Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am jigiau: Awgrymiadau A Thechnegau Pysgota

Mae jigs yn un o'r rhai hynaf, a llithiau mwyaf cynhyrchiol a wnaed erioed.

Maen nhw'n dal bron unrhyw beth sy'n nofio, unrhyw le mae'n nofio, trwy gydol y flwyddyn. Pe gallech gael un atyniad pysgota yn unig, dyna fyddai hi. Gellir eu pysgota'n fertigol, eu rilio i mewn, eu pysgota â thechneg stopio-a-mynd, eu rigio ar y cyd, neu hyd yn oed gyda llithiau eraill.

Jig pen crwn gyda choler

Jig pen crwn gyda choler
Ffynhonnell: connleyfishing.com

Dim ond bachyn gyda phwysau o'i flaen yw jig, fel arfer wedi'i fowldio i'r bachyn.

Mae llygad y bachyn wedi'i blygu i fyny ar ongl 90° mewn jigiau modern fel ei fod ar ben y jig. Mae hyn yn gadael i chi bysgota'r jig yn fertigol tra ei fod yn cynnal agwedd lorweddol. Gellir gwisgo'r bachyn mewn bwctel, ffwr gwiwerod, plu, crys rwber, neu unrhyw nifer o wahanol gyrff plastig meddal.

Gallant hyd yn oed gael eu tipio â minnows, mwydod, neu grubs go iawn. I newid jigiau, sawl gwaith dim ond tynnu'r corff oddi ar y bachyn sydd ei angen, a rhoi lliw neu arddull gwahanol yn ei le ….llai na 10 eiliad, topiau. Mewn gwirionedd, a troellwr dim ond jig gyda gwifren wedi'i mowldio iddo i gysylltu troellwr. Mae gwifrau clipio a llafnau troellwr ar gael i drosi unrhyw jig yn abwyd troellwr mewn eiliadau ar unwaith.