Padle som hækror – Kajak hækror Teknik forklaret

Der er flere metoder til at få kajakken til at gå i den ønskede retning. Den nemmeste teknik er et indbygget ror, der styres med fodpedaler. Men du bør lære at overleve også uden sådant luksusudstyr.

I dette afsnit lærer vi at bruge pagajen som hækror. Det er en hurtig og kraftfuld måde at holde retningen eller ændre den hurtigt. Stævnror eller hæktræk er især anvendeligt, når vind, bølger eller vandstrøm forsøger at overhale kontrollen.

Ulemperne er dog, at det bremser dig og bryder din padlerytme. Det er grunden til, at du ikke bør betragte hækroret som din primære metode til at finjustere retningen.

For at lære, hvordan et hækror udføres, skal du få kajakken i bevægelse. Så til at begynde med skal du padle frem, indtil du får en god fart.

Efter en normalt fremadgående slag, lad pagajen blive i vandet og fortsæt slaget bag dig, indtil pagajen er næsten parallel med kajakken.

Hvis du holder den øverste kant af bladet vippet væk fra kajakken, vil kajakken dreje til den side, hvor pagajen er. Ved at holde bladet i en lodret vinkel får kajakken til at gå lige og vipning af bladets overkant mod kajakken vil få kajakken til at dreje til den modsatte side.

Tips

  • Selvom styring af kajakken kan være det primære formål med at bruge hækroret, er den også ret let omdannet til andre formål.
  • Når kajakken bevæger sig fremad, men bladet er i vandret vinkel, kan du bruge hækroret til at få støtte i et stykke tid. Dette er nyttigt for eksempel, hvis du skal kigge bagud.
  • Og for at bruge pagajen til at sætte farten ned, skal du bare holde bladet vandret og skubbe det ned under vandet.