn. Mae'r wybodaeth hon i'w chael yn gyffredinol mewn disgrifiadau cynnyrch, ond os ydych chi am fynd gam ymhellach, gallwch chi hefyd wirio adolygiadau cwsmeriaid. Gallech ddod o hyd info ddefnyddiol bod y bobl sydd eisoes yn cael y cynnyrch ar ôl, a all eich helpu i wneud y penderfyniad gorau yn y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin

storfa caiac

1. A yw caiac plygadwy yn sefydlog?

Yr ateb byr i'r cwestiwn hwn yw ydy, mae caiacau plygadwy yn sefydlog. Oherwydd eu hulliau ehangach, gall caiacau plygu weithiau gynnig ychydig mwy o sefydlogrwydd na chaiacau arferol. Maent felly'n berffaith ar gyfer dechreuwyr neu'r rhai sy'n ceisio profiad caiacio heddychlon.

2. Beth Yw'r Deunydd Trailer Caiac Mwyaf Gwydn?

Un o'r deunyddiau trelar / rac caiac mwyaf gwydn yw dur. Gallwch fynd am ddur, alwminiwm, neu ddeunyddiau eraill sy'n gwrthsefyll rhwd.

3. Beth Yw'r Trelar Caiac Plygadwy Gorau?

Nid oes prinder trelars caiac plygadwy rhagorol allan yna, gan gynnwys AA-Racks, XGeek, a mwy. Fodd bynnag, dylech roi sylw i'r ffactorau y soniasom amdanynt yn ein canllaw prynu os ydych chi am gael cynnyrch gwydn o ansawdd uchel a fydd yn para am amser hir.

Casgliad

Nid oes rhaid i brynu'r trelar caiac plygu gorau fod yn faich! Er bod y dasg hon yn aml yn gallu bod yn frawychus ac yn cymryd llawer o amser, rydyn ni yma i wneud iddo deimlo fel awel! Gyda'n cymorth ni, byddwch chi'n gallu cyflawni'r dasg hon sy'n ymddangos yn frawychus mewn ychydig funudau. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi sylw manwl i'r pethau rydyn ni wedi'u rhestru yn yr erthygl hon, a byddwch chi'n gallu siopa fel pro mewn amser record a heb fawr o ymdrech!

Os nad oedd y rhain yn ddigon, edrychwch ar rai dewisiadau eraill gan Amazon hefyd:

Erthyglau Perthnasol