Søg
Luk dette søgefelt.

Justering af bådens ratspil – Hold båden under korrekt vedligeholdelse

Bådrat 3

Vi ønsker alle at holde vores både i ordentlig vedligeholdelse. Men bådens styrespil kan være rigtig irriterende, især når det kræver justering.

Båds ratslør eller løshed i styringen kan gøre det vanskeligt og potentielt farligt at betjene en båd.

For at sikre jævn og sikker styring er det vigtigt regelmæssigt at justere rattets slør.

Gå ikke i panik, du kan nemt justere dem ved at følge nogle hurtige og nemme trin.

Så hvordan kan du justere bådrats spillejustering?

For at løse sløret i din bådstyring skal du bruge en skruenøgle og skruetrækkere. Med dem skal du tage et kig på styrekabel og møtrikker.

Spænd kabelskruerne og udskift kabelmøtrikker. Til sidst skal du tilslutte et andet styrekabel og holde alt tilbage på dets tidligere plads.

Så det var et hurtigt kig på fikseringsvejledningen. Men det burde ikke være nok for dig? Nå, har diskuteret tingene udførligt nedenfor. Så lad os komme i gang!

Sådan justeres rattets spil

Ligesom motoren styring er en meget vigtig del af ethvert køretøj. Uden styring kan du ikke styre båden, der sejler til venstre eller højre. Du kan ikke kun køre ligeud, mens du kører. Derfor er styring vigtig.

Også ødelagt eller løst styretøj kan være mere problematisk. Der er tegn på problematisk styring. Hvis dit styretøj ikke er lige, kan din båd gå den forkerte vej.

Derfor er præcisionsstyring vigtig. Og der er måder, hvorpå du kan justere styringen på din båd.

For at foretage justeringen skal du bruge en skruetrækker og en skruenøgle. Du skal muligvis også udskifte ledningen på styretøjet.

For over en periode kan ledningen blive løs. Og i sidste ende kan det forårsage, at styringen bliver sløret.

Nedenfor har vi opdelt hele styringsprocessen i 5 trin.

På denne måde kan du få en ordentlig forståelse af, hvad du virkelig skal gøre. Så gå gennem trinene fra 1 til 5 for at foretage justeringer af dit styretøj.

Trin 1: Identificer årsagen til ratspil

Før du foretager nogen justeringer, er det vigtigt at fastslå årsagen til rattets slør. Løshed i styretøjet kan skyldes en række faktorer, herunder:

Slidte styrekomponenter: Over tid kan styrekomponenter såsom styrekabel, styretøj og rat blive slidt, hvilket får styretøjet til at blive løst.

Løst styrekabel: Hvis styrekablet er løst, kan det få rattet til at bevæge sig frem og tilbage, hvilket resulterer i ratslør.

Løst rat: Hvis rattet ikke er ordentligt fastgjort til akslen, kan det medføre, at styretøjet bliver løst.

Trin 2: Tjek tilt-sektionen

Justering af bådrats spil

Inden du begynder at arbejde på styringen, skal du se, hvor problemet er. For uden det kan du ikke være sikker på, hvor du skal arbejde videre.

Men for at tjekke, hvor problemet er, har du brug for hjælp fra en anden. Tag en ven eller nogen, der kan hjælpe, og bed dem om at dreje hjulet. Mens hjulet drejes, skal du foretage observationerne.

Hold øje med vippedelen på kabelskruerne. Kabelskruerne er som holder kablerne. Skruerne skal sidde tæt på det skrå rør. Hvis nu kabelskruerne er løse, skal du stramme dem.

Trin 3: Spænd kabelskruerne

For at stramme kabelskruerne skal du bruge et åbent værktøj. Ellers kan du ikke montere noget værktøj i motorområdet.

Spænd skruerne på kablet med det åbne værktøj. Det wiremøtrikker til styrestangen skal være stram. Desuden skal ledningerne være i stand til at bevæge sig jævnt. Så spænd ikke skruerne med al din styrke.

Men hvad skal man gøre, hvis møtrikkerne er stramme, men der stadig er et spil på styretøjet? I så fald skal du skifte skruerne.

Trin 4: Udskift kabelmøtrikkerne

Udskift kabelmøtrikkerne

Der er møtrikker i begge ender af ledningerne. Disse møtrikker er som holder styrewirerne. Hvis møtrikker i begge ender sidder tæt, skal du udskifte møtrikkerne. Hvis kablerne er for beskadigede, skal du også skifte styrekablerne.

Mens du skifter møtrikken på styretøjet, skal du også kontrollere selve kablerne. Nogle gange, når møtrikkerne er løse, rives kablet af. Og det kan give dig problemer, mens du kører. Derfor er det bedre at ændre sig.

Du kan lade møtrikker og bolte på forsiden af ​​båden være på plads.

Trin 5: Tilslut et nyt styrekabel

Få dine nye styrekabler, og du skal sætte disse på. Du skal også skrue møtrikkerne i, så kablet forbliver sikkert.

Smøring af de nye kabler den rigtige måde er virkelig nødvendig. Smøring sørger for, at kablerne ikke strippes, mens de bevæger sig. Kablerne bevæger sig frem og tilbage, når du styrer båden. Hvis kablerne ikke er olieret, kan de blive strippet.

Der kan også dannes rust over kablerne uden ordentlig smøring.

Trin 6: Sæt alt på igen

Ved at følge ovenstående trin kan du nu justere dit styrespil rigtigt. Men gå ikke ud at løbe lige efter dine justeringer.

Sørg for, at alle møtrikker og skruer er stramme. Tildæk også de udsatte dele, ellers kan der komme vand ind.

Og sådan kan du justere styringen på din båd. Dette problem er almindeligt for sea ​​star hydrauliske styretøj.

Men nu ved du, hvordan du kan løse det.

Hvordan kan du forhindre hjulspil?

Hvordan kan du forhindre hjulspil

For at forhindre hjulsløring skal du sørge for at bruge styringen rigtigt. Enhver båd eller køretøj har en venderadius. Og hjulet kan kun dreje de bestemte grader, det skal.

Drejer du hjulene mere, end det kan, kan det strække hjulene.

Hvis styreroret rører noget under vandet, kan det blive beskadiget. Men i de fleste tilfælde kan du ikke mærke, om der er noget under der.

Men vær altid forsigtig, hvor du parkerer din båd. Tjek, om der er nogen forhindringer under vandet.

Også, hvis den vandmasse, du kører, er for ru, kan styretøjet blive beskadiget. Så sørg for at lave en vedligeholdelseskørsel, når du går tilbage i vandet.

Hvis din båden har løs styring, kan den bevæge sig sidelæns eller gå i den forkerte retning. Derfor er det bedre for dig at ordne styringen først.

Hvordan spænder man styrekablet på en båd?

Stramning af styrekablet på en båd er en vigtig del af vedligeholdelse af bådens styresystem og sikrer jævn og sikker drift. Her er trinene til at stramme styrekablet på en båd:

Find styrekablet: Styrekablet løber fra rattet til påhængsmotoren eller indenbords/påhængsmotorenheden.

Kontroller kabelspændingen: Brug en kabelspændingsmåler til at måle kablets spænding ved rattet og ved påhængsmotoren eller indenbords/påhængsmotorenheden. Hvis kabelspændingen er for løs, kan det medføre, at styretøjet bliver løst.

Find kabeljusteringen: Kabeljusteringen er normalt placeret ved påhængsmotoren eller indenbords/påhængsmotorenheden.

Juster kabelspændingen: Brug en kabelspændingsmåler til at justere kabelspændingen til producentens specifikationer.

Kabeljusteringsmekanismen kan være en møtrik eller en klemme, og det kan kræve et specielt værktøj for at justere.

Kontroller kabelspændingen igen: Når du har foretaget justeringen, skal du bruge kabelspændingsmåleren til at kontrollere kabelspændingen igen.

Gentag justeringsprocessen, indtil kabelspændingen er inden for producentens specifikationer.

Kontroller forbindelserne: Sørg for, at forbindelserne mellem kablet og rat og rat er tætte og sikre.

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om bådrat

Hvor meget spil skal der være i bådrattet

Drej hjulet helt for at kontrollere, hvor meget styretøjet drejer. Den maksimale drejning er mere eller mindre end 20 grader. Og styrevæske skal være i bunden af ​​påfyldningsporten i båden.

Hvad gør en båd svær at styre?

Hvis styretøjet er svært at flytte, bør du kontrollere styrevæskestanden. Tjek også, om styretøjet er smurt nok.

Uden nogen form for smøring kan det være svært at flytte styretøjet. Det kan også beskadige delene indeni.

Hvad er de hydrauliske styreproblemer på en båd?

Det største problem, folk står over for med hydraulisk styring, er utætheder i styretøjet. Der er olier i det hydrauliske kammer, som kan bryde ud derfra. Hvis væskestanden er lav, kan det også være svært at flytte det hydrauliske styretøj.

Hvad er den maksimalt tilladte mængde spil i et rat?

Den maksimalt tilladte mængde slør i et rat varierer afhængigt af bådtypen og producentens specifikationer.

Generelt bør et rat dog ikke have mere end 3-5 tommer spillerum i nogen retning.

Det er vigtigt at holde mængden af ​​slør i et rat inden for producentens specifikationer, da overdreven slør kan gøre det svært at styre båden, især under barske forhold.

Hvis rattet har for stort slør, kan det tyde på, at styrekablet er for løst, at styretøjet er slidt, eller at styresystemet på anden måde er beskadiget.

Hvis du er usikker på mængden af ​​slør i dit rat, eller hvordan du justerer det, anbefales det, at du konsulterer producentens specifikationer eller søger hjælp fra en professionel påhængsmotormekaniker.

slutnote

Bådratsspil

Så det var alt, hvad du havde brug for at vide om justering af bådrats spil.

Sørg altid for, at alle komponenter er gode, før du går ud i vandet. Korrekt vedligeholdelse er afgørende for at reducere eventuelle risici.

Relaterede artikler